Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsarkiv vaccination

Samlade nyheter om vaccination Västra Götalandsregionen

 

Det är väldigt mycket som måste klaffa på vägen från att Västra Götalandsregionen (VGR) får en vaccinleverans från Folkhälsomyndigheten till att sprutan sätts i armen på en invånare.

– Den största utmaningen är små och osäkra leveranser. Ovanpå det kommer allt annat, som att vaccinet är känsligt vid förflyttning och kan skära sig som en bearnaisesås, säger Fredrik Fostvedt, logistiker på Sjukhusapoteket, VGR.

I den bästa av världar hade VGR fått gott om vaccin och vaccinatörerna kunnat beställa de mängder de önskar. Istället har vaccineringen från dag ett präglats av bristen på vaccin och de utmaningar det fört med sig.

– Hade vi obegränsat med vaccin så kunde vi öppnat en webbshop så att vaccinatörerna kunde beställa det vaccin de behöver. Då kunde de planera sin verksamhet och alla skulle varit nöjda, säger Fredrik Fostvedt.

Så känslig är hanteringen av covidvaccin | VGRfokus

Enligt VGR:s riktlinjer ska inget vaccin kasseras

Om vaccinatörerna snabbt måste använda en dos som inte kunnat ges till avsedd person ska dosen ges till någon annan. I första hand ska prioriteringsordning följas och de äldsta vaccineras först. I sista hand får man ge doser till personer i senare prioriteringsfaser, hellre än att vaccin kasseras. Om vaccinatören står i valet mellan att slänga doser och att vaccinera någon utanför fas 2, ska vaccinet användas till personen utanför fas 2.

Önskvärt är att vaccinatörerna planerat för att situationen kan uppstå, en reservlista underlättar prioriteringen. Det är den vaccinatör som vaccinerar dos 1 som också ansvarar för att planera för att dos 2 ges i rätt tid och med rätt vaccin.

Mer än varannan invånare (53,9 procent), 70 år och äldre, i Västra Götaland har fått en första dos vaccin mot covid-19. Bland de äldsta börjar vaccinationstäckningen bli mycket bra. Det visar statistik fram till och med vecka 14.

– Det går snabbt nu. Den här veckan, vecka 15, har drygt 60 000 doser skickats ut och nästa vecka lika många. Flera vårdcentraler vaccinerar nu listade patienter som är 65 år och äldre och inom några veckor kommer de flesta vaccinatörer att ha nått dit, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen delar det nationella målet om att alla födda 1956 och tidigare ska ha erbjudits vaccin senast 16:e maj.

Lägesrapport VGR: Födda 1956 och tidigare vaccineras nu i Västra Götaland | VGRfokus 

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 16 att leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som förra veckan. Även under vecka 16 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Kommun: 100
Sjukhus: 3 200
Vårdcentral: 56 800
Avtalad vaccinatör: 500

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 16 levereras endast enstaka doser.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. All personalvaccination är pausad tills vidare. Under vecka 16 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper som ingår i fas 2 och vilka ska vaccineras på sjukhusen.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 16 levereras preliminärt vaccin avsett för dos 2

Det är många som frågar sig varför vaccinet fördelas så som det gör i Västra Götaland.

Varför ligger exempel en vårdcentral längre fram än en annan och varför skiljer det sig åt?

Att fördela vaccin till flera hundra vaccinatörer är en avancerad logistisk operation och VGRfokus svarar här med hjälp av vaccinationskansliet några av de frågor som invånarna ställer sig.

Så fördelas vaccinet i Västra Götaland

Just nu pågår vaccination i fas två i Västra Götaland. Över 60 procent av invånarna som är 75 år eller äldre har fått en första dos vaccin mot covid-19 och nu närmar det sig lägre åldersgrupper i fas 2.

Är du född 1956 eller tidigare?

Inom de närmsta veckorna är det dags för dig som fyller 65 år eller är äldre att bli erbjuden vaccin mot covid-19, om du inte redan blivit det.

Håll koll på din vårdcentrals hemsida för när det är din tur att boka tid.

Hitta vård på 1177 Vårdguiden

Vaccination av 65 år och äldre igång

Under vecka 15 skickas preliminärt 60 600 doser vaccin mot covid-19 ut till vaccinatörer i Västra Götaland och det går till invånare som är 65 år och äldre. De vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna kommer att prioriteras.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kan vaccinera personer som är 65 år och uppåt i en högre takt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

– Med dessa leveranser kommer vi kunna jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner. Invånare i Västra Götaland kan känna sig trygga med att de får sitt vaccin.

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för
vecka 15 att kunna leverera ut drygt 60 000 doser, alltså knappt 10 000 färre mot tidigare vecka. Under vecka 15 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna
för fortsatt vaccination av äldre i fas 2.

Kommun: 1 000
Sjukhus: 5 300
Vårdcentral: 54 200
Avtalad vaccinatör: 100

Totalt: 60 600

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 15 levereras en mindre mängd
framförallt dos 2 samt enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. All vaccination av vårdpersonal är pausad tills vidare. Under vecka 15 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper som ingår i fas 2 och vilka ska vaccineras på sjukhusen.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 15levereras inget vaccin då all personalvaccination är pausad, med ett undantag för dos 2

VGR är i fas två och vaccinerar i åldersordning. Preliminärt ser vaccinleveranserna framöver något större och lite mer stabila ut.

– Det ger oss en utmärkt möjlighet att jämna ut de skillnader som uppstått mellan vårdcentraler och mellan kommuner, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Fler yngre behöver sjukhusvård för covid-19 | VGRfokus

Under vecka 14 kommer det mesta av vaccinet att fördelas mellan vårdcentralerna och sjukhusen för vaccination av äldre i fas 2.

Kommun: 452
Sjukhus: 21 038
Vårdcentral: 47 214
Avtalad vaccinatör: 36

Observera att planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 14 levereras en mindre mängd framförallt dos 2 samt enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. All vaccination av vårdpersonal är pausad tills vidare. Under vecka 14 levereras vaccin för vaccinering av medicinska riskgrupper över 65 år inom fas 2 vilka ska vaccineras på sjukhusen. Sjukhusens vaccin kommer också att användas för vaccination av äldre inom fas 2 då flera sjukhusgrupper avlastar vårdcentralerna i sitt område. Även personer med allergi som hänvisats till sjukhusen för vaccination ingår.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka flest doser för vaccination av äldre inom fas 2. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.  
De vårdcentraler som får Modernas vaccin avser enstaka doser, enligt rutinen för hantering av enstaka doser.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 14 levereras inget vaccin då all personalvaccination är pausad, med ett undantag för dos 2.

Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra.

– Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Fas fyra är den sista av faserna i VGR:s vaccinationsplan. Den följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och i fas fyra ingår vuxna från 18 år och som inte prioriterats i fas ett till tre. I Västra Götaland uppskattas fas fyra till cirka 800 000 personer och vaccinationer kan preliminärt starta i under juni.

–  När start kan ske för fas fyra är som vi tidigare sagt helt beroende på vaccintillgången. Vi vaccinerar fortsatt i fas två nu, understryker Kristine Rygge.

Hela listan – här är de externa vaccinatörer som vaccinerar invånare i fas fyra

Drygt var tionde invånare (10,8 procent ) i Västra Götaland har fått sin första dos vaccin. Bland de som är 85 år och äldre har 79,5 procent fått sin första dos och 34,5 procent i åldersgruppen har blivit fullvaccinerade visar Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 11. Under vecka 13 fortsätter VGR prioritera vaccinering av de äldsta i fas 2.

– Redan vid en dos ger de vaccin vi använder en bra effekt mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 och det är glädjande att se att vaccinationsviljan är så god i vårt län. Nu ökar vi dessutom vaccinationstakten i fas 2 i och med att vi kan använda AstraZenecas vaccin igen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

VGRfokus: Var tionde invånare har fått sin första dos

 

2021-03-30: Uppdaterad med fördelning av vaccin från Astra Zeneca.

Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 1 506
Sjukhus: 5 616
Vårdcentral: 34 908
Avtalad vaccinatör: 192

Observera att planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 13 levereras framförallt dos 2 samt
enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 13 levereras vaccin för vaccinering av medicinska riskgrupper över 65 år inom fas 2 (patienter som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys) vilka ska vaccineras på sjukhusen. Vaccination av sjukhuspersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Vårdcentralerna får precis som tidigare vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 13. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av vårdpersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 13 levereras enbart enstaka doser vaccin för vaccination av dos 2. Fortsatt vaccination av vård- och omsorgspersonal inom fas 2 återupptas preliminärt i maj.

Folkhälsomyndigheten beslutade idag att vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas för personer som är 65 år och äldre. Det innebär att vaccinatörer i Västra Götaland från och med i morgon fredag kan boka in fler personer i fas 2 för vaccination.

– Det är ett mycket glädjande besked, som innebär att vi nu kan öka takten i vaccinationen av personer 65 år och äldre i fas 2, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR.

Vaccinationen till personer under 65 är fortsatt pausad

Folkhälsomyndigheten beslutade idag att vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas för personer som är 65 år och äldre. Däremot är vaccinationen med Astra Zenecas vaccin fortsatt pausad för alla personer som är under 65 år, vilket även gäller dem som redan fått en första spruta. Folkhälsomyndigheten uppger att man följer kunskapsläget och uppdaterar rekommendationerna så snart de vet mer.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är trygga i att kontrollsystemet fungerat och det gjorts en grundlig analys av Astra Zenecas vaccin, säger Kristine Rygge.

Vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas i Västra Götaland

Information om fortsatt vaccination av Astra Zenecas vaccin till personer som är 65 år och äldre — Folkhälsomyndighetens webbplats

 

För personer som är prioriterade inom fas 1–3, som väljer att tacka nej till vaccination med erbjudet vaccin gäller följande: 

 • VGR kan inte ge möjlighet att välja vaccinsort.
 • De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas. Anledningen är att vaccinatörerna behöver vaccinera vidare inom prioriteringsfaserna för att arbetet ska fortlöpa enligt tidplan.
 • Personer som tackat nej har själv ett ansvar för att kontakta en vaccinatör när vaccinationerna av allmänheten startat (i fas 4) för att bli vaccinerad.

Västra Götalandsregionen kan inte välja vilket vaccin som regionen tilldelas för vaccinationer i Västra Götaland. Det finns därmed ingen garanti för att personer som tidigare avstått vaccin kommer att ha möjlighet att välja vaccin i ett senare skede.

Under fredagen kom besked om att Folkhälsomyndigheten förlänger dosintervallet upp till max sex veckor. De gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd så fördelarna med att ge fler personer en första dos överväger.  

– Den förändrade rekommendationen innebär att vi kommer kunna erbjuda en första dos vaccin till fler personer snabbare. Det är positivt, säger vaccinsamordnare Kristine Rygge. 

Under torsdagen gav europeiska läkemedelsmyndigheten EMA klartecken till att återigen börja använda AstraZeneca vaccin. Folkhälsomyndigheten kommer under nästa vecka att ta ställning till hur vaccinet kan användas i Sverige. Till dess rekommenderas fortsatt paus för användning av detta vaccin i Sverige och Västra Götalandsregionen följer denna rekommendation.

25 000 doser till vaccinatörer i Västra Götaland vecka 12 - VGRfokus

Observera att planen är preliminär och kan komma att ändras. Enligt den information som finns för leveranser vecka 12 är det Pfizer- BioNTechs vaccin som kommer att levereras.

