Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalands län näst bäst i landet på att förse landsbygden med fiber

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalands län är näst bäst i landet på att nå hushållen på landsbygden med fiber. Länet har nu 45,18 procent hushåll på landsbygden med tillgång till fiber mot rikets genomsnitt på 31,06 procent. Endast Gotland ligger före med 79,29 procent. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2017 som publicerades idag.

Totalt sett har 78,90 procent av hushållen i Västra Götalands län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 6,74 procentenheter. Snittet för riket är 78,50 procent, en ökning med 5,23 procentenheter. Därmed är Västra Götalands län för första gången bättre än riksgenomsnittet även om det är med knapp marginal.

Bland länets kommuner är det tätortskommunerna som har kommit längst, Göteborg ligger främst med 94,01 procent, sedan följer Partille med 92,56 procent, Mölndal med 88,41 procent och Trollhättan med 83,32 procent. Den kommun som har mest kvar att ansluta i länet är Mellerud där 28,05 procent av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s. Sotenäs hade den snabbaste tillväxten av hushåll med 100 Mbit/s med 28,66 procentenheter. Därmed seglar Sotenäs upp som den kommun i länet som har störst anslutning av hushåll med 100 Mbit/s på landsbygden, hela 80,11 procent!

”Det är roligt att konstatera att Västra Götalands län liksom förra året har en högre takt på bredbandsbyggandet är landet i stort. Och extra roligt såklart att vi nu är näst bäst i landet på att få ut fibern på landsbygden. Det märks att vi har en lång tradition av att bygga mer på landsbygden än de flesta andra län” säger Eric Åkerlund som arbetar på Västra Götalandsregionen som regional bredbandskoordinator med regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin


Publicerad: