Regional rapport covid-19

Senaste regionala rapporten publicerades 24 mars 2022.

Vecka 12, 24 mars, Regional rapport

Smittskydd

Antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt sedan den breda provtagningen av allmänheten upphörde. Vecka 11 rapporterades 864 nya fall med covid-19, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka (1201 fall).

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum

Totalt VGR

NU

SU

SV

SkaS

SÄS

23 mars

183 varav 3 IVA

33, 2

106, 1

8, 0

17, 0

19, 0

21 mars

199 varav 1 IVA

33, 1

114, 0

11, 0

30, 0

11, 0

18 mars

190 varav 0 IVA

28, 0

111, 0

13, 0

25, 0

13, 0

Antalet inneliggande patienter på sjukhusen fortsätter att minska. Den 23 mars på förmiddagen fanns det totalt 183 inneliggande patienter med covid-19, varav 3 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Från och med vecka 12, rapporteras antal inneliggande patienter med covid-19 endast på helgfria onsdagar.

 

Vaccination

Vecka 11 genomfördes 23 617 vaccinationer i Västra Götaland enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Det är något fler än veckan innan, vilket kan vara ett resultat av vaccinationsveckan.

Kommunikationsinsatser under vaccinationsveckan

Förra veckan, vecka 11, var det nationella vaccinationsveckan. VGRfokus publicerade flera artiklar som belyser arbetet med jämlik vård och vaccination av grupper som möter många hinder i och till hälso- och sjukvården.

 

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare i Västra Götaland till och med vecka 11, 2022:

 1. 86 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 2. 84 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 3. 58 procent har fått tre doser (18 år och äldre)

 


Vecka 11, 17 mars, Regional rapport

Smittskydd

Antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt sedan den breda provtagningen av allmänheten upphörde. Vecka 10 rapporterades 1201 nya fall med covid-19, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka (1378 fall).

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR.

Datum       Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
16 mars 203 varav 3 IVA 30, 0   115, 2  14, 1  28, 0 16, 0
14 mars 211 varav 2 IVA 34, 0  125, 2  9, 0  23, 0  20, 0
11 mars 222 varav 4 IVA 38, 0  127, 1  12, 2  24, 0  21, 1

Vaccination

Vecka 10 genomfördes 19 806 vaccinationer i Västra Götaland enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Det är något färre än veckan innan och trenden de senaste veckorna är att antalet vaccinationer minskar.


Ukraina och vaccination covid-19

I Ukraina är vaccinationsgraden låg och endast omkring 35 procent av den vuxna befolkningen har fått två doser vaccin mot covid-19. VGR har via Länsstyrelsen försett kommuner och civilsamhället med informationsmaterial översatt till ukrainska, ryska och engelska. Flyktingarna ska kostnadsfritt erbjudas vaccin mot covid-19. De kan erbjudas samtliga vaccin som finns tillgängliga, det är ingen skillnad i effektivitet eller säkerhet, oavsett vilket vaccin de fått tidigare. Vaccination mot covid-19 erbjuds inom det ordinarie vaccinationsarbetet men även genom särskilda mobila vaccinationsinsatser i anslutning till flyktingmottagning. VGR tar även emot önskemål om särskilda vaccinationsinsatser från migrationsverket, kommuner och civilsamhälle.

Vaccinationsveckan, vecka 11


I skrivande stund pågår den nationella vaccinationsveckan. VGR har inför veckan uppmärksammat vaccinatörer, vårdcentraler och äldreomsorg om den fjärde dosen till 80+ och boende på SÄBO och personer med hemtjänst/hemsjukvård. 

VGR har inför och under veckan dessutom annonserat brett i sociala medier och gjort riktad annonsering i butiker, tidningar och på andra platser för att nå svårnådda grupper. Under veckan görs vaccinationsreportage på ett flertal platser som belyser arbetet med jämlik vård och vaccination av grupper som möter många hinder i och till hälso- och sjukvården.

Artiklarna går att läsa på www.vgrfokus.se.
• Närhet, samtal och samarbete ger resultat i vaccinationsarbetet
• ”Om inte vaccinationsteamet kommit hit hade det inte blivit någon spruta”
• Tålamod, envishet och samarbete fick fler i Bergsjön att vaccinera sig
• Guiderna i Angered pratar vaccin med folk på gatan
• Mobila hälsoteamet vaccinerar där behovet är störst

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare i Västra Götaland till och med vecka 10, 2022:

 1. 86,4 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 2. 84 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 3. 57 procent har fått tre doser (18 år och äldre)

Vecka 10, 10 mars, Regional rapport

Smittskydd

Antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt sedan den breda provtagningen av allmänheten upphörde. Vecka 9 rapporterades 1 378 nya fall med covid-19, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka (2 593 fall). Bland personer som är 80 år och äldre ses en tydlig minskning av antalet rapporterade fall de senaste veckorna.

Sjukvård

 

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum

Totalt VGR

NU

SU

SV

SkaS

SÄS

9 mars

230 varav 5 IVA

35, 0

133, 4

10, 1

23, 0

29, 0

7 mars

240 varav 3 IVA

43, 0

133, 2

12, 0

28, 1

24, 0

4 mars

257 varav 3 IVA

44, 0

143, 2

14, 0

29, 1

27, 0

Antalet inneliggande patienter på sjukhusen fortsätter att minska. Onsdagen den 9 mars på förmiddagen vårdades totalt 230 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 5 på IVA, intensivvårdsavdelning.

Statistik covid-19

Vaccination

Vaccinationerna med fjärde dosen är i gång till personer på SÄBO, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 80 år och äldre. Informationsinsatser görs gentemot målgruppen och vaccinatörerna då vaccinationsgraden hittills är låg. Arbetet med att vaccinera övriga åldersgrupper med dos 1, 2 och 3 fortsätter som tidigare.

Höjd beredskap i vaccinationssamordningen

Västra Götalandsregionen har påbörjat mottagandet av flyktingar från kriget i Ukraina. VGR:s vaccinationssamordning deltar i beredskapen för att kunna erbjuda flyktingar vaccination mot covid-19. Ett informationsmaterial har översatts och sprids till kommuner och frivilligorganisationer via Länsstyrelsen.

Nytt informationsmaterial om fortsatt vaccination

Västra Götalandsregionen har tagit fram och skickat ut nytt informationsmaterial om fortsatt vaccination. Under rubriken ”Äntligen tillsammans!” uppmärksammas vikten av att vaccinera sig. Det finns även stöd för att nå svårnådda grupper.

Informationsmaterial om fortsatt vaccination

Vaccinationsveckan, vecka 11

Vecka 11 är det nationella vaccinationsveckan. VGRfokus kommer att publicera en artikel varje dag under vecka 11 som belyser arbetet med jämlik vård och vaccination av grupper som möter många hinder i och till hälso- och sjukvården. För att se vilka vaccinatörer som har öppet under veckan, se samlingssidan för lediga tider:

Samlingssidan för lediga tider

Vaccinering med Nuvaxovid påbörjad

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat ytterligare ett vaccin mot covid-19. Nuvaxovid från tillverkaren Novovax är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt från 18 år. I Västra Götaland erbjuds detta vaccin hos ett antal utvalda vaccinatörer med geografisk spridning i länet. Vilka vaccinatörerna är framgår på samlingssidan för lediga tider.

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare i Västra Götaland till och med vecka 9, 2022:

 1. 86,4 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 2. 83,9 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 3. 56,5 procent har fått tre doser (18 år och äldre)

Lokal statistik per kommun mm:

Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten

 


Vecka 9, 3 mars, Regional rapport

Smittskydd

Antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt. Det påverkar antalet nya inrapporterade fall av covid-19 som för vecka åtta var 2593 fall.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
2 mars 268 varav 4 IVA 42, 0 157, 2 16, 0 25, 1 28, 1
28 feb 264 varav 6 IVA 35, 0 159, 4 14, 0 28, 1 28, 1
25 feb 300 varav 4 IVA 48, 1 178, 1 12, 0 33, 2 29, 0

Onsdagen den 2 mars på förmiddagen vårdades totalt 268 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 4 på IVA, intensivvårdsavdelning, vilket betyder att den nedåtgående trenden fortsätter.

Statistik Covid-19

Vaccination

Höjd beredskap i vaccinationssamordningen

Västra Götalandsregionen förbereder sig för att ta emot flyktingar från kriget i Ukraina. VGR:s vaccinationssamordning deltar i beredskapen i syfte att kunna erbjuda flyktingar vaccination mot covid-19. Bland annat tas det fram översatt informationsmaterial för spridning via Länsstyrelsen till kommuner och frivilligorganisationer.

Nytt informationsmaterial om fortsatt vaccination

Västra Götalandsregionen förstärker nu kommunikationen kring vaccination mot covid-19. Under rubriken ”Äntligen tillsammans!” uppmärksammas vikten av att vaccinera sig.

En film med tillhörande affischer och bilder har tagits fram. Filmen och bilderna kan användas i sociala medier och på skärmar, till exempel i ett väntrum.

Informationsmaterial om fortsatt vaccination

Vaccinationsveckan, vecka 11

Nedan finns länk till Folkhälsomyndighetens kampanj om nationell vaccinationsvecka som genomförs vecka 11. I VGR planeras för regionala kommunikationsinsatser inför och under vaccinationsveckan.

Ytterligare vaccin mot covid-19: Nuvaxovid

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu ytterligare ett vaccin mot covid-19. Nuvaxovid från tillverkaren Novovax är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt från 18 år. I Västra Götaland kommer detta vaccin att erbjudas hos ett antal utvalda vaccinatörer med geografisk spridning i länet. Vilka de utvalda vaccinatörerna blir beslutas under vecka 10 och kommer att framgå på samlingssidan för lediga tider. Vaccinationerna startar preliminärt under vecka 10.

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare i Västra Götaland till och med vecka 8, 2022:

1. 86,4 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)

2. 83,8 procent har fått två doser (12 år och äldre)

3. 55,7 procent har fått tre doser (18 år och äldre)

Lokal statistik per kommun mm:
Andel dos 1 och 2 per åldersgrupp, kommun och i Göteborg stadsdel
 

Andel dos 3 per åldersgrupp och kommun

Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten


Vecka 8, 24 februari, Regional rapport

Smittskydd

Antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt. Det påverkar antalet nya inrapporterade fall av covid-19 som för vecka sju var 2444 fall, vilket redovisades i tisdagens regionala rapport.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum

Totalt VGR

NU

SU

SV

SkaS

SÄS

23 feb

340 varav 11 IVA

54, 1

187, 3

18, 2

42, 3

39, 2

22 feb

329, varav 7 IVA

47, 1

185, 2

18, 1

47, 3

32, 0

21 feb

332, varav 6 IVA

43, 0 

192, 3

20, 1

44, 2

33, 0

 

Onsdagen den 23 februari på förmiddagen vårdades totalt 340 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 11 på IVA, intensivvårdsavdelning vilket betyder att den nedåtgående trenden fortsätter även om det har varit en liten uppgång det senaste dygnet. Statistiken för inneliggande kommer fortsättningsvis att redovisas helgfri måndag, onsdag och fredag.

Statistik covid-19

Vaccination

Denna vecka har Västra Götalandsregionen påbörjat vaccination med den fjärde dosen till personer på SÄBO, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Arbetet med att vaccinera övriga åldersgrupper med dos 1, 2 och 3 fortsätter som tidigare.

Kommentar Kristine Rygge, regional vaccinationssamordnare:

"- Vi har gott om vaccin och lediga tider men ser dock att viljan att vaccinera sig har minskat, något som märks i hela landet. Vi fortsätter att informera invånarna om vikten att skydda sig mot covid-19 och fortsätter erbjuda goda vaccinationsmöjligheter."

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare i Västra Götaland till och med vecka 7, 2022:

 1. 86,3 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 2. 83,7 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 3. 54,4 procent har fått tre doser (18 år och äldre) 

Lokal statistik per kommun mm:

Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten

Förstärkt kommunikation om mobila vaccinationsteam

Västra Götalandsregionen har sedan tidigare särskilda vaccinationsmottagningar som erbjuder drop-in för vaccination mot covid-19. Mottagningarna finns i flera områden i Göteborg och syftet är att göra det enkelt för så många som möjligt att ta sin första, andra och tredje dos.

Med start under vecka 9 genomförs en riktad informationskampanj kring vaccinationsinsatserna i området. Bland annat visas information på tv-skärmar i matbutiker och gallerior i områdena Bäckebol och Backaplan. Men informationen sprids även med hjälp av Göteborgs stad via deras bostadsbolag, vaccinationsguider och andra nätverk och kanaler som de förfogar över.

Regional rapport en gång i veckan

Från och med nästa vecka kommer regional rapport endast en gång i veckan, på torsdagar.  

Tidigare regionala rapporter


Vecka 8, 22 februari, Regional rapport

Smittskydd

Den breda PCR-provtagningen av allmänheten har upphört och antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt. Det påverkar antalet nya inrapporterade fall av covid-19 som för vecka sju var 2444 fall. Redovisningen av antal bekräftade fall per kommun har upphört.

Under måndagen uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina scenarier för spridningen av covid-19. Det går att läsa om här:
Nya scenarier pekar på minskad spridning av covid-19

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
22 feb 329, varav 7 IVA 47, 1 185, 2 18, 1 47, 3 32, 0
21 feb 332, varav 6 IVA 43, 0  192, 3 20, 1 44, 2 33, 0
18 feb 351, varav 7 IVA 46, 0 203, 4 16, 0 46, 3 40, 0
17 feb 367, varav 5 IVA 50, 0 214, 3 17, 0 46, 2 40, 0

Tisdagen den 22 februari på förmiddagen vårdades totalt 329 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 7 på IVA, intensivvårdsavdelning. 

Nu förändras de regionala rapporterna

Från denna vecka ändras utgivningen för regional rapport covid-19. Rapporten kommer på torsdagar och endast en gång i veckan.


Vecka 7, 18 februari, Regional rapport

Smittskydd

Den breda PCR-provtagningen av allmänheten upphörde i förra veckan och antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt. Det påverkar antalet nya inrapporterade fall av covid-19 som för vecka sex var 7985 fall. Redovisningen av antal bekräftade fall per kommun har upphört.


Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum

Totalt VGR

NU

SU

SV

SkaS

SÄS

18 febr

351, varav 7 IVA

46, 0

203, 4

16, 0

46, 3

40, 0

17 febr

367 varav 5 IVA

50, 0

214, 3

17, 0

46, 2

40, 0

16 febr

389 varav 6 IVA

47, 0

226, 4

22, 0

47, 2

47, 0

15 febr

398 varav 12 IVA

51, 0

223, 4

24, 3

56, 3

44, 2

 

Fredagen den 18 februari på förmiddagen vårdades totalt 351 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 7 på IVA, intensivvårdsavdelning. Den nedåtgående trenden fortsätter, men antalet covid-19 patienter belastar fortfarande vården.

Vaccination

Nästa vecka, vecka 8, påbörjar Västra Götalandsregionen vaccination med den fjärde dosen till personer på SÄBO, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 80 år och äldre. Arbetet med att vaccinera övriga åldersgrupper med dos 1, 2 och 3 fortsätter som tidigare.

