Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gränsöverskridande möjligheter – en praktisk guide till Interreg, 5 april

Den 5 april anordnade Västra Götalandsregionen (VGR) en konferens om Interreg för att informera aktörer i regionen om möjligheterna som finns inom EU:s gränsöverskridande program. Dagen var en stor succé och hade närmare 100 deltagare. VGR:s regionutvecklingsdirektör, Fredrik Adolfsson, öppnade dagen och i sitt tal betonade han vikten av att jobba över gränser för att lösa de problem samhället står inför.

Med på dagen fanns även Maria Eriksson från Näringsdepartementet. Maria menade att internationellt samarbete länge varit en prioritet hos regeringen där Interreg utgör en viktig del. Trots betydande resurser inom programmen råder det en låg kunskapsnivå och kännedom om Interreg. Något denna dag försökte förändra genom att bjuda in brett och informera om intressenter om möjligheterna inom Interreg.

Andreas Catoni och Hans-Åke Persson kontaktpersoner för Interreg på Västra Götalandsregionen presenterade hur EU:s gränsöverskridande samarbeten vuxit fram sedan mitten på 1900-talet till det vi ser idag. Västra Götaland berörs av 5 Interreg-program:

-        Nordsjön

-        Östersjön 

-        Öresund-Kattegatt-Skagerrak

-        Sverige-Norge

-        Europe

Samtliga program ovan plus URBACT, hade representanter närvarande under dagen. På eftermiddagen hölls det föreläsningar om var och ett av de 6 programmen. Deltagarna hade även en möjlighet att boka möten med representanter från programmen något flera tog till vara på.

Presentationer från dagen:

Program för dagen

Andreas Catoni, Interreg då och nu

Maria Eriksson, Hans-Åke Persson, Paul Nemes, Från europeiska strategier till västsvensk tillväxt

Lillemor Lindberg,  Finansiering från EU-fonder för att utveckla verksamheten

Jesper Jönsson och Andreas Catoni, Interregprojekt principiellt och praktiskt

Maria Eriksson, Interreg Europe

Jesper Jönsson, Interreg Nordsjön

Maud Nässén, Interreg Sverige Norge

Erik Johansson, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Paul Nemes, Interreg Östersjön

Niels Boye, URBACT

För mer information eller frågor vänligen kontakta:

Andreas Catoni, andreas.catoni@vgregion.se

Hans-Åke Persson, hans-ake.persson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01