Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbara transporter och infrastruktur ur ett EU-perspektiv

EU:s transport- och infrastrukturpolitik är en förutsättning för EU:s fria rörlighet av personer, varor och tjänster. Transportpolitiken ses därför som ryggraden i och absolut nödvändig för genomförandet av EU:s inre marknad. Det finns en rad olika övergripande mål och strategier som EU:s transportpolitik ska bidra till att uppfylla. EU:s vitbok för transport från 2011 identifierar ett övergripande europeiskt mål om att minska utsläppen från transportsektorn med 60 % till år 2050. Europeiska kommissionens Strategi för utsläppssnål rörlighet ämnar bland annat etablera tydliga riktlinjer för hur transportsektorn ska effektiviseras med hjälp av digitala lösningar och hur spridningen av alternativa drivbränslen kan främjas.

Gränsöverskridande transporter förutsätter även transeuropeisk infrastrukturplanering som regleras av Direktivet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och medfinansieras av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Västra Götalandsregionen är en central del i TEN-T i och med sin plats i Stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet. Flera av VGR:s prioriterade transportstråk är en del av TEN-T vilket innebär att VGR och andra transport- och infrastrukturaktörer i regionen är behörig att söka medfinansiering från CEF för transport- och infrastrukturinvesteringar på dessa sträckor.

För att uppnå regionala mål om att utvidga arbetsmarknaden genom hållbara transporter i samverkan med näringsliv och forskning, är det viktigt att VGR behåller sin ställning i det europeiska transportnätet och aktivt bidra med erfarenheter, kunskap och idéer om hur det europeiska transportsystemet bör utvecklas. Vilket VGR gör framför allt inom ramen för det korridorsforum som arrangeras för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet.

Med utgångspunkt i VGR:s mål om fossiloberoende till år 2030 deltar VGR även i diskussioner, samråd och projekt för att bland annat främja användning av alternativa bränslen och tydliga regler för upphandling av energieffektiva fordon samt stöd till produktion av förnybar energi. Under 2017 gör VGR detta framför allt genom det CEF-finansierade projektet GREAT, samråd och diskussioner om revideringen av EU:s direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon samt Europeiska kommissionens förslag till lagstiftning inom ramen för det energipaket som publicerades vintern 2016.

VGR arbetare även strategiskt med nätverk och långsiktiga partnerskap i syfte att skapa ett mer utbrett stöd för VGR:s politiska prioriteringar, identifiera allierade och potentiella projektpartners samt lära av andra. Inom transportområdet fokuserar VGR framförallt på transportgruppen i ERRIN, Nordsjökommissionens transportgrupp och CPMR:s arbetsgrupp för transport. VGR har även goda kontakter och samarbetar med EU:s relevanta institutioner inom området.

Melissa Frödin

Regionutvecklare - transport & infrastruktur
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01