Politiker med internationella uppdrag

Politiker från Västra Götaland representerar Västra Götalandsregionen och befolkningen i länet i många av EU:s nätverk och andra internationella samarbeten.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01