Kommentar Kristine Rygge, regional vaccinationssamordnare:

- Det är viktigt att fortsätta att motivera övriga åldersgrupper att vaccinera sig. Pandemin är inte över än.

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare i Västra Götaland till och med vecka 6, 2022:

 • 86,2 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 • 83,5 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 • 52,9 procent har fått tre doser (18 år och äldre) 

Lokal statistik per kommun mm:

Andel dos 1 och 2 per åldersgrupp, kommun och i Göteborg stadsdel

Andel dos 3 per åldersgrupp och kommun

Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten


Vecka 7, 15 februari, Regional rapport

Smittskydd 

Den breda PCR-provtagningen av allmänheten upphörde i förra veckan och antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt. Det påverkar antalet nya inrapporterade fall av covid-19 som för vecka sex var 7985 fall.

Smittskydd Västra Götaland kommer i morgon onsdag publicera sin veckorapport, men redovisning av antal bekräftade fall per kommun har upphört. 

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare
–Antal bekräftade fall säger allt mindre om hur smittspridningen i samhället ser ut och siffran för vecka sex går inte att jämföra med veckan dessförinnan. För alla är det lika viktigt nu som tidigare – var vaksam på symtom på luftvägsinfektion och stanna hemma, vaccinera dig om du inte gjort det.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum

Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
15 feb 398 varav 12 IVA 51, 0 223, 4 24, 3 56, 3 44, 2
14 feb 405 varav 11 IVA 44, 0 218, 3 29, 3 59, 3 55, 2
11 feb 383 varav 12 IVA 49, 0 207, 7 25, 1 52, 3 50, 1
10 feb 377 varav 11 IVA 47, 0 205, 5 19, 1 57, 4 49, 1

Tisdagen 15 februari på förmiddagen vårdades totalt 398 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 12 på IVA, intensivvårdsavdelning.

Kommentar Marga Brisman, pandemisamordnare, VGR:
– Vi ser en svag nedåtgående trend, men antalet covid-19 patienter belastar fortsatt vården.

Primärvård

Vårdcentralerna förbereder nu inför vecka 8, när dos 4 ska erbjudas personer som är 80 år och äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård eller bor på SÄBO. Arbetet med vaccinationerna för vissa grupper sker liksom tidigare i samverkan med kommunerna.

Vaccination

Folkhälsomyndigheten meddelade den 14 februari att en fjärde dos vaccin mot covid-19 nu rekommenderas till följande grupper:
• personer på SÄBO,
• personer med hemtjänst eller hemsjukvård, samt
• alla som är 80 år och äldre.

Västra Götalandsregionen påbörjar denna vaccination vecka 8, precis som Folkhälsomyndigheten föreslår.

Boende på SÄBO samt personer med hemsjukvård eller hemtjänst kommer att vaccineras i samverkan mellan vårdcentraler och kommuner. Övriga personer som är 80 år och äldre kommer att erbjudas vaccination hos sin vårdcentral, men kan också själva boka tid eller gå på drop-in hos valfri vaccinationsmottagning. Det finns fortsatt gott om vaccintider. Man behöver inte ha fyllt 80 år men man ska fylla 80 år under 2022. Det ska vara minst fyra månader sedan tredje dosen.

Kommentar, vaccinsamordnare Kristine Rygge
– Det här är de invånare som löper störst risk att drabbas allvarligt om de smittas. Det är viktigt att de får sin fjärde dos och stärker sitt skydd mot sjukdomen.


Vecka 6, 11 februari, Regional rapport

Smittskydd

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög i samhället och därmed också risken att utsätta de sköraste i samhället för risk för allvarlig sjukdom av covid-19. Under vecka 5 var, som rapporterades i tisdags, antalet nya bekräftade fall 46 446 av covid-19 i Västra Götaland.

Det är fortfarande lika viktigt att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion, vaccinera dig, hålla noggrann handhygien och tänka igenom arbetsorganisationen för att undvika smittspridning.
Notera att särskilda rekommendationer gäller den som är ovaccinerad.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Rekommendationer för vård och omsorg

Regionala rutiner för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg gäller fortfarande. Det innebär bland annat fortsatt generell användning av munskydd för personal, närstående/besökare och patienter i öppen vård i vårdlokaler.

Provtagning och smittspårning

VGR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär att provtagningen upphörde för den breda allmänheten från och med 9 februari. Provtagning av patienter och personal inom vård och omsorg fortsätter men övriga invånare provtas nu endast efter läkarbedömning. Därför kommer antalet provtagningar i fortsättningen inte att redovisas i Regional rapport.

Provtagning upphör för allmänheten

Uppdaterade regionala rutiner

Regionala rutiner för provtagning och smittspårning har uppdaterats med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Regional smittspårningsenhet öppnad igen

Från och med 7 februari har den regionala smittspårningsenheten kunnat öppna igen efter ett tillfälligt stopp, då enhetens IT-system överbelastades på grund av det höga inflödet av ärenden.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS

11 februari

383, varav 12 IVA

49, 0

207, 7

25, 1

52, 3

49, 1

10 februari

377 varav 11 IVA

47, 0

205, 5

19, 1

57, 4

49, 1

9 februari

416 varav 14 IVA

53, 1

224, 6

25, 1

58, 4

56, 2

8 februari

418 varav 15 IVA

57, 0

225, 7

28, 1

49, 5

59, 2

Vaccination

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare med dos 1, 2 samt 3 i Västra Götaland till och med vecka 5, 2022:

1. 86,1 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)

2. 83,3 procent har fått två doser (12 år och äldre)

3. 50,5 procent har fått tre doser (18 år och äldre)

Lokal statistik per kommun mm:

Andel dos 1 och 2 per åldersgrupp, kommun och i Göteborg stadsdel

Andel dos 3 per åldersgrupp och kommun

Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten


Vecka 6, 8 februari, Regional rapport

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 5 46 446 st
Vecka 4 48 046 st
Vecka 3 44 791 st
Vecka 2 22 886 st

 

Under vecka fem konstateras 46 446 nya fall av covid-19 i Västra Götaland men statistiken bör tolkas med viss försiktighet eftersom det finns en eftersläpning i registreringarna.

Kommentar Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare:

– Sedan provtagningen förändrades för några veckor sedan har antalet provtagningar minskat drastiskt. Statistiken över antal bekräftade fall säger nu allt mindre om hur smittspridningen i samhället ser ut. Det finns fortfarande en smittspridning och viruset finns kvar runt omkring oss. Det är viktigt att skydda sig nu och för framtiden. Därför ska du även framöver vaccinera dig, fortsätta vara vaksam på symtom och stanna hemma om du är sjuk.

Provtagning

Västra Götalandsregionen (VGR) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär att provtagningen upphör för den breda allmänheten från och med 9 februari. Testning och smittspårning kommer i fortsättningen att fokusera på att skydda sköra grupper och på personal inom vård och omsorg.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
8 feb 418 varav 15 IVA 57, 0 225, 7 28, 1 49, 5 59, 2
7 feb 419 varav 14 IVA 56, 0 227, 7 30, 1 43, 6 63, 0
4 feb 405 varav 17 IVA 64, 1 219, 9 29, 2 39, 3 54, 2
3 feb 428 varav 14 IVA 62, 1 238, 7 25, 1 40, 3 63, 2

 

På intensivvårdsavdelningarna i VGR vårdades på tisdagen 15 personer med covid-19. Totalt vårdas 418 patienter med covid-19, varav ungefär hälften har covid-19 som primär diagnos.

Kommentar Marga Brisman, pandemisamordnare, VGR:

– Pandemin har fortsatt stor påverkan på sjukvården eftersom många som vårdas har covid-19 och behöver vårdas enligt särskilda rutiner. Smittspridningen i samhället innebär också att vi behöver hantera en stor sjukfrånvaro.

Primärvård

Från att ha varit en mycket hög belastning på vårdcentralerna med provtagning, vaccinering, smittspårning och sjukfrånvaro bland personalen så börjar nu läget att stabilisera sig. Detta då Regionala smittspårningsenheten åter är i gång och att sjukfrånvaron minskar.

Nationella åtgärder mot covid-19 upphör

Från och med 9 februari tas många nationella åtgärder mot covid-19 bort. Läs mer: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör 9 februari (Folkhälsomyndigheten)

Reviderade rekommendationer för vård och omsorg väntas

De flesta nationella åtgärder mot covid-19 upphör 9 februari. Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt med åtgärder som source control, testning vid symtom, smittspårning och screening för att skydda de mest sårbara.

Folkhälsomyndigheten reviderar rekommendationer, råd och vägledningar för vård och omsorg. Detta ska enligt uppgift vara klart senast 9 februari. Efter att Folkhälsomyndigheten delgett regionerna nya rekommendationer ska dessa omsättas regionalt samordnat vad avser smittskydd och vårdhygien. Det innebär att Folkhälsomyndighetens reviderade rekommendationer för vård och omsorg tidigast kan tillämpas när reviderade dokument från smittskydd och reviderade regionala vårdhygieniska rutiner har publicerats.

Rekommendation om arbete på distans upphör

14 februari upphör VGR:s regionala rekommendation om arbete på distans för alla som har möjlighet. Återgången ska ske successivt. Många lokaler och teknisk utrustning i VGR har varit avstängda och behöver genomgång innan de kan tas i bruk fullt ut. Eftersom ett flertal medarbetare från Regionservice och VGR IT är utlånade för att förstärka andra verksamheter kan en översyn av teknisk utrustning och lokaler ske preliminärt vecka 7-8. Det innebär att tillgängligheten till teknik och lokaler under en period kan vara begränsad.


Vecka 5, 4 februari, Regional rapport

Smittskydd

Smittspridningen i samhället är fortfarande mycket hög i hela Västra Götaland och i alla åldersgrupper. Under vecka 4, som rapporterades i tisdags, var antalet nya bekräftade fall 48 046 av covid-19 i Västra Götaland. Inrapporteringen av fall är fördröjd vilket påverkar statistiken för enskilda veckor. Därför måste den tolkas med försiktighet.

De flesta restriktioner tas bort den 9 februari

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Det har regeringen beslutat. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att den höga vaccinationstäckningen, i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter, och att detta har minskat belastningen på samhället. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:

”Att restriktionerna hävs 9 februari betyder att pandemin går in i en ny fas, men trots slopade restriktioner finns viruset kvar runt omkring oss. Smittspridning sker fortfarande och det är viktigt att skydda oss nu och för framtiden. Därför ska du vaccinera dig och fortsätta vara vaksam på symtom och stanna hemma om du är sjuk.”.

Smittspårning

Det stora antalet smittspårningsärenden har under veckan orsakat tekniska problem för den regionala smittspårningsenheten som har till uppdrag att avlasta vårdcentralerna. Smittspårningsenheten har blivit tvungna att tillfälligt stoppa nya ärenden till enheten. Felet väntas vara åtgärdat nästa vecka.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
4 feb 405 varav 17 IVA 64, 1 219, 9 29, 2 39, 3 54, 2
3 feb 428 varav 14 IVA 62, 1 238, 7 25, 1 40, 3 63, 2
2 feb 438 varav 14 IVA 60, 1 237, 6 29, 1 46, 3 66, 3
1 feb 436 varv 17 IVA 52, 1 245, 7 30, 2 48, 4 61, 3
31 jan 446 varav 18 IVA 54, 1 250, 9 30, 2 48, 3 64, 3

 

Kommentar Marga Brisman, regional pandemisamordnare:
”Antalet inneliggande patienter har minskat under veckan även om det på IVA fortsätter vara relativt oförändrat. Det finns indikationer på att vi nått en platå men det är för tidigt att dra några slutsatser om det väntas fortsätta minska. Sjukfrånvaron i vården fortsätter att vara hög.”

Primärvård

Vårdcentralerna har under veckan haft en mycket hög belastning. Förutom provtagning, vaccinering och ordinarie grunduppdrag i kombination med sjukfrånvaro bland personalen har man även fått ta ansvar för hela smittspårningsuppdraget. (Se punkten Smittspårning ovan.)

Vaccination

Under veckan har dosintervallet kortats mellan dos två och tre och numera är det tre månaders dosintervall som gäller. Västra Götalandsregionen har god kapacitet och gott om vaccin för att ta emot de invånare som är aktuella för en tredje dos.

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:
”Vaccination är fortsatt den viktigaste åtgärden för att bekämpa pandemin, även när restriktionerna släpps den 9 februari. Det finns gott om lediga vaccintider i Västra Götaland, såväl bokningsbara som på drop-in och jag hoppas alla invånare tar chansen att skaffa ett fullgott vaccinationsskydd mot covid-19”.

Ännu fler vaccinerades under vaccinationsdagen

Nu har alla doser från vaccinationsdagen den 22 januari rapporterats in. Jämfört med förra veckans rapport har ytterligare 5000 doser registrerats. Totalt vaccinerades 35069 personer den 22 januari. Fördelningen av doserna är enligt följande:

·       Dos ett – 6 466 st

·       Dos två – 1 793 st

·       Dos tre – 26 746 st

(64 doser är felregistrerade, därför finns det en liten differens.)

Kommunikation vaccination

VGR har annonserat mer än vanligt under januari kring dos 3 och inför vaccinationsdagen. Annonser har även riktats mot gravida och vissa geografiska områden som har extra vaccinationsinsatser. Annonserna på Facebook och Instagram har nått 725 000 personers skärmar.

Annonseringen leder till ökat engagemang och många vaccinskeptiker söker sig till VGR:s kommentarsfält på sociala medier. Under januari har vi haft 1852 öppna kommentarer och 235 privata kommentarer på VGR:s övergripande konton. Vi har gett 643 svar (i snitt 34 per arbetsdag) och tagit bort 161 kommentarer som brutit mot våra kommentarsregler. VGR:s arbete med kommentarer styrs av de kommenteringsregler som finns för sociala medier.

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare med dos 1, 2 samt 3 i Västra Götaland till och med vecka 4, 2022:

 • 86,0 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 • 83,1 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 • 47,2 procent har fått tre doser (18 år och äldre)

Lokal statistik per kommun mm:

Andel dos 1 och 2 per åldersgrupp, kommun och i Göteborg stadsdel

Andel dos 3 per åldersgrupp och kommun

Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten

 

 


Vecka 5, 1 februari, Regional rapport

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland 

Vecka 4  48 046 st 
Vecka 3  44 791 st 
Vecka 2  22 886 st 
Vecka 1  27 044 st 


Under vecka fyra var antalet nya bekräftade fall 48 046 av covid-19 i Västra Götaland. Smittspridningen i samhället är fortsatt mycket omfattande i hela Västra Götaland och i alla åldersgrupper. Mot bakgrund av det stora antalet PCR-prover har svarstiderna blivit längre än önskat. Detta påverkar också antalet bekräftade fall under enskilda veckor. Dessutom har många provtagits positivt med självtest hemma och inte behövt sökt sjukvård. 

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: 

– Det är tydligt att smittspridningen fortsätter vara mycket hög i samhället. Har du tecken på luftvägsinfektion, stanna hemma. Håll dig uppdaterad om myndigheternas rekommendationer och se till att vaccinera dig. 


Provtagning 

Under vecka fyra genomfördes 76 155 provtagningar av covid-19 i Västra Götaland. Det är en markant minskning med 40 procent jämfört med rekordveckan innan då över 130 000 prover togs. 

Kommentar Per Sikora, provtagningssamordnare, VGR: 

– Det syns tydligt att Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om prioriteringar i provtagningen fått genomslag. Drygt 76 000 prover är fortfarande väldigt många, men vi har lyckats minska svarstiderna och de flesta får nu svar inom 48 timmar. 

Läs mer om Folkhälsomyndigheten rekommendationer för provtagning   
 

Organisation och roller 

Regional pandemisamordnare i VGR 


Från och med den 1 februari finns en regional pandemisamordnare i Västra Götalandsregionen. Tidigare under pandemin hade hälso- och sjukvårdsdirektören ett sådant operativt ansvar, nu utvecklas organisationen och regionchefläkare Marga Brisman får uppgiften att samordna pandemiarbetet. Hon är regionchefläkare med ansvar för patientsäkerhetsfrågor i Västra Götalandsregionen.  

Sjukvård 
 

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR 

Datum Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
1 feb 436 varav 17 IVA 52, 1 245, 7 30, 2 48, 4 61, 3
31 jan 446 varav 18 IVA 54, 1 250, 9 30, 2 48, 3 64, 3
28 jan 446 varav 19 IVA 62, 1 247, 10 30, 1 58, 4 59, 3
27 jan 421 varav 15 IVA 70, 1 227, 6 29, 1 42, 4 53, 3

 
På Västra Götalandsregionens sjukhus är under tisdagen 436 patienter inneliggande med covid-19. 17 av dessa intensivvårdas. 

Kommentar Marga Brisman, pandemisamordnare, VGR:  
– Situationen på våra sjukhus är relativt oförändrad med hög belastning. Antalet inneliggande patienter är på en hög nivå och vi har en fortsatt hög sjukfrånvaro. 

Vaccination 

Dos 3 

VGR följer Folkhälsomyndighetens nya dosintervall för dos tre. Det nya dosintervallet, tre månader mellan dos två och tre, gäller omedelbart i Västra Götaland. Många vaccinatörer har hundratals lediga tider, både för tidsbokning och drop-in. 

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR: 
– Vi har gott om vaccin och hoppas att så många som möjligt tar chansen och bokar en tid eller går på drop-in. 
 
  
 


Vecka 4, 28 januari, Regional rapport

Smittskydd

Smittspridningen i samhället är mycket stor i hela Västra Götaland och i alla åldersgrupper. Under vecka 3, som rapporterades i tisdags, var antalet nya bekräftade fall 44 791 av covid-19 i Västra Götaland. Det är det högsta antalet bekräftade fall en enskild vecka sedan pandemins start.

Smittbärarpenning och hushållskarantän

VGR har förtydligat regionala skrivningar kring två frågor:

 • smittbärarpenning för person i samma hushåll som någon som testat positivt på självtest
 • riskreducerande åtgärder för sjukvårds- och servicepersonal vaccinerad med tre doser som undantas från hushållskarantän
   

Smittbärarpenning

Boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 får förhållningsregler av läkare om att stanna hemma från arbetet. Det innebär att det är möjligt att ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning förutsatt att det inte är möjligt att jobba hemifrån. Frågan om smittbärarpenning kan utgå avgörs av Försäkringskassan. 

Av Folkhälsomyndighetens hemsida framgår att hushållskontakt till den som testat positivt med ett antigentest under fem dagar, bör undvika nära kontakt med personer utanför hushållet och arbeta hemifrån om möjligt. Det krävs en dialog mellan chef och medarbetare i varje enskilt fall om att noga undersöka vilken möjlighet det finns till tillfälligt arbete/kompetensutveckling i hemmet eller någon form av ledighet. Nationellt stöd för rätt till ledighet med lön föreligger inte. 

Den som har symtom på covid-19, även milda sådana, får sjuklön eller sjukpenning.

Hushållskarantän
Symtomfri sjukvårds- och servicepersonal i patientnära arbete som är hushållskontakt och vaccinerad med tre doser kan arbeta, men behöver provtas med egentest inför varje arbetspass under fem dagar räknat från den dag indexpersonen insjuknade. Symtomfri personal som haft genomgången covid-19 inom de senaste tre månaderna behöver inte provtas inför arbetspasset.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum Totalt VGR NU SU SV SkaS SÄS
28 januari 446 varav 19 IVA 62, 1 237, 10 30, 1 58, 4 59, 3
27 januari 421 varav 15 IVA 70, 1 227, 6 29, 1 42, 4 53, 3
26 januari 426 varav 17 IVA 76, 1 231, 6 27, 2 47, 4 45, 4
25 januari 418 varav 20 IVA 68, 2 233, 8 31, 2 49, 4 37, 4
24 januari 391 varav 20 IVA 56, 4 225, 6 31, 5 44, 2 35, 3

 

Vaccination

Över 4 900 personer tog chansen och fick sin första dos vaccin mot covid-19 under Västra Götalandsregionens vaccinationsdag den 22 januari. Totalt har 30 307 doser från lördagens vaccinationsdag rapporterats till nationella vaccinationsregistret fram till i måndags. Eftersom vaccinatörerna har sju dagar på sig att registrera doserna kan antalet doser komma att öka. Fördelningen av doserna är enligt följande:

 • Dos ett – drygt 4 900
 • Dos två – drygt 1 480
 • Dos tre – drygt 23 860

Dos 3

När det gäller den tredje dosen har nu 43 procent av invånarna över 18 år i Västra Götaland fått en påfyllnadsdos. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med veckan innan och den största ökningen över en enskild vecka med dos 3. Totalt är 72 procent av invånarna 50 år och äldre vaccinerade med en tredje dos. Det är på samma nivå som genomsnittet för Sverige.

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:
”Att nå de över 50 år med en påfyllnadsdos är ett prioriterat mål från Folkhälsomyndigheten och vi har en riktigt bra täckning i de äldsta åldersgrupperna. Nu ökar även antalet som är vaccinerade med en tredje dos bland dem mellan 50 och 64 år rejält och det är självklart bra att så många som möjligt skyddar sig mot allvarlig sjukdom i covid-19.”

I Västra Götaland finns det gott om vaccintider, såväl bokningsbara som på drop-in. Alla vaccinatörer kan hittas via VGR:s samlingssida. Arbetet med att erbjuda vaccination i områden med lägre täckning fortsätter liksom arbetet med extra vaccinationsinsatser på vissa orter.

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare i Västra Götaland till och med vecka 3, 2022:

 • 86,1 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 • 82,9 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 • 43,0 procent har fått tre doser (18 år och äldre) 


Lokal statistik per kommun med mera:

Andel dos 1 och 2 per åldersgrupp, kommun och i Göteborg stadsdel
Andel dos 3 per åldersgrupp och kommun


Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten

Kommunikationsaktiviteter vaccination

 • Pågående: Annonsering i sociala medier riktad till gravida och mot den breda allmänheten. VGR har nått över 670 000 på Facebook och Instagram i januari.
 • Pågående: Ta den för laget – idrottslivets stöd för vaccination mot covid-19. Den 19 januari utmanade Västra Götalandsregionen det västsvenska idrottslivet att “ta den för laget” - vaccination mot covid-19. Flera föreningar har redan antagit utmaningen och uppmuntrar sina supportrar att genom vaccination skydda sig mot allvarlig sjukdom, bland andra FC Trollhättan, IFK Skövde handboll, Juniordykarna, Kungälvs handbollsklubb, Villa Lidköping och Örgryte fotboll.
 • Kommunikationsinsatser riktade till områden med låg täckning görs kontinuerligt.

Vecka 4, 25 januari, Regional rapport

Regional rapport covid-19

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 3 44 791 st
2 22 886 st
1 27 044 st
52 7 886 st

 

Under vecka 3 var antalet nya bekräftade fall 44 791 av covid-19 i Västra Götaland. Det är det högsta antalet bekräftade fall en enskild vecka sedan pandemins start. Samtidigt nådde antalet PCR-prover nya rekordnivåer. Det togs 130 554 PCR-prover under vecka 3.

Smittspridningen i samhället är mycket stor i hela Västra Götaland och i alla åldersgrupper. Mot bakgrund av det stora antalet PCR-prover har svarstiderna blivit längre än önskat. Detta påverkar också antalet bekräftade fall under enskilda veckor, varför antal bekräftade fall med stor sannolikhet är högre än vad som inrapporterats.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:
– Vi har en enormt kraftig smittspridning i samhället just nu. Har du tecken på luftvägsinfektion, stanna hemma. Om du kan arbeta eller studera hemifrån behöver du inte provta dig – men du behöver stanna hemma i minst fem dagar från det att du blev sjuk, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg vid Smittskydd Västra Götaland.

Provtagning

Under vecka 3 togs 130 554 PCR-prover. Det är det högsta antalet någonsin under pandemin och trots de stora ansträngningar som gjorts för att minska svarstiderna, har dessa varit längre än önskat på vissa håll. Förra veckan gav Folkhälsomyndigheten regionerna möjlighet att prioritera i provtagningen, något som omgående började gälla i Västra Götalandsregionen.

Förväntningen är att antalet PCR-prover kommer att minska under veckan, och att den minskade belastningen innebär att svarstiderna förkortas.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum Totalt VGR NU SU SiV SkaS SÄS
25 jan 418, 20 68, 2 233, 8 31, 2 49, 4 37, 4
24 jan 391, 20 56, 4 225, 6 31, 5 44, 2 35, 3
21 jan 354, 17 49, 2 2012, 7 26, 3 40, 2 27, 3
20 jan 352, 18 47, 2 209, 8 27, 3 40, 2 29, 3

 

Inneliggande med covid-19

Antalet inneliggande personer med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen fortsätter att öka. Den 25 januari klockan 10 fanns det totalt 418 inneliggande patienter med covid-19, varav 20 på intensivvårdsavdelning (IVA). Av dem som vårdas med covid-19 ökar andelen som har covid-19 som bidiagnos.

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör:
– Det är många med covid-19 som kräver sjukhusvård, men antalet personer som behöver intensivvård har inte ökat i samma takt. De flesta av de svårast sjuka är ovaccinerade, vilket tydligt visar att vaccinering hjälper mot svår sjukdom i covid-19. Belastningen både på sjukhusen och primärvården är hög och personalen löser det på ett fantastiskt sätt, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vaccination

Vaccinationsdagen 22 januari

Vaccinationsdagen var en särskild satsning med drop-in på 149 platser i Västra Götaland för att få invånarna att stärka sitt skydd mot covid-19. Sammanställningen hittills visar att över 30 000 personer vaccinerade sig under dagen. Komplett statistik kommer nästa vecka.

Medias bevakning av dagen var omfattande med lokal bevakning på plats på flera håll samtidigt som riksnyheter som Rapport, Aktuellt och Ekot rapporterar om dagen.

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:
– Jag är tacksam att så många vaccinatörer ställde upp och vaccinerade på en lördag. De gör ett otroligt jobb som sänder en viktig signal – vi var synliga och tillgängliga. Nu fortsätter vi med såväl breda som riktade insatser framöver, säger Kristine Rygge.

Påfyllnadsdos till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska även vaccineras med påfyllnadsdos (dos 4) mot covid-19.

Den som fått en extrados (dos 3) efter brev från sin specialistmottagning, kan själv boka tid eller uppsöka drop-in för påfyllnadsdosen (dos 4), efter 3 eller 4 månader.

Rekommendation om hemarbete förlängs

För att minska smittspridning och sjukfrånvaro inom verksamheterna har beslutet om hemarbete förlängts till 13 februari. Det innebär att alla medarbetare i VGR, som har möjlighet, ska arbeta på distans. Beslutet prövas var 14:e dag. Möten, samlingar och konferenser ska också så långt det är möjligt genomföras digitalt.

Mer information från Folkhälsomyndigheten


Om du eller någon är sjuk
Hur länge man bör stanna hemma
När du ska testa dig


Vecka 3, 21 januari, Regional rapport

Vecka 3, 21 januari 2022

Smittskydd

Smittspridningen i Västra Götaland är mycket stor i hela regionen och i alla åldersgrupper. Som redovisades i tisdagens regionala rapport var antalet bekräftade covid-19-fall, 22 886 vecka 2. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland, betonar att statistiken denna vecka behöver tolkas med stor försiktighet. Mot bakgrund av det stora antalet tester har inrapporteringen försenats.

Provtagning

På grund av den stora smittspridningen är belastningen på provtagning för covid-19 mycket stor i hela landet. I Västra Götaland togs 107 945 PCR-prover under förra veckan – fler än någonsin under pandemin. Den stora mängden prover gör att svarstiderna blivit allt för långa. 

Den 20 januari 2022, beslutade Folkhälsomyndigheten om nya rekommendationer för prioritering av provtagning. Syftet är att testresurserna behöver prioriteras där de gör som mest nytta.  De nya rekommendationerna för provtagning införs med omedelbar verkan i Västra Götaland.

Det innebär att testningen prioriteras där den gör mest nytta. Provtagning rekommenderas nu:

 • Vid medicinska behov efter läkares bedömning
 • För personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
 • För personer med symtom som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer.

Övriga personer kan avstå från provtagning. Det är dock fortsatt viktigt att stanna hemma under sjukdomsperioden och undvika nära kontakter utanför hushållet.   

Läs mer här:

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning (Folkhälsomyndigheten.se) 

Sjukvård

Antalet patienter med covid-19 fortsätter öka på sjukhusen senaste månaden. Av totalen är cirka 70 procent inlagda med anledning av covid. Andelen med bidiagnos, det vill säga som inte vårdats för covid primärt, var 30 procent under vecka 1 och vecka 2. Det är givetvis relevant att känna till andelen med covid-19 som bidiagnos, men totala antalet inneliggande med covid-19 motsvarar ett särskilt resursbehov för vården då dessa patienter behöver epidemivårdas alternativt vårdas i enkelrum, och medför behov av skyddsutrustning och särskilda rutiner.

VGR uppdaterar nu antal inneliggande patienter per sjukhusförvaltning på webbplats vgregion.se varje vardag mån-fredag.

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

Datum

Totalt VGR

NU

SU

SiV

SkaS

SÄS

21 jan

354 varav 17 IVA

49, 2

212, 7

26, 3

40, 2

27, 3

20 jan

352 varav 18 IVA

47, 2

209, 8

27, 3

40, 2

29, 3

19 jan

342 varav 16 IVA

48, 3

201, 6

23, 4

40, 2

30, 1

18 jan

353 varav 14 IVA

46, 1

203, 6

31, 3

42, 2

29, 3

17 jan

317 varav 12 IVA

41, 1

188, 6

24, 2

39, 1

27, 3

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör:
Läget fortsätter att vara mycket ansträngt på våra sjukhus och i primärvården. Antalet inneliggande patienter fortsätter att öka, fler söker vård och sjukfrånvaron fortsätter vara hög. Vi arbetar intensivt med att hantera situationen. Nu gäller nya regler kring provtagning och karantän och vi hoppas att det också ger effekt på tillgänglighet och kapacitet.

Primärvård

På grund av den stora smittspridningen söker sig många patienter till primärvården, som nu befinner sig i det mest ansträngda läget hittills under pandemin. Utöver ordinarie uppdrag på vårdcentraler och rehabmottagningar läggs stora resurser på PCR-testning och vaccinering mot covid-19. Samtidigt är många medarbetare sjuka eller i karantän vilket just nu påverkar tillgängligheten.

Vaccination

Nu har över tre miljoner vaccindoser getts i Västra Götaland. Fram till och med förra veckan hade 85,8 procent av alla invånare över 12 år fått minst en dos vaccin och 82,4 procent hade fått minst två doser. Bland invånare över 18 år hade 36 procent fått sin tredje dos.

Dosintervallet mellan andra och tredje dosen är numera fem månader. Det gör att många personer har möjlighet att ta sin tredje dos på lördagens vaccinationsdag.

Vaccinationsdagen 22 januari

Vaccinationsdagen är en särskild satsning som Västra Götalandsregionen gör för att ännu fler ska stärka sitt skydd mot covid-19. På lördag 22 januari är det 150 vaccinatörer som håller extra öppet med drop-in mellan kl. 10-14.  

För vaccinatörerna är det frivilligt att delta och det finns en vaccinatör i 42 av 49 kommuner. De som valt att inte vara med just denna dag har redan en hög vaccinationstäckning i sitt område och väljer därmed inte att prioritera denna extra insats och service till invånarna. För kommunernas invånare är det möjligt att vaccinera sig i närliggande kommuner.

I följande kommuner har vi inte en vaccinatör på lördag. Dals-Ed, Karlsborg, Gullspång, Götene, Grästorp, Färgelanda och Sotenäs.

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: 
Vaccinatörerna gör att fantastiskt jobb med detta mitt i den stora belastningen på hela vården just nu. Det kan vara svårare att få tid på vissa orter men om du är villig att åka en bit finns det tider. Vi sätter också in extra vaccinationsinsatser på vissa platser för att nå så många som möjligt.

Kommunikationsaktiviteter vaccination

 • Uppmaning till gravida att vaccinera sig. Riktad annonsering sociala medier samt information till vaccinatörer och vården.
 • Annonsering i sociala medier med fokus på svårnådda områden i Göteborg. Sker i samverkan med Göteborgs stad.
 • Fortsatt sponsrade inlägg i sociala medier gällande Extra vaccinationsinsatser runtom i Västra Götaland och mobila vaccinationsteam.
 • Marknadsföring av vaccinationsdagen den 22 januari. Bland annat annonsering i tryckta medier, sociala medier och radio. Affischer till medverkande vårdcentraler samt alla apotek i Västra Götaland. Budskap i sociala medier på engelska, somaliska och arabiska.

Statistik vaccination covid-19

Total andel vaccinerade invånare med dos 1, 2 samt 3 i Västra Götaland till och med vecka 2, 2022:

 1. 85,8 procent har fått en dos vaccin (12 år och äldre)
 2. 82,4 procent har fått två doser (12 år och äldre)
 3. 36 procent har fått tre doser (18 år och äldre)

Lokal statistik per kommun mm:

Källor: Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten


Vecka 3, 18 januari, Regional rapport

Vecka 3, 18 januari

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 2

22 886 st

Vecka 1

27 044 st 

Vecka 52

7 886 st 

Vecka 51

2 840 st 

 

Smittspridningen i Västra Götaland är mycket stor i hela regionen och i alla åldersgrupper. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland, betonar att statistiken denna vecka behöver tolkas med stor försiktighet. 

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:
Mot bakgrund av det stora antalet tester har inrapporteringen försenats. Vi har en kraftig smittspridning samhället och jag vill vädja till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma vid symtom och vaccinera dig så snart du kan.

Provtagning

Under vecka 2 togs 107 945 PCR-tester. Det är mer än förra veckans toppnotering då 93 417 tester utfördes. Testkapaciteten har byggts ut successivt och har fördubblats sedan början av december, men den stora efterfrågan påverkar fortfarande svarstiderna, vilka överstiger önskade 48 timmar.

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör:
Vi gör allt vi kan för att tillmötesgå behovet och laboratorierna gör sitt yttersta för att analysera och ge provsvar, men trots alla förstärkningar så är svarstiderna långa nu.

Nya riktlinjer för provtagning

Riktlinjerna för provtagning för covid-19 ändras nu i Västra Götaland i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bara personer med symtom ska nu provta sig. Detta gäller dock inte de som arbetar inom vården, för dem gäller samma rekommendationer som tidigare.

Folkhälsomyndigheten har också beslutat att ta bort den tidigare rekommendationen att symtomfria personer som varit på resa utomlands bör testa sig för covid-19. Västra Götalandsregionens PCR-testning på Landvetter flygplats kommer därmed fortsatt att vara pausad.

Från och med den 17 januari gäller följande för provtagning

 • Personer i samhället med symtom som kan vara covid-19 ska fortsätta att provta sig.
 • Provtagning av symtomfria personer i samhället upphör med några undantag.
 • Symtomfria hushållskontakter och nära kontakter ska inte provta sig, men utvecklar man symtom ska man däremot snarast provtas.
 • Vård- och omsorgspersonal ska även fortsatt provta sig som symtomfria hushållskontakter och nära kontakter.
 • Stanna hemma räknas från hushållskontaktens insjuknade.
 • Som hushållskontakt ska man vara hemma sju dagar räknat från den dag personen i hushållet insjuknade (tidigare provtagningsdatum). Om personen med covid-19 i hushållet inte har några symtom gäller förhållningsreglerna under sju dagar från denna persons provtagningsdatum.
 • Smittspårning av covid-19 fortgår för att identifiera personer som utsatts för smitta så att de informeras och att åtgärder vidtas för att de inte ska sprida smittan vidare. Den som själv testats positiv är den som snabbast kan ge informationen till de som kan ha utsatts för smitta.
 • Provtagning av patienter som behöver sjukvård på grund av misstänkt covid-19 infektion och personer som arbetar eller vistas i miljöer med sköra personer (sjukvård och äldreomsorg) samt provtagning vid smittspårning i dessa miljöer kommer att ske som tidigare.

Sjukvård

Bemanningsläget på grund av hög sjukfrånvaro är fortsatt mycket ansträngt både inom kommun och region. Inom VGR täcker olika förvaltningar upp bemanningsmässigt inom de mest kritiska verksamheterna.

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

18 jan

353 patienter, varav 14 på IVA

17 jan  

317 patienter, varav 12 på IVA 

14 jan 

273 patienter, varav 14 på IVA 

12 jan 

245 patienter, varav 10 på IVA 

 

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör: 
Det är mycket bekymmersamt att antalet personer som blir så svårt sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård ökar. Läget är mycket ansträngt på sjukhusen, dels beroende på att fler behöver vård, dels beroende på hög sjukfrånvaro. Vi jobbar hårt och samverkar inom regionen och med kommunerna för att hantera situationen. 

Vaccination

I åldersgruppen 50 år och äldre har 59 procent av invånarna i Västra Götaland fått en tredje dos vaccin mot covid-19, visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik från 12 januari. Det är högst andel av storstadsregionerna.

86 procent av invånarna födda 2009 och tidigare har fått en dos och 82 procent har fått två doser.

I den regionala rapporten på fredag kommer uppdaterad statistik från Folkhälsomyndigheten med bland annat vaccinationstäckningen i de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Ta den för laget

I morgon återlanserar VGR vaccinationsutmaningen “Ta den för laget” tillsammans med idrottsrörelsen i Västra Götaland. VGR utmanar idrottsföreningar att gå ut i sociala medier och utmana sina supportrar att vaccinera sig mot covid-19. Målet är att få fler invånare att vaccinera sig och på så sätt skydda sig från allvarlig sjukdom. Bland annat skickar VGR ett pressmeddelande gemensamt med Frölunda Hockey imorgon onsdag.

Vaccinationsdag 22 januari

På lördag har VGR en särskild vaccinationsdag då över 140 vaccinatörer håller extra öppet och erbjuder drop-in-vaccination mellan klockan 10.00 och 14.00. Inför evenemanget pågår en mycket omfattande kommunikationskampanj för att väcka intresse och locka så många som möjligt att vaccinera sig.

Läs mer om vaccinationsdagen i VGRfokus.


Vecka 2, 14 januari Regional rapport

Smittskydd

Smittspridningen var rekordhög föregående vecka med 27 044 bekräftade fall av covid-19 vilket rapporterades i regional rapport under tisdagen. Under veckan har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina scenarier vilket tyder på ytterligare ökad smittspridning. Folkhälsomyndigheten har även infört fler åtgärder mot den ökade smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten:
Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19
Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Provtagning

Efterfrågan på provtagning fortsätter att vara rekordhög. Uppdaterade siffror kommer i nästa regionala rapport. VGR:s arbete med att minska svarstiderna genom att bland annat flyga prover till Tyskland ger dock resultat. Svarstiderna minskar generellt och går ner mot två dagar. Packning av provtagningskit pågår fortsatt med mycket hög intensitet.
I Göteborg har det även blivit möjligt att beställa hem provtagningskit som körs ut med Postens expressbud. Dessa kit bokas via 1177.se.

Per Sikora, provtagningssamordnare: Det är positivt att vi ser effekt av våra åtgärder, och vi fortsätter att se en stor ökning av personer som provtar sig. Det tyder på att vi under innevarande vecka kommer att ha minst lika många testade som förra veckan. Labben arbetar vardag och helg, från morgon till kväll, med att tillverka testkitt”.

Hälso- och sjukvård

Bemanningsläget på grund av hög sjukfrånvaro är fortsatt mycket ansträngt både inom kommun och region. Inom VGR täcker olika förvaltningar upp bemanningsmässigt inom de mest kritiska verksamheterna, bland annat kommer medarbetare från Habilitering & Hälsa tillfälligt stötta inom smittspårningsverksamheten.

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR 

14 jan  

273 patienter, varav 14 på IVA 

12 jan  

245 patienter, varav 10 på IVA 

10 jan  

227 patienter, varav 9 på IVA 

7 jan 

205 patienter, varav 11 på IVA 

 

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör: 
“Covid-19 fortsätter tynga vården. Antalet inneliggande patienter med covid-19 fortsätter att öka, men behovet av IVA-vård för covid-19 är fortsatt relativt oförändrat. Men liksom förra veckan är det mycket ansträngt på de flesta sjukhus, främst på grund av hög sjukfrånvaro.”  

Vaccination

Denna vecka har VGR börjat erbjuda alla som är 18 år och äldre en tredje dos vaccin mot covid-19. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten sänkt tiden mellan andra och tredje dosen från sex månader till fem. VGR märker ett högre tryck på bokningssidan med lediga tider.
I åldersgruppen 50 år och äldre har 57 procent av invånarna i Västra Götaland fått en tredje dos vaccin mot covid-19, visar Folkhälsomyndighetens statistik fram till föregående vecka. 86 procent av invånarna födda 2009 och tidigare har fått en dos och 82 procent har fått två doser.

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: VGR har en fortsatt hög kapacitet för att kunna vaccinera mot covid-19. Det finns gott om lediga tider runt om i Västra Götaland och många platser erbjuder drop-in. Vi försöker att ha en så bred geografisk spridning som möjligt, men är medvetna om det kan vara svårare att få tid på vissa orter. Men är du villig att åka en bit finns det tid och vi sätter dessutom in extra vaccinationsinsatser på vissa platser för att nå så många som möjligt.

Vaccinationsdagen 22 januari

Lördag den 22 januari har VGR en särskild vaccinationsdag då över 140 vaccinatörer håller extra öppet och erbjuder drop-in-vaccination mellan klockan 10.00 och 14.00. Läs mer om vaccinationsdagen i VGRfokus.

Kommunikationsaktiviteter vaccination

• Pågående: Annonsering sociala medier om att alla 18+ kan boka dos 3.
• Pågående: Annonsering i sociala medier med fokus på svårnådda områden i Göteborg. Sker i samverkan med Göteborgs stad.
• Pågående: Fortsatt sponsrade inlägg i sociala medier och direktkontakt med kommuner gällande Extra vaccinationsinsatser runtom i Västra Götaland och mobila vaccinationsteam.
• Pågående och kommande: marknadsföring av vaccinationsdagen den 22 januari. Bland annat annonsering i tryckta medier, sociala medier och radio. Affischer till medverkande vårdcentraler samt alla apotek i Västra Götaland. Budskap i sociala medier på engelska, somaliska och arabiska.
• Kommande: Kommunikation riktad mot gravida, barnmorskor och vaccinatörer om vikten av att gravida vaccinerar sig.
• Kommande: #tadenförlaget. Vi utmanar västsvenska idrottsföreningar att uppmuntra deras medlemmar och supportrar att vaccinera sig.


Vecka 2, 11 januari, Regional rapport

Vecka 2, 11 januari 2022

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland 

Vecka 1 

27 044 st 

52 

7 886 st 

51 

3 862 st 

50 

2 840 st 

 

Under vecka 1 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland 27 044. Det är en kraftig ökning jämfört med veckan innan då det var 7886 bekräftade fall. Vecka 1 är den högsta noteringen en enskild vecka hittills under pandemin.  

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: 
“Vi ser nu en mycket snabb smittspridning i hela regionen och i alla åldersgrupper. Har du inte vaccinerat dig så gör det! Ta den tredje dosen så snart du kan.  Undvik trängsel och begränsa dina kontakter med andra inomhus. Arbeta hemifrån om det är möjligt och använd munskydd i kollektivtrafiken och självklart stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion.“ 

Folkhälsomyndigheten och regeringen kom igår med nya nationella rekommendationer, bland annat införs maxantal på restauranger, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

VGR arbetar för att öka provtagningskapacitet  

Testkapaciteten för PCR har utökats i VGR den senaste veckan. Dock har trycket på att få testa sig varit rekordhögt och vecka 1 utfördes närmare 93 417 tester, vilket kan jämföras med tidigare toppnotering veckan innan påsk 2021 med 66 000 tester. Den stora efterfrågan på att provta sig har inneburit längre svarstider och till viss del brist på provtagningskit.  

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör:  
Vi arbetar hårt för att avhjälpa bristen på provtagningskit och förkorta svarstiderna. Berörda arbetar dygnet runt, varje dag, med att analysera, tillverka och packa kit. Vår förhoppning är att läget kommer att ha förbättrats mot slutet av veckan. 

Långa svarstider för PCR-test, artikel i VGRfokus 

Sjukvård 

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR 

10 jan  

227 patienter, varav 9 på IVA 

7 jan 

205 patienter, varav 11 på IVA 

5 jan 

183 patienter, varav 12 på IVA 

3 jan 

148 patienter, varav 11 på IVA 

 

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör: 
“Vården är hårt ansträngd, mycket på grund av sjukfrånvaro. Men siffrorna över antalet inneliggande visar att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom i covid-19.”  

Vaccination 

Sedan måndag 10 januari kan alla över 18 år boka tid för dos 3, förutsatt att det dosintervall som Folkhälsomyndigheten rekommenderar följs. Särskilda riktade insatser i områden med låg vaccinationstäckning fortsätter. En särskild vaccinationsdag arrangeras den 22 januari. Vaccinationsinsatserna marknadsförs brett såväl i sociala medier som traditionell tidnings- och radioreklam. Statistik över andelen vaccinerade kommer i regional rapport på fredag. 


Vecka 1 regional rapport

Regional rapport vecka 1

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 52

7 886 st

Vecka 51

3 862 st

Vecka 50

2 840 st

Vecka 49

2 078 st

Under vecka 52 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland 7 886 st. Det är en ökning med 104 procent jämfört med veckan innan. Ökningen av sker i hela regionen och i alla åldersgrupper.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Jag ser allvarligt på den snabba ökningen av smittspridningen och uppmanar alla att undvika miljöer med trängsel, stanna hemma vid symtom och att testa sig.

Provtagningskapacitet

Prover flygs till Tyskland för att minska svarstiden för PCR-test
VGR:s kapacitet för provtagning är generellt god, och lediga tider läggs ut löpande. Den höga smittspridningen av covid-19 har däremot gjort att antalet PCR-test ökat kraftigt de senaste veckorna. Resultatet är längre svarstider och brist på provtagningskit.

– Nu återupptas flygningarna av prover till analyslabb i Tyskland och vi rekryterar mer personal till packningen. Vi hoppas vara nere på normala svarstider igen redan i slutet på veckan, säger Per Sikora, provtagningsansvarig i Västra Götalandsregionen.

Långa svarstider för PCR-test, artikel i VGRfokus

Rekrytering pågår för att öka takten i smittspårning
På grund av den ökande smittspridningen av covid-19 är belastningen på Västra Götalandsregionens regionala smittspårningsenhet hög. Det kan därför dröja innan smittspårare hinner kontakta dem som kan ha smittats. Just nu pågår rekrytering av fler smittspårare för att kunna hantera den ökade belastningen. VGR använder även digital smittspårning via 1177.se, i de fallen aviseras den smittade via e-post eller sms.

Den som testats positivt för covid-19 bör oavsett om den haft kontakt med smittspårare eller ej kontakta de som kan ha utsatts för smitta, exempelvis hushållskontakter och andra nära kontakter.

Information till dig som har covid-19

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

5 jan

183 patienter, varav 12 på IVA

3 jan

148 patienter, varav 11 på IVA

29 dec

97 patienter, varav 11 på IVA

27 dec

80 patienter, varav 16 på IVA

 

Fortsatt ansträngt läge på grund av sjukfrånvaro
Bemanningssituationen inom sjukvården är mycket ansträngd på grund av hög sjukfrånvaro. Flera insatser vidtas för att förhindra smittspridning och säkerställa grundläggande bemanning.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets har infört ett tillfälligt stopp för all verksamhet som kan anstå och som utförs av vårdpersonal som istället kan arbeta i slutenvården. Det införs även ett tillfälligt stopp för elektiva operationer där åtgärden kräver slutenvård och som bedöms kunna vänta mer än 30 dagar. Den personal som frigörs ska ställas till områdets slutenvårds- och bemanningsansvarigas förfogande.

Tillfälligt stopp av all verksamhet som kan anstå (SU:s intranät)

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör:

- I nuläget är det inte covid-19 vården som är den gränssättande faktorn, utan antalet medarbetare i tjänst som påverkar vårdens kapacitet. Alla behöver göra vad de kan för att hålla sig själva och varandra friska. Åtgärder som har dämpande effekt på smittspridning är följsamhet till hygienrutiner, korrekt användning av skyddsutrustning och distansering.

- Det är oroande att allt fler blir så sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård. Men behovet av intensivvård har ännu inte ökat och det är tydligt att vaccinationerna hjälper.

Västra Götalandsregionen är sedan den 30 december i regionalt stabsläge för att möjliggöra akuta prioriteringar och fördelningar av resurser.

Vaccination

Särskilda riktade insatser i områden med låg vaccinationstäckning fortsätter.

För att bibehålla den höga vaccinationstakten av den tredje dosen öppnades möjligheten upp för personer 50 år och äldre att boka tid redan förra veckan. På måndag, den 10 januari, kan alla över 18 boka tid för dos 3, förutsatt att det dosintervall som Folkhälsomyndigheten rekommenderar följs.

Vaccinationsdagen 22 januari

Den 22 januari arrangeras en ny vaccinationsdag i Västra Götaland. Syftet är att underlätta för invånarna att ta sin första, andra eller tredje dos vaccin mot covid-19. Inför vaccinationsdagen planeras en rad kommunikationsaktiviteter med start i början på nästa vecka (vecka 2).

Insatser som genomförs är bland annat sponsrade inlägg i sociala medier, radioreklam, affischering på apotek och vårdcentraler på flera språk, annonsering i tidningar, pressmeddelande och nyhetsbrev. På 1177.se skapas en särskild sida där alla vaccinatörer som medverkar finns med så att invånarna lätt ska kunna hitta en vaccinatör i sin närhet. Vaccinatörerna har planerat för ett ökat tryck i samband med vaccinationsdagen.

Statistik vaccination covid-19

På grund av tekniska problem kan inga siffror på hälso- och sjukvårdsnämndsnivå redovisas i veckans regionala rapport.

Övrig statistik kommer publiceras på vgregion.se under fredagen den 7 januari:
Aktuell statistik covid-19 i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Länkar statistik vaccination covid-19:

Per ålder och kommun (vgregion.se)

Folkhälsomyndighetens samlade statistik (folkhälsomyndigheten.se)


Vecka 52 regional rapport

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 51

3 862 st

Vecka 50

2 840 st

Vecka 49

2 078 st

Vecka 48

1 663 st

 

Kommentar från Leif Dotevall:
Det sker en ökning i alla åldersgrupper. Störst ökning under veckan ses i åldersgruppen 20-29 år. Flest antal nya fall finns bland personer som är 30-39 år.

Belastningen på provtagningsenheter och laboratorier är mycket hög. Även i många andra länder i Europa ses en påtaglig ökning av covid-19 nu. Den nya omikronvarianten av SARS-CoV-2 ökar snabbt. För Västra Götaland finns fortfarande bara enstaka omikronfall bekräftade med helgenomsekvensering, men snabbtester visar på att ökningen sker även här. Preliminära data från stickprov med punktmutations-PCR visar från vecka 50 att cirka 14 procent av de nya fallen är orsakade av omikronvarianten, och för vecka 51 ökat till 46 procent. Således mycket snabb ökning, vilket även rapporteras från andra regioner och andra länder. Resultat av bekräftande helgenomsekvensering som sker efterhand utförs för att bekräfta detta, men dessa analyser tar längre tid och kommer att presenteras först efter ett par veckor.

Orsaker till den ökade smittspridningen av covid-19 är flera, dels julhelgen med evenemang, julhandel, privata fester och sammankomster, dels den ökande andelen av omikronvarianten. Vintersäsong med torr luft ger en ökad smittspridning av luftvägsvirus generellt. Även influensafallen ökar i Västra Götaland och bidrar till en högre sjuklighet.

Sjukvård

Kommentar från Jan Kilhamn:
Det är högt söktryck på sjukhusen i VGR på grund av influensa och annat men även inläggningar på grund av covid-19 ökar sakta. De flesta som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 är ovaccinerade vilket visar att vaccinet gör nytta.

Antalet patienter med covid-19 som vårdas på IVA har inte ökat senaste veckan, vilket också tolkas som att vaccinationerna förhindra svår sjukdom. Flera sjukhus rapporterar ett stort antal utskrivningsklara patienter, vilket bland annat beror på svårigheter med bemanning inom kommunal vård och omsorg.

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

29 dec

97 patienter, varav 11 på IVA

27 dec

80 patienter, varav 16 på IVA

22 dec

69 patienter, varav 14 på IVA

20 dec

77 patienter, varav 13 på IVA

Vaccination

Den 27 december öppnade vaccinationen med dos 3 för personer för personer 50 år och äldre. Den 10 januari kommer alla över 18 år erbjudas en tredje dos, förutsatt att det gått minst 6 månader sedan den andra dosen.

Pågående vaccinationer mot covid-19 (vgregion.se)

Statistik vaccination covid-19

Folkhälsomyndigheten har ännu inte uppdaterat sin veckostatistik om vaccinationer mot covid-19. Ny statistik publiceras efter 14.00 imorgon torsdag på www.vgregion.se/statistik-covid-19

Fram till och med vecka 50 hade 85 procent av invånare 12 år och äldre i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 80,9 procent hade fått två doser.

Till och med 27 december, 2021:

Område

Andel dos 1
12 år och äldre

Andel dos 2
12 år och äldre

Andel dos 3
60 år och äldre

HSN Östra

87,8 %

84,8 %

71,4 %

HSN Västra

87,1 %

83,5 %

73,2 %

HSN Norra

86,3 %

82,8 %

68,9 %

HSN Södra

84,0 %

80,2 %

67,3 %

HSN Göteborg

80,8 %

76,3 %

67,3 %

-Majorna-Linne

86,6 %

82,6 %

68,6 %

 

-Örgryte - Härlanda

86,4 %

82,2 %

70,5 %

 

-Centrum

85,5 %

81,7 %

71,8 %

 

-Västra Göteborg

85,2 %

79,4 %

76,3 %

 

-Askim-Frölunda-Högsbo

84,0 %

79,1 %

72,9 %

 

-Lundby

82,2 %

77,3 %

67,9 %

 

-Norra Hisingen

78,7 %

72,4 %

68,0 %

 

-Västra Hisingen

76,5 %

71,5 %

64,1 %

 

-Östra Göteborg

69,2 %

62,9 %

50,9 %

 

-Angered

61,0 %

53,9 %

47,2 %

 

Länkar statistik vaccination covid-19:

Per ålder och kommun (vgregion.se)

Folkhälsomyndighetens samlade statistik (folkhälsomyndigheten.se)


Vecka 49 regional rapport

Regional rapport vecka 49 publicerad 16 december

Vaccination

Fram till och med vecka 49 har 84,6 procent av invånare 12 år och äldre i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 80,1 procent har fått två doser. Bland invånare som är 65 år och äldre har nu 64,7 procent fått en tredje dos.

Den 13 december öppnade vaccinationen med dos 3 för personer i medicinska riskgrupper över 18 år samt alla som är 60 år eller äldre. Planering pågår för dos 3 till ytterligare grupper.

Pågående vaccinationer mot covid-19 (vgregion.se)

Statistik vaccination covid-19

Andel vaccinerade till och med 14 december 2021.

Område

Andel dos 1
12 år och äldre

Andel dos 2
12 år och äldre

Andel dos 3
65 år och äldre

HSN Östra

87,4 %

83,8 %

66,8 %

HSN Västra

86,5 %

82 %

68,6 %

HSN Norra

85,9 %

82,1 %

66,7 %

HSN Södra

83,4 %

79,5 %

63,1 %

HSN Göteborg

80,1 %

75 %

65,8 %

-Majorna-Linne

86,6 %

82,6 %

67,5 %

-Örgryte - Härlanda

86,4 %

82,2 %

71,0 % 

-Centrum

85,5 %

81,7 %

69,9 % 

-Västra Göteborg

85,2 %

79,4 %

71,4 % 

-Askim-Frölunda-Högsbo

84,0 %

79,1 %

70,7 % 

-Lundby

82,2 %

77,3 %

66,1 % 

-Norra Hisingen

78,7 %

72,4 %

64,6 % 

-Västra Hisingen

76,5 %

71,5 %

63,5 % 

-Östra Göteborg

69,2 %

62,9 %

50,8 % 

-Angered

61,0 %

53,9 %

47,7 %

 

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 46

1 084 st

47

1 670 st

48

1 663 st

49

2 078

 

Liksom i många delar av Sverige ökar antalet bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland. Ökningen för vecka 49 var 25 procent. Flest fall finns bland yngre mellan 10 och 19 år, men smittan ökar mest i åldersgruppen 20–39 år.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:
Covid-19 ökar i samhället och vi måste alla göra det vi kan för att begränsa smittspridningen. Alla som kan måste vaccinera sig. Ta din första och andra dos om du inte gjort det. Ta den tredje dosen när det blir din tur. Och följ de viktiga råden om att hålla avstånd och undvika trängsel.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

24 nov

45 patienter, varav 2 på IVA

1 dec

63 patienter, varav 9 på IVA

8 dec

63 patienter, varav 7 på IVA

15 dec

68 patienter, varav 14 på IVA

 

Under december har antalet personer som blir svårt sjuka i covid-19 ökat en aning. Under november vårdades ofta mellan 40–50 personer patienter för covid-19 på sjukhusen inom VGR.

Länkar

Statistik: Vaccination, sjukvård och sjukvård
Antal inneliggande covidpatienter på onsdagar. Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar.

Folkhälsomyndighetens samlade statistik om vaccination covid-19


Vecka 48 Regional rapport

Regional rapport 9 december 2021

Vaccination

Västra Götalandsregionen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 och vilka grupper som prioriteras. På vgregion.se står vilka grupper som vaccineras för närvarande, samt i vilken ordning de prioriteras.

Fram till och med vecka 48 har 84,1 procent av invånare 12 år och äldre i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 79,1 procent har fått två doser.

Vaccination dos 3:

Andelen över 65 år som tagit sin tredje dos varierar från 29–62 procent i länets kommuner.

För att få fler i den gruppen att ta sin påfyllnadsdos skickar Västra Götalandsregionen de närmaste dagarna ut totalt 250 000 vykort till alla personer mellan 65–79 år i Västra Götaland. Syftet är att uppmana dessa personer att ta sin tredje dos vaccin.

På måndag, den 13 december, öppnar VGR för fler grupper som kan ta dos 3. Det handlar om personer i medicinska riskgrupper över 18 år samt alla personer som är 60 år eller äldre.

I januari förväntas därefter nästa grupp, de som fyllt 50 år, få börja boka sin tredje dos i januari. I den gruppen ingår även personer över 18 år med LSS samt vårdpersonal.

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:
Det är fortfarande många över 65 år som inte fått sin tredje dos. Vi vill göra det enkelt för dem att hitta tider att boka vilket blir svårare om vi släpper på för många samtidigt.

Statistik vaccination covid-19

Andel vaccinerade till och med 6 december 2021.

Område

Andel dos 1
12 år och äldre

Andel dos 2
12 år och äldre

Andel dos 3
65 år och äldre

HSN Östra

87 %

82,7 %

56,7 %

HSN Västra

86,1 %

80,9 %

57,4 %

HSN Norra

85,5 %

81 %

55,6 %

HSN Södra

83 %

78,8 %

49,9 %

HSN Göteborg

79,5 %

74,2 %

55,6 %

-Majorna-Linne

86,1 %

81,6 %

56,9 %

-Örgryte - Härlanda

86,0 %

81,5 %

61,5 %

-Centrum

85,1 %

81,1 %

59,3 %

-Västra Göteborg

85,2 %

79,4 %

58,5 %

-Askim-Frölunda-Högsbo

83,4 %

78,1 %

61,7 %

-Lundby

81,4 %

76,8 %

54,0 %

-Norra Hisingen

78,1 %

71,7 %

53,1 %

-Västra Hisingen

75,7 %

70,6 %

53,8 %

-Östra Göteborg

68,3 %

62,2 %

44,8 %

-Angered

60,2 %

53,1 %

40,6 %

 

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 46

1 084 st

47

1 670 st

48

1 663 st

 

Smittspridningen har ökat snabbt i Västra Götaland under november. Men mellan vecka 47 och vecka 48 har den hållit sig i stort sett konstant med 1663 bekräftade fall under v 48.

