Aktuellt från Brysselkontoret

Nedan publiceras aktuella nyheter från Brysselkontoret.

Enligt en ny opinionsmätning ökar stödet för EU i Europa. I snitt tycker 60 procent av de 27 000 tillfrågade EU-medborgarna att deras land fått fördelar av ett medlemskap. Det är en markant ökning sedan 2011, då bottennoteringen låg på 47 procent.

Europeiska kommissionen har presenterat En ny agenda för forskning och innovation. Ambitionsnivån är hög. Genom ökade anslag och nya åtgärder ska Europa bli världsledande inom viktiga industrisektorer.

I veckan blev initiativet DiscoverEU klart som ger cirka 15 000 18-åringar i Europa möjligheten att resa gratis med Interrail-pass i sommar. Ansökan öppnar den 12 juni och stänger den 26 juni 2018.

På Europadagen den 9 maj introducerade Europeiska kommissionen en e-undersökning där EU-medborgare har möjlighet att tycka till om Europas framtid. En union med 27 medlemmar väntar och det är högtid att bestämma vilken framtid vill vi ha för oss, våra barn och EU. Samrådet kommer att pågå fram till toppmötet i Sibiu den 9 maj 2019.

Den 2 maj släppte Europeiska kommissionen delar av sitt förslag på EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027. I förslaget föreslås utgiftsnedskärningar i sammanhållningspolitiken, men forskning och innovation, unga människor, den digitala ekonomin, säkerhet och försvar får ökat anslag.

Europeiska kommissionen har i ett pressmeddelande presenterat flera åtgärder för Artificiell Intelligens, även kallad AI. Det handlar om ökade investeringar i Horisont 2020 och fastställningen av etiska riktlinjer. Syftet är att EU ska ligga i framkant vad gäller AI-utveckling, enligt Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden.

Är ni ett SMF (små och medelstort företag) och använder datamolntjänster i ert arbete? SMF:s från Sverige uppmanas nu att dela med sig av sina erfarenheter i en enkätundersökning för att förbättra framtidens datamolntjänster i Europa. Undersökningen är öppen fram till den 4 maj.

Är du forskare eller doktorand i början av din karriär och har ett intresse för EU:s sammanhållningspolitik? Vill du vara med och bidra till policyutveckling? Ta chansen och delta under årets Master Class i Bryssel den 8-11 oktober. Här ges tillfälle att träffa ledande politiker och forskare från hela Europa verksamma inom samma fält. Ansök senast den 9 maj.

Page list icon

Hur kan EU och nationella regeringar ta lärdom av städers och regioners klimatarbete? Den frågan diskuterar Västra Götalandsregionen med bl.a. Europeiska kommissionen under WWFs rundabordssamtal i Bryssel.

Page list icon

Plasttillverkningen har ökat enormt mycket sedan 1960-talet. År 2014 producerades 311 miljoner ton plast globalt. År 2050 beräknas den ha ökat till 1,2 miljarder ton. Mängden plast som hamnar i naturen och i våra hav blir ett allt större miljöproblem. Västra Götalandsregionen berörs av plaststrategin på flera sätt; dels som en stor inköpare av plast och andra material inom sjukvården där vi kan vara en föregångare genom att ställa höga miljökrav. Vi har också ambitiösa handlingsprogram både inom bioinnovationer och på det maritima området, som bidrar till att lösa utmaningar på plastområdet.

Page list icon

Letar du efter europeiska samarbetspartners för ditt innovationsprojekt? Eller är du nyfiken på hur andra regioner positionerar sig jämfört med Västra Götalandsregionen för att öka takten på sin utveckling? Läs kartläggningen Samarbetsmöjligheter med europeiska regioner som nyligen publicerades av Brysselkontoret.

För den som vill få bättre koll på EU-politik och möjligheter till finansiering från EU, erbjuder nu Regionkommittén en onlinekurs med fokus på möjligheter för regioner och städer inom EU:s finansieringsprogram och policy.

Europeiska kommissionen

I förra veckan överlämnade CPMR (Conference of Peripheral Mariime Regions) ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om deras syn på den framtida sammanhållningspolitiken. Västra Götalandsregionen var en av 55 regioner som stod bakom brevet.

Västra Götaland ligger i topp gällande det regionala utvecklingskapitalet. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2017. Utvecklingskapitalet gör det möjligt för regionen att utvecklas och skapa tillväxt.

Page list icon

Den 20-24 november anordnar nätverket ERRIN workshops i och med att det går att söka nya projektpengar från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Page list icon

Givande kunskapsutbyten och samtal om additiv tillverkning när Robert Pederson var i Bryssel för att bidra med sina kunskaper i en expertgrupp.

European Week of Regions and Cities är över för det här året. För Västra Götalandsregionen har veckan inneburit många bra möten där vi har inspirerats av andra regioner men också fått chansen att lyfta våra framgångar inom bland annat biogasutveckling och transportlösningar.

Var tredje år tar europeiska kommissionen pulsen på EU:s 276 regioner för att se hur den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen går och nu har den sjunde rapporten om sammanhållningspolitiken släppts. Rapporten visar på framsteg, men även problemområden, samt blickar framåt mot utmaningarna efter 2020.

EU-nyheter från Sverige

FN:s Hållbara utvecklingsmål i fokus när Europakommissionen presenterar sitt reflektionspapper ”Towards a sustainable Europe by 2030”
Europakommissionen publicerade i januari i år reflektionspappret "Towards a sustainable Europe by 2030". Reflektionspappret, som är tänkt att ses som ett diskussionsunderlag för debatten om EU:s framtid, målar på ett illustrativt sätt upp de kommande utmaningarna Europa står inför samt presenterar olika framtidsscenarion. Syftet är att försöka styra diskussionen om hur FN:s hållbara utvecklingsmål bäst kan uppfyllas och hur EU bäst kan bidra till att uppfylla dem. De scenarier som lyfts fram visar att ytterligare åtgärder behövs om EU och världen ska kunna säkra en hållbar framtid för sina medborgare.
Rumänien tar över ordförandeskapet i ministerrådet
Den 1 januari i år tog Rumänien över ordförandeskapet i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Som innehavare av ordförandeskapet siktar Rumänien på att uppnå konkreta resultat och maximera de fördelar som en stark och sammanhängande union kan ge till sina medborgare. En strävan efter att stärka det europeiska projektet kommer att genomsyra arbetet under den kommande mandatperioden.
På gång inom EU - våren 2019
Sveriges kommuner och landsting (SKL) lanserade i veckan sin rapport “På gång inom EU” inför våren 2019. Rapporten innehåller information om aktuella händelser i EU som påverkar kommuner och regioner och handlar denna gång om bland annat det kommande EU-valet och EU:s långtidsbudget.
Interreg Nordsjön Interwork
Utveckla din projektansökan till Interreg Nordsjön - gå på interwork 16-17 januari i Nederländerna.
Strategi för klimatneutralitet röstas igenom i EU-kommissionen
Den 28 november presenterade EU-kommissionen sitt förslag om en långsiktig strategi för ett klimatneutralt Europa till år 2050. Strategin visar på scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till målet och lyfter specifikt fram sju områden som medlemsstaterna bör intensifiera sina insatser inom.
Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01