Samtal Europa: EU i den svenska valrörelsen

Det eller de partier som bildar regering i höst kommer att representera Sverige i förhandlingar om beslut i EU, som när de antas blir till svenska lagar. Detta innebär att riksdagsvalet den 9 september också är ett EU-val. Kom och diskutera EU i den svenska valrörelsen med oss!

En ny studie från Lunds universitet visar att invånare har ytterst små chanser att bilda sig en uppfattning om hur riksdagspartier ställer sig till frågor som beslutas gemensamt i EU. Dessa frågor brukar oftast anses vara typiskt "svenska valfrågor", så som sjukvård, försvar, migration och miljöfrågor.

Tillsammans med de västsvenska riksdagsledamöterna Johan Büser (S) och Maria Plass (M) kommer vi att diskutera hur EU-perspektivet tas om hand i den svenska valrörelsen. Vi kommer även att höra hur riksdagen arbetar med EU-frågor, och särskilt EU-nämndens roll där de båda är ledamöter.

När: Fredag den 31 augusti, kl. 08.00-09.00 (vegetarisk frukost från kl. 07.45)

Var: Lunchrummet på VGR:s kontor, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Anmälan: Maila irma.ganibegovic@vgregion.se senast den 28 augusti

 #samtaleuropaVG

Välkomna!