Sektorsprogrammen och andra program

Sektorsprogrammen är ofta tematiska och bedrivs transnationellt, vilket innebär att projekten involverar aktörer från flera europeiska länder. Kraven är ofta höga på innovation och beviljade projekt förväntas ha ett tydligt mervärde för hela Europa. Det ska finnas en klar nytta av att utföra projektet på europeisk nivå.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01