Havs och fiskeriprogrammet

Programmet består av stöd och ersättningar för att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske i Sverige.

 Vad är programmet?

  • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Sex områden är prioriterade i havs- och fiskeriprogrammet

  • Prioritering 1: Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
  • Prioritering 2: Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
  • Prioritering 3: Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
  • Prioritering 4: Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.
  • Prioritering 5: Främjande av saluföring och beredning.
  • Prioritering 6: Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.

Inom varje prioritering finns olika stöd att söka, läs mer om Fiskeristöd 2014-2020 på Jordbrukverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01