Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nulägesrapport Interreg Sverige Norge

Den 15 september stängde höstens utlysning. Då hade det inkommit totalt sju ansökningar om stöd till projekt.

Dessa projekt har lämnat in ansökan:

  •  Fokus fred – 300 årsmarkering av karolinernas fälttåg
  •  Skoglig anpassning för ett ändrat klimat
  •  Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste
  •  VM-rally över gränsen
  •  GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning
  •  Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen
  •  TROJAM-3DC Trøndelag-Jämtland 3D Center
  •  eTeam för välfärdstekonologi

Ansökningarna fördelade sig ganska jämnt över våra insatsområden, Innovativa miljöer, Små och medelstora företag, Natur och Kulturarv och Sysselsättning.

Anspråket på stödmedel i denna utlysningsomgång var totalt 2 753 132 EURO.

Hittills har programmet förbrukat 61% av budgeten. 78 projekt är igångsatta, varav 25 är förstudier.

Vad händer nu? Nu sker en beredning av projekten inför styrkommittémötena som sker i slutet av november. Styrkommittéerna prioriterar projekten. Information om utfallet av prioriteringar kommer senare i höst.

Nästa utlysning: Nästa utlysningsperiod är mellan den 15 januari till den 15 februari. För mer information om kommande utlysning besök Interreg Sverige Norge hemsidan, här.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01