Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Världens största hjärtstoppsstudie – fungerar nedkylning eller inte?

Publicerad: Uppdaterad:
Här några ur SkaS-teamet som deltar i den världsomfattande hjärtstoppsstudien: Daniel Rodriguez Santos, Elisabeth Johansson, Åsa Appelqvist och Lars Kiszakiewicz.
Fotograf: Bild och Media

70 sjukhus i 15 länder, 1 200 patienter och tre års studier – det är ramarna för världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2. Skaraborgs Sjukhus deltar och hoppas kunna bidra till att få fram den bästa behandlingsmetoden.

Studien leds av Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet och vill gå till botten med den viktigaste frågan - fungerar nedkylning efter hjärtstillestånd? Därför vill man undersöka om nedkylning ska ha en plats i behandlingsarsenalen eller inte.

Vad kommer Skaraborgs Sjukhus (SkaS) att bidra med till studien?
–SkaS kommer att vara ett av flera sjukhus i Sverige som är med i studien, och liksom de andra sjukhusen, bidra till att vi får en representativ bild från hela Sverige om vilken behandlingsmetod som är bäst för våra patienter, säger Daniel Rodriguez-Santos, överläkare anestesi och intensivvård vid Skaraborgs Sjukhus.

Vilken betydelse har den här studien?
–Jag håller med Christian Rylander, nationell koordinator för TTM2-studien i Sverige, att TTM2 kommer att bli vägledande i världen om hur patienter ska behandlas för att minska hjärnskador efter hjärtstopp. Antingen för att den bekräftar att nedkylning till 32-33 grader har en skyddande effekt, eller för att det bevisas att konceptet inte gör nytta utan endast leder till ökad risk för biverkningar, förlängd intensivvårdsbehandling och ökade kostnader, säger Daniel Rodriguez-Santos.

Om det visar sig att forskningstesen håller – att nedkylning har den eftersträvade effekten – hur kan detta påverka arbetssättet med hjärtstillestånd vid SkaS?
–Forskningstesen är att nedkylning till 32-33 gr under 24 timmar, minskar hjärnskador efter hjärtstopp. Beroende på om det bevisas eller inte så kommer det att påverka en del av behandlingsstrategin för dessa patienter, det vill säga vilken måltemperatur vi kommer att sikta på, medan resten av behandlingsrutinerna kommer att vara desamma, säger Daniel Rodriguez-Santos och tillägger:

–Oavsett resultat så bidrar studien till att vi på SkaS ser över och optimerar våra behandlingsrutiner för denna patientgrupp.

Christian Rylander, skriver så här till deltagande svenska intensivvårdsavdelningar:

”I Sverige vårdas drygt 1 500 patienter per på IVA efter primär återupplivning från hjärtstopp.

I dagsläget är det stora skillnader i hur patienter behandlas mellan olika länder och olika sjukhus, allt i från att kyla ner till låga temperaturnivåer till att inte temperaturreglera alls. Detta samt den fortsatt låga beviskvaliteten för konceptet motiverar ytterligare en stor studie i klinisk vardag”.

Fakta

Studien TTM2 är randomiserad där ena hälften av 1 200 patienter som kommer in till akuten med hjärtstillestånd kommer att få kylbehandling och hälften behandlas med temperaturkontroll, det vill säga intensivvårdsbehandling utan nedkylning och behandling av feber om den uppstår.


Publicerad: