Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala rapporter

Regionala rapporter publiceras under hösten 2020 minst en gång i veckan.

Västra Götalandsregionens statistik om covid-19

Folkhälsomyndighetens statistik om covid-19

 

Smittskydd

Under vecka 1 konstaterades 6 836 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med 17 procent (1 361 fall) jämfört med veckan innan. Fram till och med den 14 januari kl. 14:00 hade totalt 87 258 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 1 339 fall sedan den 13 januari

Sjukvård och provtagning

Den 14 januari kl. 10:00 fanns det totalt 484 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 81 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 80 personer varav 7 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 248 personer varav 51 på IVA
Sjukhusen i Väster: 45 personer varav 7 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 51 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 60 personer varav 7 på IVA

Halkan orsakar stora problem för vården i Västra Götaland. På exempelvis Södra Älvsborgs sjukhus i Borås väntade 27 patienter på tisdagsmorgonen på akuta operationer på grund av halkolyckor. Var försiktig, ta inga onödiga risker och använd broddar om du måste ut, uppmanar vården. Läs mer i VGRfokus.

Vaccinering

Nästan 40 000 doser har levererats utifrån Folkhälsomyndighetens tilldelning och vaccineringen löper på enligt plan.

Vaccinatörerna använder allt vaccin som finns i flaskorna. Alla doser tas tillvara.

Idag får VGR cirka 12 000 doser i veckan. Vaccinationsleveranserna ökar successivt. VGR använder alla godkända vaccin.

I nuläget finns ingen tillgänglig statistik över antalet genomförda vaccinationer. VGR inväntar kommande nationell registrering av vaccinationer. Därefter kommer du att kunna följa redovisningen av hur många personer i Västra Götaland som fått sin första dos.

Idag 14 januari påbörjas vaccination av viss vårdpersonal på sjukhusen. Det är ledningen för varje sjukhusförvaltning som prioriterar vilka som vaccineras först.

Regional utveckling

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland ökade med 630 personer under vecka 1, därmed fortsätter arbetslösheten att öka som den gjort sedan mitten av december. Totalt 74 750 personer i Västra Götaland är arbetslösa eller i program, vilket är 8,4% av arbetskraften jämfört med 6,6% i slutet av februari. I Sverige har under samma period andelen arbetslösa ökat från 7,4% till 8,9%.

Varsel: 253 personer i Sverige varslades under vecka 1, varav 24 i Västra Götaland. Flest varsel gjordes inom hotell- och restaurangbranschen. Sedan mars har 20 500 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 117 200 personer i Sverige.

Kollektivtrafik

Resandet minskade ytterligare under jul- och nyårshelgerna och v.53 var minskningen 57 procent jämfört med samma tid (v.52/v1) föregående år. På årsbasis januari – december ligger minskningen på 47 procent. Motsvarande minskning på biljettintäkterna var januari – december 31 procent.

Efter att Folkhälsomyndigheten kommit med förtydligande kring munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari har Västtrafik, genom VGR, köpt in munskydd för att dela ut på sina egna 11 butiker fördelade i regionen. Som resenär 16 år och äldre kan man hämta ut ett munskydd vid uppvisande av ett giltigt färdbevis.

Smittskydd

Under vecka 1 konstaterades 6 836 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med 17 procent (1 361 fall) jämfört med veckan innan. Fram till och med 12 januari kl. 14:00 hade totalt 85 143 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Västra Götalandsregionen planerar en presskonferens onsdagen den 13 januari för att ge en lägesrapport om arbetet med covid-19.

Sjukvård

Den 12 januari kl. 10:00 fanns det totalt 512 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 79 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 81 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 252 personer varav 49 på IVA

Sjukhusen i Väster: 63 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 61 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 55 personer varav 8 på IVA

Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och den personal som arbetat med patienter och boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har gjort ett gott arbete och en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden.

Pressmeddelande efter regionstyrelsen 12 januari

Vaccinering

Vaccination mot covid-19 fortsätter enligt plan och fortgår i den takt vaccindoserna kommer.

I dag publicerade Folkhälsomyndigheten för första gången statistik över hur många som vaccinerats mot covid-19 i Sverige, totalt cirka 80 000 personer. Det finns ännu ingen statistik per region att redovisa.

På grund av det pressade läget i delar av den regionala hälso- och sjukvården tidigareläggs vaccinationserbjudandet till personalgrupper inom exempelvis IVA. Det är förvaltningsdirektörerna på sjukhusen som gör den prioriteringen.

Personal inom regional vård och omsorg erbjuds vaccination mot covid-19 parallellt med kommunal vård- och omsorgspersonal

Cyberangrepp

Västra Götalandsregionen upplever nu ett normalläge vad gäller aktivitet riktad mot VGR:s IT-infrastruktur. Måndagen den 11 januari gick VGR:s IT-organisation ur stabsläge och fortsatt arbete med pågående åtgärder hanteras i ordinarie verksamhet.

Smittskydd

Under vecka 53, dvs 28 december-3 januari, konstaterades 8 204 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning med 28 procent jämfört med veckan innan och i nivå med vecka 51.

Smittskydd Västra Götaland befarar att smittspridningen ökar ytterligare när många återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar igen efter lovet. Sedan tidigare rekommenderas alla som kan att arbeta hemifrån.

Smittskydd Västra Götaland anser att en viktig åtgärd vore en rekommendation om att regionens högstadieskolor, där detta är möjligt, ska övergå till distansundervisning till och med 24 januari. VGR saknar däremot befogenhet att själva ge denna generella rekommendation. VGR, tillsammans med Smittskydd Skåne, lyfter frågan till Folkhälsomyndigheten.

Sjukvård och provtagning

Den 6 januari kl. 10:00 fanns det totalt 541 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 84 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

 

NU-sjukvården:
93 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
249 personer varav 51 på IVA

Sjukhusen i Väster:
61 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
68 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
70 personer varav 10 på IVA

Ny rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler

För att skydda varandra ska personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det gäller inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari.

Detta gäller både personal, besökare och patienter. Barn och ungdomar under 16 år och personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.

Pressmeddelande om att använda munskydd i vårdlokaler

Regional utveckling

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland ökade med 1 360 personer under vecka 53, det är den högsta ökningen av arbetslösheten under en enskild vecka sedan början av juli. Under hösten har annars arbetslösheten minskat, men från och med mitten av december har den trenden har brutits. Även i Sverige ökade antalet arbetslösa under v.53.

Varsel: Under december varslades 2 900 personer i Sverige varav 280 i Västra Götaland. Det är färre än månadssiffrorna under september – november, men ungefär som under sommarmånaderna juli och augusti. Sedan mars har 20 500 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 117 000 personer i Sverige.

Kollektivtrafik

Resandet i både allmän och särskild kollektivtrafik ligger kvar på en låg nivå. Under helgerna har Västtrafik fortsatt haft extra trafik på vissa linjer och vissa tider för att undvika trängsel.

Från den 7 januari rekommenderas resenärer i kollektivtrafiken använda munskydd i rusningstrafiken vardagar mellan kl. 7-9 och 16–18. Det är resenärens eget ansvar att se till att man har munskydd.

Västtrafik kommer dela ut munskydd i 11 egna butiker i regionen. Just nu förs diskussioner med VGR om inköp och distribution.

Smittskydd

Under vecka 53, dvs 28 december-3 januari, konstaterades 8 204 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning med 28 procent jämfört med veckan innan och i nivå med vecka 51.

Fram till och med den 5 januari kl. 14:00 hade totalt 78 143 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi har fortfarande en stor smittspridning i samhället. Vi måste alla göra allt vi kan för att förhindra smittspridning. Det gäller ständigt och i alla situationer för att skydda oss själva och andra från smitta. Var inte ute och rör dig bland andra människor om det går att undvika – träffa bara de du bor med.

VGRfokus: Rekordmånga covidpatienter på sjukhusen i VGR

Sjukvård

Den 5 januari kl. 10:00 fanns det totalt 552 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 77 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 89 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 255 personer varav 44 på IVA

Sjukhusen i Väster: 60 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 73 personer varav 11 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 75 personer varav 9 på IVA

Jan Kilhamn, beslutsfattare RSSL: Vi arbetar på olika sätt för att utöka intensivvården men det är oroande att alltfler blir allvarligt sjuka. Belastningen på vården har successivt skruvats upp ända sedan oktober. Jag vill vädja till alla att göra sitt bästa för att undvika smitta. Så länge smittan ökar kommer trycket på vården att följa efter.

Vaccinering

Sedan den 27 december vaccinerar Västra Götalandsregionen invånare mot covid-19. Först ut är äldre personer på särskilda boenden eller med hemtjänst/hemsjukvård och deras hushållskontakter

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka grupper som ska prioriteras. När de första grupperna är säkrade sina två doser går vi vidare med nya grupper. Så fort det blir dags går vi ut med information om hur det ska gå till.

Cyberangrepp

En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december flera cyberangrepp mot Västra Götalandsregionen. VGR:s cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i IT-miljön.

Västra Götalandsregionen upplever nu ett normalläge vad gäller aktivitet riktad mot VGR:s IT-infrastruktur, men VGR:s IT-organisation har fortsatt förstärkt bemanning för att hantera en eventuell ökad aktivitet under helgerna.

Smittskydd

Under vecka 52 konstaterads 6 424 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 22 procent jämfört med veckan dessförinnan, men det är för tidigt att dra några slutsatser av det. Smittspridningen är stor i samhället och sker på platser där människor träffas.
Fram till och med idag 30 december kl. 14:00 hade totalt 71 791 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Min uppmaning är lika skarp idag som igår. Träffa bara de som du delar hushåll med. Gå inte i butiker, ordna ingen nyårsfest och gör det du kan för att inte bli smittad av covid-19.