Kommun: 4 110
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 20 634
Avtalad vaccinatör: 534

Kommuner: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 12 levereras framförallt dos 2 samt enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 12 levereras enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1 samt en mindre mängd för de allra äldsta i de medicinska riskgrupperna i fas 2 som ska vaccineras på sjukhusen. Vaccination av sjukhuspersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Vårdcentralerna får precis som tidigare vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 12. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av vårdpersonal som ingår i fas 2 är som
tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 12 levereras enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1. Fortsatt vaccination av vård- och omsorgspersonal inom fas 2 återupptas preliminärt i maj.

Folkhälsomyndighetens beslut att pausa vaccineringen med Astra Zenecas vaccin påverkar initialt denna och nästa veckas vaccinationer i Västra Götaland. Av de cirka 30 000 doser som Västra Götalandsregionen (VGR) skickat ut till vaccinatörerna i vecka 11 är knappt en tredjedel Astras vaccin.
Alla vaccinatörer i Västra Götaland har pausat alla vaccinationer med Astra Zenecas vaccin.

– Vi fortsätter vaccination av de äldsta i fas två under veckan med Pfizers och Modernas vaccin. Cirka en tredjedel av de doser vi skickat till vårdcentralerna denna vecka är Astras vaccin, säger Kristine Rygge vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

VGR följer Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets rekommendationer och inväntar nya besked.

VGR har vaccinerat med Astra Zenecas vaccin sedan vecka sex. Av de doser VGR hittills har skickat ut till vaccinatörerna i Västra Götaland är cirka en fjärdedel Astra Zenecas vaccin.

– Vi inväntar nu mer information från de nationella myndigheterna. Vaccinatörer i Västra Götaland bokar nu av de invånare som skulle vaccinerats med Astras vaccin denna vecka. Hur nästa vecka blir är ännu inte klart, säger Kristine Rygge.

Det är ännu för tidigt att kommentera hur vaccinationspausen påverkar VGR:s vaccinationsplan i sin helhet.

EMA, europeiska läkemedelsverket, som utreder biverkningarna, väntas komma med ett besked på torsdag.

– Vi förväntar oss mer information från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten under dagen som riktar sig till dem som redan är vaccinerade med Astra Zenecas vaccin, säger Kristine Rygge.

Beskedet om att pausa vaccinering med Astra Zenecas vaccin kom under tisdagsmorgonen. Några vaccinatörer i Västra Götaland hade då redan hunnit förbereda dagens vaccination genom att dra upp doser i sprutor. Detta vaccin har nu kasserats på grund av begränsad hållbarhet. Allt annat vaccin sparas i kylskåp. Astra Zenecas vaccin håller i sex månader i kylen.

VGR har uppmanat samtliga vaccinatörer att pausa vaccinering med vaccin från Astra Zeneca.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) har beslutat att pausa alla Astra Zeneca leveranser utifrån att EMA, det Europeiska läkemedelsverket, utreder frågan och väntas komma med besked på torsdag.

Samtliga vaccinatörer har fått informationen.

VGR följer information och beslut från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket noga.

Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas 

Västra Götalandsregionen har under mars inlett fas 2 i vaccinationen mot covid-19. Och först på tur är de allra äldsta. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Just nu rings de som är födda 1936 eller tidigare upp av sin vårdcentral och erbjuds tid för vaccinering.

Ungefär 43 800 invånare i Västra Götaland ingår i gruppen 85+ varav en hel del vaccinerats redan i första fasen där personer på särskild boende eller som har hemtjänst/hemsjukvård blivit vaccinerade.

Fas 2 pågår - nu har Sandor fått sin första dos | VGRfokus

Vecka 11 levereras nästan 30 000 doser ut till vårdcentralerna i Västra Götaland som därmed kan fortsätta vaccination av de äldsta. Nära 54 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 26 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka nio.

Det finns en tydlig vaccinationseffekt bland de äldsta, både vad gäller nya bekräftade fall och hur många äldre som behöver sjukhusvård.

