Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR utforskar möjliggörare för framtidens kompetensutveckling tillsammans med RISE

Publicerad: Uppdaterad:
Fyra kollegor sitter runt ett bord och pratar och skrattar

Framtiden kommer innebära många utmaningar för Västra Götalandsregionen. Befolkningen lever allt längre och får ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare inom vården inte kommer räcka till. Hur ska VGR då klara av och möta framtiden på bästa sätt? En viktig del VGR är att utveckla kompetensutvecklingen av medarbetare. Tillsammans med RISE utforskar VGR därför hur framtidens lärande och kompetensutveckling kommer se ut för att på så sätt förbereda och utrusta organisationen inför den snabba utvecklingen.

– Vi gör det för att förbereda oss på bästa sätt inför framtiden. Workshopsserien ska hjälpa oss att utforska om det finns andra möjliggörare för kompetensutveckling och lärande än dem vi redan ser, samt få verktyg och metoder för att spana in i och förbereda oss för att möta framtiden, säger Kina Mulec, utvecklingsledare på VGR Akademin.

Använder en metod som RISE arbetat fram

Med hjälp av kreativa metoder som är inspirerade av framtidsstudier, spekulativ design och konst tar deltagarna i workshopparna sig an frågan om framtidens arbete på nya sätt. Tillsammans utforskar de nuvarande behov för förändring, samskapar framtidsscenarier, designar om roller och färdigheter. Man testar användningen av teknik och kopplar ihop nuet och framtiden.

Processen är uppdelad i fem workshoppar med deltagare från VGR och vilka faciliteras av RISE. Det kreativa kollektivet Studio Alight finns också med i arbetet för att utmana tankar om framtiden och hur idéerna kan spridas till en bredare målgrupp. Workshopparna leds av Nina Bozic som är senior forskare inom Innovation management and the future of work från RISE och som arbetar med att hjälpa organisationer att utveckla innovativa kompetenser, ledarskap och kulturer som är viktiga för framtidens arbete. Hon hoppas att processen ska resultera i att deltagarna får färdigheter och verktyg för att tänka om framtiden och att det skapas nya kontakter och samarbeten mellan olika delar av VGR:

– Det handlar om att utveckla deltagarnas färdigheter att utforska framtiden och utveckla ett innovativt tänkande som hjälper medarbetare att bli trygga med osäkerhet kring framtiden och att få rätt verktyg att skapa framtiden tillsammans. Det handlar också om att utveckla nya idéer om hur lärande och kompetensutveckling kommer se ut framöver och vilka nya roller och digitala verktyg som VGR kan använda som möjliggörare för det, säger Nina Bozic, RISE.

Nina Bozic står framför deltagare och pratar
Nina Bozic från RISE

 

Förhoppningen är också att det ska leda till fler projekt i VGR som utforskar framtiden mer och använder de idéer och arbetssätt som har utvecklats under denna process. För deltagarna från VGR har seminarierna hittills varit lärorika och utvecklande på många plan. Elna Pålsson, HR-strateg och ansvarig för kompetensutveckling på Folktandvården, är en av deltagarna:

– Seminarierna är spännande och ger energi. De är lite utmanande och vi får testa många kreativa och visionära arbetssätt och jag blir inspirerad av sättet att jobba med frågorna och metoderna som används. Det ska bli intressant när vi gått igenom alla delar och reflektera över processen som helhet och hur det kan ha påverkat resultatet, säger Elna Pålsson.

VGR är på rätt väg

Hittills har fyra workshoppar genomförts och än så länge har man kunnat konstatera att VGR är på rätt väg. Man har till exempel sett att tekniken är oundviklig och att VGR behöver en kompetenshöjning inom digital teknik. Direkt när samtalen om framtiden började så handlade de om just teknologins möjligheter:

– I alla scenarion som deltagarna hittills utvecklat så är teknologin central. Därför är jag glad att vi startade en viktig diskussion runt etiska frågor i framtidens interaktioner och samarbeten mellan människa och maskin. Och att prototyperna som utvecklas av deltagarna till stor del bygger på hur vi vill att teknologin ska användas som en möjliggörare snarare än något som kommer lösa alla problem eller ersätta oss. En grupp skapade till och med en ny roll, ”neutral etiker”, som kommer behövas i VGR i framtiden för att se till att man skyddar värderingar och använder teknik på ett etiskt sätt, säger Nina Bozic.

En av deltagarna i processen är Emma Jacobsson-Jensen som är verksamhetsansvarig för Utbildningsenheten för psykologer på VGR Akademin. Under arbetets gång har hon själv tydligt sett att det VGR gör nu kommer ha betydelse för att forma och omforma framtiden.

– Det har varit spännande att vara med. Framförallt att i grupp reflektera och föreställa sig framtiden. Man får bredda sig mentalt och se att det verkligen gör skillnad i ens egen inställning. Framtiden blir inte något som bara dyker upp utan något man blir förberedd på och medskapare till. Jag kan se att saker som vi gör redan nu, har eller kan ha en betydelse för framtiden. Till exempel att teknikens möjligheter och hur vi möter dem kommer göra skillnad för hur framtiden gestaltar sig, säger Emma.

Tillsammans är ett viktigt ledord

Tre grupper sitter runt bord och arbetar tillsammans.
Grupparbete har varit en central del av workshopparna.

 

För att få med alla perspektiv har det varit viktig att representanter från olika delar av organisationen deltar i arbetet. De som är med från VGR representerar Koncernkontoret, Regionservice, Folktandvården och Regionhälsan.

– VGR Akademin är ett stöd och en möjliggörare för andra i organisationen och vi kommer göra det vi kan för att underlätta för framtiden men vi kan inte göra det själva utan det är viktigt att vi gör det tillsammans. Därför har vi med representanter från olika delar av VGR i arbetet. Vi behöver veta hur verkligheten ser ut för förvaltningarna och vad de behöver. Det var också något som RISE rekommenderade när vi planerade detta, säger Kina Mulec, VGR Akademin.

Att olika delar av organisationen inkluderas är också något som uppskattas av deltagarna från förvaltningarna.

– Det är kul att få jobba tillsammans med kollegor från andra förvaltningar i VGR, det ger lite mer känsla för hela koncernen, säger Elna Pålsson.

In i framtiden

Nu återstår det att ta tillvara på allt deltagarna har lärt sig och möta framtiden. Nina Bozic har flera förhoppningar för fortsättningen:

– Jag hoppas att fler medarbetare i VGR kan bli inbjudna att tänka och utforska framtiden på nya sätt efter projektet. Så att vi kan gå ifrån att tänka om framtiden enbart är en uppgift för ledningen. Jag skulle vilja se en ny verklighet där att tänka på och utforska framtiden är något som alla, både VGR:s medarbetare och invånarna kan bli en aktiv del i.

Eva och Jenny lyssnar på en gruppmedlem som pratar

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-06-03 08:55