Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 25 juni 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen bland annat koncernens uppföljningsrapport maj 2019 och uttalade att utredningen om förvaltningstillhörighet för den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Södra Älvsborg inte är något hinder för att genomföra samordning av mottagningarna.

Koncernens uppföljningsrapport maj 2019 Västra Götalandsregionen

Bedömningen är ett ekonomiskt resultat för helåret på minus 200 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med delårsrapporten per mars med 200 miljoner kronor. Förbättringen beror på tillkommande statsbidrag där Koncernkontoret bedömer att kostnaderna för respektive ändamål i de flesta fall redan är budgeterade i årets planerade verksamhet.

Kostnadsutvecklingstakten har förbättrats men inte tillräckligt för en ekonomi i balans. Det ekonomiska resultatet i maj visar att förvaltningar och bolag måste fortsätta verkställa sina åtgärdsplaner för att nå budget eller bättre. För sjukhusen gäller att inte bara hålla budget resterande månader, utan även hämta in nuvarande underskott för att undvika reglering av dessa under 2020 i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2019-05-28.

Koncernresultatet efter maj månad är minus 985 miljoner kronor, det är cirka 114 miljoner kronor bättre än budget.

Inom hälso- och sjukvården visar sjukhusen fortsatt på stort underskott trots åtgärder. Underskottet har sedan mars månad ökat med cirka 175 miljoner till minus 426 miljoner kronor. Det finns ingen trend som visar på resultatförbättring.
Trots en faktisk minskning av antalet nettoårsarbetare så finns ingen tydlig minskning av personalkostnaderna. Koncernkontorets bedömning är att styrelserna för sjukhusen måste öka insatser och krav på genomförandekraft för att åtgärdsplanerna skall ge avsedd effekt.

Inom ramen för genomförd controlling har regionstyrelsens beslut om omprövning av budget följts upp. Förvaltningar och bolag har uttryckt att budgetarna har prövats och i några fall justerats. Regionteater Väst, nämnder inom regional utveckling, Regiongemensam hälso- och sjukvård samt Västfastigheter har redovisat förbättrade prognoser.

Regionstyrelsen godkänner koncernens uppföljningsrapport maj 2019.

Koncentration av den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Södra Älvsborg

Regionstyrelsen uttalar att utredningen om den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamhetens förvaltningstillhörighet inte utgör hinder för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus att genomföra den samordning av barn- och ungdomsmottagningarna som beslutades den 25 april 2019, § 33.

Inför beslut om genomförande ska styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus samråda med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder och säkerställa att risk- och konsekvensanalys är genomförd.

Beslutet från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus innebär att barn- och ungdomsmottagningarna i Lerum och Alingsås samordnas till Alingsås och att barn- och ungdomsmottagningen i Ulricehamn samordnas med mottagningen Viskan i Borås.

Bakgrunden är att SÄS försöker komma tillrätta med sitt förväntade minusresultat för 2019. Denna åtgärd, som är en av många föreslagna av SÄS sjukhusstyrelse, beräknas leda till en besparing på 9 miljoner kronor.

Åtgärden, som planeras genomföras innan årsskiftet, förväntas också leda till att öka möjligheten till att bedriva en god och säker vård, en nära vård för alla barn och ungdomar i upptagningsområdet. Något som sammanfaller väl med de grundläggande idéerna för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Nu kan man samla en bred kompetensbas på tre orter (Borås/Viskan och sjukhuset, Alingsås och Skene) med möjlighet att erbjuda en mer jämlik hälso- och sjukvård. Genom bland annat öppethållande alla vardagar i veckan och mer tid för telefonrådgivning så ökar tillgängligheten.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: