Nationell Bredbandskonferens 2018

Välkomna till årets nationella bredbandskonferens!

2019 års konferens kommer hållas i Vara, närmare bestämt på Vara Konserthus. Vi bjuder på ett fullspäckat intressant program för dig som är intresserad av bredbandsfrågor.

Datum: 29-30 januari 2019

Konferens vänder sig främst till dig som är kommunal- eller regional bredbandssamordnare, politiker,kommunledningar men också övriga intresserade för bredbandsfrågor.

Årets tema är Vara digital- hur når vi ända fram?
Moderator under dagarna är Helena Stålnert.

 

Samarbetspartners