Presstjänsten

Presstjänsten är till för dig som arbetar inom media - press, radio, och TV. Vår uppgift är att hjälpa dig som arbetar inom media att hitta i och få kontakt med våra verksamheter och, så långt vi själva kan, svara på olika frågor. Presstjänsten hanterar främst frågor om regionledningen, Koncernkontoret, den centrala politiska ledningen och vår verksamhet som helhet - Västra Götalandsregionen ur ett koncernperspektiv. Presstjänsten rapporterar också om regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut.

Om dina frågor gäller en eller ett par av verksamheterna är du naturligtvis välkommen även med dessa frågor men du kan också vända dig direkt till den berörda förvaltningen. 

Presstjänsten är en del av koncernstab kommunikation och externa relationer vid Koncernkontoret. Enhetschef är Maria Wernstål och avdelningschef är kommunikationsdirektör Erik Lagersten.

Kontakta presstjänsten

Presstjänsten är öppen mellan 08 - 17 på vardagar och nås enklast genom att ringa 010-441 41 99. Det går också att skicka epost till presstjänsten via adressen: presstjansten@vgregion.se

Utanför kontorstid kan Kommunikatör i beredskap hjälpa till att besvara akuta pressfrågor.

Medarbetare

Senast uppdaterad: 2018-12-13 09:00