Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala rapporter

Regionala rapporter publiceras minst en gång i veckan.

Västra Götalandsregionens statistik om covid-19

Folkhälsomyndighetens statistik om covid-19

 

Västra Götalandsregionen bjuder in till digital pressträff i morgon onsdag 21 april klockan 13:30. Följ pressträffen på vgregion.se/direkt. Vid pressträffen ingår ett avsnitt om IVA-vården utöver ordinarie innehåll.

Smittskydd

Under vecka 15 konstaterades 6 953 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 9 procent jämfört med veckan innan.

Totalt har 162 392 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Sjukvård

Den 20 april kl. 10:00 fanns det totalt 357 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 67 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 44 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 182 personer varav 37 på IVA

Sjukhusen i väster: 24 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 44 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 63 personer varav 8 på IVA

Vaccinering

VGR:s vaccinationsplan är uppdaterad. Var och hur grupper i de olika faserna ska vaccineras är definierat.

Personalvaccination inom fas 2 är fortsatt pausad och återupptas tidigast vecka 18. Vilka personalgrupper som prioriteras inom fas 2 har definierats skarpare av Folkhälsomyndigheten. Den personal som ingår i fas 2 är medarbetare inom somatisk slutenvård som har stor risk att föra virus vidare till riskgruppspersoner. Detta avser personal som på daglig basis deltar i omvårdnad (eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt) av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Övrig personal inom vård- och omsorg anses inte påverka risken för att de med hög risk för allvarlig sjukdom ska smittas. Därför ingår inte längre övrig vård- och omsorgspersonal i fas 2, kvarvarande personal kommer att vaccineras inom sin åldersgrupp i resterande faser.

Fas 3 inleds under vecka 16 då sjukhusen succesivt kan börja kalla personer 60-64 år i riskgrupp, efter att personer 65+ och dialys/transplantation/hushållskontakter vaccinerats. Bokning för övriga i åldern 60-64 startar vecka 18. Se vaccinationsplanen för fler detaljer.

Nu öppnar VGR tidböckerna för personer över 65 år. Tillgången på AstraZenecas vaccin är god och vårdcentralerna kan därför erbjuda många vaccinationstider med detta vaccin.

Tider för personer över 65 år bokas via 1177.se. Vissa vårdcentraler kan ha valt att istället kontakta alla när det är deras tur.

Enligt VGR:s riktlinjer ska inget vaccin kasseras. Om vaccinatörerna snabbt måste använda en dos som inte kunnat ges till avsedd person ska dosen ges till någon annan. I första hand ska prioriteringsordning följas och de äldsta vaccineras först. I sista hand får man ge doser till personer i senare prioriteringsfaser. Om vaccinatören står i valet mellan att slänga doser och att vaccinera någon utanför fas 2, ska vaccinet användas till personen utanför fas 2. Önskvärt är att vaccinatörerna har en reservlista för att underlätta prioriteringen.

Folkhälsomyndigheten har meddelat att personer under 65 år som vaccinerats med AstraZeneca rekommenderas få en andra dos av något av de andra godkända vaccinen, Pfizer/BioNTech eller Moderna, inom 12 till 15 veckor. Vaccintillgången styr vilka veckor det är möjligt att vaccinera dessa personer, framförallt personal, med dos 2.

Rekommendationen om vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare) kvarstår.

VGR har vaccinerat 16 procent av invånarna, rikssnittet är 18 procent (till och med vecka 14). 70 procent av alla över 75 år och hälften av alla över 70 år har fått minst en dos vaccin.

Antalet vaccinerade med minst en dos vaccin ökar snabbare än tidigare då VGR fått större leveranser av vaccin och intervallet mellan första och andra spruta ökat.

– Det går snabbt nu. Flera vårdcentraler vaccinerar nu listade patienter som är 65 år och äldre och inom några veckor kommer de flesta vaccinatörer att ha nått dit, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

VGR vaccinerar med allt vaccin som finns tillgängligt och kommer, om vaccin levereras i utlovad takt, klara det nationella vaccinationsmålet som bland annat innebär att alla födda 1956 och tidigare ska ha erbjudits vaccin senast 16:e maj.

Invånare i VGR kan känna sig trygga med att de kommer att bli vaccinerade mot covid-19 i Västra Götaland när det är deras tur enligt prioriteringsordningen.


Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

Just nu vaccineras alla åldersgrupper i fas 2, 65 år och uppåt.

– I Västra Götaland bokar de som vaccineras just nu tid via sin vårdcentral. Vaccinatörerna kontaktar sina listade invånare på olika sätt. Gå in och titta på din vårdcentrals hemsida, gärna via 1177.se, för att se om det är din tur att boka vaccinationstid, säger Kristine Rygge

Personer som är 75 år och äldre blir kontaktade av sin vaccinatör.

Kommande veckas leveranser

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 16 att leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som förra veckan. Även under vecka 16 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Kommun: 100
Sjukhus: 3 200
Vårdcentral: 56 800
Avtalad vaccinatör: 500

De vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Hur vaccinet fördelats bland vårdcentraler bakåt i tiden finns att se i filen Tilldelning vårdcentraler från vecka 52 på Vårdgivarwebbwn. Av säkerhetsskäl är den en fördröjning av uppgifterna kring leveranser.

Övrigt

Till och med vecka 14 har VGR levererat ut cirka 398 000 doser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt 315 000 av dem har registrerats i Nationella vaccinationsregistret. Från att en dos lämnar Folkhälsomyndigheten tar det 2–3 veckor innan genomförd vaccination visas i statistiken. Den första veckan handlar om leverans. Den andra veckan handlar om att genomföra själva vaccinationen och beroende på dag kan det dröja ytterligare tid innan vaccinationen registreras i vaccinationsregistret. VGR uppmanar löpande vaccinatörerna att skyndsamt registrera, senast sju dagar efter att vaccinationen har utförts ska den vara inrapporterad.

Fler klarlägganden kring tilldelning av vaccin och skillnader mellan vaccintäckning inom Västra Götaland finns i en artikel i VGRfokus som publicerades tidigare i veckan.

Vaccinatörer kan använda sig av kampanj- och informationsmaterial för att informera om vaccination. Material finns framtaget för vaccination inom fas 2.

Smittskydd

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Under vecka 14 konstaterades 6 379 nya fall av covid-19, totalt har 158 197 fall bekräftats i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj. För gymnasieskolor blir råden mer lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

- Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Tusentals nya personer smittas varje vecka och flera av dem blir mycket allvarligt sjuka. Smittspridningen måste minska och då kan vi inte lätta på restriktionerna, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Sjukvård

Den 15 april kl. 10:00 fanns det totalt 366 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 59 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 42 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 200 personer varav 33 på IVA

Sjukhusen i väster: 24 person varav 4 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 48 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 52 personer varav 6 på IVA

Provtagning

Sedan den 15 mars har VGR testning för covid-19 på Landvetter flygplats. Öppettiderna är utökade till alla dagar mellan kl. 8-23. Cirka två procent av resenärerna testar positivt.

Vaccinering

VGR vaccinerar i fas två och på många vårdcentraler har vaccineringen av personer över 65 år inletts.

Andelen vaccinerade med en första dos ökar snabbare än tidigare eftersom VGR får fler doser och intervallet mellan första och andra sprutan har förlängts.

Cirka 70 procent av alla över 75 år har fått minst en dos vaccin fram till och med vecka 14.

16,2 procent av alla invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 6,9 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Drygt 315 000 vaccinationer har registrerats.

I Västra Götaland finns ett stort antal vaccinatörer, över 270 stycken. Att fördela vaccin till dessa är en avancerad logistisk operation och vaccinationskansliet har i VGRfokus svarat på några av de vanligaste frågorna om vaccinationsfördelningen.

Vårdcentralen ansvarar för sina listade invånare i Fas 1-3 och ska i första hand erbjuda dessa tider för vaccination. Invånare uppmanas vaccinera sig där de är listade, då detta är grunden för hur vårdcentralen tilldelas vaccin. Det finns inget som hindrar att vårdcentraler ger vaccin till enstaka olistade personer (i rätt prioriteringsfas) när det är mest praktiskt av olika skäl om de exempelvis långvarigt vistas långt ifrån sin ordinarie vårdcentral.

 

Smittskydd

Totalt har 155 943 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Under vecka 14 konstaterades 6 379 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är något färre än vecka 13 men kan vara påverkat av en minskad provtagning under påskhelg och påsklov. Smittspridning finns bland annat på arbetsplatser runtom i hela regionen.

– Smittan sprids i alla åldrar och till stor del bland personer i arbetsför ålder. Vi måste få stopp på smittspridningen på våra arbetsplatser och där behöver vi alla ta vårt ansvar, till exempel genom att arbeta hemma när vi kan, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Sjukvård

Den 13 april kl. 10:00 fanns det totalt 391 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 61 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 43 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 210 personer varav 33 på IVA

Sjukhusen i väster: 32 person varav 6 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 49 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 57 personer varav 6 på IVA

– Vi har en god beredskap att ta hand om alla som blir akut och allvarligt sjuka. Men det handlar om så pass många patienter att det påverkar annan vård, till exempel genom uppskjutna operationer. Det är oerhört viktigt för allas skull att vi får ner smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vaccinering

Just nu pågår vaccination i fas två i Västra Götaland. Över 60 procent av invånarna som är 75 år eller äldre har fått en första dos vaccin mot covid-19 och nu närmar det sig lägre åldersgrupper i fas 2. Inom de närmsta veckorna är det dags för de som fyller 65 år eller är äldre att bli erbjuden vaccin mot covid-19.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kan vaccinera personer som är 65 år och uppåt i en högre takt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

– Med dessa leveranser kommer vi kunna jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner. Invånare i Västra Götaland kan känna sig trygga med att de får sitt vaccin.

