Möteshandlingar

Här publiceras möteshandlingar inför strukturfondspartnerskapets sammanträden 2018.

Senaste möte: 1 juni 2018

Möteshandlingar

 

Presentationer:

Föregående möten:

Prioriteringsmöte 23 mars 2018

Prioriteringsmöte 6 december 2017

Strategidagarna 31 aug - 1 sept 2017

Prioriteringsmöte 2 juni 2017

Sammanträde 9 februari 2017

Prioriteringsmöte 9 december 2016

Strategidagar 8-9 september 2016

Prioriteringsmöte 3 juni 2016

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01