Om oss

Västra Götalandsregionen är en aktiv aktör i det Europeiska samarbetet, vilket speglas i många olika sammanhang. Den grundläggande ambitionen är att vara drivande i de frågor och sammanhang som har betydelse för Västra Götalands utveckling.

Västra Götalandsregionens roll i EU

Att skapa arenor och kontaktytor för relevanta partners i Västra Götaland är en viktig uppgift liksom att säkra smarta kommunikationsflöden mellan aktörer i Västra Götaland. Kunskap om EU är också en uppgift som vi sätter stor vikt vid.

  • Gemensamt påverkansarbete

Beslut i Bryssel blir beslut som påverkar oss i Västra Götaland. Därför ska vi vara med och påverka utvecklingen i relevanta frågor. Detta gör vi i olika konstellationer och former tillsammans med aktörer i Västra Götaland, men även med andra aktörer i Sverige och i Europa. 

  • Information och utbildning

Kunskap och utbildning i EU-frågor är avgörande för att bedriva ett utvecklingsarbete. Västra Götalandsregionen arrangerar löpande utbildningssatsningar och konferenser/seminarier på området. 

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01