De vårdcentraler med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Webbinarium med vaccinationssamordnare Kristine Rygge genomförs onsdag 14 april för sjukvårdspolitiker inom VGR.

Fram till och med vecka 13 har 13,7 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 5,3 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Fram till och med föregående vecka, vecka 13, har 60,4 procent av invånarna som är 75 år och äldre i Västra Götaland fått en första dos vaccin. Fler än var femte av dem som är 75 år och äldre har fått båda doserna och är därmed fullvaccinerade.

Bland de som är över 85 år har drygt 84 procent fått sin första dos och nära hälften är fullvaccinerade.

– Att 8 av 10 bland de äldsta är vaccinerade är en väldigt hög vaccinationstäckning. Jag ser gärna att ännu fler vaccinerar sig och förhoppningsvis stiger siffran ytterligare något, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

VGR vaccinerar i fas två. Vårdcentraler och sjukhus fortsätter vaccinera invånare som är 65 år och äldre. Vårdcentralerna har kommit olika långt. Vissa vårdcentraler är färdiga med vaccineringen av sina listade invånare över 65 år, andra vårdcentraler vaccinerar invånare över 75 år. VGR jobbar för att jämna ut skillnaderna mellan olika vårdcentraler och kommuner.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kommer använda det för att komma snabbare fram i fas 2 och dessutom jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

Prognosen visar en relativt hög och jämn nivå på vaccinleveranser till VGR kommande fyra veckor.

Vårdcentralerna kontaktar, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är 75 år eller äldre. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webb.

Med start vecka 13 gick Västra Götalandsregionen ut med riktad information kring vaccination till personer födda 1946 och tidigare. Informationen sprids bland annat via annonsering i tidningar i Västra Götaland och annonsering i sociala medier. En pågående kampanj på Facebook mot invånare i Västra Götaland 75 år och äldre om att de kommer bli kontaktade för vaccination har nått drygt 56 000 invånare och renderat över 1 000 kommentarer vilket är mycket med VGR:s mått mätt. En annan pågående kampanj riktar sig mot alla invånare i länet med uppmaning att söka information på 1177.se. Kampanjen har i nuläget nått drygt 156 000 invånare.

Kommande veckas leveranser

Även vecka 15 prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av äldre inom fas 2. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras. För vaccinering i fas 1-3 ansvarar vårdcentralerna för sina listade patienter, och det är även det fördelningen utgår från.

Just nu sker fördelningen utifrån åldersgruppen 75+. Vissa vårdcentraler har många äldre listade som redan vaccinerats i fas 1, då har de kunnat använda sitt tilldelade vaccin för att gå vidare i fas 2 utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Kommun: 1 000
Sjukhus: 5 300
Vårdcentral: 54 200
Avtalad vaccinatör: 100

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till Sveriges regioner. För närvarande grundar sig fördelningen på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas andel av befolkningen som är 65 år eller äldre.

Utifrån den förväntade mängden vaccin till VGR görs en planering för hur många doser vaccin som kan levereras till vaccinatörerna. Planen tar även hänsyn till att dos 2 alltid måste kunna levereras i rätt intervall efter dos 1. Ytterligare en avvägning som görs handlar om förpackningsstorlekar och hållbarhet.

Aktuellt

VGR har beslutat att fastställa det nationella vaccinationsmålet, att alla över 65 ska erbjudas minst en första dos innan 16 maj och alla över 18 år erbjudas minst en första dos innan 15 augusti, för VGR:s räkning.

I väntan på nationellt vaccinationsintyg kommer inte VGR erbjuda regiongemensamma vaccinationsintyg (utöver det vaccinationskort man får vid vaccination).

Västra Götalandsregionens avtalade distributör för vaccin mot covid-19, Oriola, kommer från och med vecka 15 att ta över distributionen av Pfizer/BioNTechs vaccin. Detta innebär att samtliga vacciner mot covid-19 fortsättningsvis distribueras av Oriola. Undantag för vissa kommuner där VGR avser att slutföra leveranserna, i egen regi.

 

 

Smittskydd

Under vecka 13 konstaterades 6 642 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning jämfört med veckan innan.

– Påskhelg och lov kan ha minskat provtagningen. Generellt har vi en fortsatt hög smittspridning i samhället. Därför måste vi alla fortsätta att följa de skärpta regionala rekommendationerna som gäller i Västra Götaland, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Sjukvård

Den 8 april kl. 10:00 fanns det totalt 372 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 64 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 43 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 208 personer varav 37 på IVA

Sjukhusen i väster: 31 person varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 45 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 45 personer varav 8 på IVA

Antalet personer som läggs in på sjukhus på grund av covid-19 fortsätter att öka i Västra Götalandsregionen. Det gäller både vanlig sjukvård och intensivvård.

– Vi ser att relativt sett fler yngre behöver sjukhusvård. Men även att antalet bland de yngre som blir allvarligt sjuka ökar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vaccinering

Fram till och med vecka 13 har 13,7 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 5,3 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Drygt 260 000 vaccinationer har registrerats.

Alla över 18 år ska erbjudas vaccin innan 15 augusti

Det nationella vaccinationsmålet har ändrats: Alla över 65 ska erbjudas minst en första dos innan 16 maj och alla över 18 år erbjudas minst en första dos innan 15 augusti. VGR har fastställt samma mål för sin räkning.

VGR vaccinerar i fas två i åldersordning. Patienter med dialysbehandling eller som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation oavsett ålder vaccineras också.

Prognosen visar en fortsatt hög och relativt jämn nivå på vaccinleveranserna till vaccinatörerna kommande fyra veckor.

– Det ger oss en utmärkt möjlighet att jämna ut de skillnader som uppstått mellan vårdcentraler och mellan kommuner, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Smittskydd

Under vecka 12 rapporterades 7 515 fall. Vilket är en ökning med 22 % jämfört mot föregående vecka. Ökningen är statistiskt säkerställd när vecka 12 jämförs mot medelvärdet av de tre föregående veckorna. Incidensen för hela Västra Götaland var 435 fall per 100 000 invånare under vecka 12 och motsvarande siffra för de senaste två veckorna (vecka 11 och 12) var 794.

Under perioden 26 februari 2020 till 28 mars 2021 har det rapporterats totalt 142 034 bekräftade fall i Västra Götaland.

I Västra Götaland råder fortsatta regionala rekommendationer i skolan för att hindra smittspridningen av covid-19. De regionala gäller trots att de nationella rekommendationerna tas bort. Rekommendationerna gäller till 18 april men kan komma att förlängas.

VGRfokus: Fortsatta skolrekommendationer i Västra Götaland

Sjukvård

Den 1 april kl. 10:00 fanns det totalt 355 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 51 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
43 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
204 personer varav 30 på IVA

Sjukhusen i väster:
27 person varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus:
42 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus:
39 personer varav 7 på IVA

 

Vaccinering

Fram till och med vecka 12 har 12,42 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 4,6 procent har fått två doser enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Statistik vaccination | Västra Götalandsregionen

Vecka 14 levererar Västra Götalandsregionen 69 740 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Det mesta av vaccinet kommer fördelas mellan vårdcentraler och sjukhus för vaccination av äldre i fas 2. All vaccination av vårdpersonal är liksom tidigare pausad tills vidare.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och har vårt fokus på de äldsta i vårt län. Vi börjar få en mycket bra vaccinationstäckning hos de äldsta och det är positivt att många vårdcentraler har börjat kunna vaccinera fler åldersgrupper, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Under torsdagen presenterade även regeringen nya mål för vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Senast 16 maj ska alla över 65 år erbjudits och fått en första dos vaccin. Senast 15 augusti ska alla vuxna i Sverige ha fått en första dos vaccin.

– Den vaccinationsplan vi redan har ligger inom ramen för dessa mål och fortsätter vaccinet komma i de volymer som vi får nästa vecka och helst ökar ännu mer klarar vi det, säger Kristine Rygge.

Fördelningen av vaccin bygger på den leveransinformation som var tillgänglig onsdag 31 mars.

Regional utveckling

Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen. Mellan år 2017 och 2019 ökade norrmännens gränshandelskonsumtion med 2,3 miljarder kronor. Under 2020 tappade gränshandeln 87,5 procent, enligt Statistisk sentralbyrå, Norges motsvarighet till SCB. Detta trots att pandemin slog till först i mars.31 mars släpptes i samband med en gemensam digital pressträff rapporten ”Norsk konsumtion i svensk detaljhandel och dess bidrag till svensk ekonomi” som HUI Research tagit fram på uppdrag av Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Svensk Handel.’

Länk till mer info på hemsidan och pressmeddelande

Smittskydd

Under vecka 12 konstaterades 7 515 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är 22 procent fler än föregående vecka och tredje veckan i rad med en ökning. Totalt har 142 501 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Smittspridningen är stor i hela Västra Götaland. Den brittiska mutationen har tagit över till allra största delen.

– Läget är oerhört allvarligt. Det som alla måste förstå om detta virus är att människor blir allvarligt sjuka, människor avlider. Den som själv får lindriga symtom kan sprida sjukdomen vidare till någon som drabbas värre. Var och en av oss behöver göra allt vi kan för att undvika att bli smittade och sprida viruset, säger Jan Kilhamn, stf beslutsfattare i Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Smittskydd Västra Götaland avråder kraftigt från att arrangera eller besöka sammankomster i samband med påsk. I Västra Götaland gäller fortsatt skärpta regionala rekommendationer.

Sjukvård

Den 30 mars kl. 10:00 fanns det totalt 364 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 52 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 48 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 197 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i väster: 30 person varav 2 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 42 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 47 personer varav 6 på IVA

Allt fler i Västra Götaland blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på sjukhus.

– Om utvecklingen följer samma mönster som tidigare under pandemin kommer ännu fler att behöva intensivvård inom ett par veckor. Vi är mycket bekymrade över situationen, säger Jan Kilhamn, stf beslutsfattare i Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Vaccinering

Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra. I fas fyra ingår vuxna från 18 år och som inte prioriterats i fas ett till tre. I Västra Götaland uppskattas fas fyra till cirka 800 000 personer och vaccinationer kan preliminärt starta i under juni, men exakt start beror på vaccintillgången.

–  Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Planerade vaccinleveranser till vaccinatörer i Västra Götaland för vecka 13 är uppdaterade efter att även AstraZenecas vaccin fördelats, totalt skickas drygt 42 000 doser ut. Merparten vaccin går till vårdcentralerna.

Fram till och med vecka 11 har 10,8 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 4 procent har fått två doser enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

VGR har i huvudsak prioriterat vaccinering av de allra äldsta. 84 procent av invånare över 90 år har fått minst en dos vaccin, vilket är strax över snittet för åldersgruppen i riket. Bland de som är 85 år och äldre har 79,5 procent fått sin första dos i Västra Götaland.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccineringen påverkas av vaccintillgången. Att vaccineringen med AstraZenecas vaccin återupptas för personer över 65 år gör att takten för vaccinering av de äldsta i fas två kan öka.

Prioriteringsordningen kvarstår; de äldsta ska vaccineras först och i de 5-årsintervall som anges i vaccinationsplanen.

Vårdcentralen ska kontakta, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är födda 1946 eller tidigare (75+). Hur man blir kontaktad kan variera mellan vårdcentraler. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webbtidbokning.

För att uppmärksamma invånarna på vaccinationsläget kommer det annonseras i lokalpress och sociala medier. Informationen finns översatt till fler språk på webbsidan vgregion.se/75

Kommande veckas leveranser

Även AstraZenecas vaccin kommer distribueras under vecka 13, men fördelningen är ännu inte klar. Besked lämnas senare till vaccinatörerna hur dessa doser fördelas.

Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 1 506
Sjukhus: 5 616
Vårdcentral: 26 308
Avtalad vaccinatör: 192

– Vi fortsätter att prioritera de äldsta i fas 2 och det vaccin som skickas ut går framför allt till vårdcentralerna. Men vi skickar även ut drygt 5 600 doser vaccin till sjukhusen för att vaccinera patienter över 65 år som ingår i de medicinska riskgrupper som ingår i fas 2, det vill säga patienter som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Aktuellt

AstraZenecas vaccin kommer att användas till personer som är 65 år och äldre. För personer som är yngre än 65 år är vaccinet fortfarande pausat, det gäller även personer som väntar på en andra dos.

Det rekommenderade dosintervallet är förlängt för de tre vaccinen, vilket innebär att fler kan få en första dos snabbare.

– Redan vid en dos ger de vaccin vi använder en bra effekt mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 och det är glädjande att se att vaccinationsviljan är så god i vårt län. Nu ökar vi dessutom vaccinationstakten i fas 2 i och med att vi kan använda AstraZenecas vaccin igen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Under vecka 13 skickas ingen Regional rapport vaccination fredag 2/4. Vaccininformation ingår i ordinarie Regional rapport under tisdag 30/3 och torsdag 1/4.

Smittskydd

Smittspridningen fortsätter öka i Västra Götaland. Ökning sker i alla åldersgrupper, flest i gruppen 40-49 år men också i skolåldrarna. Däremot har både antalet bekräftade fall, sjukhusinläggningar och dödsfall minskat bland de äldsta vilket ses som en effekt av vaccineringen. Den mer smittsamma brittiska varianten är nu dominerande i Västra Götaland och bidrar till den fortsatt höga smittspridningen.

De förstärkta regionala rekommendationerna förlängs till 18 april. Även rekommendationen för grund- och gymnasieskolor i Västra Götaland förlängs, bland annat att högst en tredjedel av gymnasieskolans elever bör vara på plats samtidigt.

- Det blir inga stora påskfiranden i år heller. Umgås bara med dina närmaste, träffa så få som möjligt, håll avstånd, trängs inte och var gärna utomhus. Avstå onödiga resor, stanna hemma om du har luftvägssymtom – och testa dig, uppmanar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Sjukvård

Den 25 mars kl. 10:00 fanns det totalt 288 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 47 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 45 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 166 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i väster: 22 person varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 24 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 31 personer varav 6 på IVA

Vaccinering

Fram till och med vecka 11 har 10,8 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 4 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Drygt 200 000 vaccinationer har registrerats.

Vaccinationer med AstraZenecas vaccin återupptas för 65+

Folkhälsomyndigheten beslutade idag att vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas för personer som är 65 år och äldre. Det innebär att vaccinatörer i Västra Götaland från och med i morgon fredag kan boka in fler personer i fas 2 för vaccination.

Prioriteringsordningen kvarstår; de äldsta ska vaccineras först och i de 5-årsintervall som anges i Västra Götalandsregionens vaccinationsplan. De vaccinatörer som ska vaccinera flest personer av den äldsta befolkningen kommer att tilldelas flest doser vaccin.

Dosintervall för AstraZenecas vaccin har nu förändrats och den nya rekommendationen är 12 veckor. VGR följer detta dosintervall från och med nästa vecka för de som då får dos ett. För de personer under 65 år är vaccinationen fortsatt pausad med AstraZenecas vaccin.

Att vaccinationerna kan återupptas gynnar äldre invånare som har störst behov av skydd på grund av deras förhöjda risk för allvarlig sjukdom och död vid covid-19.

– Det är ett mycket glädjande besked, som innebär att vi nu kan öka takten i vaccinationen av personer 65 år och äldre i fas 2, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

VGR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att den som erbjuds vaccin inte har någon möjlighet att välja vaccinsort. För personer som är prioriterade inom fas 1–3, som väljer att tacka nej till vaccination med erbjudet vaccin gäller följande:

  • VGR kan inte ge möjlighet att välja vaccinsort.
  • De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas. Anledningen är att vaccinatörerna behöver vaccinera vidare inom prioriteringsfaserna för att arbetet ska fortlöpa enligt tidplan.
  • Personer som tackat nej har själv ett ansvar för att kontakta en vaccinatör när vaccinationerna av allmänheten startat (i fas 4) för att bli vaccinerad.

Västra Götalandsregionen kan inte välja vilket vaccin som regionen tilldelas för vaccinationer i Västra Götaland. Det finns därmed ingen garanti för att personer som tidigare avstått vaccin kommer att ha möjlighet att välja vaccin i ett senare skede.

Regional utveckling

Arbetslösheten i Västra Götaland minskade med 500 personer under vecka 11 jämfört med veckan innan. Totalt är 8,1 procent av arbetskraften arbetslös eller i program, jämfört med 6,6 procent i slutet av februari 2020. I Sverige har under samma period andelen arbetslösa ökat från 7,4 procent till 8,6 procent.

Västtrafik

Planering pågår för att göra det tryggt och säkert i skärgårdstrafiken påskhelgen, långhelger och sommaren.

 

Smittskydd

Västra Götalandsregionen bjuder in till digital pressträff i morgon onsdag 24 mars klockan 13:30. Följ pressträffen på vgregion.se/direkt.

Under vecka 11 konstaterades 6 152 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 912 fall (17 procent), jämfört med veckan innan. Antalet covidtester under vecka 11 var fler än någon enskild vecka tidigare.

Totalt har 135 201 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Sjukvård

Den 23 mars kl. 10:00 fanns det totalt 318 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 45 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 43 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:192 personer varav 28 på IVA

Sjukhusen i väster: 31 person varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 25 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 26 personer varav 5 på IVA

Provtagning

Under vecka 11 genomfördes rekordmånga PCR-test i Västra Götaland, preliminär uppgift är 53 000 genomförda tester. Under förra veckan startade provtagning för ankommande resenärer bosatta i Västra Götaland på Landvetters flygplats samt hemtest för egenprovtagning levererade via Kry, förutom tester via vårdcentralerna.

Det har också blivit enklare att hitta lediga tider för att göra ett PCR-test. VGR har utvecklat en översiktlig listning via 1177.se som visar lediga tider utan att invånare behöver logga in.

Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest efter ny vägledning från Folkhälsomyndigheten.

Vaccinering

Skärpt prioriteringsordning och förlängt dosintervall för vaccinering.

Skärpt prioritetsordning innebär att äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19 erbjuds vaccination före vård- och omsorgspersonal. Det innebär att all personalvaccination inom fas 1 och fas 2 pausas tillsvidare. Den personal som redan fått dos 1 ska dock få dos 2 enligt planerat intervall.

Dosintervall för mRNA-vaccin (Pfizer/BioNTechs vaccin respektive Modernas vaccin) utökas från 4 till 6 veckor med start för de som får sin första dos fr.o.m. vecka 12. Anledningen är att möjliggöra att så många som möjligt snarast erhåller en första dos vaccin. De som fått sin första dos innan vecka 12 ska få dos 2 med 4 veckors dosintervall. Personer som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys, ska ges 2 doser mRNA-vaccin med 4 veckors dosintervall enligt tidigare rekommendation.

Fram till och med vecka 10 har 9,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,5 procent har fått två doser. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har Västra Götaland en något lägre vaccinationstäckning än genomsnittet i Sverige, men ligger i nivå eller över de båda andra större regionerna; Skåne och Stockholm. De regioner i Sverige som har en högre andel äldre i befolkningen har generellt sett kommit längre i vaccineringen. Vaccinet fördelas till regionerna från Folkhälsomyndigheten enligt en nyckel som från vecka 10 bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 65 år och äldre (fram till och med vecka 9 var fördelningsnyckeln 70 år och äldre).

Det har i veckan upptäckts att det fortfarande finns problem med överföring mellan systemen för registrering av given dos till det nationella vaccinationsregistret, som Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik från. Problemet är lokaliserat och utredning pågår om hur det ska lösas.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången. Pausen av Astra Zenecas vaccin gör just nu tillgången på vaccin än mindre.

Det är ännu för tidigt att kommentera hur pausen av AstraZenecas vaccin påverkar VGR:s vaccinationsplan på lång sikt. Folkhälsomyndigheten uppges ge besked under nästa vecka hur vaccinet ska användas i Sverige.

Just nu pågår vaccination i fas 2 samtidigt som fas 1 slutförs. I fas 2 vaccineras de äldsta först och i Västra Götaland sker vaccineringen i femårsintervaller.

– Under nästa vecka fortsätter vi med de allra äldsta, 85 år och äldre. När vi har tillräckligt mycket vaccin går vi vidare i åldersgrupperna. Det kan se lite olika ut på vårdcentralerna beroende på hur många patienter man har listade i just de åldersgrupperna, säger vaccinsamordnare Kristine Rygge. 

Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten. VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000 vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det kommer ännu mer vaccin.

Kommande veckas leveranser

Enligt nuvarande uppgifter kommer enbart Pfizer- BioNTechs vaccin distribueras till vaccinatörer under vecka 12.

Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut drygt 25 000 doser under vecka 12, alltså något färre än föregående vecka. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2, samt för att slutföra fas 1, exempelvis personer med hemtjänst.

Kommun: 4 110
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 20 634
Avtalad vaccinatör: 534

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 12. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av vårdpersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Aktuellt

Vårdcentralerna ringer upp de allra äldsta, 85 år och äldre för att boka tid. Vårdcentralerna kommer även kontakta gruppen 80+ och därefter gruppen 75+. Det kan se olika ut hur grupperna blir kontaktade.

Det går att se en positiv effekt av vaccineringen – allt färre äldre blir sjuka. Åldersgruppen 80 år och äldre har minskat i andel bland de patienter som skrivs in på sjukhus med covid-19. Under vecka 10 stod personer som är 80 år eller äldre för 20 procent av inskrivningarna på sjukhus. Motsvarande siffra var 22 procent under vecka 9 respektive 25 procent under vecka 8.

Smittskydd

Förra veckan konstaterades 5 240 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en ökning med sju procent jämfört med veckan innan. Fler yngre insjuknar med covid-19.

– Situationen är mycket allvarlig och vi måste få ner smittspridningen i samhället. Alla måste se sin roll och ta sin del av ansvaret, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

I Västra Götaland gäller regionala rekommendationer till och med den 1 april.

Sjukvård

Den 18 mars kl. 10:00 fanns det totalt 297 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 48 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 32 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 180 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i väster: 22 person varav 1 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 33 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 30 personer varav 7 på IVA

Personer 80 år och äldre har minskat i andel bland de patienter som skrivs in på sjukhus med covid-19. Under vecka 10 stod personer som är 80 år eller äldre för 21 procent av inskrivningarna på sjukhus. Motsvarande siffra var 22 procent under vecka 9 respektive 25 procent under vecka 8.

Vaccinering

Fram till och med vecka 10 har 9,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 3,5 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 175 267 vaccinationer har registrerats.

VGR inväntar besked från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten om Astra Zenezas vaccin. Under tiden fortsätter vaccinering av fas två med med Pfizer/Biontechs och Modernas vaccin.

Bedragare i spåren av vaccinationerna mot covid-19 är ett bekymmer. VGR uppmanar alla att vara uppdaterade kring vad som gäller för vaccinationerna mot covid-19.

Västtrafik

För att minska trängsel vid på- och avstigning har framdörrarna i viss busstrafik börjat öppnas igen. För att kunna öppna dörrarna på ett tryggt sätt för förare och resenärer monteras ett skyddsglas runt förarhytten.

Smittskydd

Under vecka 10 konstaterades 5 240 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 7 procent jämfört med veckan innan. Totalt har 129 194 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

I Västra Götaland gäller fortfarande regionala rekommendationer till och med 1 april

Sjukvård

Den 16 mars kl. 10:00 fanns det totalt 304 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 50 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 43 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 178 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i väster: 24 person varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 32 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 27 personer varav 8 på IVA

Provtagning PCR-test

15 mars startade Västra Götalandsregionen PCR-testning på Landvetter flygplats för ankommande resenärer bosatta i Västra Götaland.

Vaccinering

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Västra Götalandsregionen har informerat samtliga vaccinatörer att pausa vaccinering med vaccin från Astra Zeneca.

Folkhälsomyndighetens beslut att pausa vaccineringen med Astra Zenecas vaccin påverkar initialt denna och nästa veckas vaccinationer i Västra Götaland. Av de cirka 30 000 doser som VGR skickat ut till vaccinatörerna i vecka 11 är knappt en tredjedel Astras vaccin.

– Vi fortsätter vaccination av de äldsta i fas två under veckan med Pfizers och Modernas vaccin, säger Kristine Rygge vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Det är ännu för tidigt att kommentera hur vaccinationspausen påverkar VGR:s vaccinationsplan i sin helhet.

– Vi förväntar oss mer information från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten under dagen som riktar sig till dem som redan är vaccinerade med Astra Zenecas vaccin, säger Kristine Rygge.

Beskedet om att pausa vaccinering med Astra Zenecas vaccin kom under tisdagsmorgonen. Några vaccinatörer i Västra Götaland hade då redan hunnit förbereda dagens vaccination genom att dra upp doser i sprutor. Detta vaccin har nu kasserats på grund av begränsad hållbarhet. Allt annat vaccin sparas i kylskåp. Astra Zenecas vaccin håller i sex månader i kylen.

Information om vaccination mot covid-19 i Västra Götalandsregionen hålls uppdaterad på VGR:s webbplats

Fram till och med vecka 9 har 7,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,2 procent har fått två doser.

86 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av alla över 85 år har nästan 54 procent vaccinerats med en dos och 26 procent är fullvaccinerade.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången och uppdateras kontinuerligt. VGR vaccinerar nu i fas två. Faser och grupper kan överlappa varandra i tid.

I fas två ingår cirka 420 000 personer, varav äldre är den absolut största gruppen. Äldre vaccineras av vårdcentralerna.

VGR:s vaccinationsplan

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordning och i femårsintervall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när. De besked vi har nu kring hur många doser vi kommer att få är för osäkra. Men vi kommer att gå ut med information så fort vi vet, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Kommande veckas leveranser

Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan. Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut cirka 30 000 doser under vecka 11. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 3 222
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 26 626
Avtalad vaccinatör: 672

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 11. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras.

Aktuellt

Det finns en tydlig vaccinationseffekt bland de äldsta, både vad gäller nya bekräftade fall och hur många äldre som behöver sjukhusvård. Andelen äldre sjukhusvårdade minskar och medelåldern på de som läggs in på sjukhus har på kort tid gått från 69 år till 65 år.

VGR ser nu över hur gårdagens besked från Astra Zeneca om halverade leveranser fram till sommaren påverkar vaccinationsplaneringen.

Under gårdagen pausade Danmark vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Västra Götalandsregionen bevakar utvecklingen noga och följer Läkemedelsverkets bedömning. I nuläget bedömer Läkemedelsverket inte att det finns stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin.

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin. Det går inte att välja vilket vaccin man ska vaccineras med.

 

Smittskydd

Även om smittspridningen av covid-19 minskade vecka 9 i Västra Götaland är den fortfarande hög. Därför förlängs de regionala rekommendationerna till 1 april.

Smittspridningen bland personer på särskilda boenden (SÄBO) har minskat markant. Under vecka 9 upptäcktes endast 8 fall på SÄBO i Västra Götaland.

Sjukvård

Den 11 mars kl. 10:00 fanns det totalt 299 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 47 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 42 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 175 personer varav 28 på IVA

Sjukhusen i väster: 28 person varav 4 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 27 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 27 personer varav 5 på IVA

– Vi hoppas och tror att kurvorna ska gå nedåt men det finns också exempel och indikationer från andra länder att vi går mot en tredje våg. Vi har två sätt att bromsa det förloppet, dels genom att följa förhållningsregler och restriktioner, dels genom vaccinationer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Patienternas upplevelse

Patientnämnderna i Sverige har tagit fram en gemensam rapport om covidrelaterade klagomål. Under 2020 inkom 365 covidrelaterade klagomål till patientnämnderna i Västra Götaland.

Provtagning PCR-test

Med start nästa vecka, preliminärt tisdag, startar självprotagning med hemleverans enligt avtalet med Kry med bokning via 1177.se. Självprovtagning med hemleverans vänder sig framförallt till de som har svårt att ta sig vårdcentral eller annan plats för provtagning.

Inom kort startar provtagning på Landvetters flygplats för inkommande resenärer. VGR kommer bemanna en station där självprovtagning erbjuds på plats.

Vaccinering

143 924 vaccindoser mot covid-19 har getts i Västra Götaland fram till och med vecka 9 och 7,3 procent av invånarna har fått en första vaccindos enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Efter att AstraZenecas vaccin blev godkänt för alla över 18 har VGR ökat takten i vaccineringen av de äldsta i fas 2. De som är över 85 år blir kontaktade av sin vårdcentral för att erbjudas en tid. Med start imorgon skickas ett vykort till alla över 85 år med information om att de kommer bli uppringda. De äldsta i fas två vaccineras i åldersordning, när alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur.

–Vi skulle kunna vaccinera dubbelt så snabbt om vi hade mer vaccin. I Västra Götaland har vi god kapacitet för att vaccinera men tillgången på vaccin bromsar vaccinationstakten, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin. Det går inte att välja vilket vaccin man ska vaccineras med.

Andelen äldre sjukhusvårdade minskar och medelåldern på de som läggs in på sjukhus har på kort tid gått från 69 år till 65 år, vilket är en effekt av att många äldre nu är fullvaccinerade.

Sedan starten för två veckor sen har det kommit in många frågor till telefonlinjen där man kan få svar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19.

VGR följer Läkemedelsverkets bedömning om Astra Zenecas

I dag blev det känt att Danmark pausar vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Västra Götalandsregionen bevakar utvecklingen noga och följer Läkemedelsverkets bedömning.

I nuläget bedömer Läkemedelsverket inte att det finns tillräckligt stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte heller funnit skäl för indragning eller att avbryta vaccinationen. Bedömningen är att nyttan med vaccinet tydligt överstiger riskerna, myndigheterna fortsätter bevaka frågan.

Västtrafik

Från nu och fram till påsk delar Västtrafik aktivt ut munskydd på några platser i regionen. Insatsen ska uppmärksamma resande om rekommendationen att använda munskydd vid varje resa hela dygnet i kollektivtrafiken.

Regional utveckling

Antalet sökande till VGR:s naturbruksgymnasier har ökat med cirka 25 procent jämfört med förra året, vilket kan ha en koppling till ökat intresse för naturen med anledning av pandemin.
Stor ökning av sökande till våra naturbruksskolor

Varsel

Under februari varslades 230 personer i Västra Götaland, vilket är det lägsta värdet för en enskild månad sedan augusti 2019. Sedan mars 2020 har 21 300 personer varslats i Västra Götaland. Cirka 80 procent av dessa varsel kom under perioden mars-augusti förra året.

Västra Götalandsregionen bjuder in till digital pressträff i morgon onsdag 10 mars klockan 13:30. Följ pressträffen på vgregion.se/direkt.

Smittskydd

Under vecka 9 konstaterades 4 890 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en minskning med 18 procent jämfört med föregående vecka. Totalt har 123 563 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Smittskydd Västra Götaland har från 15 mars och framåt en mer flexibel modell vad gäller rekommendation för distansundervisning, där läget i kommunen eller den enskilda skolan styr.

Sjukvård

Den 9 mars kl. 10:00 fanns det totalt 295 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 48 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 49 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 158 personer varav 28 på IVA

Sjukhusen i väster: 31 person varav 4 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 31 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 26 personer varav 5 på IVA

Under vecka 11 börjar företaget Kry utföra PCR-tester enligt avtal med VGR. Ambitionen är upp till 38 000 prover per månad. Förutom att VGR:s totala kapacitet ökar, innebär avtalet också en avlastning för vårdcentraler, laboratorier och smittspårningsenhet. Bokning kommer ske via 1177.se.

Vaccinering

När vecka 10 är över ska alla personer som ingår i fas ett ha erbjudits och vaccinerats med minst en dos. Många är också fullvaccinerade. Smittspridningen har minskat i de äldre åldersgrupperna sedan vaccineringen inleddes, vilket är en vaccinframgång.

Vaccinationer i fas två har pågått parallellt under en tid och fortsätter nu med högre takt.

Huvuddelen av de knappt 50 000 doser som fördelas denna vecka går till första sprutan för personer i fas två. De äldsta i fas två vaccineras först. Åldersprioriteringen förenklas av att samtliga tre vaccin nu kan användas till äldre.

Alla över 85 kommer att bli uppringda av sin vårdcentral och erbjudas tid för vaccination. I slutet av denna vecka skickas också ett vykort via post till alla som är 85 år och äldre med information om att de kommer att bli uppringda och hur de ska undvika att bli lurade av bedragare. Vykortet är översatt till flera språk

Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

VGR erbjuder en telefontjänst som alternativ till de som inte har möjlighet att läsa på 1177.se. Via telefontjänsten ges allmän information om vaccination mot covid-19, det är samma information som finns på 1177.se. Det går inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten. Tjänsten nås kl 07.00-16.00 via 010-473 94 30.

Fram till och med vecka 8 har 5,5 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 2,7 procent har fått två doser. 113 226 vaccinationer har genomförts.

67 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av invånare 80-89 år har 22 procent blivit vaccinerade med minst en dos.

Kommande veckas leveranser

Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut 49 400 doser under vecka 10. Det är det högsta antalet doser under en enskild vecka hittills. Notera att siffrorna är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel.

Kommun: 3 400
Sjukhus: 1 400
Vårdcentral: 42 000
Avtalad vaccinatör: 2 600

Kommande vecka prioriteras vårdcentralerna, dels för att kunna avsluta vaccinationerna av personer inom hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter inom fas 1, dels för att kunna påbörja vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Samma fördelningsnyckel som tidigare kommer användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för fortsatt vaccination av dos 1 inom fas 1 och succesiv övergång av vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Under vecka 10 kommer alla vårdcentraler som angett att de har personer kvar att vaccinera i fas 1 med hemtjänst och deras hushållskontakter att få vaccin.

Aktuellt

4 mars kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över 18 år. Det innebär att VGR kan öka takten i vaccineringen av de allra äldsta. En effekt blir också att vaccinering av personal i fas två flyttas framåt i tid - helt i enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är jättegoda nyheter. Vi förväntar oss att alla i fas 1 har fått sin första dos inom denna eller nästa vecka. Nästa vecka kommer allra största delen vaccin gå till nya personer i fas 2 och vi börjar med de allra äldsta.

Under slutet av nästa vecka kommer VGR att skicka ett vykort till alla som är 85 år och äldre med information om att de kommer att bli uppringda och erbjudna tid för vaccination. På vykortet finns även information kring hur man ska undvika att bli lurad av bedragare.

Trots Folkhälsomyndighetens besked om Astra Zenecas vaccin så det fortsatt brist på vaccin.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är fortfarande jätteviktigt att vi får större vaccinleveranser eftersom efterfrågan är mycket större än tillgången. Det finns ingen kapacitetsbrist i VGR utan alla våra vårdgivare är redo att vaccinera.

Västra Götalandsregionen har tecknat avtal med företaget Kry för en mer tillgänglig PCR-provtagning åt invånarna. En stor skillnad är att den nya leverantören kan leverera testkit för självprovtagning hem till invånaren och hämta upp prover för analys. Det kommer att underlätta för den som har långt till sin vårdcentral eller av andra anledningar har svårt att ta sig till ett provtagningsställe.

VGRfokus - Nytt avtal: PCR-tester kan levereras hem till dig

Smittskydd

Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall - en ökning med 25 procent. Smittskyddsläkaren uppmanar nu alla att axla sin del av ansvaret för att bromsa smittan.

– Många gör stora insatser för att hålla nere smittspridningen, men vi har ett gemensamt ansvar och våra val får konsekvenser. Jag vill att alla följer såväl nationella som regionala rekommendationer. Minska dina kontakter med andra. Håll avstånd i alla lägen och använd munskydd om det inte är möjligt. Och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Sjukvård

Den 4 mars kl. 10:00 fanns det totalt 290 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 48 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 52 personer varav 5 på IVA Sahlgrenska Universitetssjh: 148 personer varav 28 på IVA
Sjukhusen i Väster: 30 personer varav 4 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 29 personer varav 6 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 31 personer varav 5 på IVA

Behovet av sjukhusvård har varit relativt oförändrat den senaste veckan – men på en mycket hög nivå. Det är hög belastning på intensivvården. Oron för att fler ska bli sjuka nu när smittspridningen ökar är stor.

– När allt fler smittas av covid-19 måste vi dessvärre räkna med att allt fler också kommer att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård. Trycket på sjukvården har följt smittspridningen under hela pandemin. Jag vill vädja till alla att göra sitt bästa för att smittan ska bromsa in, vi behöver hjälpas åt för att hindra en ny våg, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vaccinering mot covid-19

Ändrad rekommendation kring AstraZenecas vaccin
Idag torsdagen den 4 mars har Folkhälsomyndigheten meddelat att de ändrat sin rekommendation kring AstraZenecas vaccin, vaccinet rekommenderas nu till alla över 18 år. Västra Götalandsregionen välkomnar beskedet eftersom det innebär att vi nu kan arbeta mer effektivt med alla tre godkända vaccin.

