Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR lanserar webbutbildning för samverkan med civila samhället

Publicerad: Uppdaterad:

Den 1 april lanserades en sverigeunik webbutbildning med målet att öka kunskapen och förståelsen mellan det offentliga och det civila samhället och på så sätt öka samverkansmöjligheterna. Utbildningen är framtagen av Learnways i tät dialog mellan företrädare för regionen och det civila samhället, den bekostas av Västra Götalandsregionen och publiceras i VGR:s Lärportal.

Webbutbildningen är tillgänglig för alla som bor och verkar inom regionen men kan nås av alla i hela Sverige. Det som gör den unik är att den vänder sig till såväl politiker och tjänstepersoner i region och kommun som till företrädare för det civila samhällets organisationer. Utbildningen är konstruerad för att kunna göras både enskilt och tillsammans med andra.   

– Det vi gör i Västra Götaland är både unikt och framåttänkande. Överenskommelser finns på flera håll i landet men ingen annan stans har man tagit så många viktiga steg tillsammans som här. Det känns roligt att vi i VGR är först i landet med denna typ av utbildning, säger Anna-Lena Holberg, politisk ordförande i Överenskommelsearbetet.  

– En nyligen gjord utvärdering av Överenskommelsens arbete visar att samverkan har utvecklats under åren men att det finns ett fortsatt behov av att utveckla kunskapen och insikten kring varandras förutsättningar. Webbutbildningen är ett led i denna process, säger Anna-Lena Holberg. 

Överenskommelsen utgår från en nationell överenskommelse som tecknades 2008 mellan regeringen, Sveriges kommuner och regioner och idéburna organisationer. 2014 tog regionfullmäktige beslut om en regional Överenskommelse med det civila samhället. Syftet var att stärka samverkan mellan parterna.  Överenskommelsearbetet leds av en arbetsgrupp med fem politiker och fem representanter utsedda av det civila samhällets organisationer. Arbetsgruppen finns inom Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. 

– Vi behöver varandra för att kunna klara de stora utmaningar som vi har inom välfärden. I grunden handlar det om övertygelsen att parterna genom en högre grad av samverkan kan skapa en mycket bättre plats att leva på – ett bättre Västra Götaland, säger Anna-Lena Holberg. 

Läs mer om överenskommelsen

Här kan du hitta webbutbildningen


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-04-20 07:36