Brysselkontoret

Brysselkontoret är Västra Götalandsregionens förlängda arm på plats i Bryssel. Kontorets uppgift är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till att uppfylla VGR:s mål. Det sker genom att omvärldsbevaka, delta i policyprocesser, genom strategisk påverkan samt skapa goda kontakter i Bryssel. Vi är också tjänstepersonsstöd till politiken och Koncernkontoret på plats i Bryssel.

Fokusområden

De frågor vi bevakar och driver är främst kopplade till VGR:s regionala utvecklingsuppdrag. En utgångspunkt för Brysselkontorets arbete är Västra Götalandsregionens mål och styrdokument, som exempelvis externa påverkansagendan och utvecklingsstrategin VG2020. De prioriterade områdena för Brysselkontoret är:

Introduktionsfilm om Brysselkontoret

Medarbetare och ansvarsområden

Brysselkontoret har fyra ordinarie medarbetare och en praktikant.

  • Robert Casinge - kontorsansvarig för Brysselkontoret
  • Katrin Urbäck - regionutvecklare och ansvarig för sammanhållningspolitik och miljö
  • Andrea  Lagundzija - regionutvecklare och ansvarig för forskning & innovation
  • Melissa Frödin - regionutvecklare och ansvarig för transport & infrastrukturfrågor samt Nordsjökommissionen

Kontaktuppgifter

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök och är relationsskapare för VGR:s personal, kommuner och övriga intressenter.

Studiebesök i Bryssel

Vi finns på Twitter!

Följ oss på Twitter för nyheter och information om vårt arbete @RegionVästraGötaland

Brysselkontoret rapporterar

Enligt en ny opinionsmätning ökar stödet för EU i Europa. I snitt tycker 60 procent av de 27 000 tillfrågade EU-medborgarna att deras land fått fördelar av ett medlemskap. Det är en markant ökning sedan 2011, då bottennoteringen låg på 47 procent.

Europeiska kommissionen har presenterat En ny agenda för forskning och innovation. Ambitionsnivån är hög. Genom ökade anslag och nya åtgärder ska Europa bli världsledande inom viktiga industrisektorer.

I veckan blev initiativet DiscoverEU klart som ger cirka 15 000 18-åringar i Europa möjligheten att resa gratis med Interrail-pass i sommar. Ansökan öppnar den 12 juni och stänger den 26 juni 2018.

EU-nyheter från Sverige

Diskussioner om regionala prioriteringar och fondsamordning i sammanhållningspolitiken 2021-2027
Torsdag den 16 maj anordnade Europeiska Regionkommittén ett samtal med regionala och lokala aktörer om strategiska prioriteringar och fondsamordning inom sammanhållningspolitiken inför nästa programperiod (2021-2027). Syftet var att få inspel till ett kommande yttrande av Regionkommittén om hur man kan designa regionala utvecklingsstrategier för att bäst stötta europeiska målsättningar och implementering av sammanhållningspolitiken, utan att förlora den regionala dimensionen.
Informellt möte mellan stats- och regeringscheferna i Sibiu, Rumänien
Den 9 maj i år träffades EU:s stats- och regeringschefer i Sibiu, Rumänien, för ett informellt möte i Europeiska rådet. Syftet med mötet var att diskutera EU:s framtid och de strategiska planerna för unionen de kommande fem åren. På agendan stod bland annat frågor som säkerhet, klimat, migration och konkurrenskraft.
Save the date: Västsvenska EU-konferensen 3-4 oktober 2019
Den 3-4 oktober i år hålls den 17:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Göteborg. Temat för i år är ”Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?”
Samtal Europa
Fjärde söndagen i maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Som en upptakt till det håller Västra Götalandsregionen ytterligare en omgång av Samtal Europa, denna gång i form av en paneldebatt med svenska kandidater till Europaparlamentsvalet. Debatten kommer att fokusera på frågor som är viktiga för Västsverige under den kommande mandatperioden och äger rum på Södra Hamngatan 37-41 mellan kl. 08:00-09:15 den 26 april.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Besöks- och postadress

Region Västra Götaland Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
1000 Brussels
BELGIUM

Närmsta Metro-station: Trone (Troon).
Karta och vägbeskrivning till Rue du Luxembourg 3

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01