Budgetprocessen för 2019 igång

Nu är Västra Götalandsregionens budgetprocess för 2019 igång. Idag släppte GrönBlå Samverkan sitt budgetförslag.

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.

Under sammanträdet den 18-19 juni 2018 fastställer regionfullmäktige budgeten för 2019.

På sidan nedan återfinns budgetförslaget från GrönBlå Samverkan och här kommer även de övriga partiernas förslag att publiceras när de finns tillgängliga.

Västra Götalandsregionens budget 2019

Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:14