Västra Götalandsregionen utsatt för överbelastningsattack

Uppdaterad:
Publicerad:

Under fredagseftermiddagen blev Västra Götalandsregionen (VGR) utsatt för en överbelastningsattack som resulterade i att flera externa webbtjänster – såsom 1177.se, vgregion.se och sjukhusens hemsidor – var svåra att nå. Problemen är nu lösta.

– VGR fortsätter bevaka omvärldsläget och ser en förhöjd risk för liknande mindre attacker de närmaste dagarna, säger cybersäkerhetschef Anders Andersson.

Överbelastningsattacken startade under sen fredagseftermiddag, och VGR påbörjade omedelbart ett arbete tillsammans med sin internetleverantör med att styra undan skadlig trafik.

Problemet löstes, men besökarna till webbplatserna kunde märka fortsatta störningar under kvällen och natten.

– När attacken började vidtogs extra skyddsåtgärder vilket också innebär att om man ansluter till oss via vissa mobilnät eller utanför landet – eller om man använder en internettjänst med så kallat VPN – kunde det vara svårt att nå våra hemsidor, säger Anders Andersson.

– Vi förbättrar ständigt förmågan för att säkerställa att påverkan blir minimal och att de skydd vi tillämpar endast stoppar skadlig trafik.

Vid 23-tiden under fredagskvällen kunde VGR se att överbelastningstrafiken började minska i omfång.

– Vi har nu på lördagsmorgonen fattat beslut om att återgå till normal skyddsnivå och är nu tillbaka helt i normalläge.

Ärendet polisanmäls för vidare hantering.

– Vi ser mycket allvarligt på att de externa webbtjänsterna inte har varit tillgängliga för allmänheten. Vi har också varit i kontakt med övriga regioner och vet att detta drabbat flera tjänster över hela landet, säger Anders Andersson.

Den övriga verksamheten inom VGR påverkades inte av attacken. VGR:s interna system fungerade och invånare har som vanligt kunnat kontakta vården via telefon och nå sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

presstjansten@vgregion.se