Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska i stabsläge efter mässlingsutbrott

Publicerad: Uppdaterad:

Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta. - Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.

Det första fallet av mässlingen konstaterades den 10 december, då en ovaccinerad person sökte vård på Östras akutmottagning. Smittspårning i detta fall har pågått sedan dess. Under den senaste veckan har sex ytterligare fall konstaterats av sjukdomen.

- Smittspårning pågår. Vi har identifierat alla som kan ha utsatts för smittan och söker dem nu. Samtidigt kontaktar vi all personal på de aktuella avdelningarna. Totalt handlar det om flera hundra personer, säger Anne Haglund Olmarker.

Med anledning av mässlingsutbrottet har Sahlgrenska Universitetssjukhuset gått upp i stabsläge och kallat in extra personal. Extra insatser görs också för att öka sjukhusets kapacitet för att analysera prover, något som är viktigt för att kunna undvika vidare smittspridning.

För att undvika att fler patienter med mässlingen kommer in på någon av akutmottagningarna, där de kan smitta andra, kommer extra vårdpersonal att ta emot patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset akutmottagningar för att identifiera misstänkta mässlingsfall.

- Vi arbetar intensivt för att kontrollera smittan och detta är en åtgärd för att undvika att smittade patienter kommer i kontakt med andra. Åtgärden vidtas tills vidare, säger Anne Haglund Olmarker.

Mer information om mässling

Information om mässling på 1177

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/

Smittskydd Västra Götaland

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/fall-av-massling-i-goteborg/


Publicerad: