KiB - Kommunikatör i beredskap

Kommunikatör i beredskap, KiB, är en del av Västra Götalandsregionens beredskap för att, utanför kontorstid, snabbt kunna agera vid akuta krislägen.

KiB är aktiv utanför kontorstid, kvällar och helger och kan nås via Västra Götalandsregionens växel.

Skriv till kommunikatör i beredskap

Kommunikatör i Beredskap är i första hand en del av VGR:s krisberedskap, men kan även besvara akuta pressärenden.

Under kontorstid ansvarar Koncernkontorets presstjänst för beredskapen.

Kontakta KiB

Aktiv utanför kontorstid på kvällar 17-08 och helger 00-24.

Ring 010-441 00 00 (vx) och begär Kommunikatör i Beredskap. (Övrig tid kontakta presstjänsten)

Kontakta presstjänsten

Aktiv under kontorstid vardagar 08-17

Ring 010-441 41 99 eller Västra Götalandsregionens växel 010-441 00 00. Begär presstjänsten.

Senast uppdaterad: 2018-12-13 09:00