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordning och i femårsintervall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när. De besked vi har nu kring hur många doser vi kommer att få är för osäkra. Men vi kommer att gå ut med information så fort vi vet, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Nära 30 000 nya doser till de äldsta under vecka 11 | VGRfokus

Observera att planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 3 222
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 26 626
Avtalad vaccinatör: 672

Totalt: 30 880

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 11 levereras framförallt dos 2 samt enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 11 levereras enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1. Vaccination av sjukhuspersonal som ingår i fas 2 flyttas framåt i tid - helt i enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Vårdcentraler: ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 11. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 11 levereras enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1. Fortsatt vaccination av vård- och omsorgspersonal inom fas 2 flyttas framåt i tid.

11 mars blev det känt att Danmark pausar vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Västra Götalandsregionen bevakar utvecklingen noga och följer Läkemedelsverkets bedömning.

Läkemedelsverket: ”I nuläget bedömer Läkemedelsverket inte att det finns tillräckligt stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte heller funnit skäl för indragning eller att avbryta vaccinationen. Bedömningen är att nyttan med vaccinet tydligt överstiger riskerna, myndigheterna fortsätter bevaka frågan.”

Läkemedelsverkets kommentar med anledning av rapporter om tromboembolism (blodpropp) efter vaccination med AstraZenecas vaccin

Nu finns en telefonlinje i Västra Götalandsregionen som svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19. Sedan starten för två veckor sedan har telefonerna ringt oavbrutet.
– Väldigt många ringer in bara för att få prata med någon en stund. Det finns väldigt mycket oro framförallt bland äldre. Samtalet till oss ger ändå en del svar som kan vara lugnande, säger Kim Aulin, samordnare för telefonlinjen.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Inom sjukvården märks att det blir färre äldre patienter. Andelen äldre sjukhusvårdade minskar och medelåldern på de som läggs in på sjukhus har gått från 69 år till 65 år.

– Vi tror det huvudsakligen beror på att  delar av den äldre befolkningen vaccinerats, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR.

Men inom sjukvården är trycket ändå högt. Under onsdagen fanns 289 inneliggande patienter varav 46 i intensivvård. Ungefär i nivå med när det var som värst förra våren.

– Vi hoppas och tror att kurvorna ska gå nedåt men det finns också exempel och indikationer från andra länder att vi går mot en tredje våg. Vi har två sätt att bromsa det förloppet, dels genom att följa förhållningsregler och restriktioner, dels genom vaccinationer. Vi måste hjälpas åt genom de båda sätten att hejda en tredje våg, säger Ann Söderström.

Fas 2 inledd för de äldsta

Efter att AstraZenecas vaccin blev godkänt för alla över 18 har VGR ökat takten i vaccineringen av de äldsta. Nu kommer invånare, 85 år och äldre, bli kontaktade av sin vårdcentral för att erbjudas vaccination.

Men det råder fortfarande vaccinbrist och det gäller hela Sverige som endast fått en tredjedel av de vaccinmängder som utlovades innan årsskiftet. I och med vecka 10 kommer VGR ha skickat ut över 230 000 vaccindoser.

– Med dagens vaccintillgång kommer det dröja flera veckor innan vi kommer ner i åldrarna i fas 2. Vi skulle kunna vaccinera dubbelt så snabbt om vi hade mer vaccin. I Västra Götaland har vi god kapacitet för att vaccinera men tillgången på vaccin bromsar vaccinationstakten, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

VGRfokus: Fortsatt högt tryck på vården - skärpta råd förlängs

Nästa vecka levereras preliminärt 49 400 doser till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Främst är det vårdcentralerna som får vaccin och kan påbörja vaccination av personer som är 85 år.

Under torsdagen kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över 18 år. Det innebär att Västra Götalandsregionen kan öka takten i vaccineringen av de allra äldsta.

– Det är jättegoda nyheter. Vi förväntar oss att alla i fas 1 har fått sin första dos inom denna eller nästa vecka. Nästa vecka kommer allra största delen vaccin gå till nya personer i fas 2 och vi börjar med de allra äldsta, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

VGRfokus: Nu ska de äldsta i fas två börja vaccineras

Den 4 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att de ändrat sin rekommendation kring AstraZenecas vaccin, vaccinet rekommenderas nu till alla över 18 år.

