Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Siktar högt – vill bli bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige

Publicerad: Uppdaterad:

Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.

– För att vi ska kunna möta kravet på oss som arbetsgivare behöver vi förändras, säger Västra Götalandsregionens (VGR:s) personaldirektör Marina Olsson. Som en av Sveriges största arbetsgivare behöver vi ha höga ambitioner. Det långsiktiga målet är därför att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. I arbetet med att utveckla VGR som arbetsgivare har medarbetare och chefer lyft fram områden som de vill förbättra. Det handlar bland annat om arbetsmiljö, hur arbetstiden disponeras och om ersättning.
– Allt går inte att genomföra med en gång, men på sikt kommer vi att se skillnader. Arbetet är igång, säger hon.

Får sin lön tidigare

En av de första åtgärderna är att ändra löneutbetalningsdatum från den 27 till den 25 varje månad, med start i juli.
– Många medarbetare har efterfrågat det här under en längre tid och därför känns det bra att kunna tillmötesgå dem, säger Marina Olsson.
Den som arbetar inom Västra Götalandsregionen har ett antal förmåner. Tidigare har det inte varit helt enkelt för medarbetarna att få överblick, men nu har förmånerna som ingår i anställningen samlats på en webbsida. I vissa fall kompletteras de gemensamma förmånerna av ytterligare förmåner som är knutna till de olika förvaltningarna eller bolagen inom organisationen.

Utöver den satsning med 50 miljoner kronor för jämställda löner som görs regionövergripande, satsar sjukhusen i Västra Götalandsregionen 138 miljoner kronor extra på löneökningar för yrkesgrupper i patientnära arbete, med särskilt fokus på dem som har ordinarie arbetstid på helger och/eller nätter.

Mer tid att utveckla verksamheten

– Under 2017 kommer vi att arbeta vidare med en rad frågor. I årets budget finns beslut om en förstärkning på 15 miljoner kronor för att få ner sjukskrivningstalen. Vi ska identifiera vilka verksamheter som har extra behov av stöd och göra lämpliga insatser. En annan sak vi arbetar med är hur arbetstider kan bidra till bättre arbetsmiljö – vi pratar då om hälsosamma arbetstidsscheman, säger Marina Olsson.
– En viktig fråga för oss är att ge cheferna bättre förutsättningar att vara just chefer. Vi vill göra en administrativ avlastning för cheferna och håller på att införa ett normtal för hur många medarbetare en chef ska ha. Allt för att de ska få större utrymme till dialog med sina medarbetare och till att leda och utveckla sina verksamheter. Det är något som vi tror kommer att utveckla våra arbetsplatser i rätt riktning, säger Marina Olsson.

– Vi vet att vi har mycket att göra för att nå vårt mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, men näst bäst är inget alternativ för oss, som en av Sveriges största arbetsgivare. Och vi är väl medvetna om att vi inte blir bäst per automatik. Våra ambitioner får inte stanna vid vackra ord utan måste omsättas i handling. Vi kommer att behöva förtjäna våra medarbetares förtroende varje dag. Så är det, säger Marina Olsson.


Publicerad: