Nulägesrapport Interreg Sverige Norge

Den 15 september stängde höstens utlysning. Då hade det inkommit totalt sju ansökningar om stöd till projekt.

Dessa projekt har lämnat in ansökan:

  •  Fokus fred – 300 årsmarkering av karolinernas fälttåg
  •  Skoglig anpassning för ett ändrat klimat
  •  Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste
  •  VM-rally över gränsen
  •  GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning
  •  Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen
  •  TROJAM-3DC Trøndelag-Jämtland 3D Center
  •  eTeam för välfärdstekonologi

Ansökningarna fördelade sig ganska jämnt över våra insatsområden, Innovativa miljöer, Små och medelstora företag, Natur och Kulturarv och Sysselsättning.

Anspråket på stödmedel i denna utlysningsomgång var totalt 2 753 132 EURO.

Hittills har programmet förbrukat 61% av budgeten. 78 projekt är igångsatta, varav 25 är förstudier.

Vad händer nu? Nu sker en beredning av projekten inför styrkommittémötena som sker i slutet av november. Styrkommittéerna prioriterar projekten. Information om utfallet av prioriteringar kommer senare i höst.

Nästa utlysning: Nästa utlysningsperiod är mellan den 15 januari till den 15 februari. För mer information om kommande utlysning besök Interreg Sverige Norge hemsidan, här.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:02