Nu finns ett bekräftat fall av omikron i Västra Götaland. Personen, som mår väl, har en direkt resekoppling till Sydafrika, har provtagit sig och hållit sig hemma. Det finns inga tecken på vidare spridning.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:
Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att förhindra smittspridning. Vaccinera dig om du inte har gjort det och ta din påfyllnadsdos. Stanna hemma vid tecken på luftvägsinfektion. Det finns många andra smittor också nu i samhället som vinterkräksjuka, RS-virus och säsongsinfluensa.

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

24 nov

45 patienter, varav 2 på IVA

1 dec

63 patienter, varav 9 på IVA

8 dec

63 patienter, varav 7 på IVA

 

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör:
Provtagningen har ökat de senaste veckorna vilket är förväntat på vintern. Provtagning, vaccination och att följa råden är det vi kan göra för att så få som möjligt ska behöva läggas in på sjukhus för covid- 19.


Vecka 47 Regional rapport

Regional rapport 3 december 2021

Vaccination

Västra Götalandsregionen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 och vilka grupper som prioriteras. På vgregion.se står vilka grupper som vaccineras för närvarande, samt i vilken ordning de prioriteras.

Länk: Pågående vaccinationer mot covid-19 (vgregion.se)

Fram till och med vecka 47 har 83,5 procent av invånare 12 år och äldre i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 78,1 procent har fått två doser.

 • I åldersgruppen 12 till 15 år har nu 55,2 procent fått sin första dos, en ökning med drygt fyra procentenheter sedan föregående vecka.
 • I åldersgruppen 65 år och äldre har nu 44 procent vaccinerats med tre doser, en ökning med tolv procentenheter sedan föregående vecka.

Vaccination dos 1:
De närmaste veckorna växlar VGR upp vaccinationsarbetet än mer och förstärker de riktade insatserna för att få ännu fler ovaccinerade att ta sin första dos. Från och med måndag 6 december öppnar fler mobila vaccinationsenheter i områden med låg vaccinationsgrad. Dessa drop-in-mottagningar kommer att flytta sig mellan områden för att göra erbjudandet om att vaccinera sig ännu mer synligt.

Tider och platser för de extra vaccinationsinsatserna kommer löpande att publiceras på samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland: Länk

Vaccination dos 3:
VGR följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning om dos tre. Just nu erbjuds personer över 65 år och viss vårdpersonal inom somatisk slutenvård och på vårdcentraler en tredje dos. VGR arbetar nu för att så snart som möjligt ge besked om när nya grupper kan släppas på för dos 3.

Kommentar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:
När fler grupper för dos 3 släpps på beror på hur snabbt invånare som är 65 år och äldre vaccinerar sig. Och till dem vill jag säga – vänta inte. Sök tider hos fler än din vårdcentral. Det finns många vaccinatörer med lediga tider eller drop-in, leta bland alla som finns inom räckhåll. Hela listan finns på 1177.se.

Statistik vaccination covid-19

Område

Andel dos 1
12 år och äldre

Andel dos 2
12 år och äldre

Andel dos 3
65 år och äldre

HSN Östra

86,7 procent

81,5

46,9

HSN Västra

85,6 procent

79,5

46,3

HSN Norra

85,1 procent

80,1

47

HSN Södra

82,3 procent

77,9

38,3

HSN Göteborg

78,8 procent

73,3

44,6

-Majorna-Linne

85,6 procent

80,6

46,1

-Örgryte - Härlanda

85,5 procent

80,6

48,4

-Centrum

84,6 procent

80,3

47,2

-Västra Göteborg

84,1 procent

78,4

45,5

-Askim-Frölunda-Högsbo

82,9 procent

77,5

48,9

-Lundby

80,6 procent

76,1

44,8

-Norra Hisingen

77,2 procent

71,1

42,3

-Västra Hisingen

75,1 procent

68,8

44

-Östra Göteborg

67,7 procent

61,5

36,5

-Angered

59,4 procent

52,4

34,3

 

Störst ökning sedan senaste rapport
HSN: Göteborg (+1,2 procentenheter),
Stadsdelar Göteborg: Västra Göteborg (+1,5) Angered (+1,2)

 

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland

Vecka 44, 2021

749 st

45

663 st

46

1 084 st

47

1 670 st (+54 procent jmf m föregående vecka)

 

Det ökande antalet fall under vecka 47 ses i alla åldrar.

VGR:s regiondirektör har beslutat om riktade åtgärder gällande medarbetare inom förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen för att minska sjukfrånvaron. Rekommendationerna påverkar inte publik verksamhet som kollektivtrafik eller kulturverksamhet som riktar sig till allmänheten.

Länk: Regionala rekommendationer för medarbetare inom Västra Götalandsregionen med anledning av ökad smittspridning Covid-19

 

Sjukvård

Antal inneliggande patienter med covid-19, totalt på sjukhusen inom VGR

10 nov, 2021

45 patienter, varav 7 på IVA

17 nov

45 patienter, varav 6 på IVA

24 nov

45 patienter, varav 2 på IVA

1 dec

63 patienter, varav 9 på IVA

 

Kommentar Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör:
Vi har trots veckor med ökad smittspridning inte märkt av ett ökat tryck på vården. Men denna vecka ser vi en ganska rejäl ökning, vilket är en oroande utveckling.


Vecka 46 Regional rapport

Regional rapport vaccination covid-19 vecka 46

Fram till och med vecka 46 var 83 procent av alla invånare från 12 år och uppåt vaccinerade med minst en dos i Västra Götaland. 77 procent har fått minst två doser.

I åldersgruppen 12 till 15 år har nu 51 procent fått sin första dos, en ökning med drygt fem procentenheter sedan föregående vecka.

Tredje dosen

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder Västra Götalandsregionen en tredje dos vaccin mot covid-19 till alla personer över 65 år samt viss vårdpersonal. Bland invånare över 65 år har nu över 115 000, cirka 32 procent, fått sin tredje dos vaccin i Västra Götaland.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Som Folkhälsomyndigheten säger behöver vi först och främst skydda de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka. Vi andra får ha lite tålamod. Vår tid för en tredje dos kommer när fler personer över 65 år fått den tredje dosen.

Hitta ledig tid

VGR:s webbplats över lediga tider för vaccination listar även samtliga drop in-mottagningar. Trycket på vårdcentralerna är periodvis högt och ett generellt tips är att söka tider hos fler vaccinatörer än den egna vårdcentralen.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det kanske inte finns en omedelbar tid på din närmaste mottagning. Men det finns många andra vaccinatörer som har lediga tider och öppen drop-in. Leta bland alla vaccinatörer inom räckhåll och se till att bli vaccinerad så snart som möjligt.

Statistik per geografiskt område

Tabellerna avser personer som är minst 12 år. Datan gäller antal vaccinerade personer till och med 15 november, 2021.

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 12 år och äldre

Östra

86,4 procent

Västra

85,1 procent

Norra

84,6 procent

Södra

81,8 procent

Göteborg

78,2 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade 12 år och äldre

Majorna-Linne

85,1 procent

Örgryte - Härlanda

85 procent

Centrum

84,3 procent

Västra Göteborg

82,5 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

82,3 procent

Lundby

80,3 procent

Norra Hisingen

76,6 procent

Västra Hisingen

74,7 procent

Östra Göteborg

67 procent

Angered

58,2 procent

 

Störst ökning sedan senaste rapport

HSN: Göteborg (+0,6 procentenheter), Västra (+0,6)
Stadsdelar Göteborg: Norra Hisingen (+1,8), Angered (+0,9)

Kommentar

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det går visserligen framåt men vi vill att takten ökar ytterligare. VGR:s arbete med att nå ut i områden med låg vaccinationstäckning kommer att intensifieras ytterligare. Sen gäller det att individen tar sitt eget ansvar för att skydda sig själv och andra.


Vecka 45 Regional rapport

Regional rapport vaccination covid-19 vecka 45

Under vecka 45 gavs drygt 46 000 doser vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. Hittills har 82,5 procent av alla invånare från 12 år och uppåt fått minst en dos vaccin och 76,2 procent har fått minst två doser.

Snabbast framåt går just nu vaccinationerna bland de yngsta respektive de äldsta. I åldersgruppen 12 till 15 år har nu 45,9 procent fått sin första dos, en ökning med sex procentenheter sedan föregående vecka.

Bland invånare över 65 år har nu över 87 000, cirka 24 procent, fått sin tredje dos vaccin i Västra Götaland. Påfyllnadsdoser ges även, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till personal som arbetar inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.

Statistik per geografiskt område

Tabellerna avser personer som är minst 12 år. Datan gäller antal vaccinerade personer till och med 15 november, 2021.

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 12 år och äldre

Östra

86,2 procent

Västra

84,5 procent

Norra

84,2 procent

Södra

81,4 procent

Göteborg

77,6 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade 16 år och äldre

Majorna-Linne

84,8 procent

Örgryte - Härlanda

84,6 procent

Centrum

83,8 procent

Västra Göteborg

82,1 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

81,7 procent

Lundby

79,8 procent

Norra Hisingen

74,8 procent

Västra Hisingen

74,2 procent

Östra Göteborg

66,5 procent

Angered

57,3 procent

 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Jag är inte nöjd, fler behöver vaccinera sig. Så länge det finns personer som inte vaccinerat sig finns det en risk för att människor blir allvarligt sjuka. Vi behöver hjälpas åt. Om du känner någon som inte vaccinerat sig, prata med dem och förklara att det är viktigt för allas skull.


Vecka 44 Regional rapport

Regional rapport vaccination covid-19 vecka 44

Västra Götalandsregionen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 och vilka grupper som prioriteras. På vgregion.se står vilka grupper som vaccineras för närvarande, samt i vilken ordning de prioriteras.

Pågående vaccinationer mot covid-19 (vgregion.se)

Film till svårnådda grupper med översatta budskap 

Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med riktade insatser i områden som har låg vaccinationstäckning. Bland annat har man nu tagit fram en film som bemöter myter och missförstånd om vaccinen.  

Filmen finns översatt till ett antal språk och kommer nu att spridas i länet med hjälp av myndigheter, trossamfund och andra organisationer. 

Länk: Film om vaccination mot covid-19 (vgregion.se) 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Påverkanskampanjer och desinformation gör att det finns många seglivade missuppfattningar om vaccinen. Filmen är ett sätt att besvara vanliga frågor och förklara att vaccinen fungerar. 

VGR:s vaccinationswebb finalist till digitaliseringspris

VGR:s arbete med så kallat öppet API har underlättat för invånare att hitta lediga tider för att vaccinera sig mot covid-19. Nu har VGR nominerats till ett prestigefullt digitaliseringspris för sitt arbete.

Länk: VGR finalist i prestigefullt digitaliseringspris (vgregion.se)

Vaccinationstäckning Västra Götaland

Till och med vecka 44 hade 84,5 procent av invånare från 16 år och uppåt fått minst en dos vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. 80,0 procent var vaccinerade med två doser.

Snabbast just nu går vaccinationerna med påfyllnadsdoser, tredje doser, som stod för mer än hälften av förra veckans vaccinationer.

I den yngsta åldersgruppen, 12 till 15 år, hade 39,8 procent i Västra Götaland fått en första dos vaccin till och med vecka 44. Under vecka 44 hade många skolor höstlov vilket kan ha påverkat vaccinationstakten av denna grupp, då de primärt vaccineras i skolan.

Nedan tabeller avser personer som är minst 16 år, till och med 1 november, 2021.

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

87,3 procent

Västra

86,5 procent

Norra

86,0 procent

Södra

83,8 procent

Göteborg

79,8 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade 16 år och äldre

Majorna-Linne

86,1 procent

Västra Göteborg

86,1 procent

Örgryte - Härlanda

85,8 procent

Centrum

84,5 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

83,8 procent

Lundby

81,6 procent

Norra Hisingen

78,5 procent

Västra Hisingen

76,3 procent

Östra Göteborg

68,7 procent

Angered

60,4 procent

 

Största ökningar sedan förra veckans rapport ses i Angered, Göteborg (+0,4 procentenheter) samt Västra Hisingen, Göteborg (+0,3 procentenheter).


Vecka 43 Regional rapport

Regional rapport vecka 43

Vaccination

Västra Götalandsregionen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 och vilka grupper som prioriteras.

Under oktober månad har mellan 30 000–40 000 doser vaccin getts per vecka i Västra Götaland. Vaccintillgången är dock god och VGR har i nuläget kapacitet för cirka 100 000 vaccineringar i veckan.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vaccineras för närvarande följande grupper. De listas nedan i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, med högst prioriterad grupp överst:

 • Första dosen, helt ovaccinerade 16 år och äldre
 • Andra dosen, personer som är vaccinerade med en första dos
 • Extrados, personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Tredje dosen, boende på SÄBO eller som har hemtjänst/hemsjukvård
 • Tredje dosen, 80 år eller är äldre
 • Tredje dosen, 65 år eller är äldre
 • Tredje dosen, personal inom SÄBO eller hemtjänst/hemsjukvård
 • Vaccination av barn, 12-15 år

Mer information om respektive grupp:

Pågående vaccinationer mot covid-19 (vgregion.se)

Statistik vaccinationstäckning Västra Götaland

Till och med vecka 43 hade 84,3 procent av invånare från 16 år och uppåt fått minst en dos vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. 79,4 procent var vaccinerade med två doser.

I den yngsta åldersgruppen, 12 till 15 år, hade 36,4 procent i Västra Götaland fått en första dos vaccin till och med vecka 43.

Nedan tabeller avser personer som är minst 16 år, till och med 1 november, 2021.

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

87,2 procent

Västra

86,4 procent

Norra

85,8 procent

Södra

83,7 procent

Göteborg

79,6 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade 16 år och äldre

Majorna-Linne

85,9 procent

Västra Göteborg

85,9 procent

Örgryte - Härlanda

85,7 procent

Centrum

84,4 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

83,6 procent

Lundby

81,5 procent

Norra Hisingen

78,3 procent

Västra Hisingen

76 procent

Östra Göteborg

68,5 procent

Angered

60 procent

Smittskydd

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar för andra veckan i rad i Västra Götaland.

Vecka 43: 931 fall +26 procent jmf m föregående vecka

 

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Alla måste vara på det klara med att det finns en smittspridning i samhället. Smittan finns omkring oss. Var försiktig. Och om du får symtom på luftvägsinfektion måste du stanna hemma. Du kan inte gå till jobb, skola eller andra sammanhang där du träffar andra människor, säger Thomas Wahlberg.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 42 Regional rapport

Regional rapport vecka 42

Under vecka 42 ökade antalet bekräftade fall något, efter en tidigare minskning under några veckor. Smittskydd Västra Götaland betonar att det är viktigt att stanna hemma och undvika kontakt med andra vid symtom på luftvägsinfektion. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Vecka 42: 737 fall +23 procent jmf m föregående vecka

 

Vaccinering mot covid-19

Fram till och med vecka 42 hade 84,1 procent av invånare från 16 år och uppåt fått minst en dos vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. 78,6 procent var vaccinerade med två doser.

