Ledamöter SFP

Ordförande

Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen

Ersättare

Dag Hultefors, Region Halland

Kommuner och landsting

 • GunMarie Stenström, Region Halland
 • Stefan Bengtsson, Region Halland
 • Elisabeth Falkhaven, Region Halland
 • There Stoltz, Region Halland
 • Eva Borg, Kungsbacka kommun
 • Gunilla Levén, Västra Götalandsregionen
 • Alex Bergström, Västra Götalandsregionen
 • Aylin Fazelian, Västra Götalandsregionen
 • Martin Carling, Kommunalförbundet Fyrbodal
 • Marina Johansson, Göteborgs stad

Arbetsmarknadens organisationer

 • Gabor Hajdu Rafis, Unionen
 • Catarina Eng, Kommunal
 • Jan Landström, LRF
 • Tina Ehn, VGR

Länsstyrelser

 • Cecilia Engström, Länsstyrelsen Halland
 • Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen Västra Götaland

Försäkringskassan

 • Maria Öystilä, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

 • Anders Paulsson, Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskola

 • Alexandra Krettek, Högskolan i Skövde

Näringsliv

 • Ingemar Fredriksson, Företagarna

Intresseorganisationer och föreningar

 • Lotta Forslind, Coompanion
Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01