Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland

Den här sidan innehåller allmän information om provtagning i Västra Götalandsregionen. Om du vill få kontakt med vården, till exempel för att boka en tid för provtagning - gå till 1177.se.

Om provtagning och tidsbokning på 1177.se

Det finns olika sorters prov för covid-19:

  • PCR-test visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. Ett positivt svar betyder att personen har en pågående infektion och att det finns en risk för smittsamhet.
  • Antigentest kallas ofta snabbtest och visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. De är inte lika känsliga som PCR och är till för särskilda situationer i vården, till exempel på akutmottagningar.
  • Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet, men hur god immuniteten är eller hur länge den varar är ännu oklart.

PCR-tester

Statistik över PCR-tester i Västra Götalandsregionen

Kontakta vården även vid milda symtom på covid-19

Privatpersoner som har milda symtom på covid-19 kan boka tid för PCR-provtagning på primärvårdens vårdcentraler, i syfte att till exempel bedöma om man kan gå till arbetet, eller för att minska smittspridning. Den som vill ta ett prov uppmanas att besöka sin vårdcentrals webbplats för att få veta hur provtagningen går till.

Hitta din närmaste vårdcentral (1177)

PCR-tester på vårdcentral innebär en ren provtagning och inkluderar inte läkarundersökning. Observera också att du bara blir provtagen om du har haft symptom i minst 24 timmar. Vanliga symtom vid covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, svårt att andas, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer och bortfall av lukt- och smaksinne.

När får jag svar?

Resultat på PCR-test lämnas normalt inom 2-3 dagar via sms, telefon eller på annat sätt beroende på vårdcentral. Ibland kan det ta ytterligare några dagar. Om provet har tagits som ett så kallat självtest/egentest så meddelas svaret via sms och webbsidan direkttest.se. Den provtagna personen får en instruktionen vid provtagningen.

Viktig information: I väntan på svar

I väntan på ditt provsvar betraktas du som smittsam. Stanna hemma och undvika att träffa andra människor än de du delar hushåll med. Du ska inte gå till arbete eller skola och inte heller andra platser utanför hemmet.

Försök hålla ett avstånd på minst 1-2 meter till dem du bor med, t.ex. genom att vara i ett eget rum och inte äta tillsammans med andra. Om det är möjligt ska du ha eget sovrum och inte dela badrum. Var noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna ofta med tvål och vatten). Hosta och nys i armvecket eller i näsduk. Res inte med kollektivtrafiken.

Hur säkra är provresultaten?

  • PCR-test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra.
  • PCR-test med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt. Men det förekommer att tester på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar.

Vad gör jag när jag får mitt provsvar?

  • Om PCR-provet är negativt har du sannolikt inte covid-19 just nu. Dock ska du förstås fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans med
    mera.
  • Om PCR-provet är positivt har du covid-19. Då ska du förhålla dig till de regler som finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
  • Om PCR-provet är misslyckat har provet blivit skadat eller så går det inte att otvetydigt säga att du inte har covid-19. Kontakta provtagande enhet för att planera ett nytt prov.

Vad kostar det att provta sig?

PCR-tester som är tillgängliga via vårdcentraler är gratis för den enskilde, i enlighet med Smittskyddslagen.

Antigentester

Antigentester är inte lika känsliga som PCR och används som ett komplement i särskilda situationer och är främst till för att testa sjukvårdspersonal, personer på äldreboenden och vid smittspårning. Det är vårdcentralerna och sjukhusen som avgör när du behöver ta ett snabbtest, det är inget du som invånare kan boka.

VGR utgår från Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer som anger vilka situationer antigentester kan användas istället för PCR-test.

Läs mer om antigentester på VGRfokus.se

Antikroppstester

Statistik över antikroppstester i Västra Götalandsregionen

Antikroppstest bokas i första hand via 1177.se

Nu är det möjligt att boka ett antikroppstest för att ta reda på om du tidigare har varit sjuk i covid-19. Testningen utförs vid ungefär 150 vårdcentraler och vissa sjukhus.

Läs mer om antikroppar och boka tid för provtagning (1177.se)

Hur säkra är provresultaten för antikroppar?

Resultatet på de antikroppstest som Västra Götalandsregionen använder har 99,8 procent träffsäkerhet (specificitet). Det finns andra tester tillgängliga kommersiellt, dessa kan vi inte uttala oss om.

Vad kostar det att provta sig?

Antikroppstester via Västra Götalandsregionens vårdcentraler kostar 160 kronor.

PCR-test – så går det till

Analysmetoden PCR står för Polymerase Chain Reaction används för att testa för coronavirus och andra luftvägsvirus. Metoden påvisar RNA eller DNA från virus, och positivt svar talar för infektion då provet togs.

En provtagningspinne förs in i näsan eller svalget på personen som ska testas. På pinnen fastnar slem och celler som kan vara virusinfekterade. Pinnen skickas till labb för analys. På laboratoriet används PCR-metoden för att med hjälp av olika enzymer och reagens kopiera små mängder arvsmassa så att man på kort tid får miljontals kopior. Det gör att det räcker med lite virus i provet för att säkert kunna påvisa coronasmitta.

Antikroppstest – så går det till

Antikroppstest görs genom ett blodprov på personen som ska testas. Laboratorierna har sedan två olika analysmetoder. Båda metoder används för att hitta antikroppar mot nukleokapsidprotein, som är en del i viruset, och mot spikeprotein, som är de delar som sticker ut från viruset och som fäster vid och infekterar cellerna i kroppen.

Ett positivt svar betyder att personen har genomgått en coronainfektion och utvecklat antikroppar. Men om det innebär immunitet vet forskarna inte ännu.


Senast uppdaterad: 2021-01-14 08:46