Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland

Den här sidan innehåller allmän information om provtagning i Västra Götalandsregionen.

Om du vill få kontakt med vården, till exempel för att boka en tid för provtagning, ska du besöka webbplatsen 1177.se.

PCR-tester

Provtagning i Västra Götaland

PCR-tester på vårdcentral innebär en ren provtagning och inkluderar inte läkarundersökning.

Vanliga symtom vid covid-19 är:

 • feber
 • torrhosta
 • trötthet
 • svårt att andas
 • muskelvärk
 • halsont
 • huvudvärk
 • magbesvär med diarréer
 • bortfall av lukt- och smaksinne

Västra Götalandsregionen rekommenderar den som har haft covid-19 de senaste sex månaderna att inte testa sig på nytt. Den som har haft covid-19 kan uppvisa spår av viruset även när den har blivit frisk och inte längre är smittsam. Det blir alltså ett onödigt test och en belastning för provtagning, analys och smittspårning.

Patientinformation vid provtagning (Version 3, uppdaterad maj 2021)

Provtagning av utländska medborgare

PCR-provtagning är gratis även för den som inte är skriven i Västra Götaland och för den som inte har svenskt personnummer. Är du från ett EU/EES-land ska du ta med dig EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) vid provtagningen. Är du från ett land utanför EU/EES ska du använda dig av din privata sjukförsäkring.

Utländska medborgare som saknar nödvändiga EU-handlingar eller sjukförsäkring har rätt till kostnadsfri provtagning, vård och behandling vid insjuknande i covid-19.

ENGLISH Public Health Agency: COVID-19 testing

PCR testing of foreign citizens

PCR testing is available and free for those who are not registered in Västra Götaland and for those who do not have a Swedish social security number (personnummer). If you are from an EU/EEA country, bring your European health insurance card with you when taking the sample. If you are from a country outside the EU/EEA, use your private health insurance.

Foreign citizens who do not have the necessary EU treatment or health insurance are entitled to free sampling, care and treatment in the event of illness in covid-19.

ENGLISH: COVID-19 testing (Public Health Agency)

När får jag svar?

Resultat på PCR-test lämnas normalt inom 2-3 dagar via sms, telefon eller på annat sätt beroende på vårdcentral. Ibland kan det ta ytterligare några dagar. Om provet har tagits som ett så kallat självtest eller egentest så meddelas svaret via sms och webbsidan direkttest.se. Den provtagna personen får en instruktionen vid provtagningen.

Hur säkra är resultaten?

 • PCR-test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra.
 • PCR-test med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt. Men det förekommer att tester på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar.

Vad gör jag när jag får mitt svar?

 • Om PCR-testet är negativt har du sannolikt inte covid-19 just nu. Dock ska du förstås fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans med mera.
 • Om PCR-testet är positivt har du covid-19. Då ska du förhålla dig till de regler som finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 • Om PCR-testet är misslyckat har provet blivit skadat eller så går det inte att otvetydigt säga att du inte har covid-19. Kontakta provtagande enhet för att planera ett nytt prov.

Vad kostar det att testa sig?

PCR-tester som är tillgängliga via Västra Götalandsregionen är gratis i enlighet med Smittskyddslagen.

Antigentester

Antigentester är inte lika känsliga som PCR och används som ett komplement i särskilda situationer och är främst till för att testa sjukvårdspersonal, personer på äldreboenden och vid smittspårning. Det är vårdcentralerna och sjukhusen som avgör när du behöver ta ett snabbtest, det är inget du som invånare kan boka.

VGR utgår från Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer som anger vilka situationer antigentester kan användas istället för PCR-test.

Läs mer om antigentester på VGRfokus.se

Antikroppstester

Antikroppstest endast på medicinsk indikation

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar endast antikroppstest på medicinsk indikation.

Läs mer om antikroppstest hos Folkhälsomyndigheten


Senast uppdaterad: 2021-08-11 14:22