Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional rapport covid-19

Regional rapport covid-19 publiceras på torsdagar och innehåller aktuell lägesbild för covid-19 och vaccinationsarbetet.

Regional rapport 14 oktober

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland.

Vecka 40: 637 fall -1 procent jmf m föregående vecka

 

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Även om pandemin kanske känns långt borta för många så är den inte över. Har du inte vaccinerat dig ännu så gör det.

Vaccinering mot covid-19

Bland invånare som är 16 år och äldre har nu ca 83,6 procent fått minst en dos vaccin och 76,6 har fått två doser, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

Ca 12 000 av invånarna i länet har nu fått en tredje dos vaccin, såsom rekommenderas till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, som bor på SÄBO, som har hemsjukvård/hemtjänst samt personer som är 80 år och äldre.

Vaccination av barn mellan 12–15 år är inledd i Västra Götalandsregionen. Vaccinationen är frivillig, kräver samtycke från båda vårdnadshavarna och kommer i första hand att ske i skolan. Det varierar mellan olika kommuner och skolor när denna vaccination kommer att erbjudas. Vårdnadshavare får information av skolan när det blir dags. Barn mellan 12–15 år kan också bli vaccinerade på valfri vaccinationsmottagning.

Nedan statistik är preliminär och avser personer som är minst 16 år.

Period: till och med 13 oktober, 2021

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

86,7 procent

Västra

85,9 procent

Norra

85,3 procent

Södra

83,2 procent

Göteborg

78,9 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

85,4 procent

Örgryte - Härlanda

85,3 procent

Västra Göteborg

85,3 procent

Centrum

83,9 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

83,1 procent

Lundby

81 procent

Norra Hisingen

77,7 procent

Västra Hisingen

75,2 procent

Östra Göteborg

67,6 procent

Angered

58,7 procent

 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Det går fortfarande framåt men det ligger mer arbete än någonsin bakom varje nytt stick som ges. Den som vaccinerar sig skyddar sig själv och bidrar till att skydda andra omkring sig.

Sjukvård

Antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 har fortsatt att minskat något. Onsdag 13 oktober kl. 10:00 vårdades 40 patienter, varav 2 inom intensivvården, på sjukhusen i VGR. 

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Regional rapport 8 oktober

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 39.

647 fall -18 procent jmf m föregående vecka

Antalet bekräftade fall har nu minskat tre veckor i rad. Nedgången syns över hela Västra Götaland och i de flesta åldrar.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Tvärtom vad många verkar tro så kan inte alla återgå till att leva som de gjorde före pandemin. Det gäller främst ovaccinerade, som måste fortsätta att hålla avstånd till andra, undvika trängsel och undvika kontakt med personer som är i riskgrupp.

Vaccinering mot covid-19

Folkhälsomyndigheten kunde på grund av tekniska problem inte presentera ny veckostatistik för vecka 39 i går, torsdag 7 oktober. VGR:s preliminära beräkningar tyder på att ungefär 39 000–40 000 doser vaccin gavs i Västra Götaland under förra veckan. Det skulle i så fall innebära ca 25 procent fler givna doser än föregående vecka.

Nedan statistik är preliminär och avser personer som är minst 16 år.

Period: till och med vecka 39, 2021

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

86,4 procent

Västra

85,6 procent

Norra

85 procent

Södra

82,8 procent

Göteborg

78,6 procent

Västra Götaland totalt

82,9 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

85,2 procent

Örgryte - Härlanda

85 procent

Västra Göteborg

84,9 procent

Centrum

83,7 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

82,8 procent

Lundby

80,7 procent

Norra Hisingen

77,4 procent

Västra Hisingen

74,7 procent

Östra Göteborg

67 procent

Angered

58,1 procent

 

Aktuellt om vaccin: Folkhälsomyndigheten beslutade den 6 oktober att pausa vaccination med Modernas vaccin Spikevax till personer födda 1991 eller senare. Detta gäller både dos 1 och dos 2. Personer som är födda 1991 eller senare och har fått dos 1 med Spikevax ska inte ges en andra dos av annat vaccin i nuläget. Helt ovaccinerade personer som är födda 1991 eller senare kan även i fortsättningen vaccinera sig och kommer då att få Pfizers vaccin Comirnaty. VGR följer Folkhälsomyndighetens beslut.

Aktuellt om Stora vaccinationsdagen 2 okt: Totalt 141 vaccinatörer höll öppet för drop-in under Stora vaccinationsdagen den 2 oktober. Totalt 7 951 personer vaccinerade sig varav nästan hälften var tidigare ovaccinerade personer som fick sin första dos.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Jag är mycket nöjd med vaccinationsdagen och alla vaccinatörer som ställde upp på bred front över hela länet. Vi visste inte vad vi hade att förvänta oss men jag tycker att vi lyckades skapa ett stort intresse för att vaccinera sig. Jag är glad över alla som tog tillfället i akt.

Sjukvård

Antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 har minskat något jämfört med förra veckan. Liksom tidigare är ovaccinerade patienter helt dominerande bland dem som blir så sjuka i covid-19 att de behöver vård.

Onsdag 6 oktober kl. 10:00 vårdades 50 patienter, varav 5 inom intensivvården, på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. 

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Regional krisledningsstab

Regiondirektören har fattat beslut om att från och med idag, 30 september, avvecklas regional krisledningsstab. De koncernövergripande mandaten och uppdrag som samordnats upphör därmed och ansvaret återgår i linjen. Det innebär att Västra Götalandsregionen därmed inte längre befinner sig i stabsläge.

För hälso- och sjukvården kvarstår regional särskild sjukvårdsledning till och med 31 oktober.

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 38

787 fall -45 procent jmf m föregående vecka

 

Antalet bekräftade fall minskar för andra veckan i rad.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Den 29 september försvann många av de allmänna råd för att minska smittspridning som vi haft under en lång tid. Det allra viktigaste nu är att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, det är den viktigaste åtgärden för att smittspridningen fortsatt ska minska.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 38, 2021. Avser personer som är minst 16 år.

Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 181 091 st
Dos 2 1 033 884 st
Totalt 2 214 975 st

 

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

85,9 procent

Västra

85,0 procent

Norra

84,5 procent

Södra

82,2 procent

Göteborg

78 procent

Västra Götaland totalt

82,7 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

84,8 procent

Örgryte - Härlanda

84,5 procent

Västra Göteborg

84,5 procent

Centrum

83,4 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

82,4 procent

Lundby

80,2 procent

Norra Hisingen

76,8 procent

Västra Hisingen

74,0 procent

Östra Göteborg

66,1 procent

Angered

57,0 procent

 

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om påfyllnadsdos till äldre och erbjuder nu en tredje dos vaccin som påfyllnad för boende på SÄBO, personer med hemtjänst beslutad av kommun, personer med hemsjukvård samt alla som är födda 1941 eller tidigare. 

Den 2 oktober anordnar Västra Götalandsregionen en speciell vaccinationsdag. Då har närmare 120 vaccinatörer öppet för drop-in mellan 10.00 och 14.00.

Med start 2 oktober börjar Närhälsan erbjuda drop in-vaccination inne på Liseberg. Vaccinationen kommer pågå under Halloween på Liseberg, fram till 7 november.

Vaccination av barn 12-15 år startar i Västra Götaland den 11 oktober i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation om nationell samordning. Denna vaccination kommer att genomföras i samverkan mellan skola, elevhälsa och vaccinatörer. Vaccinationerna kommer att ske i skolan eftersom det är en trygg plats som har de bästa förutsättningarna för en jämlik vård. Vaccination är frivillig och kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Över 2,2 miljoner vaccindoser är en enorm insats, som gjorts möjlig tack vare alla som på olika sätt bidragit i vaccinationsarbetet. Utan all personal som ställt upp på ett fantastiskt sätt, hade vi aldrig lyckats komma så här långt.

Sjukvård

Inom sjukhusen i Västra Götalandsregionen är antalet patienter som behöver vård för covid-19 relativt oförändrat jämfört med förra veckan.

Statistik: Antal patienter covid-19 inom sjukvården i VGR

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 37

1 433 fall -20 procent jmf m föregående vecka

 

Det är första gången på två månader som antalet bekräftade fall minskar i Västra Götaland. En tredjedel av de 1 433 fallen är i åldersgruppen 10 till 19 år.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Pandemin är inte över, jag vill betona det. Smittspridningen är fortfarande hög bland yngre. Väldigt många i samhället är ovaccinerade eller har ännu inte fått sin andra dos. Till alla som ännu inte vaccinerat sig har jag bara en uppmaning – vaccinera er nu.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 37, 2021. Avser personer som är minst 16 år.

Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 171 434 st
Dos 2 1 011 869 st
Totalt 2 183 303 st

 

Andel vaccinerade personer per delregion:

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

85,2 procent

Västra

84,6 procent

Norra

83,9 procent

Södra

81,6 procent

Göteborg

77,4 procent

Västra Götaland totalt

81,7 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg:

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Majorna-Linne

84,3 procent

Örgryte - Härlanda

84,1 procent

Västra Göteborg

84,0 procent

Centrum

83,0 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

81,9 procent

Lundby

79,6 procent

Norra Hisingen

76,1 procent

Västra Hisingen

73,2 procent

Östra Göteborg

64,9 procent

Angered

55,8 procent

 

Nu har 82 procent av invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin och 71 procent har fått två doser. Störst är ökningen i de yngre åldersgrupperna under vecka 37. Geografiskt sett var den största ökningen av andel vaccinerade i stadsdelen Angered i Göteborg. Östra Göteborg är också ett av de områden där andelen vaccinerade ökar som mest.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: Det är en viktig utveckling och ett kvitto på att de många insatser som pågår ger resultat. Samtidigt finns det mycket kvar att göra, pandemin pågår fortfarande. Fler behöver vaccinera sig och vårt arbete fortsätter.

Sjukvård

Jan Kilhamn, beslutsfattare RSSL: Vaccination hjälper. Allt färre personer läggs nu in på sjukhus tack vare att många har vaccinerat sig. Men nu gäller det att vi övertygar även dem som ännu inte tagit steget. Vaccinen fungerar. Utan vaccination riskerar du allvarlig sjukdom och i värsta fall död om du blir sjuk i covid-19.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 36

1 843 fall +34 procent jmf m föregående vecka

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland har ökat stadigt de senaste två månaderna och trenden fortsatte förra veckan. En tredjedel av förra veckans fall är i åldersgruppen 10–19 år

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Pandemin är inte över, den pågår för fullt. Smittspridningen ökar och främst bland de yngre. Det gäller fortfarande att vi måste hålla avstånd till varandra, vi måste vara försiktiga när vi umgås. Och framför allt – alla som kan vaccinera sig måste se till att göra det. Vänta inte. Det bästa tillfället är nu.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 36, 2021.
Notera att statistiken från och med denna vecka avser personer som är minst 16 år.


Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 158 504 st
Dos 2 980 642 st
Totalt 2 139 146 st

 

Andel vaccinerade personer per delregion

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 16 år och äldre

Östra

84,3 procent

Västra

83,9 procent

Norra

83,1 procent

Södra

80,8 procent

Göteborg

76,5 procent

Västra Götaland totalt

80,9 procent

 

Andel vaccinerade personer per stadsdel i Göteborg

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade

Västra Göteborg

83,3 procent

Majorna-Linne

83,5 procent

Örgryte - Härlanda

83,3 procent

Centrum

82,4 procent

Askim-Frölunda-Högsbo

81,2 procent

Lundby

78,8 procent

Norra Hisingen

75,2 procent

Västra Hisingen

72,4 procent

Östra Göteborg

63,8 procent

Angered

54,6 procent

 

