Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR beviljas 25 miljoner för digital kompetensutveckling

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalandsregionen i partnerskap med VästKom har beviljats drygt 25 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet inom utlysningen ”Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn” för projektet DiREKT.

Svenska ESF-rådet sökte i sin utlysning projekt som arbetar med kompetensförsörjning för vård- och omsorgssektorn. Projektet skulle involvera ett flertal deltagande aktörer med den huvudsakliga inriktningen inom individuellt kompetenshöjande insatser för deltagande kvinnor och män inom digitalisering. Utlysningen riktade sig till kommuner, landsting, bransch- och medlemsorganisationer inom vård- och omsorgssektorn.

Avdelningen för vårdens digitalisering, Koncernkontoret, genom projektet DiREKT: (Digital REgionalKompeTensutveckling), stod bakom ansökan i partnerskap med VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation). Projektet vänder sig till sjukvårdsbiträden, medicinska sekreterare, vårdadministratörer, undersköterskor och sjuksköterskor inom sjukhusvård, primärvård, och kommunal vård.

DiREKT kommer att arbeta i linje med de befintliga visioner som finns specificerade i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Projektets strävan är att stärka individens första steg inom den omställning som krävs för genomförande av FVM i organisationerna som är involverade. Projektet syftar till att öka medarbetarnas förmågor att använda sig av digitaliseringens möjligheter/skyldigheter och därmed agera tryggt, säkert och korrekt i den digitaliserade vården.

Konkret kommer 250 medarbetare runt om i regionen och dess kommuner att utbildas till metodledare. Detta är en utbildning som ska syfta till att metodledarna ges en god kunskap inom följande digitaliseringsområden: interoperabilitet, semantik/informatik, etik, och juridik.

Senare kommer dessa metodledare att samla runt 4 000 vårdanställda i seminarier för att gå igenom de fyra områdena ovan. Vid dessa möten kommer anställda från kommun, primärvård och sjukhus att mötas i det geografiska område där de verkar, och ges möjlighet att interagera.

Total individuell utbildningstid blir 12 timmar för varje deltagare och totalt så blir det 48 000 timmar i den individuella kompetenshöjningen för medarbetare i offentlig och privat verksamhet i Västra Götaland.

Fakta ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige.


Publicerad: