Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland

Högt tryck på provtagning av barn

Från och med 3 september kan barn från förskoleklass och uppåt bli provtagna även vid milda symtom på covid-19. Kontakta er vårdcentral för att boka en tid. Det går inte att boka tid genom att ringa 1177.

Här kan du läsa om provtagning för covid-19 inom Västra Götalandsregionen.

Från den 28 september kan du boka antikroppstest vid vissa vårdcentraler och sjukhus

Nu är det möjligt att boka ett antikroppstest för att ta reda på om du tidigare har varit sjuk i covid-19. Testningen utförs vid ungefär 150 vårdcentraler och vissa sjukhus.

Läs mer om antikroppar och boka tid för provtagning (1177.se)

Allmänt om provtagning för covid-19

Det finns två olika sorters prov för covid-19. Den ena kallas PCR-test och visar om du har en pågående virusinfektion. Den andra sortens prov är antikroppstest, som visar om man har haft covid-19 och på så sätt bildat antikroppar mot viruset.

Grupper som är prioriterade att provta

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vilka grupper som är prioriterade för provtagning. Grupp 1 är mest prioriterad:

 1. Patienter inom vård och omsorg. Innefattar både sjukhusvård och annan omsorg, till exempel äldreboenden.
 2. Personal inom vård och omsorg. Innefattar sjukhuspersonal, primärvårdspersonal samt personal inom kommunal omsorg, till exempel äldreboenden. Västra Götalandsregionen var bland de första i landet med att provta personal i den kommunala omsorgen.
 3. Personal inom andra samhällsviktiga verksamheter.
 4. Övriga relevanta delar av samhället. Till exempel privatpersoner som har milda symtom på covid-19 och vill provta sig på en vårdcentral.

Sveriges provtagningsindikationer (Folkhälsomyndigheten)

Pågående eller avslutad infektion – två typer av tester

Det finns två olika sätt att provta för covid-19. De fyra prioriterade grupperna är samma för båda typerna av test.

 • PCR-test visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. Testet visar om pågående symtom beror på covid-19 eller har andra orsaker som allergi eller förkylning. Ett positivt svar betyder att personen har en pågående infektion och att det finns en risk för smittsamhet.
 • Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet, men hur god immuniteten är eller hur länge den varar är ännu oklart.

Hur säkra är provresultaten?

 • PCR-test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra.
 • PCR-test med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt. Men det förekommer att tester på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar.
 • Antikroppstest med positivt eller negativt resultat. Resultat av de typer som Västra Götalandsregionen använder har 99,8 procent träffsäkerhet (specificitet). Det finns andra tester tillgängliga kommersiellt, dessa kan vi inte uttala oss om.

 

Provtagningar och kapacitet

Vem provtas i Västra Götalandsregionen? 

PCR-prover tas på alla prioriteringsgrupper, det vill säga nummer 1-4 ovan.

Antikroppstester tas i nuläget främst på grupperna 1 och 2. Vi planerar för att kunna erbjuda antikroppstest till allmänheten under hösten, förhoppningsvis i slutet av september.

Var analyseras proverna?

Alla prover skickas till ett laboratorium för analys. Det tar några dagar, ibland mer, innan den provtagna personen kan få sitt svar.

 • PCR-analyser görs på våra egna laboratorier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och NU-sjukvården men vi anlitar också de upphandlade externa leverantörerna Unilabs och SciLifeLab.
 • Antikroppsanalyser av prover inom Västra Götaland görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hos den upphandlade externa leverantören Unilabs.

 

Provtagning av personal inom samhällsviktiga verksamheter – priogrupp 3

Det finns många verksamheter som kan klassas som samhällsviktiga. När det gäller prioriteringen inom grupp 3 följer Västra Götalandsregionen rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen om vilka yrkesgrupper som ska prioriteras.

På vårdsamverkan.se hittar du som arbetsgivare på en samhällsviktig verksamhet information om hur provtagningen går till.
Vägledning för provtagning av medarbetare – Vårdsamverkan.se

Hur går testerna av samhällsviktig verksamhet till?

Provtagningarna görs med självtester som skickas för analys till ett laboratorium. Västra Götalandsregionen tillhandahåller provtagningsmaterial och instruktioner men det är arbetsgivarens ansvar att organisera provtagningen.

 

Provtagning av privatpersoner med milda symptom – priogrupp 4

Privatpersoner som har milda symtom på covid-19 kan boka tid för PCR-provtagning på primärvårdens vårdcentraler, i syfte att till exempel bedöma om man kan gå till arbetet, eller för att minska smittspridning.

Alla tester sker på ett tryggt och säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

PCR-tester på vårdcentral innebär en ren provtagning och inkluderar inte läkarundersökning. Observera också att du bara blir provtagen om du har haft symptom i minst 24 timmar. Vanliga symtom vid covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, dyspné, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer och bortfall av lukt- och smaksinne.

Den som inte har symptom ombeds att inte belasta sjukvården i onödan.

Hur gör jag för att bli provtagen?

Den som vill ta ett prov uppmanas att besöka sin vårdcentrals webbplats för att få veta hur provtagningen går till. 

Vid svåra symtom som behöver bedömas av sjukvårdspersonal ska du vända dig till ordinarie vårdkontakt eller vårdcentral.

Hitta din närmaste vårdcentral (1177)

När får jag svar?

Resultat på PCR-test lämnas normalt inom 2-3 dagar via sms, telefon eller på annat sätt beroende på vårdcentral. Ibland kan det ta ytterligare några dagar. Om provet har tagits som ett så kallat självtest/egentest så meddelas svaret via sms och webbsidan direkttest.se. Den provtagna personen får en instruktionen vid provtagningen.

Viktig information: I väntan på svar

I väntan på ditt provsvar betraktas du som smittsam. Stanna hemma och undvika att träffa andra människor än de du delar hushåll med. Du ska inte gå till arbete eller skola och inte heller andra platser utanför hemmet.

Försök hålla ett avstånd på minst 1-2 meter till dem du bor med, t.ex. genom att vara i ett eget rum och inte äta tillsammans med andra. Om det är möjligt ska du ha eget sovrum och inte dela badrum. Var noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna ofta med tvål och vatten). Hosta och nys i armvecket eller i näsduk. Res inte med kollektivtrafiken.

Vad gör jag när jag får mitt provsvar?

 • Om PCR-provet är negativt har du sannolikt inte covid-19 just nu. Dock ska du förstås fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans med
  mera.
 • Om PCR-provet är positivt har du covid-19. Då ska du förhålla dig till de regler som finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 • Om PCR-provet är misslyckat har provet blivit skadat eller så går det inte att otvetydigt säga att du inte har covid-19. Kontakta provtagande enhet för att planera ett nytt prov.

Vad kostar det att provta sig?

PCR-tester som är tillgängliga via vårdcentraler är gratis för den enskilde, i enlighet med Smittskyddslagen.

Antikroppstester används inte för att ställa diagnos i det akuta skedet och är i nuläget inte tillgängliga för privatpersoner.

PCR-test – så går det till

Analysmetoden PCR står för Polymerase Chain Reaction används för att testa för coronavirus och andra luftvägsvirus. Metoden påvisar RNA eller DNA från virus, och positivt svar talar för infektion då provet togs.

En provtagningspinne förs in i näsan eller svalget på personen som ska testas. På pinnen fastnar slem och celler som kan vara virusinfekterade. Pinnen skickas till labb för analys. På laboratoriet används PCR-metoden för att med hjälp av olika enzymer och reagens kopiera små mängder arvsmassa så att man på kort tid får miljontals kopior. Det gör att det räcker med lite virus i provet för att säkert kunna påvisa coronasmitta.

Antikroppstest – så går det till

Antikroppstest görs genom ett blodprov på personen som ska testas. Laboratorierna har sedan två olika analysmetoder. Båda metoder används för att hitta antikroppar mot nukleokapsidprotein, som är en del i viruset, och mot spikeprotein, som är de delar som sticker ut från viruset och som fäster vid och infekterar cellerna i kroppen.

Ett positivt svar betyder att personen har genomgått en coronainfektion och utvecklat antikroppar. Men om det innebär immunitet vet forskarna inte ännu.

Senast uppdaterad: 2020-09-28 09:07