113 226 vaccindoser mot covid-19 har getts i Västra Götaland fram till och med vecka 8 och 5,5 procent av invånarna har fått en första vaccindos enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 2,7 procent har fått två doser. Av personer över 90 år har 67,2 procent blivit vaccinerade med minst en dos.

– Efterfrågan på vaccin är fortsatt större än tillgången och VGR vaccinerar med allt vaccin vi får. Om det kommer mer vaccin kommer också vaccinationstakten att öka, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.
VGR ser nu över fördelningen av vaccin utifrån de nya rönen och återkommer med besked om aktuella leveranser för kommande vecka så snart som möjligt.

Smittskydd

Smittspridningen av covid-19 har på nytt tagit fart i Västra Götaland. Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall, en ökning med 25 procent. Störst är ökningen i Göteborg med kranskommuner, men en ökad smittspridning kan ses i hela regionen. Allra mest ökar smittan i åldersgruppen 10–19 år, en ökning med 57 procent jämfört med föregående vecka.

– Många gör stora insatser för att hålla nere smittspridningen, men vi har ett gemensamt ansvar och våra val får konsekvenser. Jag vill att alla följer såväl nationella som regionala rekommendationer. Minska dina kontakter med andra. Håll avstånd i alla lägen och använd munskydd om det inte är möjligt. Och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

De regionala rekommendationer som smittskyddsläkaren beslutade om 17 februari finns nu översatta till fler språk, bland annat arabiska och somaliska.

Sjukvård

Den 2 mars kl. 10:00 fanns det totalt 321 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 53 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 60 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 160 personer varav 30 på IVA

Sjukhusen i väster: 32 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 27 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 42 personer varav 5 på IVA

– När allt fler smittas av covid-19 måste vi dessvärre räkna med att allt fler också kommer att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård. Trycket på sjukvården har följt smittspridningen under hela pandemin, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vaccinering

VGR har kommit långt med vaccineringen på särskilda boenden för äldre och personer som har kommunal hemsjukvård, samt deras hushållskontakter. Många av dem får sin andra spruta i veckan. Detsamma gäller viss prioriterad sjukvårdspersonal inom VGR.

Under vecka 9 skickas totalt 34 880 doser vaccin ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Alla vårdcentraler får denna eller nästa vecka tillräckligt mycket för att ge första dosen vaccin till personer med hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter.

Vaccineringen av kommunal vård- och omsorgspersonal löper också på helt enligt plan.

– Efterfrågan på vaccin är fortsatt större än tillgången och VGR vaccinerar med allt vaccin vi får. Om det kommer mer vaccin kommer också vaccinationstakten att öka, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. De kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Smittskydd

Under vecka 7 konstaterades 4 762 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Totalt till och med 25 februari har rapporterats 114 769 fall i Västra Götaland,

En tredje våg av covid -19 kan vara på gång i Västra Götaland. Precis som under första och andra vågen syns nu en ökning i Göteborgsområdet. Just nu är det är i åldersgruppen 20-60 år som smittan ökar mest, medan den tydligt har gått ner bland de allra äldsta.

– Att smittan minskat bland de äldre är en stor vaccinframgång. Nu måste vi alla som är i arbetsför ålder hålla ut och fortsätta följa rekommendationerna för att vinna tid i kapplöpningen innan vaccinationerna riktigt tar fart, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Sjukvård

Den 25 februari kl. 10:00 fanns det totalt 302 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 57 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 59 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 162 personer varav 36 på IVA

Sjukhusen i väster: 25 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 27 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 29 personer varav 5 på IVA 

Vaccinering

Ny regional telefontjänst svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Det går däremot inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Telefonnumret är 010-473 94 30. Öppet 7-16.

92 042 vaccindoser mot covid-19 har getts i Västra Götaland fram till och med vecka 7 och 4,5 procent av invånarna har fått en första vaccindos enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 2,2 procent har fått två doser. Av personer över 90 år har 56,7 procent blivit vaccinerade med minst en dos.

Till och med vecka 8 har totalt 153 870 doser levererats till olika mottagare i Västra Götaland.

Vaccinerar enligt plan

– Vi befinner oss fortfarande i fas ett och har kommit långt i att vaccinera på särskilda boenden (SÄBO) där väldigt många nu har fått sin andra dos. Vi har också kommit långt med att vaccinera vårdpersonal i kommunerna och viss personal på sjukhusen. Däremot har vi en del kvar bland de med hemtjänst och deras vuxna hushållskontakter.

Eftersom det finns tre vaccin tillgängliga och ett av dom, Astra Zenecas, inte får ges till personer över 65 år är det en glidande övergång till fas två vilket gör att man vaccinerar vissa grupper i fas 2 parallellt med fas ett.

Under vecka 9 kommer vaccinleveranser att prioriteras till vårdcentraler som fortfarande har personer kvar att vaccinera i fas 1, det vill säga personer med hemtjänst och deras hushållskontakter.

Aktuellt

Runt 15 personer äldre än 65 år har fått Astra Zenecas vaccin av en VGR-upphandlad vaccinatör, vilket är emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rent medicinskt är det ingen risk för äldre att vaccineras med Astra Zenecas vaccin, men VGR ser allvarligt på detta och har uppmanat vaccinatören att uppdatera sina rutiner. Det är oerhört viktigt att man som invånare ska vara trygg med att alla vaccinatörer jobbar enhetligt och förutsägbart.

Missvisande medieuppgifter cirkulerar gällande dos två för personer i senare faser som blivit vaccinerade genom att boka in sig på tider reserverade för vårdpersonal. Nyhetsrapporteringen kan uppfattas som att det rör en stor mängd personer. Så är inte fallet, enstaka personer har blivit vaccinerade genom ”fusk”. VGR har hållningen att det är bättre att alla som fått en första dos även ska ha en andra, även om de har frångått prioriteringsordningen.

VGR har i samråd med Smittskydd Västra Götaland och Läkemedelsverket beslutat att pausa vaccineringen med en specifik omgång (batch) vaccin från Astra Zeneca, i väntan på utredning. Orsaken är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer.

Västra Götalandsregionen bjuder in till digital pressträff i morgon onsdag 24 februari klockan 13:00.

Smittskydd

Under vecka 7 konstaterades 4 762 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 1 procent mer än föregående vecka.

Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor veckan efter sportlovet. Med anledning av smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutationen i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland fjärr-eller distansundervisning veckan efter sportlovsveckan för att minska risken för smittspridningen.

Smittskydd Västra Götaland: Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor

Sjukvård

Den 23 februari kl. 10:00 fanns det totalt 306 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 52 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 57 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 166 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i väster: 26 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 28 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 29 personer varav 5 på IVA

Provtagning: Antalet PCR-test under vecka 6-7 var ca 43 000/vecka. Personer som haft konstaterad covid-19 kan uppvisa spår av viruset vid testning även när de är friska och inte längre smittsamma. Västra Götalandsregionen ber därför alla som har haft covid-19 de senaste sex månaderna att avstå från att testa sig på nytt.

VGRfokus: Inget behov av nytt test om du nyligen haft covid-19

Vaccinering

Eftersom tillgången på vaccin väntas öka framgent är det viktigt att vaccinatörer fortsätter att vaccinera i så hög takt som möjligt är VGR:s instruktion till vaccinatörerna. I samband med att Västra Götaland går över från fas ett till fas två kommer vaccinering att behöva ske parallellt i faserna inledningsvis. AstraZeneca vaccin kan inte ges till de allra äldsta i fas ett varför man kommer behöva börja vaccinera de personer som är under 65 år i fas 2.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Vi är i fas ett i Västra Götaland, vi har kommit väldigt långt på våra särskilda boenden, en hel del har fått sin andra dos och är färdigvaccinerade. Vi har också vaccinerat över hälften av kommunal vård- och omsorgspersonal, och en hel del med hemtjänst och hemsjukvård.

VGRfokus: Vaccinationsplan vecka 8 (publicerad 2021-02-19)

Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan. VGR behöver därför göra avvägningar mellan de inkomna vaccinbehoven för att prioriteringsordningen ska fungera och att dos 2 kan levereras med samma vaccin som dos 1.

Ytterligare en avvägning som görs handlar om förpackningsstorlekar och hållbarhet. VGR fördelar vaccinet enligt åldersprioritering, vårdcentralerna kan själva inte välja om de får vaccin eller ej, därför är det fortfarande en hel del vårdcentraler som inte fått vaccin till sin listade befolkning.

Smittskydd

Under vecka 6 rapporterades 4 737 fall. Antalet fall ökar med 583 fall efter att ha legat på ungefär samma nivå under de tre föregående veckorna.

Man ser också en fortsatt ökning av den brittiska virusvarianten i stickprov. Därutöver har behovet av sjukhusvård för covid-19 slutat att minska. Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har därför beslutat om nya regionala rekommendationer som bland annat handlar om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.
Rekommendationerna är samrådda med Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och börjar gälla omedelbart från 17 februari, till och med 14 mars.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger.

Sjukvård

Den 18 februari kl. 10:00 fanns det totalt 314 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 55 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 58 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:163 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i väster: 31 person varav 6 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 34 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 28 personer varav 5 på IVA

Vaccinering

Aktuellt just nu: Enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 6 har 66 324 vaccinationer genomförts i Västra Götaland. 3,8 procent av invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin, 1,0 procent har fått två doser. Statistiken är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Observera att det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken.

