Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR:s arbete med flyktingmottagande

VGR arbetar med flyktingmottagande inom ramen för särskild organisation Ukraina utifrån aktuellt läge och erfarenheter som gjordes i flyktingmottagandet 2015-2016.

Hälso- och sjukvård

Material från projektet hälsa i Sverige i VGR som genomfördes 2017-2019 paketeras för att bli mer användarvänligt. Materialet omfattar hälsoinformation (information om vårt hälso- och sjukvårdssystem fungerar) och hälsostöd till personer som kommit till Sverige. Färdig under april.

Olika bildstöd har översatts ”Rätten till vård” och ”var söker jag vård” och fler är på gång. Bland annat en bildstödskarta som kan användas vid mottagandet. Allt översatt material hittas här: Översatt material - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

En ny regional medicinsk riktlinje för hälsoundersökningar har tagits fram anpassad för flyktingar från Ukraina.

Efter flyktingmottagandet 2015/2016 utbildades tillsammans med BRIS cirka 80 personer i VGR i TRT (teaching recovery techniques). Metoden syftar till att lära barn och unga att hantera symptom på post-traumatisk stress. Behov av uppdatering av metoden ses över.

Civilsamhället

Under våren har digitala informationsmöten/-dialoger för civilsamhällesorganisationer genomförts gemensam av Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen.

Syftet har varit att förmedla information om myndigheternas pågående arbete med flyktingmottagande på en länsövergripande nivå och att vara ett forum i vilket civilsamhällesorganisationer kan ställa frågor.

Antalet flyktingar som kommit till Västra Götaland från kriget i Ukraina har minskat den senaste tiden och därmed har arbetet med flyktingmottagande ändrats. Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen har inte längre så mycket ny information att förmedla till civilsamhället och vi har även noterat att antalet deltagare på de senaste mötena har minskat. Med anledning av detta har vi beslutat att inte fortsätta med mötena. Det sista mötet genomfördes den 12 maj.

Om Västra Götalandsregionen har ny information om arbetet med flyktingmottagande  som är aktuell för civilsamhället kommer den att publiceras här.

Presentation från senaste informationsmötet

Arbete och utbildning

Inom ramen för VGR:s regionala utvecklingsansvar arbetar vi med både kompetensförsörjningsfrågor och inkluderingsfrågor. Tillsammans med andra aktörer pågår just nu ett arbete med att hitta arbetsgivare som behöver kompetenser som kan matchas mot de flyktingar som kommer från Ukraina. Det kan röra sig om arbeten där svenskkunskaper är mindre viktiga eller yrken där bristen på rätt kompetens är stor. Aktiviteter som pågår inkluderar mini-mässor (en i månaden med start i april) inom olika områden där intresserade personer som kommit till Västra Götaland och registrerats enligt massflyktingsdirektivet kan matchas mot arbetsgivare som kan erbjuda passande anställningar.

VGR försöker också öka samverkan och samordning mellan de olika initiativen kopplade till arbete och språk för de som flyr från Ukraina. Kontinuerliga dialoger pågår till exempel på International House Gothenburg, med berörda myndigheter, arbetsgivare, utbildningsanordnare och civilsamhället.

Är du från Ukraina? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Att anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Mottagande

Västtrafik hjälper ukrainska flyktingar med resor för att de ska kunna ta sig till mottagningsenhet eller nytt boende.

Samverkan myndigheter

Tidigt inleddes dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen utifrån samrådet migration/integration som VGR är en del av. Utifrån den dialogen fortsätter vi samverkan och identifierar tillsammans aktiviteter där vi utifrån våra olika roller och ansvarområden bidrar i arbetet.


Senast uppdaterad: 2022-05-13 08:03