Sjukvård och provtagning

Den 30 december kl. 10:00 fanns det totalt 506 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 62 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
74 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
246 personer varav 34 på IVA

Sjukhusen i Väster:
67 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
68 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
51 personer varav 8 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Jag vill verkligen uppmana alla som bor och vistas i Västra Götaland att följa skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Vi ser ingen avmattning i antalet personer som blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård. Så länge smittspridningen ökar kommer också trycket på vården att öka.

Vaccinering

I söndags, 27 december, inleddes vaccineringen mot covid-19. Över 400 doser vaccin gavs på fem äldreboenden i Göteborg.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Under veckan fortsätter vaccineringen på särskilda boenden i Göteborg samt på särskilda boenden i Bohuslän och Skaraborg.

Ny information om vaccination mot covid-19 uppdateras kontinuerligt på 1177.se. Där går det bland annat att läsa om vilka som vaccineras först och hur det går till. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Regional utveckling

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland ökade med 630 personer under vecka 52, det är den högsta ökningen av arbetslösheten under en enskild vecka sedan mitten av juli. Under hösten har annars arbetslösheten minskat, men från och med förra veckan har den trenden brutits. Även i Sverige ökade antalet arbetslösa relativt mycket under v.52. 

Varsel: 1-25:e december varslades 2 700 personer i Sverige varav 270 i Västra Götaland. Det är färre än under motsvarande period i november. Antal varsel i november var något färre än under september och oktober, men fler än under juli och augusti. Sedan mars har 20 500 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 116 800 personer i Sverige.

Kollektivtrafik

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten munskydd i kollektivtrafiken, klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre. Folkhälsomyndigheten skriver också att det i första hand är var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd.  

Resandesiffror för vecka 52 visar en nedgång med -33 % jämfört med samma vecka föregående år. Västtrafik får dock fortsatt in synpunkter om upplevd trängsel i kollektivtrafiken.

Krislägesavtal

SKR har godkänt att Västra Götalandsregionen, vid behov, använder sig av krislägesavtalet och regiondirektören har i sin tur beslutat om en rutin för hur förvaltningar går till väga om de önskar nyttja avtalet. Detta är en sista åtgärd när alla andra möjligheter har vidtagits.

Cyberangrepp

En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december flera cyberangrepp mot VGR.
Västra Götalandsregionens cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i IT-miljön.

Smittskydd

Under vecka 51 rapporterades 8 322 fall, vilket är en ökning med 1 447 fall jämfört med föregående vecka. Fram till och med den 23 december kl. 14:00 hade totalt 64 588 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.
Smittspridningen ökar kraftigt i Västra Götaland. Det ansträngda läget gör att vård som inte är akut trängs undan och trycket på vårdpersonalen är mycket högt.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Läget är mycket oroande och det finns egentligen bara en uppmaning som gäller nu. Undvik alla andra kontakter än dem du bor tillsammans med så långt det bara går. Det gäller oss alla oavsett ålder. Smittspridningen fortsätter att öka och det slår mot hela samhället.

VGRfokus: Smittskydds uppmaning: ”Undvik alla andra kontakter än dem du bor med”

Sjukvård och provtagning

Den 23 december kl. 10:00 fanns det totalt 484 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 46 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 86 personer varav 7 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 203 personer varav 21 på IVA
Sjukhusen i Väster: 66 personer varav 5 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 61 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 68 personer varav 4 på IVA

Belastningen på vårdpersonalen är hög och VGR förstärker bemanningen på flera sätt. Den senaste veckan har drygt 280 personer med vårdkompetens och ett 60-tal studenter anmält sig för att hjälpa till i vården.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Tyvärr trängs allt mer vård som inte är akut undan. Smittspridningen är oroväckande och vi vet att effekterna syns i sjukvården en till två veckor senare, så vi väntar oss fortsatt högt tryck.

Vaccinering

Västra Götalandsregionens planering utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan och på EU-nivå finns avtal med flera vaccinproducenter där ett första vaccin är godkänt.

Vaccin i en mindre mängd på drygt 400 doser levereras från Folkhälsomyndigheten till Västra Götalandsregionen direkt efter julhelgen, preliminärt den 27 december, och vaccination på särskilt boende kommer ske i anslutning till leveransdagen i samverkan mellan primärvården och Göteborgs stad. Vi fortsätter därefter i prioriteringsordning med särskilda boenden i övriga kommuner i regionen.

Fortsatt planeras för att större leveranser kommer att levereras till regionerna från Folkhälsomyndigheten från vecka 53.

Kollektivtrafik

Resandet ligger kvar på en låg nivå, -49 % jämför med samma vecka, v50, 2019.
Resandet i särskild kollektivtrafik är oförändrat sen förra veckan ca -27% jämfört med samma vecka 2019.

Vi ser även en fortsatt ökad sjukskrivning av våra förare, men ännu klarar vi trafiken som planerat.

Efter den presskonferens som FMH och Regeringen hade i fredags där bland annat frågan om munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari togs upp pågår nu en diskussion mellan Svensk kollektivtrafik, Västtrafik, SL, Skånetrafiken och Folkhälsomyndigheten om vad som ska gälla och hur det ska hanteras. Preciserad information kring detta kommer förhoppningsvis presenteras veckan efter jul.

Cyberangrepp

En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december flera cyberangrepp mot VGR.

Västra Götalandsregionens cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i IT-miljön.

Västra Götalandsregionens verksamheter har uppmanats att säkerställa reservrutiner för IT-system, att de är uppdaterade och kända för de medarbetare som kan behöva använda rutinerna.

Västra Götalandsregionen har torsdagen den 17 december gått upp i regionalt förstärkningsläge i syfte att kunna hantera den mycket allvarliga utvecklingen av pandemin, med högt flöde av nya patienter och ansträngt bemanningsläge, samtidigt som organisationen hanterar pågående cyberangrepp.

Smittskydd

Fram till och med den 17 december kl. 14:00 hade totalt 56 682 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 687 fall sedan den 16 december.

Från vecka 44 ses en ökning av rapporterade fall från SÄBO efter att ha legat på en relativt låg nivå i några månader. Under vecka 50 rapporterades 204 fall som är boende på SÄBO.

Sjukvård och provtagning

Den 17 december kl. 10:00 fanns det totalt 420 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:

96 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

140 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:

53 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs Sjukhus:

65 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus:

66 personer varav 5 på IVA

Under slutet av vecka 51 börjar Västra Götalandsregionen med antigentester, ofta kallade snabbtester, för att påvisa pågående infektion.

Antigentester bokas inte av allmänheten, de är till för att testa sjukvårdspersonal, personer på äldreboenden och vid smittspårning.

VGRfokus: Start för snabbtestning av covid – i speciella fall

Vaccinering

Västra Götalandsregionens planering utgår ifrån Folkhälsomyndighetens nationella plan och på EU-nivå finns avtal med flera vaccinproducenter men ännu är inga vaccin godkända.

Godkända vaccin kommer först levereras till Folkhälsomyndigheten och fördelas därefter till varje region.

Regional utveckling

Arbetslöshet: Under vecka 50 minskade arbetslösheten med 230 personer i Västra Götaland. Totalt är 72 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,2 procent av arbetskraften.

Varsel: 1–11 december varslades 200 personer i Västra Götaland. Sedan mars har totalt 20 400 personer varslat i Västra Götaland.

Kollektivtrafik

Resandet låg vecka 49 kvar på samma nivå som vecka 48, -46 procent. Sjukskrivningar hos trafikföretag i allmän kollektivtrafik ökar och börjar närma sig påverkan på trafiken.

Resandet i särskild kollektivtrafik fortsätter att minska och ligger nu på -27 procent. Det är även minskad bokning för resande på till exempel julafton. Även här är det ökad sjukskrivning av förare, främst i Skaraborg och Fyrbodal.

Efter etablering av ny trafik och ny tidtabell 13 december syns ännu ingen förändring i trafikflöden eller trängsel.

Smittskydd

Under vecka 50 konstaterades 6 784 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 2 313 fler än föregående vecka. Fram till och med 15 december kl. 14:00 hade totalt 55 373 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Från den 14 december gäller skärpta föreskrifter och råd om allas ansvar att förhindra smitta. Råden gäller över hela landet och betonar det personliga ansvaret att begränsa socialt umgänge under storhelgerna och göra eventuella resor på ett säkert sätt.

VGRfokus: Gör allt du kan för att minska smittspridningen i jul

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare: Det är en påtaglig ökning av antalet bekräftade fall i Västra Götaland och en fortsatt kraftig smittspridning som accelererat den senaste veckan, mitt i julhandeln. Efter att ha varit i en platåfas under några veckor ser vi nu en ökning på över 50 procent. Det är en ökning i alla åldersgrupper, men framförallt i yrkesverksamma åldrar.

Sjukvård

Den 15 december kl. 10:00 fanns det totalt 400 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 36 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården

83 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

142 personer varav 18 på IVA

Sjukhusen i Väster

47 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus

65 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus

63 personer varav 6 på IVA

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om tillfälliga åtgärder om förstärkt "source control", visir och munskydd ska användas i all patientnära vård och när personal träffas och inte kan hålla adekvat avstånd. Rekommendationerna gäller från 14 december tills vidare.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi har fler patienter inneliggande på våra sjukhus idag än vad vi hade i våras, vilket speglar smittspridningen i samhället. Då har vi ännu inte sett effekten av förra veckans ökade smittspridning. Det är först efter en till två veckor vi ser effekterna på sjukhusvården,

Vaccinering

Västra Götalandsregionen står redo att börja vaccinera när de första 50 000 doserna beräknas komma i januari. De första doserna i fas ett ska gå till boende på äldreboenden och riskgrupper med kommunal omsorg i hemmet och deras hushållskontakter samt kommunal vård- och omsorgspersonal.

Smittskydd

Fram till och med den 10 december kl. 14:00 hade totalt 50 353 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 1 090 fall sedan den 9 december.

Sjukvård

Den 10 december kl. 10:00 fanns det totalt 304 inneliggande patienter med positiv covid-19, vilket är oförändrat sedan gårdagen. 35 personer vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, tre färre än under gårdagen.

NU-sjukvården:

54 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:

111 personer varav 15 på IVA

Sjukhusen i Väster:

36 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:

56 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:

47 personer varav 5 på IVA

Vaccination

I januari väntas Västra Götaland få tillgång till 101 500 doser av vaccin mot covid-19. Vaccindoserna kommer användas för att i första läget vaccinera personer på särskilda boende för äldre eller som har hemtjänst.

– Vi är redo för att ta emot vaccinsdoserna och ligger bra till i vår planering för att kunna erbjuda vaccin till de prioriterade grupper som Folkhälsomyndigheten beslutat om, säger Kristine Rygge, vaccinsamordnare, Västra Götalandsregionen.

VGRfokus: Drygt 100 000 vaccindoser till Västra Götaland i första omgången

Regional utveckling och kultur

Arbetslöshet: Under v. 49 ökade arbetslösheten med 180 personer i Västra Götaland. Sedan mitten av augusti har arbetslösheten minskat med undantag från första veckan i månaderna oktober, november och nu även december.

Totalt är 72 300 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,2% av arbetskraften, jämfört med 6,6% i slutet av februari.

Varsel: Sedan mars har totalt 115 000 personer varslats i Sverige, varav 20 300 i Västra Götaland.

Kollektivtrafik

Resandet går ner ytterligare och ligger nu på -46 % (jmf med samma vecka 48 2019).

Gymnasieskolornas distansundervisning påverkar inte resandesiffrorna förrän v.50. Distansundervisningen kommer troligen också ha påverkan på trängseln på vissa linjer och tider, främst i regionen.

Västtrafik får rapporter om att sjukskrivningar hos trafikföretag i både allmän och särskild kollektivtrafik ökar vilket kan komma att påverka trafiken.

Smittskydd

Under vecka 49 konstaterades 4 471 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 107 fler än föregående vecka. Fram till och med idag 8 december kl. 14:00 hade totalt 48 234 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Fram till och med den 13 december gäller skärpta allmänna råd i Västra Götaland. Idag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att från och med den 14 december ersätts alla lokala råd med skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Länk: Läs mer hos FoHM

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi har fortsatt många nya fall i Västra Götaland, men vi ser en utplaning och den kraftiga ökningstakten har vi inte längre. Fortfarande är det lika viktigt som tidigare att avstå från kalas, adventsfika, Luciafirande och liknande. Det gäller att man inte slappnar av nu.

Sjukvård

Den 8 december kl. 10:00 fanns det totalt 288 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 32 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
46 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
114 personer varav 16 på IVA

Sjukhusen i Väster:
29 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
55 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
44 personer varav 5 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Nu handlar det om att alla håller i och håller ut och tillsammans gör vad de kan för att minska belastningen på vården. Vi behöver alla hjälpas åt och bryta smittspridningen. För att utvecklingen ska vända behöver invånare fortsätta att ta sitt ansvar och följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vaccinering

Västra Götalandsregionens vaccinationsgrupp arbetar intensivt för att påbörja vaccinering av de prioriterade grupperna i den ordning som Folkhälsomyndigheten fattar beslut om.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Folkhälsomyndigheten har nu preciserat ordningen av riskgrupper och vi står väl förberedda att starta när vi har ett godkänt vaccin.

Smittskydd


Under vecka 48 konstaterades 4 364 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 224 färre än föregående vecka. Fram till och med idag 3 december kl. 14:00 hade totalt 44 986 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det är för tidigt att dra slutsatser om toppen är nådd, men vi ser en utplaning och inte lika snabb ökningstakt. Det är ett positivt tecken. Vi måste verkligen fortsätta göra allt vi kan för att följa rekommendationerna och råden som finns, särskilt de lokala råden.

Sjukvård


Den 3 december kl. 10:00 fanns det totalt 256 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 35 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.
NU-sjukvården: 39 personer varav 3 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 84 personer varav 16 på IVA
Sjukhusen i Väster: 22 person varav 3 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 60 personer varav 8 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 51 personer varav 5 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Belastningen är hög på sjukhusen och de befinner sig i olika faser. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i Väster ser vi en liten avmattning, men det är kraftiga ökningar på Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs
sjukhus. Vi försöker hjälpas åt inom regionen.

 

Vaccination


Inget vaccin mot covid-19 har godkänts i Sverige ännu, men förhoppningen är att vaccin ska finnas på plats i januari. Det pågår ett intensivt arbete inom VGR för att kunna erbjuda vaccination mot covid-19. Precis som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, kommer VGR börja vaccinera riskgrupper och vård- och omsorgspersonal. Det är drygt 400 000 personer i
Västra Götaland som finns i de förväntat prioriterade grupperna.

Regional utveckling och kultur

Arbetslöshet och varsel:
• Under v. 48 minskade arbetslösheten med 420 personer i Västra Götaland – en minskande trend som startade i mitten av augusti.
• Under perioden 1–27 november varslades 4 850 personer i Sverige, varav 520 i Västra Götaland. Sedan mars har totalt 113 500 personer varslats i Sverige, varav 20 150 i Västra Götaland. Flest varsel i november har lagts inom tillverkning (29 procent) följt av hotell och restaurang (15 procent).


Kollektivtrafik
• Resandet går ner ytterligare och ligger nu på -45% (jmf med samma vecka 2019) vilket är en
minskning med 2% från föregående vecka. Fortsatt trängsel på vissa linjer och tider.

Smittskydd


Under vecka 48 konstaterades 4 364 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 224 färre än föregående vecka. Fram till och med idag 1 december kl. 14:00 hade totalt 43 607 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Sjukvård och provtagning

Idag den 1 december kl. 10:00 fanns det totalt 248 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 36 på intensivvårdsavdelning (IVA).
NU-sjukvården: 33 personer varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 85 personer varav 17 på IVA
Sjukhusen i Väster: 21 personer varav 3 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 57 personer varav 7 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 52 personer varav 7 på IVA

 

Smittskydd

Som framgick av tisdagens regionala rapport konstaterades under vecka 47 totalt 4 588 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 396 fler än föregående vecka.

Fram till och med idag 26 november kl. 14:00 hade totalt 40 484 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

vgregion.se samt Smittskydd Västra Götalands webbplats finns färsk veckostatistik, bland annat per kommun och åldersgrupp.

Sjukvård och provtagning

Idag den 26 november kl. 10:00 fanns det totalt 230 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 34 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
27 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
97 personer varav 18 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
45 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
38 personer varav 6 på IVA

Provtagning PCR: Under vecka 47 analyserades över 43 000 PCR-prover. Avtal med externa laboratorieaktören Eurofins är nu undertecknat och samarbetet skalas successivt upp i snabb takt. Alltfler PCR-prover skickas dit vilket avlastar ordinarie laboratorier. Förväntan är att kunna häva den nuvarande begränsning av PCR-provtagning under nästa vecka (v49).

Provtagning antigentest (snabbtest): VGR planerar för att snart kunna komplettera PCR med antigentester, ofta kallade snabbtester. Dessa blir ett viktigt tillskott i situationer som kräver snabba provsvar. Det blir vårdcentralerna och sjukhusen som avgör när någon behöver ta ett snabbtest. Som invånare kan man känna sig lugn med att man får rätt test för sin situation.

Regional utveckling

Arbetslöshet: Arbetslösheten fortsätter att minska. Under vecka 47 minskade den med 320 personer i Västra Götaland. Undantaget är Strömstad kommun där arbetslösheten fortsätter att öka. Totalt är 72 600 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,2 % av arbetskraften jämfört med 6,6 % i slutet av februari.

Varsel: 1–20 november varslades 480 personer i Västra Götaland, vilket är ungefär lika många som under motsvarande period i oktober. Sedan mars har totalt 20 100 personer varslat i Västra Götaland. Det kan jämföras med 2017–2019, då ca 4000–6 000 personer varslades totalt per år.

Kollektivtrafik

Resandet går ner ytterligare och ligger nu på -43%, men det är fortsatt skillnader mellan fordon i regionen.

Resandet i särskild kollektivtrafik fortsätter att minska och ligger nu på -25%. När det gäller serviceresor finns det moment där föraren och resenären måste vara nära varandra i en trång miljö, till exempel vid bältning. Som en del i att minimera risken har Västtrafik beställt visir till förarna i den särskilda kollektivtrafiken.

Västtrafik har fortsatt trängsel på vissa linjer och tider och jobbar för att få till fler förstärkningsfordon främst i nordöstra Göteborg och på linjer med skolelever i regionen.

Smittskydd

Under vecka 47 konstaterades 4 588 nya fall i Västra Götaland, vilket är 396 fler än föregående vecka. Fram till och med idag 24 november kl. 14:00 hade totalt 39 278 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi står inför en utmaning som kan bli lika svår som under våren. Det krävs att ännu fler avstår från att utsätta sig själv och andra för smitta innan smittspridningen kan börja minska. Vi har skärpta råd i Västra Götaland och jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att vi alla sluter upp bakom dem. Det är bara tillsammans som vi kan vända utvecklingen. Alla har ett ansvar och jag vill säga till alla där ute – dina val gör skillnad.

Provtagning:

VGR tar just nu fler PCR-tester än någonsin under pandemin, under v47 fler än 43 000 prover. Med hjälp av en ny leverantör ökar kapaciteten inom kort med ytterligare ca 20 000 prover/vecka. Under nästa vecka räknar man med att häva begränsning av PCR-provtagning.

Sjukvård

Idag den 24 november kl. 10:00 fanns det totalt 236 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 27 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
23 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
98 personer varav 16 på IVA

Sjukhusen i Väster:
23 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
50 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
42 personer varav 4 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är ett pressat läge men samtidigt står vi på många sätt bättre rustade nu. Sjukvården har lärt sig mycket om covid-19 jämfört med i våras. Vårdtiderna är kortare och det är inte lika stor andel av de insjuknade som behöver intensivvård.

Övrigt sjukvård:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har idag 24 november publicerat en granskning av regionernas ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende, SÄBO.

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. Man gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

Kritiken från IVO handlar bland annat om att:

 • äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19,
 • äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19,
 • ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende,
 • det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

IVO:s beslut ålägger regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa för IVO vad man gjort och avser göra.

Mer information på IVO.se

Smittskydd

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Västra Götaland för sjätte veckan i rad. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland därför beslutat att förlänga de skärpta råden till den 13 december.
Under vecka 46 rapporterades 4 192 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är 123 fall fler än under vecka 45.


Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Varje dag blir hundratals människor smittade och några av dem kommer att bli allvarligt sjuka. Det går åt fel håll nu och vi måste alla känna ansvar för det. Samtidigt kan vi alla göra skillnad om vi följer råden. Det gäller mig, det gäller dig och det gäller alla andra människor vi har omkring oss.

Sjukvård

Den 19 november kl. 10:00 fanns det totalt 220 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 32 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
25 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
100 personer varav 16 på IVA

Sjukhusen i Väster:
26 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
33 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
36 personer varav 6 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är mellan 20 och 40 personer varje dag som läggs in på våra sjukhus för covid -19. Vi skriver in fler än som skrivs ut. Därför ökar kurvan brant. Och även om man skrivs ut från sjukhuset så kan man fortfarande vara sjuk under lång tid. Covid är en mycket allvarlig sjukdom för många människor.

 

Regional utveckling och kultur

Arbetslöshet och varsel:

 • Under v. 46 minskade arbetslösheten med 380 personer i Västra Götaland – en minskande trend som startade i mitten av augusti. Totalt är 72 900 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,3 procent av arbetskraften.
 • Under perioden 1–13 november varslades 2 200 personer i Sverige, varav 240 i Västra Götaland. Sedan mars har totalt 110 800 personer varslats i Sverige, varav 19 900 i Västra Götaland. Flest varsel i november har lagts inom Tillverkning följt av Byggverksamhet.

 

Regeringens förslag om förbud om sammankomster med fler än åtta deltagare:

 • Göteborgsoperan kommer inte att genomföra några arrangemang med publik fram tills årsskiftet utan kommer istället fokusera på ett fåtal digitala produktioner och filmade projekt.
 • Göteborgs Symfoniker AB genomför en sista konsert denna vecka, dock via live-stream och utan publik och ställer därefter in alla orkesterkonserter fram till jul. Verksamheten kommer i december att fokusera på live-streamade konserter.
 • Regionteater Väst AB ställer in alla offentliga föreställningar, både egna eller gästspel, under hösten 2020 och våren 2021 samt årets kvarvarande skolturnéer, från och med vecka 48 och året ut.
 • Förvaltning för kulturutveckling rapporterar att beslut tagits att stänga muséer och besöksmål i samband med införandet av de skärpta lokala råden i Västra Götaland. Beslutet kan komma att förlängas beroende på utvecklingen.

 

Kollektivtrafik

 • Både resande och försäljning minskar just nu. Resandet är för närvarande minus 40 procent med skillnader inom regionen. Försäljningen ligger på minus 50 procent.
 • Resandet i särskild kollektivtrafik fortsätter minska. Flera dagverksamheter stänger nu ner i regionen. Utvecklingen innebär en lägre ersättning till trafikföretagen och en ökad risk för den fortsatta verksamheten.

 

Smittskydd

Under vecka 46 konstaterades 4 192 nya fall i Västra Götaland, vilket är något fler än föregående vecka (4 069 fall). Fram till och med idag 17 november kl. 14:00 hade totalt 34 663 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:

"Vi måste alla fortsätta att undvika kontakter med andra utöver dem vi bor med. Nu behövs krafttag, var och en måste ta sitt ansvar om vi ska få bukt med smittspridningen. Jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen – stanna hemma, undvik möten och all trängsel i inomhusmiljöer. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden."

Sjukvård/provtagning

Den 17 november kl. 10:00 fanns det totalt 203 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 32 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
22 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
87 personer varav 16 på IVA

Sjukhusen i Väster:
21 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
39 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
34 personer varav 6 på IVA

Provtagning

VGR har tecknat avtal med en stor extern laboratoriekoncern vilket möjliggör en successiv ökning av analyskapaciteten under vecka 47 och 48. Förhoppningen är att kunna häva nuvarande begränsning av PCR-provtagning under nästa vecka.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:

"Nu utökar vi tillfälligt vår analyskapacitet under tiden som vi fortsätter att bygga ut våra ordinarie verksamheter med utrustning och bemanning. Vården är i ett allvarligt läge där alltfler blir svårt sjuka och vi tvingas ställa in planerade operationer. Personalen har det tufft, vi måste alla hjälpas åt att bryta smittläget."

Smittskydd

Under vecka 45 konstaterades 4 069 nya fall i Västra Götaland, vilket är drygt tusen fler än föregående vecka. Fram till och med igår 11 november kl. 14:00 hade totalt 31 151 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det krävs nu att alla måste avstå kontakter som inte är nödvändiga. Stanna hemma så långt möjligt, undvik möten och besök på köpcentrum. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden! Förändrat beteende är vår största chans att hejda smittan.

Sjukvård/provtagning

Den 12 november kl. 10:00 fanns det totalt 171 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 25 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
16 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
85 personer varav 13 på IVA

Sjukhusen i Väster:
17 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
21 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
32 personer varav 4 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är en oroande ökning, men det är förväntat att antalet inneliggande ökar när smittspridningen ökar. Därför är det så viktigt att alla följer de skärpta råden. Kan vi minska spridningen i samhället i stort så värnar vi de som kan bli riktigt sjuka i covid-19. Gör allt du kan för att hjälpa till.

Regional utveckling

Den 11 november hade utrikeshandelsminister Anna Hallberg möte med Strömstad kommun för att diskutera situationen i Strömstad och den ökade arbetslösheten sedan Norge stängde ner gränsen och gränshandeln påverkades drastiskt. Bijan Zainali (S), v. ordförande i regionutvecklingsnämnden (RUN), deltog. Samtalet rörde bl a kortsiktiga stödåtgärder samt vikten av ett nordiskt perspektiv, vid nationella beslut som påverkar gränsregioner.

Den 5 november beslutade RUN (ordförandebeslut) om projektmedel till Strömstad kommun på 500 000 kr för ett omställningskontor till arbetsmarknadens akuta kris samt att förbereda en långsiktig utvecklingssatsning mot maritima näringar, handel, logistik samt besöksnäring. RUN har även förstärkt pågående ”Fyrbodalsprojekt” för kompetensförsörjning med ytterligare 1,4 miljoner kr riktat mot Strömstad.

Läget i kultursektorn i Västra Götaland

Statistik från Arbetsförmedlingen inom Kultur och Media visar att antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd i Västra Götaland är 862 personer, varav 624 personer i Göteborg (september 2020). Det är en ökning med 91 procent jämfört med september 2019. Det är dock en minskning jämfört med juni 2020, framförallt bland ungdomar och unga vuxna.

Nationella åtgärder

Regeringen meddelade den 9 nov att korttidspermitteringsstödet förlängs t.o.m. juni 2021.

Kollektivtrafik

 • Resandet med Västtrafik under oktober månad var 34 procent mindre, och intäkterna var 32 procent mindre, jämfört med samma månad förra året.
 • Resandet inom särskild kollektivtrafik har minskat och är ungefär 20 procent mindre än samma period förra året.
 • Västtrafik ser fortsatt trängsel inom vissa områden och tider. I dagsläget har förstärkning gjorts med ca 100 buss- och spårvagnslinjer i regionen och några tågturer.
 • Västtrafik planerar att informera och påminna om trängsel på resecentrum och i vänthallar. De särskilda trängselvärdarna har återgått till trängselfokus efter att Tre Zoner introducerades förra veckan.

Smittskydd

Det är fortsatt en snabb ökning av nya covid-19-fall i Västra Götaland. Under vecka 45 konstaterades 4069 nya fall i Västra Götaland och det är 1087 fler än vecka 44.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det krävs nu att alla måste avstå kontakter som inte är nödvändiga. Stanna hemma så långt möjligt, undvik möten och besök på köpcentrum. Smittan ökar, antalet svårt sjuka ökar och allt fler behöver sjukvård. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden! Förändrat beteende är vår största chans att hejda smittan. Vi måste ta vårt ansvar. Det är nu var och en av oss har möjlighet att göra skillnad

 

Sjukvård

Den 10 november kl. 10:00 fanns det totalt 157 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 28 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
14 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
81 personer varav 14 på IVA

Sjukhusen i Väster:
14 person varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
18 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
30 personer varav 5 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är en oroande ökning, men det är förväntat att antalet inneliggande ökar när smittspridningen ökar. Därför är det så viktigt att alla följer de skärpta råden. Kan vi minska spridningen i samhället i stort så värnar vi de som kan bli riktigt sjuka i covid-19. Gör allt du kan för att hjälpa till.


Senast uppdaterad: 2021-01-13 10:19