Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nulägesrapport Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Höstens utlysning i Interreg ÖKS stängde fredag den 15 september. Totalt har sex projekt ansökt om stöd för gränsöverskridande projekt inom programmet.

Projekten fördelades inom tre av programmets fyra insatsområden. Tre av projekten faller inom insatsområdet sysselsättning, två inom insatsområdet transport och ett inom insatsområdet grön ekonomi. Det faktum att två projekt sökt om medel inom insatsområdet transport ses som väldigt positivt då det området haft ett relativt lågt söktryck tidigare.

En annan positiv nyhet är att projekten visar på stor spännvidd, ett av projekten söker 3,4 miljoner euro och ett annat hamnar på 300 000 euro. Med andra ord är programmet attraktivt för aktörer av olika storlekar. Utöver ekonomisk spännvidd så finns det även en geografisk sådan, fyra av projekten har Öresund som geografiskt område och två har Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Utfallet av utlysningen presenteras i slutet av november och början av december då styr- och övervakningskommittén fattar beslut om stöd till projekten.

För mer information besök Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks hemsida, här.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:02