VGR välkomnar batterifabriken i Göteborg och satsar 145 miljoner kronor på kompetensomställning, forskning och utveckling

Publicerad:

Dagens besked är ett viktigt steg framåt i en av de allra viktigaste utvecklingsfrågorna som Västra Götalandsregionen (VGR) driver – elektrifiering för klimatomställning och konkurrenskraft. VGR kan nu presentera en satsning på 145 miljoner kronor på utbildning, kompetensomställning och forskning. "Som ansvariga för regional utveckling bidrar vi på olika sätt till att underlätta den industriella omställningen. Etableringen här är ett kvitto på att vårt regionala utvecklingsuppdrag ger effekt och gör Västra Götaland till ett föredöme för elektrifiering och omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle", säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i VGR.

Genom dagens besked att Volvo Car Corporation och Northvolt AB beslutat att bygga en samägd batterifabrik i Göteborg, tar Västra Götaland ett stort kliv i omställningen av en av de viktigaste industrierna. Regionen blir centrum för elektrifiering av fordonsindustrin och det stärker VGR:s arbete i en av de allra viktigaste frågorna för det regionala utvecklingsuppdraget - elektrifiering. Etableringen som sådan ger enligt bolaget på sikt 3000 nya jobb.

– Det här säkrar arbetstillfällen i regionens exportindustri för decennier framåt. Elektrifiering av fordonsindustrin är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för vår region. Med denna etablering tar Västra Götaland ett stort steg framåt för både klimatomställning, jobb och välfärd, säger Helén Eliasson, regionstyrelsens vice ordförande.    

Flermiljonsatsning på kompetensomställning 

Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en av vår tids största industriella omställningar och en mycket prioriterad fråga för VGR som ansvarig för regional utveckling. Kompetensförsörjning, innovation och infrastrukturfrågor är kritiska för möjligheten att ställa om mot näringslivets elektrifiering.
VGR presenterar i dag, utifrån sitt uppdrag inom regional utveckling och ansvar inom tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur, ett flertal satsningar.

– Kompetensomställning och kompetensförsörjning är en nyckel för att Västra Götaland ska lyckas ställa om. Det är oerhört glädjande att kunna presentera ett så kraftfullt paket som kommer hela regionen till del. Det handlar om att VGR bidrar med 45 miljoner kronor för etablering av ett utbildningscentrum för industriell omställning och 25 miljoner kronor per år i fyra år till ett program för forskning, utveckling och utbildning till stöd för transportsektorns elektrifiering, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden. 

Satsningarna gagnar Västra Götaland som helhet. I kraft av sitt uppdrag verkar VGR för bra kollektivtrafik till den nya arbetsplatsen samt bidrar till nödvändiga förbättringar i infrastrukturen.

Dessutom finansierar VGR utbildningsinsatser genom aktiviteter i Västra Götalands kompetensråd.

– För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på ny teknik inom elektrifiering och digitalisering, har VGR under flera år satsat över 30 miljoner kronor på att bygga upp kompetensråd i Västra Götaland, säger Kristina Jonäng.

Kvitto för det regionala utvecklingsuppdraget

Genom ansvaret för regional utveckling har VGR varit pådrivande att få etableringen till stånd i Västra Götaland. VGR har tillsammans med aktuella kommuner samlat näringsliv, forskning och andra offentliga parter. VGR har kontinuerligt lyft Västra Götalands behov i dialog med den nationella nivån. 

– VGR har till exempel drivit på för att säkra mer kapacitet i elnäten och fått igång ett arbete för förkortade tillståndsprocesser. Idag är vi glada, men det är också idag som arbetet drar igång på allvar, säger Kristina Jonäng.