Folkhälsomyndigheten började från vecka 5 räkna att Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehåller 6 doser istället för tidigare 5 doser. Västra Götalandsregionen följer nu Folkhälsomyndighetens sätt att räkna.

Till och med vecka 7 har totalt 119 550 doser levererats till olika mottagare i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen (VGR) vaccinerar fortsatt med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan. VGR behöver därför göra avvägningar mellan de inkomna vaccinbehoven för att prioriteringsordningen ska fungera och att dos 2 kan levereras med samma vaccin som dos 1.

Inom kort kommer kommunernas brukare att ha fått sin första dos, vilket innebär att fler doser ska kunna levereras till övriga aktörer kommande veckor.

Eftersom tillgången på vaccin väntas öka framgent är det viktigt att vaccinatörer fortsätter att vaccinera i så hög takt som möjligt. I samband med att vi går över från fas ett till fas två kommer vaccinering att behöva ske parallellt i faserna initialt. AstraZeneca vaccin kan inte ges till de allra äldsta i fas ett varför vi behöver börja vaccinera de personer som är under 65 år i fas 2.

Kollektivtrafik

Resandet är fortsatt lågt. Restriktioner har införts för långväga kollektivtrafik från den 14 februari. Vissa av Västtrafiks tåglinjer omfattas delvis av de nya restriktionerna. Sedan 17 februari gäller lokal rekommendation att använda engångsmunskydd vid alla resor med kollektivtrafik.

Smittskydd

Efter flera veckors minskning har nu antalet nya fall av covid-19 börjat öka på nytt. Under vecka 6 konstaterades 4 737 fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 14 procent fler än föregående vecka.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:  För att bryta smittspridningen är det viktigt att minska antalet kontakter, träffa så få människor som möjligt och att hålla avstånd såväl inom- som utomhus. Det gäller oss alla och inte minst nu under sportlovsveckorna. Och använd munskydd när så rekommenderas, till exempel i kollektivtrafiken under rusningstid.

Sjukvård

Den 16 februari kl. 10:00 fanns det totalt 339 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 57 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 65 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 165 personer varav 31 på IVA

Sjukhusen i väster: 35 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 39 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 35 personer varav 7 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Trycket på sjukvården följer smittspridningen i samhället och således minskade behovet av sjukhusvård för covid-19 under januari. Men de senaste 7-10 dagarna har minskningen avstannat. Istället finns en betydande risk för att behovet av sjukhusvård kommer att öka.

Vaccinering

Aktuellt just nu: VGR har upphandlat sju externa aktörer för vaccination. Enskilda personer som tillhör fas 4 har via en bokningssida som endast är avsedd för vård- och omsorgspersonal och fått vaccination mot covid-19 trots att det inte är deras tur. Ansvaret ligger på vaccinatörerna att rätt personer vaccineras. VGR har förtydligat och uppmanat vaccinatörerna att kontrollera identiteten hos den som vaccineras, med tjänsteID eller löneutdrag. Länken till bokningssidan fungerar inte längre.

VGRfokus: ”Skamligt att fuska sig till vaccination”

Det har förekommit bedrägeriförsök mot äldre med anledning av vaccinationerna mot covid-19. Det har skett både via telefon och genom personer som kommit oannonserat till dörren och utgett sig för att vara vårdpersonal som ska informera om vaccinering. Vården ber aldrig patienter över telefon att använda bankID eller begär pengar för vaccinering mot covid-19.

VGRfokus: Så undviker du att bli lurad av bedragare under pandemin

VGR följer händelseutvecklingen mycket noga kring Astra Zenecas vaccin och följer fortsatt Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om Astra Zenecas vaccin 13/2

Kristine Rygge, vaccinsamordnare: VGR vaccinerar med tre godkända vaccin som är utvärderade avseende både säkerhet och effekt. Alla tre vaccin ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. VGR följer Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets råd och rekommendationer.

VGR:s vaccinationsplan: VGR är i fas 1 i vaccinationsplanen. Under vecka 7 ges dos två till de som fått dos ett samt intensifierad vaccinering av kommunal vård och omsorgspersonal.

Smittskydd

Totalt har 104 785 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 1 749 fall sedan den 9 februari.

Aktuellt just nu: Folkhälsomyndigheten och regionerna fortsätter att kartlägga förekomst av den brittiska mutationen i Sverige. För Västra Götalands del är resultatet av kartläggningen för vecka fem nu klar. I den fortsatta kartläggningen av varianter av SARS CoV-2 som orsakar covid-19, visar aktuella data från vecka 5 att 20 procent sannolikt innehåller den brittiska virusmutationen. Resultatet kommer från en fjärdedel av de positiva proverna från vecka 5, men är inte representativt för hela regionen.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det är inte oväntat att en liknande bild syns i Sverige som den vi ser i andra Europeiska länder, som Danmark, Norge och Storbritannien. Smittskydd Västra Götaland vill fortsätta vädja till alla att fortsätta följa de nationella allmänna råd och rekommendationer som finns för att bryta smittspridningen.

VGR är inte längre i regionalt förstärkningsläge

Cyberangreppet mot Västra Götalandsregionen har upphört och pandemiläget har återgått till ett mer stabilt och hanterbart läge, även om det fortfarande innebär stor ansträngning för Västra Götalandsregionens verksamheter. Med anledning av det gick VGR 8 februari ner till regionalt stabsläge efter att från 17 december varit i regionalt förstärkningsläge och sen särskilda organisation för cybersäkerhet avslutades samtidigt. Den regionala krisledningsorganisationen bibehålls med samma ansvar och mandat.

Sjukvård

Den 11 februari kl. 10:00 fanns det totalt 342 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 57 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
71 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
157 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i Väster:
34 person varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
37 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
43 personer varav 8 på IVA

Antalet inneliggande på sjukhusen följer samma mönster med en konstant nivå av inneliggande i covid -19 de senaste dagarna.

Vaccin

Status vaccinationsplan: Vi är i fas ett och alla boende på särskilt boende har fått sin första dos vaccin och en stor del har fått dos två. VGR vaccinerar också de som har hemtjänst/hemsjukvård och deras hushållskontakter, personal inom kommunal vård och omsorg och viss personal på sjukhusen.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:

Förhoppningen är fortfarande att vi ska kunna börja vaccinera de äldsta i fas två i slutet av februari. När det är dags för invånare som är 85 år och äldre kommer vårdcentralen att ringa upp och erbjuda tid för vaccination.

Antal doser till Västra Götaland: Vaccinleveranserna är mycket osäkra och medför svårigheter i planeringen. De uteblivna leveranserna av Modernas vaccin under två kommande veckor gör att tempot inte kan skalas upp som önskat.

Antal vaccinerade i Västra Götaland: Enligt Folkhälsomyndigheten har 44 661 personer fått dos 1 och 6 074 dos 2.

För Västra Götalandsregionens del är redovisningen till det nationella registret ännu inte fullständig, vilket innebär en kraftig eftersläpning i statistiken hos Folkhälsomyndigheten.

Frågor om vaccinering: Invånarnas främsta kanal för frågor och svar kring vaccination är 1177.se

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 10 februari klockan 14:00.

Följ pressträffen på vgregion.se/direkt

Smittskydd

Under vecka 5 konstaterades 4 160 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är ungefär lika många som den föregående veckan.

Totalt har 103 036 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 1 887 fall sedan den 5 februari. Källa: Folkhälsomyndigheten

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Jag vill vädja till alla att fortsätta följa de nationella allmänna råd och rekommendationer som finns för att bryta smittspridningen.

Sjukvård

Den 9 februari kl. 10:00 fanns det totalt 347 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 54 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 78 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 155 personer varav 26 på IVA

Sjukhusen i väster: 30 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 41 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 43 personer varav 8 på IVA

Vaccinering mot covid-19

Det är tillgången på vaccin som styr vaccinationstakten.

Vaccinationen fortgår enligt plan i fas ett och bland annat har alla boende på särskilda boenden i Västra Götaland har fått sin första dos vaccin.

Eftersläpning i statistik

Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över vaccinationer mot covid-19 uppdelat per region och kommun. För Västra Götalandsregionens del är redovisningen till det nationella registret ännu inte fullständig, vilket innebär en kraftig eftersläpning i statistiken.

Folkhälsomyndigheten: Statistik över registrerade vaccinationer covid-19

Västra Götalandsregionen vaccinerar nu med samtliga tre godkända vaccin

Det vaccin som Västra Götaland får denna vecka ges till personer som ingår i fas ett, det vill säga särskilda boenden, personer med hemtjänst/hemsjukvård, hushållskontakter samt vård- och omsorgspersonal.

Kristine Rygge: Det är jätteroligt att vi har tre vaccin, vi kommer se till att de når invånarna så tryggt och effektivt som möjligt.

 

Smittskydd

Under vecka 4 rapporterades 4 160 fall, vilket är en minskning med 105 fall jämfört med

föregående vecka. Totalt har över 100 000 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Sjukvård

Den 4 februari kl. 10:00 fanns det totalt 335 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 52 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 71 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 153 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i väster: 25 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 41 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 45 personer varav 4 på IVA

Vaccinering mot covid-19

Vaccination av personer i fas ett fortsätter

Vaccinationerna fortsätter i Västra Götaland och enligt preliminära besked från Folkhälsomyndigheten väntas redan nästa vecka flera doser till Västra Götalandsregionen.

