Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 5 mars

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna inriktningen för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård samt att den vuxenpsykiatriska mottagningen i Skene flyttar från externt hyrda lokaler till tomma lokaler på Skene lasarett.

Nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård är Nordens största botaniska trädgård och en av de främsta i Europa med ett unikt växtmaterial som används av forskare från hela världen. Växterna utgör en levande genbank och är en viktig del i både regionalt och internationellt bevarandearbete. Med sina 600 000 årliga besökare är trädgården ett av Västsveriges största besöksmål.

Nuvarande växthus är från 1980-talet med stora brister i tillgänglighet, säkerhet, arbetsmiljö och energihushållning. Nya växthus och besökscentrum planeras och kommer att:

  • Säkra förutsättningarna för växtsamlingarna, förbättra tillgängligheten för besökare, forskare och kvalificerad utbildning.
  • Barn och unga i hela Västra Götaland kommer att attraheras av de nya möjligheterna att uppleva och lära.
  • Ökade möjligheter att vara en gemensam angelägenhet för hela Västra Götaland.
  • Ökad betydelse och möjligheter för besöksnäringen i Västra Götaland.
  • Projektets karaktär och omfång ger internationell lyskraft och internationellt genomslag.

Regionstyrelsen godkänner nu inriktningen för nya växthus och besökscentrum. Byggnad, utrustning och konst ska rymmas inom en ekonomisk ram för investeringen om 500 miljoner kronor i 2018 års kostnadsläge.

Miljönämndens behov av utökat regionbidrag, under och efter byggtid, ska beaktas i kommande budgetarbete.

Regionstyrelsen ger presidiet i uppdrag att vid överläggningar med ledningen för Göteborgs stad aktualisera behovet av förbättrad tillgänglighet till Göteborgs botaniska trädgård.

 

Vuxenpsykiatrisk mottagning flyttar till Skene lasarett

Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Skene flyttar från externt hyrda lokaler till tomma lokaler på Skene lasarett. Placeringen på Skene lasarett innebär flera fördelar för patienterna samt att regionens egna lokaler nyttjas.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden uppdraget att genomföra flytten inom en investeringsutgift på 25,4 miljoner kronor, löpande pris.

Den finansieras inom ramen för mindre ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av utökad ram för konstnärlig utsmyckning  på 250 000 kronor beaktas i framtida budgetarbete.

Flytten innebär en höjd hyra. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) bad regionstyrelsen om att få ersättning för mellanskillnaden mellan gammal och ny hyra. Regionstyrelsen godkänner nu en årlig ersättning för ökad hyra om 1,1 miljoner kronor, plus fastighetsindex.

Ersättningen är ett hyresbidrag till fastighetsnämnden som tecknar internt upplåtelseavtal med hänsyn taget till hyresbidraget. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 1,1 miljoner kronor + fastighetsindex beaktas i kommande budgetarbete.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: