Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 28 september 2021

Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om vilken vård som ska bedrivas vid Högsbo närsjukhus. Regionstyrelsen svarade också på ett initiativärende om att förebygga tystnadskultur.

Beslut taget om verksamheten vid Högsbo närsjukhus

Regionstyrelsen beslutade idag vilken vård som ska bedrivas på Högsbo närsjukhus. Därmed är ytterligare ett steg taget i arbetet med att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg.

Högsbo närsjukhus kommer att bedriva öppen specialistsjukvård med mottagningsverksamhet inom kirurgi, ortopedi, öron-, näs- och halssjukvård, gynekologi, hudsjukvård, neurosjukvård, ögonsjukvård, internmedicin, fysioterapi och arbetsterapi. Sjukhuset kommer också att bedriva dagkirurgi, plastikkirurgi och tandvård i narkos.

Högsbo närsjukhus byggs modernt och innovativt och beräknas vara klart för inflyttning under senhösten 2023. Sjukhuset är en del av förvaltningen Sjukhusen i väster men även Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården kommer att bedriva vård i sjukhusets lokaler.

Nya samarbeten

Högsbo närsjukhus kommer att vara en viktig del i utbildningsprocessen för flera olika professioner vilket innebär att nya samarbeten behöver utvecklas. Ett arbete har startats inom Västra Götalandsregionen för att underlätta kompetensförsörjningen i Göteborgsområdet. Det omfattar bland annat bemanning, jouruppdrag, utbildning, forskning, anställningsförhållanden med mera.

 

Ärende om att förebygga tystnadskultur

Regionstyrelsen behandlade ett ärende om att förebygga tystnadskultur i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska vara en organisation präglad av öppenhet och tillit. Enligt Västra Götalandsregionens kommunikations- och påverkanspolicy ska det interna kommunikationsklimatet vara öppet och det ska vara självklart att prata om både det som är bra och dåligt. Det leder till utveckling av verksamheten, bättre kvalitet och ökad säkerhet. Öppenhet motverkar tystnadskultur och ryktesspridning.

Anmälan om missförhållanden och oegentligheter hanteras idag i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinje mot oegentligheter. Medarbetare kan muntligt eller skriftligt anmäla misstänkt oegentlighet till närmsta chef, förvaltningschef eller VGR:s säkerhets- och beredskapschef.

Västra Götalandsregionens koncernkontor bedömer att nuvarande riktlinje ligger i linje med kommunikations- och påverkanspolicyns intentioner om en öppen organisationskultur och att nuvarande arbetssätt i huvudsak fungerat väl.

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att omhänderta frågan om tystnadskultur i det pågående arbetet med översyn av system för visselblåsningar.

 

Alla beslut i korthet


Senast uppdaterad: 2021-09-28 12:05