Västra Götalandsregionen välkomnar beskedet eftersom det innebär att vi nu kan arbeta mer effektivt med alla tre godkända vaccin.

VGR ser nu över fördelningen av vaccin utifrån de nya rönen och återkommer med besked om aktuella leveranser så snart som möjligt.

I och med vaccinleveranserna vecka 9 kommer alla vårdcentraler i Västra Götaland ha fått vaccin till fas 1. Det vaccin som skickas ut till vårdcentralerna kommer användas till personer med hemtjänst och deras hushållskontakter i fas 1.

VGRfokus: Nu ska resten av vårdcentralerna få vaccin till fas 1

Observera att planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 4 044
Sjukhus: 186
Vårdcentral: 23 850
Avtalad vaccinatör: 6 800

Totalt: 34 880 doser

Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Kända fuskare får vänta på sin andra dos

– Vi befinner oss fortfarande i fas ett och har kommit långt i att vaccinera på särskilda boenden (SÄBO) där väldigt många nu har fått sin andra dos. Vi har också kommit långt med att vaccinera vårdpersonal i kommunerna och viss personal på sjukhusen. Däremot har vi en del kvar bland de med hemtjänst och deras vuxna hushållskontakter, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Glidningar mellan faser

Eftersom det finns tre vaccin tillgängliga och ett av dom, Astra Zenecas, inte får ges till personer över 65 år är det en glidande övergång till fas två vilket gör att man vaccinerar vissa grupper i fas 2 parallellt med fas ett.

Kristine Rygge förklarade att det kommer att finnas glidningar mellan alla fyra faser i vaccinationsplanen och att det idag inte går att utlova några exakta datum för start av olika faser så länge det råder nationell vaccinbrist.

– Det finns ingen försening hos oss som organisation utan vi vaccinerar med det vaccin som kommer in. Alla gör sitt yttersta. Vi är trygga i vårt arbete och invånarna kan också vara trygga med att när det är deras tur så kommer de får reda på det, säger Kristine Rygge.

VGRfokus: Tredje våg eller inte? -”Följ förhållningsreglerna”

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 6 har 66 324 vaccinationer genomförts i Västra Götaland. 3,8 procent av invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin, 1,0 procent har fått två doser. Nästa vecka planerar VGR skicka ut 34 220 doser till vaccinatörerna.

– Vi är i fas ett i Västra Götaland, vi har kommit väldigt långt på våra särskilda boenden, en hel del har fått sin andra dos och är färdigvaccinerade. Vi har också vaccinerat över hälften av kommunal vård- och omsorgspersonal, och en hel del med hemtjänst och hemsjukvård, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

– Vi behöver mer vaccin till personer som har hemtjänst och hemsjukvård, nästa vecka kommer vi skicka ut vaccin till en hel del vaccinatörer för att komma vidare med den gruppen.

VGRfokus: Så ser nästa veckas vaccinationsplan ut

Lokalerna, kunskapen och personalen finns.  I Trollhättan har flera vårdcentraler gått samman och skapat en effektiv organisation för vaccineringen mot covid -19.

– Vi kunde varit färdiga med fas ett för länge sedan om vi bara haft mer vaccin, säger Amira Donlagic, chef för Närhälsan Källstorp, en av de samverkande vårdcentralerna.

VGRfokus: Så vaccinerar vårdcentralerna

Så här fördelas vaccinet till vårdcentraler inom Västra Götaland

 • Vaccinet är en färskvara som måste levereras och hanteras skyndsamt.

 • I december fick Sverige besked om att betydligt större antal doser skulle skickas till oss – stort antal doser på kort tid.

 • I januari blev det uppenbart att tillverkarna inte kunde leverera den mängd vaccin som var sagt.

 • Den fördelning som skedde de allra första veckorna i januari, då någon vårdcentral fick många doser, var inte helt strukturerad, vi fördelade då snabbt till enheter som var beredda att ta emot. Ett antal personer utanför fas 1 fick en första dos vaccin som nu behöver följas upp med en andra dos.

 • Vaccinbristen i januari återspeglar sig fortsatt eftersom de som fått första sprutan behöver få den andra sprutan inom ett givet tidsintervall.

 • Fördelningsprincipen inom Västra Götaland utgår från ålder.

 • I fas 1 som vi fortfarande befinner oss i är de äldsta prioriterade. De vårdcentraler som har flest listade äldre (85+) har prioriterats för leveranser.

 • Eftersom inget vaccin får skickas tillbaka (p g a hållbarhet) och inget vaccin heller får kasseras, så har vårdcentralerna ibland behövt att använda vaccinet till andra personer inom fas 1 i första hand, och till personer i fas 2 i andra hand.

 • Prioriteringsfaserna kan behöva vaccineras parallellt då ett vaccin endast kan ges till personer under 65 år, och även har ett längre intervall mellan dos 1 och 2.

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.

Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och COVID-19 Vaccine Moderna används framför allt till äldre, medan COVID-19 Vaccine AstraZeneca, som inte rekommenderas till personer över 65 år i nuläget, används för att vaccinera främst vård och omsorgspersonal. Vaccineringen utförs av flera olika vaccinatörer runt om i Västra Götaland. 
 
– Att vaccinera sig är frivilligt. Men vid sidan om att följa myndigheternas råd och rekommendationer är vaccin ett av de viktigaste verktygen för att bromsa covid-19-pandemin. VGR vaccinerar med tre godkända vaccin som är utvärderade avseende både säkerhet och effekt. Alla tre vaccin ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR. 

Läs hela texten: Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin

Västra Götalandsregionen fortsätter att vaccinera i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Just nu får boende på särskilt boende i Västra Götaland sin andra dos vaccin. Det är tillgången på vaccin som begränsar vaccinationstakten.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Enskilda personer har smitit före och fått vaccination mot covid-19 trots att det inte är deras tur. Det har Göteborgs-Posten avslöjat. Personer som tillhör fas 4 har använt en länk till en bokningssida som endast är avsedd för vård- och omsorgspersonal och därmed kunnat vaccinera sig.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Västra Götalandsregionen följer händelseutvecklingen mycket noga och följer fortsatt Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om Astra Zenecas vaccin

Under covid-19-pandemin passar bedragare på att försöka lura människor att de kommer från vården. Därför är det viktigt att känna till följande för att minska risken att bli lurad.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen är prio ett i väntan på att mer vaccin levereras till Västra Götalandsregionen.

– Vi är fortfarande i fas ett där vi vaccinerar personer på kommunernas särskilda boenden, de som har hemtjänst/hemsjukvård och deras hushållskontakter, personal inom kommunal vård och omsorg och viss personal på sjukhusen. Vi hoppas vara klara med fas ett i slutet av februari, men det beror på vaccintillgången, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

När fas ett är klar och det finns tillräckligt med vaccin för att börja vaccinera i fas, två kommer de som är 85 år och äldre att bli uppringda av sin vårdcentral med erbjudande om att boka tid. När det är dags kommer övriga i fas två att bland annat kunna boka tid via telefon eller webb.

VGRfokus: Smittspridningen i kritiskt läge - så kan den bromsas

Vaccinationerna fortsätter i Västra Götaland och enligt besked från Folkhälsomyndigheten väntas Västra Götalandsregionen nästa vecka få leverans av samtliga tre godkända vaccin.

Läs artikeln i VGRfokus

Minskade leveranser av vaccin gör att de få doser som VGR får de närmaste veckorna behövs för att alla i fas ett ett ska få sin första vaccindos. Det innebär att personer i fas två, de som är 70 år och äldre, kan få vänta längre än planerat.

När det så småningom blir dags att boka vaccination kan man göra det antingen via webben eller genom att ringa sin vårdcentral.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Vaccinationsviljan är god i Västra Götaland, många står på kö för att få vaccinera sig men för närvarande råder brist på vaccin. VGR skickar vidare allt vaccin som man får till de som utför vaccinationerna och fram till och med vecka 4 hade 47 650 doser skickats ut. Vaccineringen pågår fortfarande i fas 1 och fas 2 kommer påbörjas så fort det finns tillräckligt med vaccin.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Pressträff - läget i Västra Götaland den 27 januari

Tillgången till vaccin är den största flaskhalsen för Västra Götalandsregionen. Kommer tillräckligt med vaccin kommer även vaccineringen gå enligt plan och allmänheten börja vaccineras innan sommaren. Det är beskedet från VGR:S vaccinationssamordnare Kristine Rygge som går igenom vaccinationsläget januari 2021.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Drygt 35 000 doser av Pfizers vaccin har hittills levererats ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Nu är det dags att börja leverera nästa vaccin, Moderna. Inledningsvis har en mindre sändning av Modernas vaccin gått ut till nio vårdcentraler i Västra Götaland. Det är en förhandstest i liten skala av hur det kommer att fungera när VGR får tillgång till vaccin från fler leverantörer än nuvarande Pfizer.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Från vecka 3 och en tid framöver kommer Sverige att få färre leveranser av Pfizers vaccin mot covid-19 än planerat. Antalet doser som levereras till VGR för vecka tre, se länk FoHM, är färre på grund av färre leveranser från Pfizer till Sverige. Därmed justeras planeringen av vaccineringen något denna vecka. Bland annat att VGR denna vecka vaccinerar dem som redan fått dos ett och övriga personer i fas ett.

Vaccinering mot covid-19 fortsätter som planerat och över 35 000 doser har levererats ut från Västra Götalandsregionen. Denna vecka ges dos två till de äldre som var först ut och vaccinering av personer med hemtjänst inleds.

– Samarbetet kring vaccinationen fungerar mycket bra hela vägen ut till att patienten får ett stick i armen. Vi har planerat sedan tidigt i höstas och allt vaccin som kommer till Västra Götaland når invånarna på ett effektivt och säkert sätt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Först ut den 27 december i fas 1 var äldre personer på särskilda boenden samt deras hushållskontakter. Under förra veckan utökades vaccinationen till kommunal vård- och omsorgspersonal samt utvald sjukhuspersonal som fick sin första dos.

Nu påbörjas vaccination av personer med hemtjänst och deras hushållskontakter.

– Den här veckan börjar vi ge dos nummer två till de första patienterna i fas 1. Sen fortsätter vi med fas 2, som inkluderar medicinska riskgrupper och alla som är 70 år och äldre. Vi presenterar en plan för deras vaccination inom kort, säger Kristine Rygge.

Ny information om vaccination uppdateras kontinuerligt på 1177.se.

Med start idag (13/1 2021) påbörjas fördelning av vaccin mot covid-19 till kommunal och regional vårdpersonal i Västra Götaland. Det berättade Kristine Rygge, vaccinsamordnare Västra Götalandsregionen, på tisdagens pressträff om covid-19-läget i länet.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Inom kort startar även vaccination av kommunal vård- och omsorgspersonal.

Det går ännu inte att boka tid för vaccination via vårdcentral.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka grupper som ska prioriteras. När de första grupperna är säkrade sina två doser går vi vidare med nya grupper. Så fort det blir dags går vi ut med information om hur det ska gå till, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Ny information om vaccination mot covid-19 uppdateras kontinuerligt på 1177.se.

I söndags, 27 december, inleddes vaccineringen mot covid-19. Över 400 doser vaccin gavs på fem äldreboenden i Göteborg.

– Under veckan fortsätter vaccineringen på särskilda boenden i Göteborg samt på särskilda boenden i Bohuslän och Skaraborg, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Ny information om vaccination mot covid-19 uppdateras kontinuerligt på 1177.se. Där går det bland annat att läsa om vilka som vaccineras först och hur det går till. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

99-åriga Rosa en av de första att vaccineras i Västra Götaland. 

Läs hela artikeln i VGRfokus


Senast uppdaterad: 2021-04-20 16:40