Aktuellt från Brysselkontoret

Nedan publiceras aktuella nyheter från Brysselkontoret.

Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på dagens Samtal Europa vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation. Inför arbetsprogrammet 2018-2020 arrangeras informationsdagar för att sprida kunskap om vilka projekt det är som kan söka pengar och för att hjälpa aktörer att hitta nya samarbetspartners.

Att dela tar dig längre! Den här veckan, 16-22 september, arrangeras European Mobility Week som är ett initiativ för att inspirera till nya transportsätt. Årets tema är ren, delad och uppkopplad rörlighet, och syftar till att belysa möjligheten att dela bil, eller till och med cykel, med andra.

Igår, den 13 september, höll kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt State of the Union-tal och framhöll att ”the wind is back in Europe’s sails”. Ekonomin är på uppgång och EU ska ta chansen att skapa en mer sammanhållen, starkare och mer demokratisk union.

EU-nyheter från Sverige

State of the Union 2018
I dag, den 12 september, höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga State of the Union-tal för Europaparlamentet i Strasbourg. Talet fokuserade till stor del på vikten av att enas som en gemensam europeisk kraft för att stärka EU både innanför och utanför unionens gränser.
Pågående förhandlingar kring EU:s långtidsbudget
Förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027 är i full gång med målsättningen satt av den Europeiska kommissionen och Europaparlamentet att nå en överenskommelse innan maj 2019. Ambitionen att få ministerrådet att komma överens om en budget på mindre än ett år är dock mycket ambitiös och kan jämföras med de 39 månaderna det tog att förhandla fram den nuvarande budgeten.
The European Week of Regions and Cities den 8-11 oktober
Den 8–11 oktober äger The European Week of Regions and Cities (EWRC) rum i Bryssel. Syftet med dagarna är att belysa städer och regioners roll och möjligheter i en europeisk kontext.
Seminarium om Framtiden för ett sammanlänkat Europa den 27 september
Den 27 september arrangerar Västra Götalandsregionen ett seminarium om den framtida fonden för ett sammanlänkat Europa i Europaparlamentet. Seminariet sker inom ramen för STRING-samarbetet och syftet är att diskutera hur fonden bör utformas och vilka strategiska infrastrukturprojekt som bör prioriteras. Detta sker tillsammans med europaparlamentariker samt representanter från Europeiska kommissionen och medlemsstaterna.
Vänregionmöte
Under dagarna tre 8–10 augusti hölls det årliga vänregionmötet mellan Västra Götalandsregionen, norska Östfold fylkeskommun och danska Region Nordjylland. Huvudtemat för årets möte var maritima frågor samt Västerhavsveckan – som i år firade 10-årsjubileum.