Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccinationsplanering 14 januari

Publicerad:

Västra Götalandsregionen vaccinerar mot covid-19 sedan 27 december 2020 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Uppdaterat 14 januari

Tillgång på vaccin

Nästan 40 000 doser har levererats utifrån Folkhälsomyndighetens tilldelning och vaccineringen löper på enligt plan. Länk till Folkhälsomyndigheten

Idag får Västra Götalandsregionen (VGR) cirka 12 000 doser i veckan. Vaccinationsleveranserna ökar successivt. VGR använder alla godkända vaccin.

Vaccinatörerna använder allt vaccin som finns i flaskorna. Alla doser tas tillvara.

I nuläget finns ingen tillgänglig statistik över antalet genomförda vaccinationer. VGR inväntar kommande nationell registrering av vaccinationer. Därefter kommer du att kunna följa redovisningen av hur många personer i Västra Götaland som fått sin första dos.

Planen för vaccination i fas 1

Sedan 27 december 2020 vaccineras äldre personer och personal på särskilda boenden (SÄBO). I Västra Götaland är nu cirka 75 procent av boende på SÄBO vaccinerade. Ett fåtal boende har hittills tackat nej eller väntar av medicinska skäl.

I fas 1 ingår också vaccineringen av vårdtagare och riskgrupper med kommunal omsorg i hemmet samt vuxna som bor i samma hushåll som dessa.

Vaccinering av hälso- och sjukvårdspersonal

Den 13 januari startade vaccination av all kommunal vård- och omsorgspersonal. Den utförs av sju företag, som är upphandlade av Västra Götalandsregionen.

Vaccinering av kommunal vård och omsorgspersonal har i viss mån gjorts även tidigare då personal på särskilda boenden kunnat vaccineras på plats när doser blivit över.

Idag 14 januari påbörjas vaccination av viss vårdpersonal på sjukhusen. Det är ledningen för varje sjukhusförvaltning som prioriterar vilka som vaccineras först.

Vaccination fas 2 och 3 preliminärt februari-mars

Du som är 70 år eller äldre, kommer inom kort att få information om hur och var vaccinering kommer att erbjudas. 

Du som är riskgrupp kommer att få din kallelse via din vårdcentral eller via sjukhus beroende på var du huvudsakligen har din vårdkontakt.

Vårdpersonal vaccineras fortlöpande.

Vaccination fas 4

I den sista och största fasen när vaccintillgången är som störst erbjuds vaccination till allmänheten. Hur det går till sker utifrån lokala förutsättningar. Just nu planerar VGR för lämpliga lokaler och logistik för massvaccinering som bland annat innefattar större vaccinationscenter och drive-inlösningar. Man behöver exempelvis ta hänsyn till att den som vaccinerats bör sitta ner och vila i 15 minuter efteråt.

Alla med vaccinationskompetens som vårdcentraler, företagshälsovård och externa vårdgivare kommer att delta i allmänhetens vaccinering. Upphandling av extra kapacitet pågår.

Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination. 


Publicerad: