Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

EU:s landsbygdsprogram syftar till:

  • Att utveckla landsbygden genom stöd och ersättningar
  • Främja en bättre miljö och hållbar utveckling
  • Aktiva bönder som ger öppna marker och betande djur
  • Modern landsbygd

I landsbygdsprogrammet ingår insatser som:

  • Företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar
  • Bredband
  • Stöd till jordbruket
  • Projektstöd i olika former
  • Lokalt ledd Utveckling

Var kan jag hitta mer information?

För mer information om programmet och ansökningsförfarande besök Länsstyrelsen Västra Götalands läns hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01