Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 9 november

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde under tisdagen om utökat pandemistöd till kulturen i Västra Götaland och om riktlinjer för lönepolitiken i Västra Götalandsregionen.

Utökat pandemistöd till kulturen i Västra Götaland

Statens kulturråd har beslutat att utöka den tillfälliga förstärkningen av kultursamverkansmodellen och tilldelar Västra Götalandsregionen 5,3 miljoner kronor för 2021 för att mildra pandemins negativa effekter. Regionstyrelsen beslutar att fördela pengarna till kulturnämnden. Sammanlagt innebär det en förstärkning under 2021 på sammanlagt 44 miljoner kronor.

Under pandemin har Statens kulturråd betalat ut krisstöd för kulturverksamhet till regionerna för att mildra pandemins effekter. I Västra Götaland har ett 30-tal organisationer fått stöd, både verksamheter som ägs av VGR som Förvaltningen för kulturutveckling, Film i Väst, Regionteater Väst, Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan och verksamheter som ägs av andra till exempel museer, scenkonstinstitutioner och föreningsarkiv.

Under 2020 fördelade VGR drygt 36 miljoner kronor av de statliga stöden till kulturverksamheter. Totalt blir det 80 miljoner kronor som de regionala verksamheterna inom samverkansmodellen tagit del av för att mildra pandemins negativa effekter.

 

Riktlinjer för lönepolitiken 2022-2024 klara

Regionstyrelsen har beslutat om riktlinjer för lönepolitiken inom Västra Götalandsregionen för perioden 2022 - 2024. Lönepolitiken syftar till att stödja kompetensförsörjningen på alla nivåer och skapa förutsättningar för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Det är också ett instrument för att styra verksamheten mot uppsatta mål.

Ett fokusområde i VGR:s budget är att låta lönesättningen präglas av kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas.

Arbetet med att komma till rätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom hälso- och sjukvården fortsätter och tidigare satsningar kvarstår. Kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården behöver även fortsättningsvis prioriteras. Särskild fokus läggs på yrkesgrupper inom vården som arbetar med ordinarie arbetstid förlagd till helger, nätter och kvällar.

I Västra Götalandsregionens budget finns 700 miljoner kronor avsatta under tre år för att nå konkurrenskraftiga och jämställda löner. För 2022 fördelas 235 miljoner kronor till de yrkesgrupper som ligger under riksgenomsnittet i medellön och har längst kvar till att uppnå önskvärd lönestruktur utifrån jämställda löner.

 

Alla beslut i korthet


Senast uppdaterad: 2021-11-09 13:54