I den yngsta åldersgruppen, 12 till 15 år, hade 19,2 procent i Västra Götaland fått en första dos vaccin till och med vecka 42.

Påfyllnadsdoser, tredje dos, hade getts till totalt 24 703 personer i Västra Götaland till och med vecka 42. Det motsvarar 24,6 procent av befolkningen som är 80 år och äldre.

VGR vaccinerar fortsatt med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19, inklusive prioriteringsordning.

Statistik VGR

Nedan statistik avser personer som är minst 16 år, till och med 25 oktober, 2021.

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

87 procent

Västra

86,2 procent

Norra

85,7 procent

Södra

83,5 procent

Göteborg

79,4 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade 16 år och äldre

Majorna-Linne

85,8 procent

Västra Göteborg

85,7 procent

Örgryte - Härlanda

85,6 procent

Centrum

84,2 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

83,5 procent

Lundby

81,3 procent

Norra Hisingen

78,2 procent

Västra Hisingen

75,8 procent

Östra Göteborg

68,2 procent

Angered

59,6 procent

 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Siffrorna från intensivvården talar sitt tydliga språk. Vaccinen fungerar. De skyddar dig. För varje dag som du är ovaccinerad utsätter du dig för en onödig risk att bli allvarligt sjuk eller i värsta fall avlida på grund av covid-19.

Sjukvård

Onsdag 27 oktober kl. 10:00 vårdades 50 patienter, varav 5 inom intensivvården, på sjukhusen i VGR.

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 41 Regional rapport

Regional rapport 22 oktober

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland. Smittspridningen i Västra Götaland fortsätter att ligga på ungefär samma nivå som de senaste veckorna.

Vecka 41: 601 fall -6 procent jmf m föregående vecka

 

Vaccinering mot covid-19

83,9 procent av invånare 16 år och äldre har nu blivit vaccinerade med minst en dos, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. 77,6 procent har också fått sin andra dos.

16 691 invånare från 80 år och uppåt har fått en tredje dos vaccin fram till och med vecka 41.

I åldersgruppen unga 12–15 år har 3 359 invånare fått sin första dos vaccin.

VGR vaccinerar fortsatt med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19, inklusive prioriteringsordning.

Vaccin till invånare födda 1991 eller senare

Folkhälsomyndigheten har nu gett besked om vad som gäller för personer som har fått en första dos med Modernas pausade vaccin Spikevax. Dessa personer kommer att erbjudas Pfizer/Biontechs vaccin som dos 2. Dosintervallet är som tidigare 4–7.

Läs mer: Pfizer/BioNTechs vaccin till personer födda 1991 eller senare (vgregion.se)

Statistik VGR

Nedan statistik avser personer som är minst 16 år, till och med 20 oktober, 2021.

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

86,9 procent

Västra

86,2 procent

Norra

85,5 procent

Södra

83,4 procent

Göteborg

79,2 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

85,6 procent

Örgryte - Härlanda

85,5 procent

Västra Göteborg

85,5 procent

Centrum

84,1 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

83,3 procent

Lundby

81,2 procent

Norra Hisingen

78 procent

Västra Hisingen

75,5 procent

Östra Göteborg

67,8 procent

Angered

59,2 procent

 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Vaccinatörerna gör ett fantastiskt jobb. Varje vecka når vi nya människor som inte vaccinerat sig. Jag vill verkligen uppmana alla som kan att skydda sig mot covid-19. Och om du har tagit din första dos, glöm inte dos två.

Sjukvård

Onsdag 13 oktober kl. 10:00 vårdades 40 patienter, varav 2 inom intensivvården, på sjukhusen i VGR. 

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 40 Regional rapport

Regional rapport 14 oktober

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland.

Vecka 40: 637 fall -1 procent jmf m föregående vecka

 

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Även om pandemin kanske känns långt borta för många så är den inte över. Har du inte vaccinerat dig ännu så gör det.

Vaccinering mot covid-19

Bland invånare som är 16 år och äldre har nu cirka 83,6 procent fått minst en dos vaccin och 76,6 har fått två doser, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

Cirka 12 000 av invånarna i länet har nu fått en tredje dos vaccin, såsom rekommenderas till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, som bor på SÄBO, som har hemsjukvård/hemtjänst samt personer som är 80 år och äldre.

Vaccination av barn mellan 12–15 år är inledd i Västra Götalandsregionen. Vaccinationen är frivillig, kräver samtycke från båda vårdnadshavarna och kommer i första hand att ske i skolan. Det varierar mellan olika kommuner och skolor när denna vaccination kommer att erbjudas. Vårdnadshavare får information av skolan när det blir dags. Barn mellan 12–15 år kan också bli vaccinerade på valfri vaccinationsmottagning.

Nedan statistik är preliminär och avser personer som är minst 16 år.

Period: till och med 13 oktober, 2021

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

86,7 procent

Västra

85,9 procent

Norra

85,3 procent

Södra

83,2 procent

Göteborg

78,9 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

85,4 procent

Örgryte - Härlanda

85,3 procent

Västra Göteborg

85,3 procent

Centrum

83,9 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

83,1 procent

Lundby

81 procent

Norra Hisingen

77,7 procent

Västra Hisingen

75,2 procent

Östra Göteborg

67,6 procent

Angered

58,7 procent

 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Det går fortfarande framåt men det ligger mer arbete än någonsin bakom varje nytt stick som ges. Den som vaccinerar sig skyddar sig själv och bidrar till att skydda andra omkring sig.

Sjukvård

Antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 har fortsatt att minskat något. Onsdag 13 oktober kl. 10:00 vårdades 40 patienter, varav 2 inom intensivvården, på sjukhusen i VGR. 

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 39 Regional rapport

Regional rapport 8 oktober

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 39.

647 fall -18 procent jmf m föregående vecka

Antalet bekräftade fall har nu minskat tre veckor i rad. Nedgången syns över hela Västra Götaland och i de flesta åldrar.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Tvärtom vad många verkar tro så kan inte alla återgå till att leva som de gjorde före pandemin. Det gäller främst ovaccinerade, som måste fortsätta att hålla avstånd till andra, undvika trängsel och undvika kontakt med personer som är i riskgrupp.

Vaccinering mot covid-19

Folkhälsomyndigheten kunde på grund av tekniska problem inte presentera ny veckostatistik för vecka 39 i går, torsdag 7 oktober. VGR:s preliminära beräkningar tyder på att ungefär 39 000–40 000 doser vaccin gavs i Västra Götaland under förra veckan. Det skulle i så fall innebära cirka 25 procent fler givna doser än föregående vecka.

Nedan statistik är preliminär och avser personer som är minst 16 år.

Period: till och med vecka 39, 2021

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

86,4 procent

Västra

85,6 procent

Norra

85 procent

Södra

82,8 procent

Göteborg

78,6 procent

Västra Götaland totalt

82,9 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

85,2 procent

Örgryte - Härlanda

85 procent

Västra Göteborg

84,9 procent

Centrum

83,7 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

82,8 procent

Lundby

80,7 procent

Norra Hisingen

77,4 procent

Västra Hisingen

74,7 procent

Östra Göteborg

67 procent

Angered

58,1 procent

 

Aktuellt om vaccin: Folkhälsomyndigheten beslutade den 6 oktober att pausa vaccination med Modernas vaccin Spikevax till personer födda 1991 eller senare. Detta gäller både dos 1 och dos 2. Personer som är födda 1991 eller senare och har fått dos 1 med Spikevax ska inte ges en andra dos av annat vaccin i nuläget. Helt ovaccinerade personer som är födda 1991 eller senare kan även i fortsättningen vaccinera sig och kommer då att få Pfizers vaccin Comirnaty. VGR följer Folkhälsomyndighetens beslut.

Aktuellt om Stora vaccinationsdagen 2 okt: Totalt 141 vaccinatörer höll öppet för drop-in under Stora vaccinationsdagen den 2 oktober. Totalt 7 951 personer vaccinerade sig varav nästan hälften var tidigare ovaccinerade personer som fick sin första dos.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Jag är mycket nöjd med vaccinationsdagen och alla vaccinatörer som ställde upp på bred front över hela länet. Vi visste inte vad vi hade att förvänta oss men jag tycker att vi lyckades skapa ett stort intresse för att vaccinera sig. Jag är glad över alla som tog tillfället i akt.

Sjukvård

Antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 har minskat något jämfört med förra veckan. Liksom tidigare är ovaccinerade patienter helt dominerande bland dem som blir så sjuka i covid-19 att de behöver vård.

Onsdag 6 oktober kl. 10:00 vårdades 50 patienter, varav 5 inom intensivvården, på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. 

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 38 Regional rapport

Regional krisledningsstab

Regiondirektören har fattat beslut om att från och med idag, 30 september, avvecklas regional krisledningsstab. De koncernövergripande mandaten och uppdrag som samordnats upphör därmed och ansvaret återgår i linjen. Det innebär att Västra Götalandsregionen därmed inte längre befinner sig i stabsläge.

För hälso- och sjukvården kvarstår regional särskild sjukvårdsledning till och med 31 oktober.

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 38

787 fall -45 procent jmf m föregående vecka

 

Antalet bekräftade fall minskar för andra veckan i rad.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Den 29 september försvann många av de allmänna råd för att minska smittspridning som vi haft under en lång tid. Det allra viktigaste nu är att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, det är den viktigaste åtgärden för att smittspridningen fortsatt ska minska.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 38, 2021. Avser personer som är minst 16 år.

Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 181 091 st
Dos 2 1 033 884 st
Totalt 2 214 975 st

 

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

85,9 procent

Västra

85,0 procent

Norra

84,5 procent

Södra

82,2 procent

Göteborg

78 procent

Västra Götaland totalt

82,7 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

84,8 procent

Örgryte - Härlanda

84,5 procent

Västra Göteborg

84,5 procent

Centrum

83,4 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

82,4 procent

Lundby

80,2 procent

Norra Hisingen

76,8 procent

Västra Hisingen

74,0 procent

Östra Göteborg

66,1 procent

Angered

57,0 procent

 

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om påfyllnadsdos till äldre och erbjuder nu en tredje dos vaccin som påfyllnad för boende på SÄBO, personer med hemtjänst beslutad av kommun, personer med hemsjukvård samt alla som är födda 1941 eller tidigare. 

Den 2 oktober anordnar Västra Götalandsregionen en speciell vaccinationsdag. Då har närmare 120 vaccinatörer öppet för drop-in mellan 10.00 och 14.00.

Med start 2 oktober börjar Närhälsan erbjuda drop in-vaccination inne på Liseberg. Vaccinationen kommer pågå under Halloween på Liseberg, fram till 7 november.

Vaccination av barn 12-15 år startar i Västra Götaland den 11 oktober i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation om nationell samordning. Denna vaccination kommer att genomföras i samverkan mellan skola, elevhälsa och vaccinatörer. Vaccinationerna kommer att ske i skolan eftersom det är en trygg plats som har de bästa förutsättningarna för en jämlik vård. Vaccination är frivillig och kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Över 2,2 miljoner vaccindoser är en enorm insats, som gjorts möjlig tack vare alla som på olika sätt bidragit i vaccinationsarbetet. Utan all personal som ställt upp på ett fantastiskt sätt, hade vi aldrig lyckats komma så här långt.

Sjukvård

Inom sjukhusen i Västra Götalandsregionen är antalet patienter som behöver vård för covid-19 relativt oförändrat jämfört med förra veckan.

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 37 Regional rapport

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 37

1 433 fall -20 procent jmf m föregående vecka

 

Det är första gången på två månader som antalet bekräftade fall minskar i Västra Götaland. En tredjedel av de 1 433 fallen är i åldersgruppen 10 till 19 år.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Pandemin är inte över, jag vill betona det. Smittspridningen är fortfarande hög bland yngre. Väldigt många i samhället är ovaccinerade eller har ännu inte fått sin andra dos. Till alla som ännu inte vaccinerat sig har jag bara en uppmaning – vaccinera er nu.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 37, 2021. Avser personer som är minst 16 år.

Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 171 434 st
Dos 2 1 011 869 st
Totalt 2 183 303 st

 

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

85,2 procent

Västra

84,6 procent

Norra

83,9 procent

Södra

81,6 procent

Göteborg

77,4 procent

Västra Götaland totalt

81,7 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

84,3 procent

Örgryte - Härlanda

84,1 procent

Västra Göteborg

84,0 procent

Centrum

83,0 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

81,9 procent

Lundby

79,6 procent

Norra Hisingen

76,1 procent

Västra Hisingen

73,2 procent

Östra Göteborg

64,9 procent

Angered

55,8 procent

 

Nu har 82 procent av invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin och 71 procent har fått två doser. Störst är ökningen i de yngre åldersgrupperna under vecka 37. Geografiskt sett var den största ökningen av andel vaccinerade i stadsdelen Angered i Göteborg. Östra Göteborg är också ett av de områden där andelen vaccinerade ökar som mest.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Det är en viktig utveckling och ett kvitto på att de många insatser som pågår ger resultat. Samtidigt finns det mycket kvar att göra, pandemin pågår fortfarande. Fler behöver vaccinera sig och vårt arbete fortsätter.

Sjukvård

Jan Kilhamn, beslutsfattare RSSL: Vaccination hjälper. Allt färre personer läggs nu in på sjukhus tack vare att många har vaccinerat sig. Men nu gäller det att vi övertygar även dem som ännu inte tagit steget. Vaccinen fungerar. Utan vaccination riskerar du allvarlig sjukdom och i värsta fall död om du blir sjuk i covid-19.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 36 Regional rapport

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 36

1 843 fall +34 procent jmf m föregående vecka

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland har ökat stadigt de senaste två månaderna och trenden fortsatte förra veckan. En tredjedel av förra veckans fall är i åldersgruppen 10–19 år

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Pandemin är inte över, den pågår för fullt. Smittspridningen ökar och främst bland de yngre. Det gäller fortfarande att vi måste hålla avstånd till varandra, vi måste vara försiktiga när vi umgås. Och framför allt – alla som kan vaccinera sig måste se till att göra det. Vänta inte. Det bästa tillfället är nu.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 36, 2021.
Notera att statistiken från och med denna vecka avser personer som är minst 16 år.


Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 158 504 st
Dos 2 980 642 st
Totalt 2 139 146 st

 

Andel vaccinerade personer per delregion

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

84,3 procent

Västra

83,9 procent

Norra

83,1 procent

Södra

80,8 procent

Göteborg

76,5 procent

Västra Götaland totalt

80,9 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Västra Göteborg

83,3 procent

Majorna-Linne

83,5 procent

Örgryte - Härlanda

83,3 procent

Centrum

82,4 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

81,2 procent

Lundby

78,8 procent

Norra Hisingen

75,2 procent

Västra Hisingen

72,4 procent

Östra Göteborg

63,8 procent

Angered

54,6 procent

 

Västra Götalandsregionen fortsätter och utökar riktade insatser för att få fler att vaccinera sig. Exempel på riktade insatser:

• Göteborg: Drop-in för vaccination bland annat i Angered, Hammarkullen och Biskopsgården. Mobila team på mötesplatser. Samarbete med Göteborgs stad för kulturtolkar, hälsoguider och unga vaccinationsguider.
• Göteborgsregionen: Mobil vaccination bland annat vid aktivitetscentrum, boendestöd och arbetsmarknadsenheter i Alingsås, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Nol, och Partille. Samarbete med Göteborg stad, Migrationsverkets asylboende Sagåsen och vårdcentral i Kållered.
• Skaraborg: Mobil vaccination på arbetsmarknads- och vuxenutbildningar i Skövde, Lidköping och Vara. Mobil vaccination på mötesplatser och hos trossamfund. Informationsinsatser med kommunala folkhälsoenheter.
• Fyrbodal: Mobil vaccination bland annat på frivilligcentral i Bengtsfors, boende för ensamkommande i Trollhättan samt Restad gård i Vänersborg. Dialog med vårdcentraler om riktade insatser bland annat i Kronogården, Lextorp (Trollhättan) och Dalaberg-Hovhult (Uddevalla).
• Sjuhärad/Borås: Mobil vaccination på bland annat familjecentral i Norrby, gymnasium, Familjecentralen Boda, IFO/Träffen Borås, dialog med moskén. Samarbete med Familjecentralen Norrby och kommunala stadsdelsvärdar för information i närområdet.
• Föreningslivet i Västra Götaland: Denna vecka har VGR engagerat flera idrottsföreningar i Västsverige för att sprida budskap om att vaccinera sig. Frölunda Hockey var först ut att anta utmaningen och under de kommande dagarna kommer fler föreningar att #tadenförlaget.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:Nu går vi in i en fas där det krävs uthålligt och ännu mer riktat arbete för att få fler att vaccinera sig. Jag vill påstå att i princip alla nåtts av budskapet om vikten att vaccinera sig men att därifrån få så gott som alla att verkligen ta en spruta är den stora utmaningen.

Sjukvård

Pandemin innebär fortfarande en stor belastning på den ansträngda vården i Västra Götaland.

Jan Kilhamn, beslutsfattare RSSL: Det är nästan uteslutande ovaccinerade som blir allvarligt sjuka. Nu är det avgörande att fler vaccinerar sig. Både för sin egen skull och andras. Ju fler som blir sjuka desto större blir påverkan på andra vårdbehov som måste prioriteras ned.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 35 Regional rapport

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 35

1 388 fall 26 fler fall än föregående vecka

Denna vecka har regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat att flera nationella restriktioner tas bort från och med 29 september, för mer info se regeringen.se.

Antalet provtagningar i Västra Götaland har ökat kraftigt den senaste veckan - från cirka 28 000 tagna prover vecka 34 till nära 44 000 vecka 35. Av nya bekräftade fall är tre av fyra personer under 40 år. Allra flest fall finns i åldersgruppen 10-19 år.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. För att skydda sig mot svår sjukdom är det viktigt att vaccinera sig. Och de allmänna råden gäller fortfarande! Håll avstånd. Om du blir sjuk, var noga med att stanna hemma och provta dig.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 35, 2021.

Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 142 272
Dos 2 931 763
Totalt 2 074 035 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 18 år och äldre  

Norra

 

83 procent  

Västra

83,6 procent

 

Östra

83,7 procent

 

Södra

80,4 procent

 

Göteborg

76,3 procent

 

Västra Götaland totalt

80,6 procent

 

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade  

Västra Göteborg

83,5 procent

 

Majorna-Linne

83,2 procent

 

Örgryte - Härlanda

82,9 procent

 

Centrum

82 procent

 

Askim-Frölunda-Högsbo

81 procent

 

Lundby

78,3 procent

 

Norra Hisingen

75,1 procent

 

Västra Hisingen

72 procent

 

Östra Göteborg

63,4 procent

 

Angered

54,5 procent

 

Göteborg totalt

76,3 procent

 

 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare”Nu är ett perfekt läge för att vaccinera dig om du inte har gjort det ännu. Vi har massor av vaccin, många vaccinatörer och flera har dessutom en smidig dropin. Mitt viktigaste budskap nu är: tveka inte att vaccinera dig.”

Sjukvård

Fler behöver sjukhusvård och trenden är att antalet inneliggande patienter ökar.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Det är ovaccinerade människor som blir allvarligt sjuka. Vården är hårt belastad och för att det inte ska förvärras är det avgörande att fler vaccinerar sig och skyddar sig mot svår sjukdom och död.”

Regional utveckling/kultur

Antalet arbetslösa i Västra Götaland har fortsatt att minska under sommaren, men i lite lägre takt än under våren. Arbetslösheten ligger nu på 7,3 procent av arbetskraften vilket är lägre än högsta noteringen i augusti förra året på 8,8 procent.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.


Vecka 34 Regional rapport

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 34 

1362 fall 332 fler fall än föregående vecka

Smittspridningen ökar för sjunde veckan i rad i Västra Götaland. Det är en uppgång med 32 procent jämfört med veckan dessförinnan. Det är framför allt hos unga i gymnasieåldern som ökningen sker. Smittspridning sker i hela länet.

Det är vanligast att bli smittad i hemmet men smittan sprids i hela samhället, på arbetet, skolan, resan och det sociala umgänget visar statistik från VGR:s regionala smittspårningsenhet.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland”Det är många som tror att pandemin är över men den är inte det. Den pågår för fullt och vi ser att smittspridningen ökar i vår region.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 34, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 1 100 045
Dos 2 865 873
Totalt 1 965 918 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

 

83 procent +1 procentenheter

Västra

83 procent

+1

Östra

83 procent

+2

Södra

80 procent

+1

Göteborg

76 procent

+3

Västra Götaland totalt

80 procent

+1

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

83 procent

+1 procentenheter

Majorna-Linne

82 procent

+1

Örgryte - Härlanda

82 procent

+1

Centrum

81 procent

+1

Askim-Frölunda-Högsbo

80 procent

+1

Lundby

77 procent

+1

Norra Hisingen

74 procent

+1

Västra Hisingen

71 procent

+2

Östra Göteborg

62 procent

+1

Angered

53 procent

+1

Göteborg totalt

76 procent

+3

Fram till och med vecka 34 har 63 procent av invånarna i Västra Götaland fått två doser vaccin och 80 procent har fått en dos. I åldersgruppen födda 2003 till 2005 har till och med idag 46 procent fått en första vaccindos i Västra Götaland, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Det är en uppgång med 10 procentenheter jämfört med veckan dessförinnan.

Gott om vaccin och särskilda vaccinationsinsatser

Nu finns gott om vaccin i VGR och det görs särskilda insatser för att öka vaccinationstäckningen:

 • Mobila enheter
 • Uppsökande verksamhet
 • Samverkan med gymnasieskolor
 • Drop-in-tider
 • Insatser på stora arbetsplatser
 • Lättare för den som fått dos 1 i en annan region.

Läs mer och se gårdagens presskonferens här

Kristine Rygge, vaccinationssamordnareDet ska vara lätt att vaccinera sig. Det som skiljer nu mot tidigare är att vi har mycket vaccin, det finns inga större hinder. Går man in på vår samlingssida så hittar man en tid. Om man däremot inte har möjlighet att använda samlingssidan försöker vi vara så tydliga som möjlighet ute på gatorna, ute på torgen.”

Sjukvård

Förvaltning Antal patienter covid-19,
1 september kl. 10:00
NU 6 personer varav 2 på IVA
SU 34 personer varav 7 på IVA
SiV 7 personer varav 1 på IVA
SkaS 6 personer varav 2 på IVA
SÄS 15 personer varav 4 på IVA
Totalt 68 personer varav 16 på IVA

Fler behöver sjukhusvård och trenden är att antalet inneliggande patienter ökar.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Det är oroande. Antalet inneliggande på IVA med covid-19 motsvarar 20 procent av alla IVA-patienter och det kan tränga undan annan vård som behövs. Vi ser en ökning i en situation där vi har vaccin och där vi borde kunna minimera vården som behövs på grund av covid-19.”

 

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.


Vecka 33 Regional Rapport

Statistik i Västra Götaland och nationellt

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 33 

1030 fall 214 fler fall än föregående vecka

Smittspridningen ökar för sjätte veckan i rad i Västra Götaland. Det är en uppgång med 26 procent jämfört med veckan dessförinnan. Deltavarianten av covid-19 är helt dominerande i Sverige och i Västra Götaland och den är mycket smittsam. Smittspridning sker i hela länet.

Ingen av dem som vårdades på intensivvårdsavdelning för covid-19 under juni och juli i Västra Götalandsregionen var fullvaccinerad. Bland dem som vårdades med covid-19 på sjukhus utanför intensivvården var 73 procent ovaccinerade.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland”Smittspridning sker överallt där människor träffas. För att skydda sig mot svår sjukdom är det viktigt att vaccinera sig. Fortsätt också att hålla avstånd och undvik trängsel.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 33, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 1 085 172
Dos 2 796 498
Totalt 1 881 670 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

 

82 procent +1 procentenheter

Västra

82 procent

+1

Östra

81 procent

+1

Södra

79 procent

+2

Göteborg

74 procent

+1

Västra Götaland totalt

79 procent

+0,9

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

82 procent

+1 procentenheter

Majorna-Linne

81 procent

+1

Örgryte - Härlanda

81 procent

+2

Centrum

80 procent

+1

Askim-Frölunda-Högsbo

79 procent

+1

Lundby

76 procent

+1

Norra Hisingen

73 procent

+1

Västra Hisingen

69 procent

+1

Östra Göteborg

61 procent

+2

Angered

52 procent

+1

Göteborg totalt

74 procent

+1

Fram till och med vecka 33 har 58 procent av invånarna i Västra Götaland fått två doser vaccin och 79 procent har fått en dos. I åldersgruppen födda 2003 till 2005 har till och med idag 36 % procent fått en första vaccindos i Västra Götaland, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Det finns gott om vaccin och många lediga tider hos vaccinatörer runt om i hela Västra Götaland. Flera vaccinatörer har samverkan med gymnasieskolor och det är glädjande att vaccinationsviljan är så hög.”

Sjukvård

Förvaltning Antal patienter covid-19,
25 augusti kl. 10:00
NU 8 personer varav 2 på IVA
SU 29 personer varav 6 på IVA
SiV 8 personer varav 1 på IVA
SkaS 3 personer varav 2 på IVA
SÄS 11 personer varav 3 på IVA
Totalt 59 personer varav 14 på IVA

Medelåldern för dem som under juli och augusti vårdades för covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen var 60 år. Medelåldern för dem som vårdades på intensivvårdsavdelning (IVA) var 56 år och 71 procent av dem som skrevs in på IVA var män.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Antalet personer som blir svårt sjuka i covid-19 ökar, smittspridningen ökar, men vi har gott om vaccin. När vi nu ser att ingen som av dem som behövde IVA-vård var fullvaccinerad och att 73 procent av dem som vårdas inneliggande för covid-19 var ovaccinerade, visar det tydligt att vaccination gör stor nytta. Jag vill därför också uppmana alla som ännu inte tagit chansen att nu boka en vaccinationstid.”

Digital pressträff

Västra Götalandsregionen planerar att bjuda in till digital pressträff onsdag 1 september. Pressinbjudan kommer i nästa vecka.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.


Vecka 32 Regional Rapport

Statistik i Västra Götaland och nationellt

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 32

816 fall 236 fler fall än föregående vecka

Antalet fall av covid-19 ökar för femte veckan i rad. Det är en ökning med cirka 41 procent jämfört med veckan dessförinnan. Antalet fall av covid-19 ökar främst i de yngre åldersgrupperna, 18 till 49 år. Flest antal fall ser man i åldersgruppen 20 till 29 år.

Några av de viktigaste råden är att stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och testa dig, vaccinera dig, umgås smittsäkert med andra, helst utomhus, håll avstånd och undvik trängsel. De som har möjlighet ska fortsätta att arbeta hemifrån.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland: ”Vi känner igen mönstret i smittspridningen från förra hösten. Många som nu smittas gör det i hemmet, i umgänge med vänner eller vid andra sammankomster. Nu står vi inför hösten, fler kommer tillbaka i vardagen och jag vill mana till stor försiktighet. Pandemin pågår och alla behöver fortfarande följa de råd och rekommendationer som gäller.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 32, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 1 071 198
Dos 2 736 190
Totalt 1 807 388 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

 

81 procent +1 procentenheter

Västra

81 procent

+1

Östra

80 procent

+1

Södra

77 procent

+1

Göteborg

73 procent

+1

Västra Götaland totalt

78,1 procent

+1,1

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

81 procent

+2 procentenheter

Majorna-Linne

80 procent

+1

Örgryte - Härlanda

79 procent

+1

Centrum

79 procent

+1

Askim-Frölunda-Högsbo

78 procent

+1

Lundby

75 procent

+1

Norra Hisingen

72 procent

+1

Västra Hisingen

68 procent

+1

Östra Göteborg

59 procent

+1

Angered

51 procent

+2

Göteborg totalt

73 procent

+1

 

Prognos antal doser till VGR kommande vecka

Vecka 34 Totalt 153 000 varav 55 000 dos 1 och 98 000 dos 2

Fram till och med vecka 32 har 53,7 procent av invånarna i Västra Götaland blivit fullvaccinerade och 78,1 procent har fått en dos vaccin mot covid-19.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Just nu finns gott om lediga vaccinationstider på flera platser i Västra Götaland och därför bör man passa på och boka en tid nu och vaccinera sig.”

Åldersgruppen 16–17 år har haft möjlighet att boka vaccinationstid sedan 11 augusti. Enligt statistik från Nationella vaccinationsregistret har 23 procent procent av åldersgruppen vaccinerat sig fram till och med föregående vecka. För de födda 2004 har 16,4 procent i Västra Götaland fått en dos vaccin, för de födda 2005 är 13 procent vaccinerade med en dos. Siffrorna är väntade eftersom det handlar som så få dagar som vaccination varit möjlig för åldersgruppen. I Folkhälsomyndighetens statistik har en del födda 2003 redan fyllt 18, men i statistiken hamnar de i åldersgruppen 15–17 år.

Sjukvård

Förvaltning Antal patienter covid-19,
18 augusti kl. 10:00
NU 7 personer varav 2 på IVA
SU 27 personer varav 6 på IVA
SiV 2 personer varav 0 på IVA
SkaS 2 personer varav 2 på IVA
SÄS 6 personer varav 2 på IVA
Totalt 44 personer varav 12 på IVA

Belastningen på vården totalt sett är fortsatt mycket hög och Jan Kilhamn är oroad över den påfrestning kommande evenemang som exempelvis Göteborgsvarvet kan innebära för en redan mycket ansträngd vård.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Jag vill uppmana alla att bete sig klokt i samband med evenemang, håll avstånd och undvik stora folksamlingar. Följ råd och rekommendationer i alla lägen.”

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.