Robert från Höskolan Väst deltog i expertgrupp i Bryssel

Givande kunskapsutbyten och samtal om additiv tillverkning när Robert Pederson var i Bryssel för att bidra med sina kunskaper i en expertgrupp.

Förra veckan var Robert Pederson, professor vid Högskolan Väst, i Bryssel för att delta i en expertgrupp för ett forskningsprojekt som bygger en europeisk färdplan för additiv tillverkning (3D-printing). Robert har bidragit med kunskap från Västra Götaland och hjälpt regionen att lyfta sin kompetens och sina aktiviteter inom additiv tillverkning i ett europeiskt partnerskap. Under besöket gavs även möjlighet att diskutera framtida aktiviteter inom additiv tillverkning med andra aktörer och knyta kontakter inför potentiella samarbeten.  

Att samarbeta i europeiska partnerskap är inte bara givande för att kunna utbyta kunskaper och dra nytta av varandras resurser och färdigheter, utan ökar också möjligheten att söka EU-bidrag. Brysselkontoret bevakar EU:s finansieringsprogram och du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor.  

Hör av dig till Andrea Lagundzija.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01