Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående vaccinationer mot covid-19

Det finns gott om vaccin mot covid-19, men alla som vill bli vaccinerade kan inte vaccineras samtidigt. Här kan du läsa vad som gäller för dig. Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens beslut gällande vilka grupper som ska prioriteras.

Du kan vaccinera dig hos valfri vaccinationsmottagning och det behöver inte vara på samma som du tagit en tidigare vaccindos. Antalet platser där du kan vaccinera dig kommer inte att vara lika många som tidigare. På länken nedan hittar du lediga tider och vaccinationsplatser. 

Hitta tid och plats för vaccination i Västra Götaland - vgregion.se

En satsning görs för att nå personer i alla åldrar från 16 år och äldre som ännu inte är vaccinerade. Speciellt fokus är på områden med låg vaccinationstäckning.

Vilka vaccinerar? Vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
Vaccin: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.

Som vaccinerad mot covid-19 räknas man när det gått 14 dagar efter sin andra dos vaccin. Därför är det mycket viktigt att alla som tagit en första dos även får en andra dos.

Den andra vaccindosen tas 4-7 veckor efter den första.

Vilka vaccinerar? Vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
Vaccin: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.

Du som är född 1991 eller senare och fick Modernas vaccin som första dos kan boka tid för din andra dos. Du kommer att få Pfizers vaccin som dos 2. 

Du som ingår i denna grupp får ett brev och en hälsodeklaration hemskickad från sjukhuset med ett erbjudande om en extra dos vaccin. Brevet ska tas med till vaccinationstillfället. Det ska ha gått minst åtta veckor efter dos två.

Vilka vaccinerar? Vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
Vaccin: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.

  • Du som bor på SÄBO inklusive korttidsboende

  • Du som har hemtjänst eller hemsjukvård beslutad av kommun.

  • Du som har LSS och dagverksamhet omfattas inte i denna grupp. Kommunen gör bedömningen om eventuella undantag. 

Vem vaccinerar? Kommuner och vårdcentraler i samverkan. 
Vaccin: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.
När? Dosintervallet mellan din andra och tredje dos ska vara minst fem månader.

Din vårdcentral kan kontakta dig och informera dig om hur du bokar tid för vaccination. Du kan själv boka tid hos valfri vaccinationsmottagning. Dosintervallet mellan din andra och tredje dos ska vara minst fem månader.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
Vaccin: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.

Du kan själv boka tid hos valfri vaccinationsmottagning. Dosintervallet mellan din andra och tredje dos ska vara minst fem månader.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
Vaccin: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.

Vaccination av personal inom kommunal omsorg inom SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård pågår.
 
Vaccination av viss vårdnära personal inom somatisk slutenvård samt på vårdcentraler pågår där det går att genomföra utan undanträngningseffekter.
 

Vaccination av barn 12-15 år genomförs i samverkan mellan skola och vaccinatörer. Vaccineringen kommer i första hand att ske i skolan. Vaccinationsstarten kommer att anpassas efter lokala förhållanden. Vaccination är frivillig och kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare.

För barn 12–15 år finns även möjlighet att vaccineras utanför skolorna hos valfri vaccinatör. Då ska en vårdnadshavare medfölja och skriftligt samtycke finnas från båda vårdnadshavarna.

Om barnet vill vaccineras men det saknas samtycke från samtliga vårdnadshavarex, kan vaccinationsmottagningen göra en individuell mognadsbedömning. Inom Västra Götalandsregionen görs mognadsbedömningen från och med det år barnet fyller 15 år.

Faktablad: Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (pdf)

Blankett för samtycke till vaccination av barn 12–15 år (pdf)

Blanketter på andra språk för samtycke till vaccination av barn 12-15 år

Vaccinatörer: Vårdcentraler och skolor i samverkan. Vid behov även av vaccinatörer som har fått vaccinationsuppdrag av Västra Götalandsregionen. 
Vaccin: Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty.

VGR arbetar nu med tidplan för övriga grupper och återkommer med besked om när nästa grupp kan få dos 3.


Senast uppdaterad: 2021-11-24 11:12