Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så ska väntetiden för IVF-behandling kortas

Publicerad: Uppdaterad:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att IVF-behandlingar ska upphandlas för att korta väntetiderna och fastställde dessutom en plan för att öka patientsäkerheten.

Upphandling av IVF-behandlingar ska korta väntetiden

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen satsar 12 miljoner kronor på att förkorta väntetiden till IVF-behandlingar (provrörsbefruktning). Satsningen ska användas till att upphandla 200-250 IVF-behandlingar från externa vårdgivare under de närmaste två åren.

Väntetiderna för IVF-behandling har under lång tid varit långa i Västra Götalandsregionen och i nuläget finns inte kapacitet att utöka antalet behandlingar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Plan för ökad patientsäkerhet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fastställt en plan för att stärka patientsäkerheten och minska risken för vårdskador. I planen anges ett antal viktiga insatsområden som VGR behöver arbeta med. Ett område som lyfts fram särskilt är vikten av patientens delaktighet i vården. Andra insatser handlar om att:

  • Halvera antalet fallskador jämfört med 2015
  • Minska förskrivningen av antibiotika
  • Minska andelen trycksår och vårdrelaterade infektioner

En vårdskada är när en patient drabbas av lidande kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom/dödsfall som hade kunnat undvikas.


Publicerad: