Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Symposium om antibiotikaresistens

Publicerad: Uppdaterad:

Den 15-16 november hålls ett symposium vid Göteborgs universitet under rubriken ”Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik”. Symposiet är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.

Antibiotikaresistensarbete är en central och växande uppgift för Västra Götalandsregionen som går på tvärs över politikområdena hälso- och sjukvård, folkhälsa och miljö och medför genomgripande utmaningar. Symposiet erbjuder tillfälle för alla regionanställda och beslutsfattare att ta del av internationellt forskning om en aspekt av detta arbete som hittills belysts sparsamt, trots att det är av avgörande betydelse på alla nivåer; från vårdens "verkstadsgolv" upp till övergripande politiskt beslutsfattande.

Symposiet är även ett tillfälle att informera om Strama Västra Götalands arbete och att det inom Västra Götalandsregionen är en prioriterad fråga att minska läkemedels miljöpåverkan, både vid produktion och användning av läkemedel samt risken för resistensutveckling och dess konsekvenser vid en felaktig användning av antibiotika.

Symposiet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan vilken stänger 20 oktober.

Antibiotikaresistens är enligt världshälsoorganisationen WHO en global utmaning som allvarligt hotar den moderna medicinens framsteg och människors hälsa. Arbetet med att bromsa resistensutveckling och hantera problem på grund av uppkommen resistens aktualiserar många svåra etik- och värdefrågor på alla nivåer, från sjukvårdens vardag till global politik.

Kontakt

Tinna (Christina) Åhrén
Regionläkare/Ordförande Regionala Strama
0702-182814
christina.ahren@vgregion.se


Publicerad: