Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR satsar 95 miljoner på kompetensutveckling inom vården

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 22 augusti, om hur 95 miljoner kronor ur 2018 års budget ska prioriteras för den regionövergripande kompetensutvecklingen inom vården. Det handlar om 75 miljoner kronor för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning och 20 miljoner kronor i förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.

De 75 miljonerna som finns avsatta för satsningar på specialistutbildningar för sjuksköterskor i bristyrken går under 2018 till följande inriktningar: hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, medicinsk vård, operationsvård, vård av äldre och barnmorskeutbildning.

Med syfte att bidra till att säkra kompetensförsörjning av sjuksköterskor vill Västra Götalandsregionen fortsätta satsningen på förstärkt yrkesintroduktion för nyexaminerade grundutbildade sjuksköterskor. Därför avsätter personalutskottet 20 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget 2018 till en förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.

-Dessa satsningar är en mycket viktig del i att bland annat utveckla kvalitet och kontinuitet inom hälso- och sjukvården, kommenterar Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande. Vår ambition är att komma tillrätta med och konstruktivt bryta den brist vi har inom en del specialiteter.

Kontakt

Gunilla Levén (M)
Ordförande personalutskottet
0703-05 32 02 

Marina Olsson
Personaldirektör
0706-30 58 57


Publicerad: