Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR har en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser

Publicerad:

Västra Götalandsregionens webbplats www.vgregion.se är en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser. Det visar företaget Funkas inkluderingsbarometer 2022.

Västra Götalandsregionen har de senaste åren arbetat systematiskt med att förbättra den digitala tillgängligheten på sina webbplatser. Arbetet har gett resultat, och vgregion.se är en av de webbplatser som klarar företaget Funkas test utifrån tio utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel).

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS) trädde i kraft den 23 september 2020. Endast 130 av 1 785 testade webbplatser inom kommuner, myndigheter och andra aktörer som berörs av lagstiftningen om tillgänglighet lever upp till kraven.

- Det är jätteroligt att arbetet med digital tillgänglighet inom VGR ger resultat och att förbättringarna märks för de invånare som använder våra tjänster, säger Anette Gävert, UX-designer som är specialiserad på digital tillgänglighet. En framgångsfaktor har varit det nära samarbetet mellan utvecklare, webbteam och specialister i användbarhet. Vi gör också löpande tillgänglighetstester.

- Att vår webbplats fick bra resultat i inkluderingsbarometern betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Tillgänglighet är lika viktig i alla digitala tjänster vi erbjuder och vi kan alltid bli bättre.

Drygt 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, permanent eller tillfällig.

Funkas Inkluderingsbarometer

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service| DIGG

Företaget Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt. Rekommendationerna bygger på internationella riktlinjer, praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Cirka 20 procent av bolagets verksamhet finansieras av forskningsmedel.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-09-29 07:49