Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

VGR:s arbete med flyktingmottagande

VGR arbetar med flyktingmottagande inom ramen för särskild organisation Ukraina utifrån aktuellt läge och erfarenheter som gjordes i flyktingmottagandet 2015-2016.

I slutet av maj hölls två livesända webbinarier med fokus på migrationsrelaterad psykisk ohälsa och hälsoundersökningar av nyanlända flyktingar.

Se de inspelade webbinarierna

Hälso- och sjukvård

För att kunna ta hand om sin hälsa och söka vård är information om hälso- och sjukvården Sverige mycket viktigt. Kunskapen är extra betydelsefull för de som är nya i vårt land och som även kan behöva hjälp med sin psykiska hälsa på grund av flykt och andra svåra upplevelser.

Nu finns ett utbildningsmaterial med ett tydligt upplägg som vänder sig till dig som möter människor som behöver veta var och hur vi söker vård i Sverige.

Hälsoinformation och gruppstödsträffar (vgregion.se)

Två digitala informationsträffar om utbildningsmaterialet kommer att hållas i juni:

Mer information och länkar till mötena

Olika bildstöd har översatts ”Rätten till vård” och ”var söker jag vård” och fler är på gång. Bland annat en bildstödskarta som kan användas vid mottagandet. Allt översatt material hittas här: Översatt material - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

En ny regional medicinsk riktlinje för hälsoundersökningar har tagits fram anpassad för flyktingar från Ukraina.

Efter flyktingmottagandet 2015/2016 utbildades tillsammans med BRIS cirka 80 personer i VGR i TRT (teaching recovery techniques). Metoden syftar till att lära barn och unga att hantera symptom på post-traumatisk stress. Behov av uppdatering av metoden ses över.

Civilsamhället

Nu finns ett utbildningsmaterial med ett tydligt upplägg som vänder sig till dig som möter människor som behöver veta var och hur vi söker vård i Sverige.

Hälsoinformation och gruppstödsträffar (vgregion.se)

Två digitala informationsträffar om utbildningsmaterialet kommer att hållas i juni:

Mer information och länkar till mötena

Tidigare arbete

Under våren genomförde Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen regelbundna digitala informationsmöten för civilsamhällesorganisationer. Med anledning att antal människor som flytt till Västra Götaland minskade under slutet av våren minskade behovet av mötena. Det sista mötet hölls 12 maj. 

Presentation från senaste informationsmötet

Arbete och utbildning

Inom ramen för VGR:s regionala utvecklingsansvar arbetar vi med både kompetensförsörjningsfrågor och inkluderingsfrågor. Tillsammans med andra aktörer pågår just nu ett arbete med att hitta arbetsgivare som behöver kompetenser som kan matchas mot de flyktingar som kommer från Ukraina. Det kan röra sig om arbeten där svenskkunskaper är mindre viktiga eller yrken där bristen på rätt kompetens är stor. Aktiviteter som pågår inkluderar mini-mässor (en i månaden med start i april) inom olika områden där intresserade personer som kommit till Västra Götaland och registrerats enligt massflyktingsdirektivet kan matchas mot arbetsgivare som kan erbjuda passande anställningar.

VGR försöker också öka samverkan och samordning mellan de olika initiativen kopplade till arbete och språk för de som flyr från Ukraina. Kontinuerliga dialoger pågår till exempel på International House Gothenburg, med berörda myndigheter, arbetsgivare, utbildningsanordnare och civilsamhället.

Är du från Ukraina? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Att anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Mottagande

Västtrafik hjälper ukrainska flyktingar med resor för att de ska kunna ta sig till mottagningsenhet eller nytt boende.

Samverkan myndigheter

Tidigt inleddes dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen utifrån samrådet migration/integration som VGR är en del av. Utifrån den dialogen fortsätter vi samverkan och identifierar tillsammans aktiviteter där vi utifrån våra olika roller och ansvarområden bidrar i arbetet.


Senast uppdaterad: 2022-06-01 11:38