Västra Götalandsregionen fortsätter och utökar riktade insatser för att få fler att vaccinera sig. Exempel på riktade insatser:

• Göteborg: Drop-in för vaccination bland annat i Angered, Hammarkullen och Biskopsgården. Mobila team på mötesplatser. Samarbete med Göteborgs stad för kulturtolkar, hälsoguider och unga vaccinationsguider.
• Göteborgsregionen: Mobil vaccination bland annat vid aktivitetscentrum, boendestöd och arbetsmarknadsenheter i Alingsås, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Nol, och Partille. Samarbete med Göteborg stad, Migrationsverkets asylboende Sagåsen och vårdcentral i Kållered.
• Skaraborg: Mobil vaccination på arbetsmarknads- och vuxenutbildningar i Skövde, Lidköping och Vara. Mobil vaccination på mötesplatser och hos trossamfund. Informationsinsatser med kommunala folkhälsoenheter.
• Fyrbodal: Mobil vaccination bland annat på frivilligcentral i Bengtsfors, boende för ensamkommande i Trollhättan samt Restad gård i Vänersborg. Dialog med vårdcentraler om riktade insatser bland annat i Kronogården, Lextorp (Trollhättan) och Dalaberg-Hovhult (Uddevalla).
• Sjuhärad/Borås: Mobil vaccination på bland annat familjecentral i Norrby, gymnasium, Familjecentralen Boda, IFO/Träffen Borås, dialog med moskén. Samarbete med Familjecentralen Norrby och kommunala stadsdelsvärdar för information i närområdet.
• Föreningslivet i Västra Götaland: Denna vecka har VGR engagerat flera idrottsföreningar i Västsverige för att sprida budskap om att vaccinera sig. Frölunda Hockey var först ut att anta utmaningen och under de kommande dagarna kommer fler föreningar att #tadenförlaget.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare:Nu går vi in i en fas där det krävs uthålligt och ännu mer riktat arbete för att få fler att vaccinera sig. Jag vill påstå att i princip alla nåtts av budskapet om vikten att vaccinera sig men att därifrån få så gott som alla att verkligen ta en spruta är den stora utmaningen.

Sjukvård

Pandemin innebär fortfarande en stor belastning på den ansträngda vården i Västra Götaland.

Jan Kilhamn, beslutsfattare RSSL: Det är nästan uteslutande ovaccinerade som blir allvarligt sjuka. Nu är det avgörande att fler vaccinerar sig. Både för sin egen skull och andras. Ju fler som blir sjuka desto större blir påverkan på andra vårdbehov som måste prioriteras ned.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 35

1 388 fall 26 fler fall än föregående vecka

Denna vecka har regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat att flera nationella restriktioner tas bort från och med 29 september, för mer info se regeringen.se.

Antalet provtagningar i Västra Götaland har ökat kraftigt den senaste veckan - från ca 28 000 tagna prover vecka 34 till nära 44 000 vecka 35. Av nya bekräftade fall är tre av fyra personer under 40 år. Allra flest fall finns i åldersgruppen 10-19 år.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. För att skydda sig mot svår sjukdom är det viktigt att vaccinera sig. Och de allmänna råden gäller fortfarande! Håll avstånd. Om du blir sjuk, var noga med att stanna hemma och provta dig.

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 35, 2021.

Antal givna vaccindoser, ackumulerat:

Dos 1 1 142 272
Dos 2 931 763
Totalt 2 074 035 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade 18 år och äldre  

Norra

 

83 procent  

Västra

83,6 procent

 

Östra

83,7 procent

 

Södra

80,4 procent

 

Göteborg

76,3 procent

 

Västra Götaland totalt

80,6 procent

 

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade  

Västra Göteborg

83,5 procent

 

Majorna-Linne

83,2 procent

 

Örgryte - Härlanda

82,9 procent

 

Centrum

82 procent

 

Askim-Frölunda-Högsbo

81 procent

 

Lundby

78,3 procent

 

Norra Hisingen

75,1 procent

 

Västra Hisingen

72 procent

 

Östra Göteborg

63,4 procent

 

Angered

54,5 procent

 

Göteborg totalt

76,3 procent

 

 

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare”Nu är ett perfekt läge för att vaccinera dig om du inte har gjort det ännu. Vi har massor av vaccin, många vaccinatörer och flera har dessutom en smidig dropin. Mitt viktigaste budskap nu är: tveka inte att vaccinera dig.”

Sjukvård

Fler behöver sjukhusvård och trenden är att antalet inneliggande patienter ökar.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Det är ovaccinerade människor som blir allvarligt sjuka. Vården är hårt belastad och för att det inte ska förvärras är det avgörande att fler vaccinerar sig och skyddar sig mot svår sjukdom och död.”

Regional utveckling/kultur

Antalet arbetslösa i Västra Götaland har fortsatt att minska under sommaren, men i lite lägre takt än under våren. Arbetslösheten ligger nu på 7,3 procent av arbetskraften vilket är lägre än högsta noteringen i augusti förra året på 8,8 procent.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 34 

1362 fall 332 fler fall än föregående vecka

Smittspridningen ökar för sjunde veckan i rad i Västra Götaland. Det är en uppgång med 32 procent jämfört med veckan dessförinnan. Det är framför allt hos unga i gymnasieåldern som ökningen sker. Smittspridning sker i hela länet.

Det är vanligast att bli smittad i hemmet men smittan sprids i hela samhället, på arbetet, skolan, resan och det sociala umgänget visar statistik från VGR:s regionala smittspårningsenhet.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland”Det är många som tror att pandemin är över men den är inte det. Den pågår för fullt och vi ser att smittspridningen ökar i vår region.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 34, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 1 100 045
Dos 2 865 873
Totalt 1 965 918 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

 

83 procent +1 procentenheter

Västra

83 procent

+1

Östra

83 procent

+2

Södra

80 procent

+1

Göteborg

76 procent

+3

Västra Götaland totalt

80 procent

+1

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

83 procent

+1 procentenheter

Majorna-Linne

82 procent

+1

Örgryte - Härlanda

82 procent

+1

Centrum

81 procent

+1

Askim-Frölunda-Högsbo

80 procent

+1

Lundby

77 procent

+1

Norra Hisingen

74 procent

+1

Västra Hisingen

71 procent

+2

Östra Göteborg

62 procent

+1

Angered

53 procent

+1

Göteborg totalt

76 procent

+3

Fram till och med vecka 34 har 63 procent av invånarna i Västra Götaland fått två doser vaccin och 80 procent har fått en dos. I åldersgruppen födda 2003 till 2005 har till och med idag 46 procent fått en första vaccindos i Västra Götaland, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Det är en uppgång med 10 procentenheter jämfört med veckan dessförinnan.

Gott om vaccin och särskilda vaccinationsinsatser

Nu finns gott om vaccin i VGR och det görs särskilda insatser för att öka vaccinationstäckningen:

  • Mobila enheter
  • Uppsökande verksamhet
  • Samverkan med gymnasieskolor
  • Drop-in-tider
  • Insatser på stora arbetsplatser
  • Lättare för den som fått dos 1 i en annan region.

Läs mer och se gårdagens presskonferens här

Kristine Rygge, vaccinationssamordnareDet ska vara lätt att vaccinera sig. Det som skiljer nu mot tidigare är att vi har mycket vaccin, det finns inga större hinder. Går man in på vår samlingssida så hittar man en tid. Om man däremot inte har möjlighet att använda samlingssidan försöker vi vara så tydliga som möjlighet ute på gatorna, ute på torgen.”

Sjukvård

Förvaltning Antal patienter covid-19,
1 september kl. 10:00
NU 6 personer varav 2 på IVA
SU 34 personer varav 7 på IVA
SiV 7 personer varav 1 på IVA
Skas 6 personer varav 2 på IVA
SÄS 15 personer varav 4 på IVA
Totalt 68 personer varav 16 på IVA

Fler behöver sjukhusvård och trenden är att antalet inneliggande patienter ökar.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Det är oroande. Antalet inneliggande på IVA med covid-19 motsvarar 20 procent av alla IVA-patienter och det kan tränga undan annan vård som behövs. Vi ser en ökning i en situation där vi har vaccin och där vi borde kunna minimera vården som behövs på grund av covid-19.”

 

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Statistik i Västra Götaland och nationellt

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 33 

1030 fall 214 fler fall än föregående vecka

Smittspridningen ökar för sjätte veckan i rad i Västra Götaland. Det är en uppgång med 26 procent jämfört med veckan dessförinnan. Deltavarianten av covid-19 är helt dominerande i Sverige och i Västra Götaland och den är mycket smittsam. Smittspridning sker i hela länet.

Ingen av dem som vårdades på intensivvårdsavdelning för covid-19 under juni och juli i Västra Götalandsregionen var fullvaccinerad. Bland dem som vårdades med covid-19 på sjukhus utanför intensivvården var 73 procent ovaccinerade.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland”Smittspridning sker överallt där människor träffas. För att skydda sig mot svår sjukdom är det viktigt att vaccinera sig. Fortsätt också att hålla avstånd och undvik trängsel.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 33, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 1 085 172
Dos 2 796 498
Totalt 1 881 670 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

 

82 procent +1 procentenheter

Västra

82 procent

+1

Östra

81 procent

+1

Södra

79 procent

+2

Göteborg

74 procent

+1

Västra Götaland totalt

79 procent

+0,9

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

82 procent

+1 procentenheter

Majorna-Linne

81 procent

+1

Örgryte - Härlanda

81 procent

+2

Centrum

80 procent

+1

Askim-Frölunda-Högsbo

79 procent

+1

Lundby

76 procent

+1

Norra Hisingen

73 procent

+1

Västra Hisingen

69 procent

+1

Östra Göteborg

61 procent

+2

Angered

52 procent

+1

Göteborg totalt

74 procent

+1

Fram till och med vecka 33 har 58 procent av invånarna i Västra Götaland fått två doser vaccin och 79 procent har fått en dos. I åldersgruppen födda 2003 till 2005 har till och med idag 36 % procent fått en första vaccindos i Västra Götaland, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Det finns gott om vaccin och många lediga tider hos vaccinatörer runt om i hela Västra Götaland. Flera vaccinatörer har samverkan med gymnasieskolor och det är glädjande att vaccinationsviljan är så hög.”

Sjukvård

Förvaltning Antal patienter covid-19,
25 augusti kl. 10:00
NU 8 personer varav 2 på IVA
SU 29 personer varav 6 på IVA
SiV 8 personer varav 1 på IVA
Skas 3 personer varav 2 på IVA
SÄS 11 personer varav 3 på IVA
Totalt 59 personer varav 14 på IVA

Medelåldern för dem som under juli och augusti vårdades för covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen var 60 år. Medelåldern för dem som vårdades på intensivvårdsavdelning (IVA) var 56 år och 71 procent av dem som skrevs in på IVA var män.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Antalet personer som blir svårt sjuka i covid-19 ökar, smittspridningen ökar, men vi har gott om vaccin. När vi nu ser att ingen som av dem som behövde IVA-vård var fullvaccinerad och att 73 procent av dem som vårdas inneliggande för covid-19 var ovaccinerade, visar det tydligt att vaccination gör stor nytta. Jag vill därför också uppmana alla som ännu inte tagit chansen att nu boka en vaccinationstid.”

Digital pressträff

Västra Götalandsregionen planerar att bjuda in till digital pressträff onsdag 1 september. Pressinbjudan kommer i nästa vecka.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Statistik i Västra Götaland och nationellt

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 32

816 fall 236 fler fall än föregående vecka

Antalet fall av covid-19 ökar för femte veckan i rad. Det är en ökning med cirka 41 procent jämfört med veckan dessförinnan. Antalet fall av covid-19 ökar främst i de yngre åldersgrupperna, 18 till 49 år. Flest antal fall ser man i åldersgruppen 20 till 29 år.

Några av de viktigaste råden är att stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och testa dig, vaccinera dig, umgås smittsäkert med andra, helst utomhus, håll avstånd och undvik trängsel. De som har möjlighet ska fortsätta att arbeta hemifrån.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland: ”Vi känner igen mönstret i smittspridningen från förra hösten. Många som nu smittas gör det i hemmet, i umgänge med vänner eller vid andra sammankomster. Nu står vi inför hösten, fler kommer tillbaka i vardagen och jag vill mana till stor försiktighet. Pandemin pågår och alla behöver fortfarande följa de råd och rekommendationer som gäller.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 32, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 1 071 198
Dos 2 736 190
Totalt 1 807 388 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

 

81 procent +1 procentenheter

Västra

81 procent

+1

Östra

80 procent

+1

Södra

77 procent

+1

Göteborg

73 procent

+1

Västra Götaland totalt

78,1 procent

+1,1

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

81 procent

+2 procentenheter

Majorna-Linne

80 procent

+1

Örgryte - Härlanda

79 procent

+1

Centrum

79 procent

+1

Askim-Frölunda-Högsbo

78 procent

+1

Lundby

75 procent

+1

Norra Hisingen

72 procent

+1

Västra Hisingen

68 procent

+1

Östra Göteborg

59 procent

+1

Angered

51 procent

+2

Göteborg totalt

73 procent

+1

 

Prognos antal doser till VGR kommande vecka

Vecka 34 Totalt 153 000 varav 55 000 dos 1 och 98 000 dos 2

Fram till och med vecka 32 har 53,7 procent av invånarna i Västra Götaland blivit fullvaccinerade och 78,1 procent har fått en dos vaccin mot covid-19.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Just nu finns gott om lediga vaccinationstider på flera platser i Västra Götaland och därför bör man passa på och boka en tid nu och vaccinera sig.”

Åldersgruppen 16–17 år har haft möjlighet att boka vaccinationstid sedan 11 augusti. Enligt statistik från Nationella vaccinationsregistret har 23 procent procent av åldersgruppen vaccinerat sig fram till och med föregående vecka. För de födda 2004 har 16,4 procent i Västra Götaland fått en dos vaccin, för de födda 2005 är 13 procent vaccinerade med en dos. Siffrorna är väntade eftersom det handlar som så få dagar som vaccination varit möjlig för åldersgruppen. I Folkhälsomyndighetens statistik har en del födda 2003 redan fyllt 18, men i statistiken hamnar de i åldersgruppen 15–17 år.

Sjukvård

Förvaltning Antal patienter covid-19,
18 augusti kl. 10:00
NU 7 personer varav 2 på IVA
SU 27 personer varav 6 på IVA
SiV 2 personer varav 0 på IVA
Skas 2 personer varav 2 på IVA
SÄS 6 personer varav 2 på IVA
Totalt 44 personer varav 12 på IVA

Belastningen på vården totalt sett är fortsatt mycket hög och Jan Kilhamn är oroad över den påfrestning kommande evenemang som exempelvis Göteborgsvarvet kan innebära för en redan mycket ansträngd vård.

Jan Kilhamn, hälso- och sjukvårdsdirektör: ”Jag vill uppmana alla att bete sig klokt i samband med evenemang, håll avstånd och undvik stora folksamlingar. Följ råd och rekommendationer i alla lägen.”

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Statistik i Västra Götaland och nationellt

Smittskydd 

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 31

580 fall 81 fler fall än föregående vecka

Antalet fall av covid-19 ökar för fjärde veckan i rad. Även i sjukvården märks en liten ökning av inneliggande den senaste veckan. I de äldsta åldersgrupperna finns i stort sett inga nya smittade och endast ett fåtal som kräver sjukhusvård på grund av covid -19.

Jan Kilhamn: ”De som behöver sjukhusvård nu är främst ovaccinerade, i åldrarna 40-70 år. Det visar på nyttan med vaccination för att förebygga och förhindra en fjärde våg och minimera påverkan på sjukvården och samhället i stort.”

Nytt hemtest för covid-19 delas ut i skolorna

Från och med höstterminen erbjuder VGR en ny provtagning för skolungdomar. Alla skolor i länet, från förskoleklass till och med gymnasiet, ska kunna dela ut hemtest till elever som behöver provtas för covid-19. Syftet med testet är att förenkla och förbättra smittspårningen vid konstaterad covid-smitta på skolan.

Provtagningen görs med ett så kallat gurgeltest som eleven får med sig hem. Provet lämnas sedan in på den vårdcentral som är utsedd att ta emot prover från den aktuella skolan. Hemtesterna kommer att distribueras ut till skolorna successivt i samband med terminsstarten.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: ”Om eleven får symtom på sjukdom hemma gäller som tidigare att stanna hemma från skolan och gå och provta sig på vanligt sätt på vårdcentralen.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 31, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 1 055 949
Dos 2 692 932
Totalt 1 748 881 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

 

80 procent +2 procentenheter

Västra

80 procent

+2

Östra

79 procent

+2

Södra

76 procent

+1

Göteborg

72 procent

+2

Västra Götaland totalt

77 procent

+1,3

 

Göteborg uppdelat per stadsdel Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

80 procent

+2 procentenheter

Majorna-Linne

79 procent

+2

Örgryte - Härlanda

78 procent

+1

Centrum

78 procent

+2

Askim-Frölunda-Högsbo

77 procent

+1

Lundby

74 procent

+2

Norra Hisingen

71 procent

+1

Västra Hisingen

67 procent

+1

Östra Göteborg

58 procent

+2

Angered

49 procent

+1

Göteborg totalt

72 procent

+1

 

Prognos antal doser till VGR kommande vecka

Vecka 33 Totalt 89 000 varav 14 000 dos 1 och 75 000 dos 2

77 procent av alla vuxna har fått minst en dos och 50, 5 procent är fullvaccinerade.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Att vi nu får så mycket vaccin till dos två gör att många fler blir kan bli fullvaccinerade, och det är väldigt glädjande. Vi ser också att våra extra insatser i Angered och Östra Göteborg ger resultat. Där ökar vaccinationsgraden i alla åldrar.”

11 augusti öppnade bokningen för personer födda 2004 och 2005. De kan själva boka tid på 1177.se. Ungdomar utan bank-ID, eller deras vårdnadshavare, kan ringa för att boka tid.

För att underlätta vid vaccinationstillfället ska man ha med sig en samtyckesblankett som kan laddas ned från 1177.se.  Finns det två vårdnadshavare ska blanketten vara underskriven av båda. Saknas blanketten gör vaccinatören en enkel mognadsbedömning på plats.

Sjukvård

Förvaltning Antal patienter covid-19,
11 augusti kl. 10:00
NU 7 personer varav 2 på IVA
SU 22 personer varav 2 på IVA
SiV 1 personer varav 0 på IVA
Skas 3 personer varav 2 på IVA
SÄS 5 personer varav 1 på IVA
Totalt 38 personer varav 7 på IVA

Sjukhusen i Västra Götaland har en fortsatt hög beläggning, vilket dock främst beror på andra vårdbehov än på pandemin.

Regional utveckling/kultur

Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2021-10-14 16:18