Interreg Sverige-Norge

Interregprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Här kan du läsa om aktuella utlysningar för interregsprogram mellan Sverige och Norge.

Ansökningsomgång sju har nu stängts. Nästa ansökningsomgång är öppen mellan 15 augusti och 15 september, 2018.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Sverige-Norges hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01