Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner

Publicerad: Uppdaterad:
Regionutvecklarna Anjelica Hammersjö och Åsa Rydin Svenberg har tittat på hur VGR lever upp till FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter.
Regionutvecklarna Anjelica Hammersjö och Åsa Rydin Svenberg har tittat på hur VGR lever upp till FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter.

Sverige har undertecknat sju av FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.

Regionutvecklarna Åsa Rydin Svenberg, avdelning samhällsanalys och Anjelica Hammersjö, avdelning mänskliga rättigheter har intervjuat tio personer och sett över styrdokument för att få en bild av hur VGR sköter sig.         

Sveriges enda tillgänglighetsdatabas i VGR

Åsa och Anjelica har tittat på sju rekommendationer som rör regional nivå. VGR arbetar med alla sju rekommendationer, vissa mer, vissa mindre.
– Vi kan vara extra stolta över vårt arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, berättar Åsa.

VGR har Sveriges enda tillgänglighetsdatabas. I databasen kan du se om den plats du vill besöka till exempel har hiss, ramp eller hörselslinga. Andra myndigheter och kommuner har nu anslutit sig till VGR:s system.

Varför VGR och varför just nu?

– Att vi har tittat på det just i år beror på att det är med i regionfullmäktiges budget för 2017. Det är beslutat att Västra Götalandsregionen aktivt ska bevaka FN:s granskningar av hur Sverige förverkligar de mänskliga rättigheterna och arbeta med förbättringsåtgärder på den regionala nivån, förtydligar Anjelica.

– Ingen annan region har följt upp på samma sätt som vi, däremot har Länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att informera om vad konventionerna innehåller, fortsätter Anjelica. Vi har gått igenom de senaste granskningarna av Sverige utifrån alla sju konventioner och tittat på hur de stämmer med våra styrdokument. Vi har också tittat på vad vi gör rent praktiskt inom VGR och kombinerat det med att bedöma hur bra vi uppfyller konventionerna.

Vad behöver VGR jobba på?

VGR behöver bli bättre på barnkonsekvensanalys och prövningar av barnets bästa. Rekommendationen är att barnets bästa ska vara vägledande i alla beslutsprocesser. Det lyfts i regionfullmäktiges budget, men det görs inte i hela VGR och det finns ingen modell för att följa upp hur det sköts. VGR behöver också bli bättre på att se till så att löneskillnader mellan kvinnor och män minskar. VGR:s medarbetare behöver dessutom få mer hjälp med att se till att information blir tillgänglig för alla.

Halvtidsutvärdering av handlingsplan

– Det är inte bestämt när vi ska göra en ny uppföljning av konventionerna, men åtgärderna i ”För varje människa”, VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter, ska följas upp under 2018, säger Anjelica. Planen gäller till 2020. Då får vi veta mer om hur det går för VGR när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Vi hoppas på att vår konkreta handlingsplan bidrar till ett med genomgripande arbete med mänskliga rättigheter inom VGR.

– Det är jätteviktigt att Sverige har skrivit på de här konventionerna. Det kommer fler, så vi behöver ha en bevakning och fortsätta ansluta oss till konventioner, avslutar Anjelica.

VGR:s handlingsplan

Tillgänglighetsdatabasen

Utvärderingen

Fakta

Sverige har skrivit på sju kärnkonventioner

  • Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
  • Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  • Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
  • Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
  • Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
  • Konventionen om barnets rättigheter
  • Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Publicerad: