Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobiliseringsmöte Digitalisering, 23 mars Vänersborg

Den 23 mars anordnade strukturfondspartnerskapet Västsverige ett Mobiliseringsmöte Digitalisering på Folkets Hus i Vänersborg. Syftet med mötet var att mobilisera aktörer som är intresserade av att driva eller delta i projekt i socialfondens programområde 2, det vill säga öka övergången till arbetsmarknaden med fokus på unga och individer långt ifrån arbetsmarknaden. Evenemanget blev en stor succé med över 100 deltagare. Det kommer bli ett uppföljningsmöte den 9 maj. Då finns tillfälle att diskutera ytterligare projektidéer.

Alex Bergström (S), ledamot i strukturfondspartnerskapet och regionråd välkomnade deltagarna till mobiliseringsmötet. Alex förklarade Strukturfondspartnerskapets roll i att prioritera bland inkomna ansökningar samt partnerskapets önskan att se breda samverkansprojekt som kan bidra till strukturförändrade insatser. Därför var det extra kul att se en så bred förankring på plats från privat sektor, offentlig sektor och social ekonomi. Till sommarens utlysning ser man gärna att projekten inkluderar element av digitalisering för att lyfta målgruppen och stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Under dagens fanns det talare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa som gav deltagarna en bild av målgruppen och deras behov. Talarna enades i att det krävs individanpassade lösningar för att nå målgruppen som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

På plats fanns även tre ESF-finansierade projekt: Spel som etableringsverktyg, Arbets och leva i väst och Effektbutiken. Samtliga projekt pratade om hur man kan jobba med målgruppen och inkludera element av digitalisering. Ett exempel var projektet Effektbutiken som genom en pedagogisk lärandeprocess lär sina deltagare att hantera e-handel och använda internet som en plattform för att bedriva verksamhet.

Martin Gellerstedt från Högskolan Väst presenterade möjligheterna som digitalisering skapar. I linje med vad tidigare talare menade Martin att digitalisering erbjuder just möjligheten att skapa individualiserade lösningar. Digitaliseringen kommer att ändra arbetsmarknaden, det händer redan nu, det viktiga är att offentliga aktörer hänger med i utvecklingen. Deltagarna på mötet sitter både på kunskapen och mandatet för att skapa en förändring. Tillsammans kan vi lösa denna utmaning och föra dessa individer närmare arbetsmarknaden. Ett budskap som resonerade väl med Inam Alghols från Support Group Restad gård tal. Inam pratade om att det är viktigt att ge nyanlända en chans så att de får visa sin kapacitet och styrka. Tillsammans kan vi skapa ett bättre samhälle.

För kännedom så kommer det bli ett uppföljningsmöte den 9 maj. Det finns möjlighet att komma med inspel om ytterligare projektideer senast den 24 april. Vänligen kontakta sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet Västsverige, kontaktuppgifter finner du nedan.

Material:

Presentationer för dagen

Anteckningar från förmiddagens föredrag

Anteckningar från eftermiddagens workshops

Deltagarlista

Kontaktuppgifter:

Cecilia Nilsson, cecilia.v.nilsson@vgregion.se

Josef Gustafsson, josef.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01