Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remissunderlag till habilitering vuxen

Vi erbjuder habiliterande insatser till patienter från 18 år som har en varaktig funktionsnedsättning som ger stora svårigheter i vardagen och där behov av specialistkunskap om funktionsnedsättningar eller tvärprofessionellt teamarbete krävs.

Patienter som remitteras ska ha en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning.

Målgrupper

  • patienter som har motorisk rörelsenedsättning som orsakats av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet som till exempel cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar
  • patienter som har intellektuell funktionsnedsättning 
  • patienter som har autism
  • patienter som har en förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada:
- målgruppen ABI med personkretstillhörighet 2 enligt LSS
- målgruppen ABI som inte tillhör personkrets 2 enligt
LSS –patienter som tidigare fått åtgärder från barn- och ungdomshabiliteringen
- målgruppen ABI som inte tillhör personkrets 2 enligt LSS. Gäller i Östra nämnden där vi har ett utökat rehabiliteringsuppdrag 

Remissinnehåll:

  • beskrivning av personens funktionsnivå, aktuell frågeställning och beskrivning av aktuella svårigheter i vardagen
  • diagnoskod enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som styrker diagnosen, till exempel medicinskt underlag, neuropsykologisk utredning eller kognitiv utredning
  • vid förvärvad hjärnskada ska det utöver diagnoskod framgå en bedömd LSS 2-personkretstillhörighet. Habilitering i Östra nämnden har ett utökat uppdrag för målgruppen, varför personkretstillhörighet inte behöver framgå 
  • Patienten ska ha informerats och lämnat samtycke till att remiss skrivs till habiliteringen

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Annika Waser, verksamhetschef
2019-02-06

Senast uppdaterad: 2021-03-11 11:57