VGR inför avgiftsfria vaccin mot kikhosta och pneumokocker – från regionfullmäktige 14 februari 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

På årets första sammanträde beslutade regionfullmäktige att vaccin mot kikhosta blir avgiftsfritt för gravida och att vaccin mot pneumokocker blir avgiftsfritt för personer över 75 år. Det betyder att regionfullmäktige beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag från tidigare i år.  

Avgiftsfritt kikhostevaccin till gravida 

Regionfullmäktige beslutade att vaccin mot kikhosta blir avgiftsfritt för gravida. Syftet är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom. Det är särskilt viktigt för barn som är födda för tidigt eftersom de löper störst risk att bli svårt sjuka.  

Beslutet gäller personer som är folkbokförda i Västra Götaland, personer som söker asyl och personer som vistas i Västra Götaland utan tillstånd. 

Kostnaden för att införa kostnadsfritt vaccin beräknas till ungefär sex miljoner kronor per år. 

Beslutet börjar gälla tidigast den 17 mars, efter att det vunnit laga kraft. 

Du kan läsa mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen 24 januari 2023.  

Avgiftsfritt vaccin mot pneumokocker  

Regionfullmäktige beslutade även att vaccin mot pneumokocker blir kostnadsfritt för personer över 75 år och till riskgrupper äldre än två år. I dag är vaccinet kostnadsfritt för riskgrupper samt för personer födda 1947. 

Pneumokocker är bakterier som främst finns i näsan och svalget. Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna till exempel lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. De allvarligaste sjukdomarna som orsakas av pneumokocker kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumokockinfektioner är vanligast hos barn under två år och hos personer över 65 år.  

Avgiftsfriheten för vaccin mot pneumokocker gäller personer folkbokförda i Västra Götaland. 

Beslutet börjar gälla tidigast den 17 mars, efter att det vunnit laga kraft.  

Du kan läsa mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen 24 januari 2023.  

 

Alla beslut i korthet  

Sammanträdets handlingar