–  Det är ett mycket glädjande besked. Alla doser vi får kommer att levereras ut omgående, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Det vaccin som Västra Götaland får under nästa vecka kommer att ges till personer som ingår i fas ett, det vill säga särskilda boenden, personer med hemtjänst/hemsjukvård, hushållskontakter samt vård- och omsorgspersonal.

VGR har till och med denna vecka (5) skickat ut över 57 000 vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Allt vaccin som skickas ut används av vaccinatörerna.

Folkhälsomyndigheten ändrade idag den tidigare prioriteringen för när olika grupper ska vaccineras. Nya prioriteringar lades till i fas två och ålderns sänks från 70 till 65 år för dem som ska vaccineras i fas två.

Folkhälsomyndigheten: Nya rekommendationer om prioriteringar

– VGR ser nu över beskedet från Folkhälsomyndigheten och vår vaccinationsplanering, säger Kristine Rygge.

Regional utveckling

Arbetsmarknad och näringsliv

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har beviljat ytterligare 1,5 miljoner (totalt 2 miljoner) till Strömstads kommun för att stödja det omställningsarbete som nu pågår till följd av pandemins konsekvenser för arbetsmarknad och näringsliv. Sedan pandemins utbrott förra året har gränshandeln tappat omkring 95 procent av omsättningen. I början av februari införde Strömstads kommun lokala restriktioner sedan antalet nya fall av smitta fördubblats.

Tuff situation i Strömstad – kraftsamling för norra Bohuslän

Folkhälsoenkät- Hälsa på lika villkor

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor?

I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar. I årets utskick ställs extra frågor om Covid-19 och dess påverkan på hälsan. Dessutom ingår ett extra urval av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.

Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

Smittskydd

Under vecka 4 konstaterades 4 160 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med två procent jämfört med föregående vecka. Dock ökar antalet fall i Strömstad kommun. Stora insatser görs i kommunen i samverkan med Smittskydd Västra Götaland.

Aktuellt just nu: Kartläggning tillsammans med Folkhälsomyndigheten talar för att cirka tio procent av de bekräftade fallen under vecka 4 kan vara orsakade av den brittiska virusmutationen. För att säkerställa denna mutation krävs närmare analys med helgenomsekvensering, vilket pågår nu. Det finns indikationer på att den brittiska mutationen kan ha en något högre smittsamhet. Det pågår flera studier i Storbritannien för att kartlägga om covid-19 som orsakas av den muterade stammen har ett annorlunda förlopp.

Leif Dotevall ställföreträdande smittskyddsläkare: Resultatet är inte oväntat, utan liknar situationen i en stor del av Europa. Jag vill vädja till alla att fortsätta följa de nationella allmänna råd och rekommendationer som finns för att bryta smittspridningen nu.

Sjukvård

Den 2 februari kl. 10:00 fanns det totalt 366 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 51 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 80 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 164 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i väster: 27 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 46 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 49 personer varav 3 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Situationen på sjukhusen är fortfarande tuff och minskningen inom intensivvården går fortsatt långsamt. Samtidigt är det positivt att vårdbehovet för covid-19 minskar eftersom det gör att vi kan återöppna fler operationssalar och utföra mer av annan vård men också tid för återhämtning.

Vaccinering mot covid-19

Status vaccination: Västra Götalandsregionen erbjuder vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och befinner sig i fas ett av vaccinationerna mot covid-19. De som vaccineras i nuläget är personer på särskilda boenden, personer med hemtjänst, deras hushållskontakter samt kommunal vård- och omsorgspersonal och viss prioriterad sjukvårdspersonal.

En felaktig medieuppgift gör gällande att VGR har stoppat vaccinering av personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Det stämmer inte.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Alla på särskilt boende ska nu ha fått sin första dos och flera har även fått den andra. Till personer inom hemtjänsten ger vi nu deras första dos i snabbast möjliga takt som tillgången på vaccin tillåter, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Antal vaccinerade: Folkhälsomyndigheten uppger idag att 256 978 personer har vaccinerats i Sverige. En gång i veckan, torsdagar, kommer dessa siffror nedbrutna per kommun och region.

Frågor om vaccinering: På 1177.se, finns information för invånare i Västra Götaland.

1177 Vårdguiden: om vaccin mot covid-19

Smittskydd

Under vecka 3 konstaterades 4 270 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 29 procent, 1 739 fall, jämfört med vecka 2. Fram till och med idag 28 januari kl. 14:00 hade totalt 96 227 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Västra Götaland befinner sig i ett skört läge när det gäller covid-19-pandemin. För tillfället minskar smittspridningen men i andra länder har minskningarna följts av nya uppgångar och det kan mycket väl hända även här. Och fortfarande är det fler som vårdas på sjukhus nu är när läget var som värst i våras.

– Vi får inte glömma bort att vi fortfarande har många fall och en spridning i samhället. Det är inte läge att börja umgås med andra utanför den lilla kretsen, det är inte läge för hemmaarbetare att återgå till arbetsplatsen, det är inte läge att sluta hålla avstånd, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, Västra Götalandsregionen.

Sjukvård och provtagning

Den 28 januari kl. 10:00 fanns det totalt 397 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 58 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.
NU-sjukvården: 85 personer varav 6 på IVA Sahlgrenska Universitetssjh: 188 personer varav 33 på IVA
Sjukhusen i Väster: 29 personer varav 5 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 45 personer varav 10 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 50 personer varav 4 på IVA

Krislägesavtalet inaktiveras

Västra Götalandsregionen har beslutat att begära att inaktivera krislägesavtalet den 25 januari och har vänt sig till Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en sådan begäran.

Den 23 december beslutade regionstyrelsens ordförande att begära att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för Västra Götalandsregionen inom covid-19-vården för de yrkesgrupper som berörs av denna vård och för att hantera pågående cyberangrepp. Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för medarbetare som arbetar vid krisläge.
Krislägesavtalet aktiverades för att säkra bemanningen. VGR har trots det pressade läget, klarat bemanningen utan att anvisa medarbetare på avtalet.

VGR gör nu bedömningen att förutsättningarna för att krislägesavtalet ska vara aktiverat inte längre föreligger och har därför vänt sig till SKR med en begäran om att krislägesavtalet ska inaktiveras. SKR väntas fatta beslut om VGR:s begäran under fredagen.

Vaccinering

Vaccinationsviljan är god i Västra Götaland, många står på kö för att få vaccinera sig men för närvarande råder brist på vaccin. VGR skickar vidare allt vaccin som man får till de som utför vaccinationerna enligt prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten. Vaccineringen pågår fortfarande i fas 1 och fas 2 kommer påbörjas så fort det finns tillräckligt med vaccin.

– I fas 2 ingår personer 70 år och uppåt som är en jättestor grupp. Denna och nästa vecka kommer de få brev om hur man ska gå tillväga när det är dags att vaccinera sig. Men vi kommer inte ha möjlighet att erbjuda tider innan vi har fått vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.
Idag publicerar Folkhälsomyndigheten statistik över vaccinationer mot covid-19 uppdelat per region och kommun. Statistiken speglar föregående vecka.

Folkhälsomyndigheten: Statistik över registrerade vaccinationer covid-19

I Folkhälsomyndighetens statistik kan man se att VGR:s vaccinationstakt går i linje med riket och de övriga storregionerna. Den skillnad mellan utskickade doser från VGR och den siffra som Folkhälsomyndigheten redovisar beror på eftersläpning i statistiken. Alla vaccinatörer har inte rapporterat in sina siffror.

Regional utveckling

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland minskade med cirka 300 personer under vecka 3. Därmed fortsatte den minskning som börjat under vecka 2, efter ungefär en månad av ökningar. Totalt är 74 150 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,3 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari. I Sverige har under samma period andel arbetslösa ökat från 7,4 procent till 8,8 procent.

Varsel: Under perioden 1-22 januari varslades 2 800 personer varav 330 i Västra Götaland. Under december varslades 2 900 personer i Sverige varav 280 i Västra Götaland, vilket är lägre än månadssiffrorna under september-november.
En uppföljning som Arbetsförmedlingen gjort visar att 58 procent av de som blev varslade under perioden mars-juni faktiskt blev uppsagda.

Kollektivtrafik

Resandet i allmän kollektivtrafik har nu stabiliserat sig och ligger på ca -47 % i januari jämfört med samma månad 2020.
Från den 7 januari när Folkhälsomyndigheten rekommenderade munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid har ca 4 300 munskydd delats ut i Västtrafiks 11 egna butiker.

Smittskydd

Under vecka 3 konstaterades 4 270 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 29 procent, 1 739 fall, jämfört med vecka 2. Totalt har 94 802 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Västra Götalandsregionen planerar en presskonferens onsdagen den 27 januari klockan 14 för att ge en lägesrapport om arbetet med covid-19.

Sjukvård

Den 26 januari kl. 10:00 fanns det totalt 429 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 60 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 92 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 199 personer varav 36 på IVA

Sjukhusen i Väster: 41 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 44 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 53 personer varav 4 på IVA

Vaccinering

Efterfrågan på vaccin är för närvarande större än tillgången. VGR vaccinerar i den takt som vaccin levereras. Fas 1 pågår för fullt och fas 2 har påbörjats i viss mån. Fas 2 och 3 beräknas i övrigt ske i februari och mars. Tidplanen för faserna hålls uppdaterat på 1177.se.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fastställt ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler för vaccination av medicinska riskgrupper mot Covid-19.


Senast uppdaterad: 2021-04-20 16:10