Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny unik modell för äldres munhälsa

Publicerad: Uppdaterad:
Projektgruppen. Från vänster: Tandhygienist Ewa Nyström (projektledare), sjuksköterska Carina Gustavsson (medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS), tandhygienist Anita Petersson (tandhygienist anställd i kommun, TAIK).

Den 26 april beslutade tandvårdsstyrelsen att finansiera en utveckling av projektet Tandhygienist anställd i kommun. Folktandvården föreslår att projektet utökas till flera kommuner och står för kostnaden för tandhygienist på deltid under 2018-2020 med 2,8 miljoner årligen.

– Tandhygienist i kommun är ett alldeles unikt koncept för att skapa förutsättningar för god munhälsa hos äldre, säger Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör. Det är så bra att vi själva vill finansiera en fortsatt utveckling, om ingen annan lösning finns. Målet är att ha ett stabilt koncept som ger bättre hälsa och levnadsvillkor för äldre i hela Västra Götaland och vi önskar att den fortsatta försöksverksamheten 2018 ska omfatta minst en kommun i alla regionens områden för närvårdssamverkan.

Projektet tandhygienist anställd i kommun startade i Mariestad hösten 2013. Dåvarande ordförande i tandvårdsstyrelsen, Jens Söder, förstod vikten av projektet och Mariestads kommun bestämde sig för att delta. Idén till projektet kommer från Centrum för äldretandvård, CÄT. Bakgrunden är den demografiska förändringen i samhället i kombination med försämringen av munhälsan. Allt fler blir äldre och har kvar sina tänder längre, vilket ställer högre krav på tandvården och på vård och omsorg.

– Det finns en stor andel äldre som är sköra, som successivt får allt svårare att klara sig själva. Vare sig tandvården eller vården har följt den utvecklingen och satt in förebyggande åtgärder i rätt tid säger Lars Gahnberg, chef för Hälsoodontologiska enheten i Folktandvården Västra Götaland.

Ewa Nyström, CÄT, har varit projektledare för arbetet i Mariestad, Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Anita Petersson, tandhygienist som anställdes i Mariestads kommun. Under tre år har Anita erbjudit all vård- och omsorgspersonal information och utbildning i munvård och munhälsa, hon har utbildat närmare 500 personer i riskbedömning av munhälsa och informerat nära 7 000 personer om munhälsa, rutiner och arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingick också att samarbeta med biståndsbedömare och vara rådgivande i tandhälsofrågor för äldre.

Nu pågår en systematisk och vetenskaplig utvärdering av projektet med Ulricehamn som kontrollkommun.

– Vi kan se att projektet bidragit till ökad kontakt med tandvård bland sköra och beroende äldre, ökad kunskap om riskbedömning bland vårdpersonalen och en kraftig ökning i antalet riskbedömningar, säger Gunnar Eriksson.
Även kunskapen om tandvårdsstöd och intyg om Nödvändig tandvård har ökat. En fullständig slutrapport från projektet presenteras strax före sommaren.

– Vi tror mycket på det här sättet att arbeta med att förbättra äldres munhälsa. Med professionell kompetens på plats har vi hittat en lösning på ett problem som varit svårt att komma åt, avslutar Stig-Olov Tingbratt, ordförande i tandvårdsstyrelsen.


Publicerad: